ثبت درخواست واردات قطعات ثبت درخواست تهیه از بازار فرصت شغلی در ایران میکرو مرکز دانلود

انواع مقاومت

مقاومت 294 کیلو اهم - 1/4 وات - 1 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 294 کیلو اهم - 1/4 وات - 1 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 27,471ریال


 • 10 یا بیشتر 17,597ریال
 • 50 یا بیشتر 15,137ریال

موجودی : 3140 عدد

NTC (مقاومت حرارتی منفی) - 2 کیلو اهم - 1 درصد - قطر 2 میل

NTC (مقاومت حرارتی منفی) - 2 کیلو اهم - 1 درصد - قطر 2 میل

..

قیمت پایه : 26,400ریال


 • 50 یا بیشتر 24,000ریال
 • 500 یا بیشتر 22,800ریال

موجودی : 2970 عدد

مقاومت 255 کیلو اهم - 1/4 وات - 1 درصد | بسته 10 تایی

مقاومت 255 کیلو اهم - 1/4 وات - 1 درصد | بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 27,471ریال


 • 10 یا بیشتر 17,597ریال
 • 100 یا بیشتر 15,137ریال

موجودی : 1195 عدد

NTC (مقاومت حرارتی منفی) - 20 کیلو اهم - 5 درصد - قطر 2 میل

NTC (مقاومت حرارتی منفی) - 20 کیلو اهم - 5 درصد - قطر 2 میل

..

قیمت پایه : 16,800ریال

موجودی : 968 عدد

NTC (مقاومت حرارتی منفی) - 10 کیلو اهم - 1 درصد - قطر 2 میل

NTC (مقاومت حرارتی منفی) - 10 کیلو اهم - 1 درصد - قطر 2 میل

..

قیمت پایه : 26,400ریال


 • 50 یا بیشتر 24,000ریال
 • 500 یا بیشتر 22,800ریال

موجودی : 843 عدد

مقاومت 120 کیلو اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 120 کیلو اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 5,072ریال


 • 20 یا بیشتر 4,768ریال
 • 100 یا بیشتر 4,401ریال
 • 500 یا بیشتر 4,035ریال

موجودی : 793 عدد

مقاومت 412 کیلو اهم - 1/4 وات - 1 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 412 کیلو اهم - 1/4 وات - 1 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 27,471ریال


 • 10 یا بیشتر 17,597ریال
 • 50 یا بیشتر 15,137ریال

موجودی : 781 عدد

مقاومت 8.2 مگا اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 8.2 مگا اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 6,158ریال


 • 20 یا بیشتر 5,032ریال
 • 100 یا بیشتر 4,734ریال
 • 500 یا بیشتر 4,585ریال

موجودی : 755 عدد

مقاومت 4.7 مگا اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 4.7 مگا اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 6,158ریال


 • 20 یا بیشتر 5,032ریال
 • 100 یا بیشتر 4,734ریال
 • 500 یا بیشتر 4,585ریال

موجودی : 617 عدد

مقاومت 15 اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 15 اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 6,158ریال


 • 20 یا بیشتر 5,032ریال
 • 100 یا بیشتر 4,734ریال
 • 500 یا بیشتر 4,585ریال

موجودی : 600 عدد

مقاومت 5.6 اهم - 1/8 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 5.6 اهم - 1/8 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 6,519ریال


 • 20 یا بیشتر 5,669ریال
 • 100 یا بیشتر 5,182ریال
 • 500 یا بیشتر 4,938ریال

موجودی : 566 عدد

مقاومت 390 کیلو اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 390 کیلو اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 6,158ریال


 • 20 یا بیشتر 5,032ریال
 • 100 یا بیشتر 4,734ریال
 • 500 یا بیشتر 4,585ریال

موجودی : 544 عدد

مقاومت 2.7 مگا اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 2.7 مگا اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 6,158ریال


 • 20 یا بیشتر 5,032ریال
 • 100 یا بیشتر 4,734ریال
 • 500 یا بیشتر 4,585ریال

موجودی : 529 عدد

مقاومت 1.2 اهم - 1/4 وات - 1 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 1.2 اهم - 1/4 وات - 1 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 16,905ریال


 • 10 یا بیشتر 13,973ریال
 • 50 یا بیشتر 11,644ریال

موجودی : 524 عدد

مقاومت 5 اهم - 1/4 وات - 1 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 5 اهم - 1/4 وات - 1 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 27,471ریال


 • 10 یا بیشتر 17,597ریال
 • 50 یا بیشتر 15,137ریال

موجودی : 522 عدد

مقاومت 4.7 اهم - 1/8 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 4.7 اهم - 1/8 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 6,519ریال


 • 20 یا بیشتر 5,669ریال
 • 100 یا بیشتر 5,182ریال
 • 500 یا بیشتر 4,938ریال

موجودی : 519 عدد

مقاومت 51 کیلو اهم - 1/4 وات - 1 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 51 کیلو اهم - 1/4 وات - 1 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 27,471ریال


 • 10 یا بیشتر 17,597ریال
 • 50 یا بیشتر 15,137ریال

موجودی : 514 عدد

مقاومت 68 کیلو اهم - 1/8 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 68 کیلو اهم - 1/8 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 6,519ریال


 • 20 یا بیشتر 5,669ریال
 • 100 یا بیشتر 5,182ریال
 • 500 یا بیشتر 4,938ریال

موجودی : 513 عدد

مقاومت 15 اهم - 1/4 وات - 1 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 15 اهم - 1/4 وات - 1 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 16,905ریال


 • 10 یا بیشتر 13,973ریال
 • 50 یا بیشتر 11,644ریال

موجودی : 510 عدد

مقاومت 1.2 مگا اهم - 1/8 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 1.2 مگا اهم - 1/8 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 6,519ریال


 • 20 یا بیشتر 5,669ریال
 • 100 یا بیشتر 5,182ریال
 • 500 یا بیشتر 4,938ریال

موجودی : 509 عدد

مقاومت 68 کیلو اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

مقاومت 68 کیلو اهم - 1/4 وات - 5 درصد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 6,158ریال


 • 20 یا بیشتر 5,032ریال
 • 100 یا بیشتر 4,734ریال
 • 500 یا بیشتر 4,585ریال

موجودی : 503 عدد

نمایش 1 تا 21 از 1730 (83 صفحه)
'