سلف SMD سایز 1206 و 1210

سلف 10 میکرو هانری SMD - سایز 1206 - بسته 5 تایی

سلف 10 میکرو هانری SMD - سایز 1206 - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 55,000ریال


  • 20 یا بیشتر 15,400ریال

سلف 10 نانو هانری SMD - سایز 1206 - بسته 5 تایی
سلف 100 میکرو هانری SMD - سایز 1210 - بسته 5 تایی

سلف 100 میکرو هانری SMD - سایز 1210 - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 66,000ریال


  • 20 یا بیشتر 28,600ریال

سلف 100 نانو هانری SMD - سایز 1206 - بسته 5 تایی

سلف 100 نانو هانری SMD - سایز 1206 - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 55,000ریال


  • 20 یا بیشتر 13,200ریال

سلف 2.2 میکرو هانری SMD - سایز 1206 - بسته 5 تایی
سلف 22 میکرو هانری SMD - سایز 1206 - بسته 5 تایی
سلف 220 نانو هانری SMD - سایز 1206 - بسته 5 تایی
سلف 270 نانو هانری SMD - سایز 1206 - بسته 5 تایی
سلف 3.3 میکرو هانری SMD - سایز 1206 - بسته 5 تایی
سلف 33 میکرو هانری SMD - سایز 1206 - بسته 5 تایی
سلف 33 نانو هانری SMD - سایز 1206 - بسته 5 تایی
سلف 330 نانو هانری SMD - سایز 1210 - بسته 5 تایی
سلف 39 نانو هانری SMD - سایز 1206 - بسته 5 تایی
سلف 47 میکرو هانری SMD - سایز 1206 - بسته 5 تایی
سلف 47 نانو هانری SMD - سایز 1206 - بسته 5 تایی
سلف 470 نانو هانری SMD - سایز 1206 - بسته 5 تایی

سلف 470 نانو هانری SMD - سایز 1206 - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 66,000ریال


  • 20 یا بیشتر 22,000ریال

سلف 5.6 میکرو هانری SMD - سایز 1206 - بسته 5 تایی
سلف 680 نانو هانری SMD - سایز 1206 - بسته 5 تایی
نمایش 1 تا 18 از 18 (1 صفحه)
'