قیمت های سایت در حال بروز رسانی می باشد . جهت استعلام قیمت و یا تهیه مواردی که در سایت موجود نمی باشد ، می توانید به شماره 09039407345 در واتساپ یا ایتا پیام دهید .


ثبت درخواست واردات قطعات ثبت درخواست تهیه از بازار فرصت شغلی در ایران میکرو مرکز دانلود

سلف SMD سایز 0603

سلف 1 میکرو هانری SMD - سایز 0603 - بسته 10 تایی

سلف 1 میکرو هانری SMD - سایز 0603 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 377,390ریال


 • 20 یا بیشتر 311,757ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

سلف 10 میکرو هانری SMD - سایز 0603 - بسته 10 تایی

سلف 10 میکرو هانری SMD - سایز 0603 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 410,207ریال


 • 20 یا بیشتر 328,165ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

سلف 10 نانو هانری SMD - سایز 0603 - بسته 10 تایی

سلف 10 نانو هانری SMD - سایز 0603 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 656,331ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

سلف 100 نانو هانری SMD - سایز 0603 - بسته 10 تایی

سلف 100 نانو هانری SMD - سایز 0603 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 213,308ریال


 • 20 یا بیشتر 164,083ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

سلف 12 نانو هانری SMD - سایز 0603 - بسته 10 تایی

سلف 12 نانو هانری SMD - سایز 0603 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 328,165ریال


 • 20 یا بیشتر 295,349ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

سلف 120 نانو هانری SMD - سایز 0603 - بسته 10 تایی

سلف 120 نانو هانری SMD - سایز 0603 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 328,165ریال


 • 10 یا بیشتر 278,941ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

سلف 22 نانو هانری SMD - سایز 0603 - بسته 10 تایی

سلف 22 نانو هانری SMD - سایز 0603 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 328,165ریال


 • 10 یا بیشتر 278,941ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

سلف 220 نانو هانری SMD - سایز 0603 - بسته 10 تایی

سلف 220 نانو هانری SMD - سایز 0603 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 328,165ریال


 • 20 یا بیشتر 278,941ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

سلف 3.9 نانو هانری SMD - سایز 0603 - بسته 10 تایی

سلف 3.9 نانو هانری SMD - سایز 0603 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 328,165ریال


 • 10 یا بیشتر 295,349ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

سلف 33 نانو هانری SMD - سایز 0603 - بسته 10 تایی

سلف 33 نانو هانری SMD - سایز 0603 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 328,165ریال


 • 10 یا بیشتر 295,349ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

سلف 390 نانو هانری SMD - سایز 0603 - بسته 10 تایی

سلف 390 نانو هانری SMD - سایز 0603 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 328,165ریال


 • 10 یا بیشتر 295,349ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

سلف 68 نانو هانری SMD - سایز 0603 - بسته 10 تایی

سلف 68 نانو هانری SMD - سایز 0603 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 372,915ریال


 • 5 یا بیشتر 253,582ریال
 • 20 یا بیشتر 208,833ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

سلف 82 نانو هانری SMD - سایز 0603 - بسته 10 تایی

سلف 82 نانو هانری SMD - سایز 0603 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 328,165ریال


 • 20 یا بیشتر 295,349ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

نمایش 1 تا 13 از 13 (1 صفحه)
'