سلف SMD سایز 1206 و 1210

سلف 10 میکرو هانری SMD | سایز 1206 | بسته 5 تایی

سلف 10 میکرو هانری SMD | سایز 1206 | بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 9,000ریال


  • 20 یا بیشتر 7,000ریال

سلف 10 نانو هانری / SMD / سایز 1206 / بسته 5 تایی
سلف 100 میکرو هانری SMD - سایز 1210 | بسته 5 تایی

سلف 100 میکرو هانری SMD - سایز 1210 | بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 17,000ریال


  • 20 یا بیشتر 13,000ریال

سلف 100 نانو هانری SMD | سایز 1206 | بسته 5 تایی

سلف 100 نانو هانری SMD | سایز 1206 | بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 7,000ریال


  • 20 یا بیشتر 6,000ریال

سلف 2.2 میکرو هانری / SMD / سایز 1206 / بسته 5 تایی
سلف 22 میکرو هانری / SMD / سایز 1206 / بسته 5 تایی
سلف 220 نانو هانری / SMD / سایز 1206 / بسته 5 تایی
سلف 270 نانو هانری / SMD / سایز 1206 / بسته 5 تایی
سلف 3.3 میکرو هانری / SMD / سایز 1206 / بسته 5 تایی
سلف 33 میکرو هانری / SMD / سایز 1206 / بسته 5 تایی
سلف 33 نانو هانری / SMD / سایز 1206 / بسته 5 تایی
سلف 330 نانو هانری / SMD / سایز 1210 / بسته 5 تایی
سلف 39 نانو هانری / SMD / سایز 1206 / بسته 5 تایی
سلف 47 میکرو هانری / SMD / سایز 1206 / بسته 5 تایی

سلف 47 میکرو هانری / SMD / سایز 1206 / بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

سلف 47 نانو هانری / SMD / سایز 1206 / بسته 5 تایی
سلف 470 نانو هانری / SMD / سایز 1206 / بسته 5 تایی

سلف 470 نانو هانری / SMD / سایز 1206 / بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 15,000ریال


  • 20 یا بیشتر 10,000ریال

سلف 5.6 میکرو هانری / SMD / سایز 1206 / بسته 5 تایی
سلف 680 نانو هانری / SMD / سایز 1206 / بسته 5 تایی
نمایش 1 تا 18 از 18 (1 صفحه)
'