جهت تامین قطعات از بازار ، میتوانید لیست خود را به 09039407345 واتساپ نمائید .
 

سلف SMD سایز 0603

سلف 22 نانو هانری SMD - سایز 0603 - بسته 10 تایی

سلف 22 نانو هانری SMD - سایز 0603 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 239,326ریال


 • 10 یا بیشتر 203,427ریال

موجودی : 52 عدد

سلف 3.9 نانو هانری SMD - سایز 0603 - بسته 10 تایی

سلف 3.9 نانو هانری SMD - سایز 0603 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 239,326ریال


 • 10 یا بیشتر 215,393ریال

موجودی : 19 عدد

سلف 120 نانو هانری SMD - سایز 0603 - بسته 10 تایی

سلف 120 نانو هانری SMD - سایز 0603 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 239,326ریال


 • 10 یا بیشتر 203,427ریال

موجودی : 19 عدد

سلف 100 نانو هانری SMD - سایز 0603 - بسته 10 تایی

سلف 100 نانو هانری SMD - سایز 0603 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 155,562ریال


 • 20 یا بیشتر 119,663ریال

موجودی : 17 عدد

سلف 68 نانو هانری SMD - سایز 0603 - بسته 10 تایی

سلف 68 نانو هانری SMD - سایز 0603 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 271,961ریال


 • 5 یا بیشتر 184,934ریال
 • 20 یا بیشتر 152,298ریال

موجودی : 14 عدد

سلف 33 نانو هانری SMD - سایز 0603 - بسته 10 تایی

سلف 33 نانو هانری SMD - سایز 0603 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 239,326ریال


 • 10 یا بیشتر 215,393ریال

موجودی : 8 عدد

سلف 10 نانو هانری SMD - سایز 0603 - بسته 10 تایی

سلف 10 نانو هانری SMD - سایز 0603 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 478,652ریال

موجودی : 4 عدد

سلف 1 میکرو هانری SMD - سایز 0603 - بسته 10 تایی

سلف 1 میکرو هانری SMD - سایز 0603 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 275,225ریال


 • 20 یا بیشتر 227,360ریال

موجودی : 3 عدد

سلف 82 نانو هانری SMD - سایز 0603 - بسته 10 تایی

سلف 82 نانو هانری SMD - سایز 0603 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 239,326ریال


 • 20 یا بیشتر 215,393ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

سلف 390 نانو هانری SMD - سایز 0603 - بسته 10 تایی

سلف 390 نانو هانری SMD - سایز 0603 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 239,326ریال


 • 10 یا بیشتر 215,393ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

سلف 220 نانو هانری SMD - سایز 0603 - بسته 10 تایی

سلف 220 نانو هانری SMD - سایز 0603 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 239,326ریال


 • 20 یا بیشتر 203,427ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

سلف 12 نانو هانری SMD - سایز 0603 - بسته 10 تایی

سلف 12 نانو هانری SMD - سایز 0603 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 239,326ریال


 • 20 یا بیشتر 215,393ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

سلف 10 میکرو هانری SMD - سایز 0603 - بسته 10 تایی

سلف 10 میکرو هانری SMD - سایز 0603 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 299,158ریال


 • 20 یا بیشتر 239,326ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

نمایش 1 تا 13 از 13 (1 صفحه)
'