کلیه قیمت ها و موجودی اجناس در سایت به روز می باشد .

سلف آمپر بالا (بشکه ای - تیروئیدی)

سلف بشکه ای 1 میلی هانری - قطر 10 میل

سلف بشکه ای 1 میلی هانری - قطر 10 میل

ابعاد تقریبی : 13*10 میل..

قیمت پایه : 32,207ریال


 • 5 یا بیشتر 27,653ریال
 • 25 یا بیشتر 24,887ریال
 • 100 یا بیشتر 21,569ریال

تهیه از بازار (تماس تلفنی)

سلف بشکه ای 1 میلی هانری - قطر 17 میل

سلف بشکه ای 1 میلی هانری - قطر 17 میل

ابعاد تقریبی : 20*17 میل..

قیمت پایه : 93,938ریال

موجودی : 4 عدد

سلف بشکه ای 1 هانری - قطر 10 میل

سلف بشکه ای 1 هانری - قطر 10 میل

ابعاد تقریبی : 13*10 میل..

قیمت پایه : 67,098ریال


 • 5 یا بیشتر 60,836ریال
 • 25 یا بیشتر 55,305ریال
 • 100 یا بیشتر 52,540ریال

موجودی : 53 عدد

سلف بشکه ای 1.2 میلی هانری - قطر 9 میل

سلف بشکه ای 1.2 میلی هانری - قطر 9 میل

ابعاد تقریبی : 10*9 میل..

قیمت پایه : 29,523ریال


 • 5 یا بیشتر 24,887ریال
 • 25 یا بیشتر 22,122ریال
 • 100 یا بیشتر 19,357ریال

موجودی : 31 عدد

سلف بشکه ای 1.5 میلی هانری - قطر 4 میل

سلف بشکه ای 1.5 میلی هانری - قطر 4 میل

ابعاد تقریبی 7*4 میل..

قیمت پایه : 22,813ریال


 • 5 یا بیشتر 19,357ریال
 • 25 یا بیشتر 16,592ریال
 • 100 یا بیشتر 13,826ریال

موجودی : 2 عدد

سلف بشکه ای 1.8 میلی هانری - قطر 7 میل

سلف بشکه ای 1.8 میلی هانری - قطر 7 میل

ابعاد تقریبی : 9*7 میل..

قیمت پایه : 32,207ریال


 • 5 یا بیشتر 26,270ریال
 • 25 یا بیشتر 23,505ریال
 • 100 یا بیشتر 20,739ریال

موجودی : 48 عدد

سلف بشکه ای 10 میلی هانری - قطر 9 میل

سلف بشکه ای 10 میلی هانری - قطر 9 میل

ابعاد تقریبی 13*10 میل..

قیمت پایه : 48,311ریال


 • 5 یا بیشتر 41,479ریال
 • 25 یا بیشتر 38,714ریال

موجودی : 284 عدد

سلف بشکه ای 10 میکرو هانری - قطر 10 میل

سلف بشکه ای 10 میکرو هانری - قطر 10 میل

ابعاد تقریبی : 13*10 میل..

قیمت پایه : 26,839ریال


 • 5 یا بیشتر 22,122ریال
 • 25 یا بیشتر 19,357ریال
 • 100 یا بیشتر 16,039ریال

موجودی : 52 عدد

سلف بشکه ای 10 میکرو هانری - قطر 7 میل

سلف بشکه ای 10 میکرو هانری - قطر 7 میل

ابعاد تقریبی : 9*6 میل..

قیمت پایه : 24,155ریال


 • 5 یا بیشتر 22,122ریال
 • 25 یا بیشتر 19,357ریال
 • 100 یا بیشتر 16,039ریال

تهیه از بازار (تماس تلفنی)

سلف بشکه ای 100 میلی هانری - قطر 10 میل

سلف بشکه ای 100 میلی هانری - قطر 10 میل

ابعاد تقریبی : 13*10 میل..

قیمت پایه : 53,679ریال


 • 5 یا بیشتر 47,009ریال
 • 25 یا بیشتر 41,479ریال
 • 100 یا بیشتر 37,331ریال

تهیه از بازار (تماس تلفنی)

سلف بشکه ای 100 میکرو هانری - قطر 10 میل

سلف بشکه ای 100 میکرو هانری - قطر 10 میل

ابعاد تقریبی : 10*13 میل..

