کلیه قیمت ها و موجودی اجناس در سایت به روز می باشد .

سلف SMD سایز 0603

سلف 1 میکرو هانری SMD - سایز 0603 - بسته 10 تایی

سلف 1 میکرو هانری SMD - سایز 0603 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 149,650ریال


 • 20 یا بیشتر 123,624ریال

موجودی : 12 عدد

سلف 10 میکرو هانری SMD - سایز 0603 - بسته 10 تایی

سلف 10 میکرو هانری SMD - سایز 0603 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 162,663ریال


 • 20 یا بیشتر 130,130ریال

موجودی : 12 عدد

سلف 10 نانو هانری SMD - سایز 0603 - بسته 10 تایی

سلف 10 نانو هانری SMD - سایز 0603 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 260,260ریال

تهیه از بازار (تماس تلفنی)

سلف 100 نانو هانری SMD - سایز 0603 - بسته 10 تایی

سلف 100 نانو هانری SMD - سایز 0603 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 84,585ریال


 • 20 یا بیشتر 65,065ریال

موجودی : 19 عدد

سلف 12 نانو هانری SMD - سایز 0603 - بسته 10 تایی

سلف 12 نانو هانری SMD - سایز 0603 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 130,130ریال


 • 20 یا بیشتر 117,117ریال

تهیه از بازار (تماس تلفنی)

سلف 120 نانو هانری SMD - سایز 0603 - بسته 10 تایی

سلف 120 نانو هانری SMD - سایز 0603 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 130,130ریال


 • 10 یا بیشتر 110,611ریال

موجودی : 19 عدد

سلف 22 نانو هانری SMD - سایز 0603 - بسته 10 تایی

سلف 22 نانو هانری SMD - سایز 0603 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 130,130ریال


 • 10 یا بیشتر 110,611ریال

موجودی : 49 عدد

سلف 220 نانو هانری SMD - سایز 0603 - بسته 10 تایی

سلف 220 نانو هانری SMD - سایز 0603 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 130,130ریال


 • 20 یا بیشتر 110,611ریال

موجودی : 1 عدد

سلف 3.9 نانو هانری SMD - سایز 0603 - بسته 10 تایی

سلف 3.9 نانو هانری SMD - سایز 0603 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 130,130ریال


 • 10 یا بیشتر 117,117ریال

موجودی : 22 عدد

سلف 33 نانو هانری SMD - سایز 0603 - بسته 10 تایی

سلف 33 نانو هانری SMD - سایز 0603 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 130,130ریال


 • 10 یا بیشتر 117,117ریال

موجودی : 20 عدد

سلف 390 نانو هانری SMD - سایز 0603 - بسته 10 تایی

سلف 390 نانو هانری SMD - سایز 0603 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 130,130ریال


 • 10 یا بیشتر 117,117ریال

موجودی : 2 عدد

سلف 68 نانو هانری SMD - سایز 0603 - بسته 10 تایی

سلف 68 نانو هانری SMD - سایز 0603 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 147,875ریال


 • 5 یا بیشتر 100,555ریال
 • 20 یا بیشتر 82,810ریال

موجودی : 15 عدد

سلف 82 نانو هانری SMD - سایز 0603 - بسته 10 تایی

سلف 82 نانو هانری SMD - سایز 0603 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 130,130ریال


 • 20 یا بیشتر 117,117ریال

تهیه از بازار (تماس تلفنی)

نمایش 1 تا 13 از 13 (1 صفحه)
'