جهت تامین قطعات از بازار ، میتوانید لیست خود را به 09039407345 واتساپ نمائید .
 

سلف آمپر بالا (بشکه ای - تیروئیدی)

سلف بشکه ای 1 میلی هانری - قطر 10 میل

سلف بشکه ای 1 میلی هانری - قطر 10 میل

ابعاد تقریبی : 13*10 میل..

قیمت پایه : 59,233ریال


 • 5 یا بیشتر 50,857ریال
 • 25 یا بیشتر 45,771ریال
 • 100 یا بیشتر 39,668ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

سلف بشکه ای 1 میلی هانری - قطر 17 میل

سلف بشکه ای 1 میلی هانری - قطر 17 میل

ابعاد تقریبی : 20*17 میل..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

در انتظار خرید از خارج

سلف بشکه ای 1 هانری - قطر 10 میل

سلف بشکه ای 1 هانری - قطر 10 میل

ابعاد تقریبی : 13*10 میل..

قیمت پایه : 123,402ریال


 • 5 یا بیشتر 111,885ریال
 • 25 یا بیشتر 101,714ریال
 • 100 یا بیشتر 96,628ریال

موجودی : 34 عدد

سلف بشکه ای 1.2 میلی هانری - قطر 9 میل

سلف بشکه ای 1.2 میلی هانری - قطر 9 میل

ابعاد تقریبی : 10*9 میل..

قیمت پایه : 54,297ریال


 • 5 یا بیشتر 45,771ریال
 • 25 یا بیشتر 40,685ریال
 • 100 یا بیشتر 35,600ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

سلف بشکه ای 1.5 میلی هانری - قطر 4 میل

سلف بشکه ای 1.5 میلی هانری - قطر 4 میل

ابعاد تقریبی 7*4 میل..

قیمت پایه : 41,957ریال


 • 5 یا بیشتر 35,600ریال
 • 25 یا بیشتر 30,514ریال
 • 100 یا بیشتر 25,428ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

سلف بشکه ای 1.8 میلی هانری - قطر 7 میل

سلف بشکه ای 1.8 میلی هانری - قطر 7 میل

ابعاد تقریبی : 9*7 میل..

قیمت پایه : 59,233ریال


 • 5 یا بیشتر 48,314ریال
 • 25 یا بیشتر 43,228ریال
 • 100 یا بیشتر 38,143ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

سلف بشکه ای 10 میلی هانری - قطر 9 میل

سلف بشکه ای 10 میلی هانری - قطر 9 میل

ابعاد تقریبی 13*10 میل..

قیمت پایه : 88,850ریال


 • 5 یا بیشتر 76,285ریال
 • 25 یا بیشتر 71,199ریال

موجودی : 181 عدد

سلف بشکه ای 10 میکرو هانری - قطر 10 میل

سلف بشکه ای 10 میکرو هانری - قطر 10 میل

ابعاد تقریبی : 13*10 میل..

قیمت پایه : 49,361ریال


 • 5 یا بیشتر 40,685ریال
 • 25 یا بیشتر 35,600ریال
 • 100 یا بیشتر 29,497ریال

موجودی : 8 عدد

سلف بشکه ای 10 میکرو هانری - قطر 7 میل

سلف بشکه ای 10 میکرو هانری - قطر 7 میل

ابعاد تقریبی : 9*6 میل..

قیمت پایه : 44,425ریال


 • 5 یا بیشتر 40,685ریال
 • 25 یا بیشتر 35,600ریال
 • 100 یا بیشتر 29,497ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

سلف بشکه ای 100 میلی هانری - قطر 10 میل

سلف بشکه ای 100 میلی هانری - قطر 10 میل

ابعاد تقریبی : 13*10 میل..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

در انتظار خرید از خارج

سلف بشکه ای 100 میکرو هانری - قطر 10 میل

سلف بشکه ای 100 میکرو هانری - قطر 10 میل

ابعاد تقریبی : 10*13 میل..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

موجودی : 19 عدد

سلف بشکه ای 100 میکرو هانری - قطر 17 میل

سلف بشکه ای 100 میکرو هانری - قطر 17 میل

ابعاد تقریبی : 20*17 میل..

قیمت پایه : 172,763ریال


 • 5 یا بیشتر 152,570ریال
 • 25 یا بیشتر 142,399ریال

موجودی : 24 عدد

سلف بشکه ای 100 میکرو هانری - قطر 7 میل

سلف بشکه ای 100 میکرو هانری - قطر 7 میل

ابعاد تقریبی : 7*9 میل..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

در انتظار خرید از خارج

سلف بشکه ای 12 میکرو هانری - قطر 9 میل

سلف بشکه ای 12 میکرو هانری - قطر 9 میل

ابعاد تقریبی : 9*8 میل..

قیمت پایه : 44,425ریال


 • 5 یا بیشتر 38,143ریال
 • 25 یا بیشتر 33,057ریال
 • 100 یا بیشتر 27,971ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

سلف بشکه ای 120 میکرو هانری - قطر 10 میل

سلف بشکه ای 120 میکرو هانری - قطر 10 میل

ابعاد تقریبی : 13*10 میل..

قیمت پایه : 49,361ریال


 • 5 یا بیشتر 40,685ریال
 • 25 یا بیشتر 35,600ریال
 • 100 یا بیشتر 30,514ریال

موجودی : 69 عدد

سلف بشکه ای 120 میکرو هانری - قطر 17 میل

سلف بشکه ای 120 میکرو هانری - قطر 17 میل

..

قیمت پایه : 172,763ریال


 • 5 یا بیشتر 162,742ریال
 • 20 یا بیشتر 152,570ریال
 • 60 یا بیشتر 142,399ریال

موجودی : 38 عدد

سلف بشکه ای 130 میلی هانری - قطر 10 میل

سلف بشکه ای 130 میلی هانری - قطر 10 میل

ابعاد تقریبی : 13*10 میل..

قیمت پایه : 108,594ریال


 • 5 یا بیشتر 96,628ریال
 • 25 یا بیشتر 86,457ریال

موجودی : 1 عدد

سلف بشکه ای 15 میلی هانری - قطر 7 میل

سلف بشکه ای 15 میلی هانری - قطر 7 میل

ابعاد تقریبی : 11*8 میل..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

در انتظار خرید از خارج

سلف بشکه ای 15 میکرو هانری - قطر 4 میل

سلف بشکه ای 15 میکرو هانری - قطر 4 میل

ابعاد تقریبی : 7*4 میل..

قیمت پایه : 37,021ریال

موجودی : 6 عدد

سلف بشکه ای 150 میلی هانری - قطر 10 میل

سلف بشکه ای 150 میلی هانری - قطر 10 میل

ابعاد تقریبی : 13*9 میل..

قیمت پایه : 113,530ریال


 • 5 یا بیشتر 101,714ریال
 • 25 یا بیشتر 91,542ریال
 • 100 یا بیشتر 81,371ریال

موجودی : 3 عدد

سلف بشکه ای 150 میکرو هانری - قطر 9 میل

سلف بشکه ای 150 میکرو هانری - قطر 9 میل

ابعاد تقریبی : 13*10 میل..

قیمت پایه : 49,361ریال


 • 5 یا بیشتر 40,685ریال
 • 25 یا بیشتر 35,600ریال

موجودی : 95 عدد

نمایش 1 تا 21 از 59 (3 صفحه)
'