جهت تامین قطعات از بازار ، میتوانید لیست خود را به 09039407345 واتساپ نمائید .
 

انواع وریستور

وریستور VDR 07K221

وریستور VDR 07K221

7mm 140Vrms 180Vdc 1200 VDR 07D221 ..

قیمت پایه : 16,070ریال


 • 50 یا بیشتر 12,397ریال

موجودی : 372 عدد

وریستور VDR 07K361

وریستور VDR 07K361

VDR 07D361 7MM 230Vrms 300Vdc ..

قیمت پایه : 16,070ریال


 • 100 یا بیشتر 10,331ریال

موجودی : 348 عدد

وریستور VDR 07K180

وریستور VDR 07K180

7mm 100Vrms 14Vdc 250 VDR 07D180 ..

قیمت پایه : 16,070ریال


 • 50 یا بیشتر 12,397ریال

موجودی : 327 عدد

وریستور VDR 07K271

وریستور VDR 07K271

7mm 175Vrms 225Vdc 1200..

قیمت پایه : 18,213ریال

موجودی : 316 عدد

وریستور VDR 20K391

وریستور VDR 20K391

20D391 20mm 250Vrms 320Vdc 6500..

قیمت پایه : 82,494ریال


 • 50 یا بیشتر 67,151ریال

موجودی : 304 عدد

وریستور VDR 07K121

وریستور VDR 07K121

7mm 75Vrms 100Vdc 1200 VDR 07D121 ..

قیمت پایه : 21,427ریال


 • 100 یا بیشتر 17,563ریال

موجودی : 291 عدد

وریستور VDR 14K511

وریستور VDR 14K511

14mm 320Vrms 410Vdc 4500..

قیمت پایه : 42,854ریال


 • 100 یا بیشتر 30,993ریال

موجودی : 251 عدد

وریستور VDR 10K621

وریستور VDR 10K621

10mm 385Vrms 505Vdc 2500..

قیمت پایه : 37,497ریال


 • 5 یا بیشتر 28,927ریال
 • 25 یا بیشتر 24,794ریال
 • 100 یا بیشتر 20,662ریال

موجودی : 239 عدد

وریستور VDR 20K681

وریستور VDR 20K681

20mm 420Vrms 560Vdc 6500..

قیمت پایه : 107,135ریال


 • 200 یا بیشتر 77,482ریال

موجودی : 235 عدد

وریستور VDR 07K471

وریستور VDR 07K471

7mm 300Vrms 385Vdc 1200..

قیمت پایه : 21,427ریال


 • 5 یا بیشتر 15,496ریال
 • 30 یا بیشتر 13,430ریال
 • 150 یا بیشتر 11,364ریال

موجودی : 218 عدد

وریستور VDR 14K201

وریستور VDR 14K201

14mm 130Vrms 170Vdc 4500..

قیمت پایه : 48,211ریال


 • 100 یا بیشتر 36,158ریال

موجودی : 201 عدد

وریستور VDR 10K391

وریستور VDR 10K391

10mm 250Vrms 320Vdc 2500..

قیمت پایه : 36,426ریال

موجودی : 198 عدد

وریستور VDR 10K361

وریستور VDR 10K361

10mm 230Vrms 300Vdc 2500..

قیمت پایه : 30,534ریال

موجودی : 162 عدد

وریستور VDR 20K241

وریستور VDR 20K241

20mm 150Vrms 200Vdc 6500..

قیمت پایه : 85,708ریال


 • 50 یا بیشتر 75,416ریال

موجودی : 154 عدد

وریستور VDR 07K330

وریستور VDR 07K330

VDR 07D330 7MM 20Vrms 26Vdc..

قیمت پایه : 16,070ریال


 • 50 یا بیشتر 11,364ریال
 • 200 یا بیشتر 10,331ریال

موجودی : 144 عدد

وریستور VDR 20K471

وریستور VDR 20K471

20mm 300Vrms 385Vdc 6500..

قیمت پایه : 69,638ریال


 • 100 یا بیشتر 56,820ریال

موجودی : 108 عدد

وریستور VDR 14K681

وریستور VDR 14K681

14mm 420Vrms 560Vdc 4500..

قیمت پایه : 49,000ریال

موجودی : 48 عدد

وریستور VDR 10K151

وریستور VDR 10K151

10mm 95Vrms 125Vdc 2500..

قیمت پایه : 23,570ریال

موجودی : 48 عدد

وریستور VDR 20K911

وریستور VDR 20K911

VDR 20D911 20MM 550Vrms 745Vdc..

قیمت پایه : 107,135ریال


 • 50 یا بیشتر 87,813ریال

موجودی : 44 عدد

وریستور VDR 20K511

وریستور VDR 20K511

VDR 20D511 20MM 320Vrms 410Vdc..

قیمت پایه : 74,995ریال


 • 50 یا بیشتر 61,986ریال

موجودی : 21 عدد

وریستور VDR 07K201

وریستور VDR 07K201

7mm 130Vrms 170Vdc 1200 VDR 07D201 ..

قیمت پایه : 26,784ریال


 • 50 یا بیشتر 17,563ریال

موجودی : 2 عدد

نمایش 1 تا 21 از 34 (2 صفحه)
'