کلیه قیمت ها و موجودی اجناس در سایت به روز می باشد .

سلف SMD سایز 1206 و 1210

سلف 10 میکرو هانری SMD - سایز 1206 - بسته 5 تایی

سلف 10 میکرو هانری SMD - سایز 1206 - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 162,663ریال


  • 20 یا بیشتر 45,546ریال

موجودی : -2 عدد

سلف 10 نانو هانری SMD - سایز 1206 - بسته 5 تایی

سلف 10 نانو هانری SMD - سایز 1206 - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 195,195ریال

موجودی : 39 عدد

سلف 100 میکرو هانری SMD - سایز 1210 - بسته 5 تایی

سلف 100 میکرو هانری SMD - سایز 1210 - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 195,195ریال


  • 20 یا بیشتر 84,585ریال

تهیه از بازار (تماس تلفنی)

سلف 100 نانو هانری SMD - سایز 1206 - بسته 5 تایی

سلف 100 نانو هانری SMD - سایز 1206 - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 162,663ریال


  • 20 یا بیشتر 39,039ریال

موجودی : 7 عدد

سلف 2.2 میکرو هانری SMD - سایز 1206 - بسته 5 تایی

سلف 2.2 میکرو هانری SMD - سایز 1206 - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 195,195ریال

موجودی : 71 عدد

سلف 22 میکرو هانری SMD - سایز 1206 - بسته 5 تایی

سلف 22 میکرو هانری SMD - سایز 1206 - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 195,195ریال

موجودی : 6 عدد

سلف 220 نانو هانری SMD - سایز 1206 - بسته 5 تایی

سلف 220 نانو هانری SMD - سایز 1206 - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 195,195ریال

موجودی : 17 عدد

سلف 270 نانو هانری SMD - سایز 1206 - بسته 5 تایی

سلف 270 نانو هانری SMD - سایز 1206 - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 162,663ریال

تهیه از بازار (تماس تلفنی)

سلف 3.3 میکرو هانری SMD - سایز 1206 - بسته 5 تایی

سلف 3.3 میکرو هانری SMD - سایز 1206 - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 195,195ریال

موجودی : 49 عدد

سلف 33 میکرو هانری SMD - سایز 1206 - بسته 5 تایی

سلف 33 میکرو هانری SMD - سایز 1206 - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 195,195ریال

تهیه از بازار (تماس تلفنی)

سلف 33 نانو هانری SMD - سایز 1206 - بسته 5 تایی

سلف 33 نانو هانری SMD - سایز 1206 - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 195,195ریال

موجودی : 27 عدد

سلف 330 نانو هانری SMD - سایز 1210 - بسته 5 تایی

سلف 330 نانو هانری SMD - سایز 1210 - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 195,195ریال

موجودی : 1 عدد

سلف 39 نانو هانری SMD - سایز 1206 - بسته 5 تایی

سلف 39 نانو هانری SMD - سایز 1206 - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 195,195ریال

موجودی : 90 عدد

سلف 47 میکرو هانری SMD - سایز 1206 - بسته 5 تایی

سلف 47 میکرو هانری SMD - سایز 1206 - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 195,195ریال

تهیه از بازار (تماس تلفنی)

سلف 47 نانو هانری SMD - سایز 1206 - بسته 5 تایی

سلف 47 نانو هانری SMD - سایز 1206 - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 195,195ریال

موجودی : 35 عدد

سلف 470 نانو هانری SMD - سایز 1206 - بسته 5 تایی

سلف 470 نانو هانری SMD - سایز 1206 - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 195,195ریال


  • 20 یا بیشتر 65,065ریال

موجودی : 38 عدد

سلف 5.6 میکرو هانری SMD - سایز 1206 - بسته 5 تایی

سلف 5.6 میکرو هانری SMD - سایز 1206 - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 195,195ریال

موجودی : 46 عدد

سلف 680 نانو هانری SMD - سایز 1206 - بسته 5 تایی

سلف 680 نانو هانری SMD - سایز 1206 - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 195,195ریال

موجودی : 47 عدد

سلف 1 میکرو هانری SMD - سایز 1206 - بسته 5 تایی

سلف 1 میکرو هانری SMD - سایز 1206 - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 162,663ریال

موجودی : 30 عدد

نمایش 1 تا 19 از 19 (1 صفحه)
'