انواع LED مات (خود رنگ)

LED تخت زرد 5*2 میل - بسته 10 تایی

LED تخت زرد 5*2 میل - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 21,000ریال


 • 5 یا بیشتر 14,000ریال
 • 20 یا بیشتر 11,900ریال
 • 50 یا بیشتر 9,800ریال

LED تخت زرد 5*5 میل - بسته 10 تایی

LED تخت زرد 5*5 میل - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

LED تخت سبز 5*2 میل - بسته 10 تایی

LED تخت سبز 5*2 میل - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 21,000ریال


 • 5 یا بیشتر 14,000ریال
 • 20 یا بیشتر 11,900ریال
 • 50 یا بیشتر 9,800ریال

LED تخت سبز 5*5 میل - بسته 10 تایی

LED تخت سبز 5*5 میل - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

LED تخت قرمز 5*2 میل - بسته 10 تایی

LED تخت قرمز 5*2 میل - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید


 • 5 یا بیشتر 14,000ریال
 • 20 یا بیشتر 11,900ریال
 • 50 یا بیشتر 9,100ریال

LED تخت قرمز 5*5 میل - بسته 10 تایی

LED تخت قرمز 5*5 میل - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

LED تخت نارنجی 5*2 میل - بسته 10 تایی

LED تخت نارنجی 5*2 میل - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 21,000ریال

LED زرد مات 3mm - بسته 10 تایی

LED زرد مات 3mm - بسته 10 تایی

این LED در بسته های 10 تایی ارائه می شود . ..

قیمت پایه : 18,200ریال


 • 5 یا بیشتر 12,600ریال
 • 20 یا بیشتر 9,800ریال
 • 50 یا بیشتر 7,000ریال

LED زرد مات 3mm - بسته 1000 تایی

LED زرد مات 3mm - بسته 1000 تایی

..

قیمت پایه : 532,000ریال

LED زرد مات 5mm - بسته 10 تایی

LED زرد مات 5mm - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 21,000ریال


 • 5 یا بیشتر 14,000ریال
 • 20 یا بیشتر 10,500ریال
 • 50 یا بیشتر 7,000ریال

LED زرد مات 5mm - بسته 1000 تایی

LED زرد مات 5mm - بسته 1000 تایی

..

قیمت پایه : 574,000ریال

LED سبز مات 3mm - بسته 10 تایی

LED سبز مات 3mm - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 18,200ریال


 • 5 یا بیشتر 12,600ریال
 • 25 یا بیشتر 9,800ریال
 • 50 یا بیشتر 7,000ریال

LED سبز مات 3mm - بسته 1000 تایی

LED سبز مات 3mm - بسته 1000 تایی

مات (خود رنگ)..

قیمت پایه : 504,000ریال

LED سبز مات 5mm - بسته 10 تایی

LED سبز مات 5mm - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 21,000ریال


 • 5 یا بیشتر 14,000ریال
 • 20 یا بیشتر 10,500ریال
 • 50 یا بیشتر 7,000ریال

LED سبز مات 5mm - بسته 1000 تایی

LED سبز مات 5mm - بسته 1000 تایی

..

قیمت پایه : 574,000ریال

LED قرمز مات 3mm - بسته 10 تایی

LED قرمز مات 3mm - بسته 10 تایی

این LED در بسته های 10 تایی ارائه می شود ...

قیمت پایه : 18,200ریال


 • 5 یا بیشتر 11,200ریال
 • 20 یا بیشتر 9,100ریال
 • 50 یا بیشتر 7,000ریال

LED قرمز مات 3mm - بسته 1000 تایی

LED قرمز مات 3mm - بسته 1000 تایی

..

قیمت پایه : 518,000ریال

LED قرمز مات 5mm - بسته 10 تایی

LED قرمز مات 5mm - بسته 10 تایی

 این LED در بسته های 10تایی ارائه می شود . ..

قیمت پایه : 21,000ریال


 • 5 یا بیشتر 14,000ریال
 • 20 یا بیشتر 9,800ریال
 • 50 یا بیشتر 7,000ریال

LED قرمز مات 5mm - بسته 1000 تایی

LED قرمز مات 5mm - بسته 1000 تایی

..

قیمت پایه : 560,000ریال

LED نارنجی مات - بسته 10 تایی 3mm

LED نارنجی مات - بسته 10 تایی 3mm

این LED در بسته های 10 تایی ارائه می شود ...

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

تستر LED Tester - LED - مدل آلفا

تستر LED Tester - LED - مدل آلفا

از این دستگاه جهت تست LED های 2 پایه و 4 پایه با جریان های کاری 2 تا 150 میلی آمپر استفاده می شود . ..

قیمت پایه : 150,000ریال

نمایش 1 تا 21 از 22 (2 صفحه)
'