قیمت پایه : 26,839ریال


 • 5 یا بیشتر 22,122ریال
 • 50 یا بیشتر 18,804ریال
 • 100 یا بیشتر 16,039ریال

تهیه از بازار (تماس تلفنی)

سلف بشکه ای 100 میکرو هانری - قطر 17 میل

سلف بشکه ای 100 میکرو هانری - قطر 17 میل

ابعاد تقریبی : 20*17 میل..

قیمت پایه : 93,938ریال


 • 5 یا بیشتر 82,958ریال
 • 25 یا بیشتر 77,427ریال

موجودی : 65 عدد

سلف بشکه ای 100 میکرو هانری - قطر 7 میل

سلف بشکه ای 100 میکرو هانری - قطر 7 میل

ابعاد تقریبی : 7*9 میل..

قیمت پایه : 24,155ریال


 • 5 یا بیشتر 22,122ریال
 • 25 یا بیشتر 19,357ریال
 • 100 یا بیشتر 16,592ریال

تهیه از بازار (تماس تلفنی)

سلف بشکه ای 12 میکرو هانری - قطر 9 میل

سلف بشکه ای 12 میکرو هانری - قطر 9 میل

ابعاد تقریبی : 9*8 میل..

قیمت پایه : 24,155ریال


 • 5 یا بیشتر 20,739ریال
 • 25 یا بیشتر 17,974ریال
 • 100 یا بیشتر 15,209ریال

موجودی : 68 عدد

سلف بشکه ای 120 میکرو هانری - قطر 10 میل

سلف بشکه ای 120 میکرو هانری - قطر 10 میل

ابعاد تقریبی : 13*10 میل..

قیمت پایه : 26,839ریال


 • 5 یا بیشتر 22,122ریال
 • 25 یا بیشتر 19,357ریال
 • 100 یا بیشتر 16,592ریال

موجودی : 126 عدد

سلف بشکه ای 120 میکرو هانری - قطر 17 میل

سلف بشکه ای 120 میکرو هانری - قطر 17 میل

..

قیمت پایه : 93,938ریال


 • 5 یا بیشتر 88,488ریال
 • 20 یا بیشتر 82,958ریال
 • 60 یا بیشتر 77,427ریال

موجودی : 44 عدد

سلف بشکه ای 130 میلی هانری - قطر 10 میل

سلف بشکه ای 130 میلی هانری - قطر 10 میل

ابعاد تقریبی : 13*10 میل..

قیمت پایه : 59,046ریال


 • 5 یا بیشتر 52,540ریال
 • 25 یا بیشتر 47,009ریال

موجودی : 18 عدد

سلف بشکه ای 15 میلی هانری - قطر 7 میل

سلف بشکه ای 15 میلی هانری - قطر 7 میل

ابعاد تقریبی : 11*8 میل..

قیمت پایه : 26,839ریال

موجودی : 5 عدد

سلف بشکه ای 15 میکرو هانری - قطر 4 میل

سلف بشکه ای 15 میکرو هانری - قطر 4 میل

ابعاد تقریبی : 7*4 میل..

قیمت پایه : 20,129ریال

موجودی : 1 عدد

سلف بشکه ای 150 میلی هانری - قطر 10 میل

سلف بشکه ای 150 میلی هانری - قطر 10 میل

ابعاد تقریبی : 13*9 میل..

قیمت پایه : 61,730ریال


 • 5 یا بیشتر 55,305ریال
 • 25 یا بیشتر 49,775ریال
 • 100 یا بیشتر 44,244ریال

موجودی : 46 عدد

سلف بشکه ای 150 میکرو هانری - قطر 9 میل

سلف بشکه ای 150 میکرو هانری - قطر 9 میل

ابعاد تقریبی : 13*10 میل..

قیمت پایه : 26,839ریال


 • 5 یا بیشتر 22,122ریال
 • 25 یا بیشتر 19,357ریال

موجودی : 130 عدد

نمایش 1 تا 21 از 59 (3 صفحه)
'