جهت سفارش اقلامی که در سایت موجود نمی باشد می توانید با فروشگاه تماس بگیرید (66707213 - 021)

سلف آمپر بالا (بشکه ای - تیروئیدی)

سلف بشکه ای 1 میلی هانری - قطر 10 میل

سلف بشکه ای 1 میلی هانری - قطر 10 میل

ابعاد تقریبی : 13*10 میل..

قیمت پایه : 64,414ریال


 • 5 یا بیشتر 55,305ریال
 • 25 یا بیشتر 49,775ریال
 • 100 یا بیشتر 43,138ریال

سلف بشکه ای 1 میلی هانری - قطر 17 میل

سلف بشکه ای 1 میلی هانری - قطر 17 میل

ابعاد تقریبی : 20*17 میل..

قیمت پایه : 187,875ریال

سلف بشکه ای 1 هانری - قطر 10 میل

سلف بشکه ای 1 هانری - قطر 10 میل

ابعاد تقریبی : 13*10 میل..

قیمت پایه : 134,197ریال


 • 5 یا بیشتر 121,672ریال
 • 25 یا بیشتر 110,611ریال
 • 100 یا بیشتر 105,080ریال

سلف بشکه ای 1.2 میلی هانری - قطر 9 میل

سلف بشکه ای 1.2 میلی هانری - قطر 9 میل

ابعاد تقریبی : 10*9 میل..

قیمت پایه : 59,046ریال


 • 5 یا بیشتر 49,775ریال
 • 25 یا بیشتر 44,244ریال
 • 100 یا بیشتر 38,714ریال

سلف بشکه ای 1.5 میلی هانری - قطر 4 میل

سلف بشکه ای 1.5 میلی هانری - قطر 4 میل

ابعاد تقریبی 7*4 میل..

قیمت پایه : 45,627ریال


 • 5 یا بیشتر 38,714ریال
 • 25 یا بیشتر 33,183ریال
 • 100 یا بیشتر 27,653ریال

سلف بشکه ای 1.8 میلی هانری - قطر 7 میل

سلف بشکه ای 1.8 میلی هانری - قطر 7 میل

ابعاد تقریبی : 9*7 میل..

قیمت پایه : 64,414ریال


 • 5 یا بیشتر 52,540ریال
 • 25 یا بیشتر 47,009ریال
 • 100 یا بیشتر 41,479ریال

سلف بشکه ای 10 میلی هانری - قطر 9 میل

سلف بشکه ای 10 میلی هانری - قطر 9 میل

ابعاد تقریبی 13*10 میل..

قیمت پایه : 96,622ریال


 • 5 یا بیشتر 82,958ریال
 • 25 یا بیشتر 77,427ریال

سلف بشکه ای 10 میکرو هانری - قطر 10 میل

سلف بشکه ای 10 میکرو هانری - قطر 10 میل

ابعاد تقریبی : 13*10 میل..

قیمت پایه : 53,679ریال


 • 5 یا بیشتر 44,244ریال
 • 25 یا بیشتر 38,714ریال
 • 100 یا بیشتر 32,077ریال

سلف بشکه ای 10 میکرو هانری - قطر 7 میل

سلف بشکه ای 10 میکرو هانری - قطر 7 میل

ابعاد تقریبی : 9*6 میل..

قیمت پایه : 48,311ریال


 • 5 یا بیشتر 44,244ریال
 • 25 یا بیشتر 38,714ریال
 • 100 یا بیشتر 32,077ریال

سلف بشکه ای 100 میلی هانری - قطر 10 میل

سلف بشکه ای 100 میلی هانری - قطر 10 میل

ابعاد تقریبی : 13*10 میل..

قیمت پایه : 107,357ریال


 • 5 یا بیشتر 94,019ریال
 • 25 یا بیشتر 82,958ریال
 • 100 یا بیشتر 74,662ریال

سلف بشکه ای 100 میکرو هانری - قطر 10 میل

سلف بشکه ای 100 میکرو هانری - قطر 10 میل

ابعاد تقریبی : 10*13 میل..

قیمت پایه : 53,679ریال


 • 5 یا بیشتر 44,244ریال
 • 50 یا بیشتر 37,608ریال
 • 100 یا بیشتر 32,077ریال

سلف بشکه ای 100 میکرو هانری - قطر 17 میل

سلف بشکه ای 100 میکرو هانری - قطر 17 میل

ابعاد تقریبی : 20*17 میل..

قیمت پایه : 187,875ریال


 • 5 یا بیشتر 165,916ریال
 • 25 یا بیشتر 154,855ریال

سلف بشکه ای 100 میکرو هانری - قطر 7 میل

سلف بشکه ای 100 میکرو هانری - قطر 7 میل

ابعاد تقریبی : 7*9 میل..

قیمت پایه : 48,311ریال


 • 5 یا بیشتر 44,244ریال
 • 25 یا بیشتر 38,714ریال
 • 100 یا بیشتر 33,183ریال

سلف بشکه ای 12 میکرو هانری - قطر 9 میل

سلف بشکه ای 12 میکرو هانری - قطر 9 میل

ابعاد تقریبی : 9*8 میل..

قیمت پایه : 48,311ریال


 • 5 یا بیشتر 41,479ریال
 • 25 یا بیشتر 35,948ریال
 • 100 یا بیشتر 30,418ریال

سلف بشکه ای 120 میکرو هانری - قطر 10 میل

سلف بشکه ای 120 میکرو هانری - قطر 10 میل

ابعاد تقریبی : 13*10 میل..

قیمت پایه : 53,679ریال


 • 5 یا بیشتر 44,244ریال
 • 25 یا بیشتر 38,714ریال
 • 100 یا بیشتر 33,183ریال

سلف بشکه ای 120 میکرو هانری - قطر 17 میل

سلف بشکه ای 120 میکرو هانری - قطر 17 میل

..

قیمت پایه : 187,875ریال


 • 5 یا بیشتر 176,977ریال
 • 20 یا بیشتر 165,916ریال
 • 60 یا بیشتر 154,855ریال

سلف بشکه ای 130 میلی هانری - قطر 10 میل

سلف بشکه ای 130 میلی هانری - قطر 10 میل

ابعاد تقریبی : 13*10 میل..

قیمت پایه : 118,093ریال


 • 5 یا بیشتر 105,080ریال
 • 25 یا بیشتر 94,019ریال

سلف بشکه ای 15 میلی هانری - قطر 7 میل

سلف بشکه ای 15 میلی هانری - قطر 7 میل

ابعاد تقریبی : 11*8 میل..

قیمت پایه : 53,679ریال

سلف بشکه ای 15 میکرو هانری - قطر 4 میل

سلف بشکه ای 15 میکرو هانری - قطر 4 میل

ابعاد تقریبی : 7*4 میل..

قیمت پایه : 40,259ریال

سلف بشکه ای 150 میلی هانری - قطر 10 میل

سلف بشکه ای 150 میلی هانری - قطر 10 میل

ابعاد تقریبی : 13*9 میل..

قیمت پایه : 123,461ریال


 • 5 یا بیشتر 110,611ریال
 • 25 یا بیشتر 99,549ریال
 • 100 یا بیشتر 88,488ریال

سلف بشکه ای 150 میکرو هانری - قطر 9 میل

سلف بشکه ای 150 میکرو هانری - قطر 9 میل

ابعاد تقریبی : 13*10 میل..

قیمت پایه : 53,679ریال


 • 5 یا بیشتر 44,244ریال
 • 25 یا بیشتر 38,714ریال

نمایش 1 تا 21 از 59 (3 صفحه)
'