جهت سفارش اقلامی که در سایت موجود نمی باشد می توانید با فروشگاه تماس بگیرید (66707213 - 021)

سلف SMD سایز 0805

سلف 1 میلی هانری SMD - سایز 0805 - بسته 10 تایی
سلف 1.2 میکرو هانری SMD - سایز 0805 - بسته 10 تایی
سلف 1.5 میکرو هانری SMD - سایز 0805 - بسته 10 تایی
سلف 1.8 میکرو هانری SMD - سایز 0805 - بسته 10 تایی
سلف 10 میکرو هانری SMD - سایز 0805 - بسته 10 تایی
سلف 10 نانو هانری SMD - سایز 0805 - بسته 10 تایی

سلف 10 نانو هانری SMD - سایز 0805 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 130,130ریال


  • 10 یا بیشتر 91,091ریال

سلف 100 میکرو هانری SMD - سایز 0805 - بسته 10 تایی
سلف 100 نانو هانری SMD - سایز 0805 - بسته 10 تایی

سلف 100 نانو هانری SMD - سایز 0805 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 130,130ریال


  • 20 یا بیشتر 97,598ریال

سلف 120 نانو هانری SMD - سایز 0805 - بسته 10 تایی
سلف 15 نانو هانری SMD - سایز 0805 - بسته 10 تایی
سلف 150 نانو هانری SMD - سایز 0805 - بسته 10 تایی

سلف 150 نانو هانری SMD - سایز 0805 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 117,117ریال


  • 10 یا بیشتر 97,598ریال

سلف 18 نانو هانری SMD - سایز 0805 - بسته 10 تایی
سلف 22 میکرو هانری SMD - سایز 0805 - بسته 10 تایی
سلف 22 نانو هانری SMD - سایز 0805 - بسته 10 تایی
سلف 220 نانو هانری SMD - سایز 0805 - بسته 10 تایی
سلف 27 نانو هانری SMD - سایز 0805 - بسته 10 تایی
سلف 3.3 میکرو هانری SMD - سایز 0805 - بسته 10 تایی
سلف 3.3 نانو هانری SMD - سایز 0805 - بسته 10 تایی
سلف 33 میکرو هانری SMD - سایز 0805 - بسته 10 تایی
سلف 330 نانو هانری SMD - سایز 0805 - بسته 10 تایی

سلف 330 نانو هانری SMD - سایز 0805 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 117,117ریال


  • 10 یا بیشتر 97,598ریال

سلف 39 نانو هانری SMD - سایز 0805 - بسته 10 تایی
نمایش 1 تا 21 از 30 (2 صفحه)
'