جهت تامین قطعات از بازار ، میتوانید لیست خود را به 09039407345 واتساپ نمائید .
 

سلف آمپر بالا (بشکه ای - تیروئیدی)

سلف تیروئیدی 100 میکرو هانری - 2 آمپر

سلف تیروئیدی 100 میکرو هانری - 2 آمپر

..

قیمت پایه : 74,041ریال


 • 5 یا بیشتر 66,114ریال
 • 25 یا بیشتر 61,028ریال
 • 100 یا بیشتر 53,400ریال

موجودی : 256 عدد

سلف بشکه ای 10 میلی هانری - قطر 9 میل

سلف بشکه ای 10 میلی هانری - قطر 9 میل

ابعاد تقریبی 13*10 میل..

قیمت پایه : 88,850ریال


 • 5 یا بیشتر 76,285ریال
 • 25 یا بیشتر 71,199ریال

موجودی : 179 عدد

سلف بشکه ای 330 میکرو هانری - قطر 9 میل

سلف بشکه ای 330 میکرو هانری - قطر 9 میل

..

قیمت پایه : 33,104ریال


 • 5 یا بیشتر 29,426ریال
 • 25 یا بیشتر 28,507ریال
 • 100 یا بیشتر 27,587ریال

موجودی : 168 عدد

سلف بشکه ای 220 میکرو هانری - قطر 10 میل

سلف بشکه ای 220 میکرو هانری - قطر 10 میل

ابعاد تقریبی : 13*10 میل..

قیمت پایه : 49,361ریال


 • 5 یا بیشتر 40,685ریال
 • 25 یا بیشتر 35,600ریال
 • 100 یا بیشتر 30,514ریال

موجودی : 120 عدد

سلف بشکه ای 150 میکرو هانری - قطر 9 میل

سلف بشکه ای 150 میکرو هانری - قطر 9 میل

ابعاد تقریبی : 13*10 میل..

قیمت پایه : 49,361ریال


 • 5 یا بیشتر 40,685ریال
 • 25 یا بیشتر 35,600ریال

موجودی : 93 عدد

سلف بشکه ای 2 هانری - قطر 10 میل

سلف بشکه ای 2 هانری - قطر 10 میل

..

قیمت پایه : 148,083ریال


 • 5 یا بیشتر 137,313ریال
 • 25 یا بیشتر 127,142ریال

موجودی : 65 عدد

سلف بشکه ای 120 میکرو هانری - قطر 10 میل

سلف بشکه ای 120 میکرو هانری - قطر 10 میل

ابعاد تقریبی : 13*10 میل..

قیمت پایه : 49,361ریال


 • 5 یا بیشتر 40,685ریال
 • 25 یا بیشتر 35,600ریال
 • 100 یا بیشتر 30,514ریال

موجودی : 64 عدد

سلف بشکه ای 6.8 میلی هانری - قطر 7 میل

سلف بشکه ای 6.8 میلی هانری - قطر 7 میل

ابعاد تقریبی : 8*7 میل..

قیمت پایه : 74,041ریال

موجودی : 50 عدد

سلف بشکه ای 22 میکرو هانری - قطر 10 میل

سلف بشکه ای 22 میکرو هانری - قطر 10 میل

ابعاد تقریبی 10 * 10 میل..

قیمت پایه : 49,361ریال


 • 5 یا بیشتر 40,685ریال
 • 25 یا بیشتر 35,600ریال
 • 100 یا بیشتر 30,514ریال

موجودی : 45 عدد

سلف بشکه ای 68 میکرو هانری - قطر 10 میل

سلف بشکه ای 68 میکرو هانری - قطر 10 میل

ابعاد تقریبی : 13*10 میل..

قیمت پایه : 49,361ریال


 • 5 یا بیشتر 40,685ریال
 • 25 یا بیشتر 35,600ریال
 • 100 یا بیشتر 30,514ریال

موجودی : 44 عدد

سلف بشکه ای 120 میکرو هانری - قطر 17 میل

سلف بشکه ای 120 میکرو هانری - قطر 17 میل

..

قیمت پایه : 172,763ریال


 • 5 یا بیشتر 162,742ریال
 • 20 یا بیشتر 152,570ریال
 • 60 یا بیشتر 142,399ریال

موجودی : 38 عدد

سلف بشکه ای 330 میکرو هانری - قطر 17 میل

سلف بشکه ای 330 میکرو هانری - قطر 17 میل

ابعاد تقریبی : 25*17 میل..

قیمت پایه : 177,700ریال


 • 5 یا بیشتر 167,827ریال
 • 25 یا بیشتر 152,570ریال

موجودی : 37 عدد

سلف بشکه ای 22 میلی هانری - قطر 6 میل

سلف بشکه ای 22 میلی هانری - قطر 6 میل

ابعاد تقریبی : 9*6 میل..

قیمت پایه : 46,893ریال

موجودی : 34 عدد

سلف بشکه ای 3 هانری - قطر 10 میل

سلف بشکه ای 3 هانری - قطر 10 میل

ابعاد تقریبی : 13*10 میل..

قیمت پایه : 123,402ریال


 • 5 یا بیشتر 106,799ریال
 • 25 یا بیشتر 91,542ریال
 • 100 یا بیشتر 86,457ریال

موجودی : 32 عدد

سلف بشکه ای 68 میلی هانری - قطر 9 میل

سلف بشکه ای 68 میلی هانری - قطر 9 میل

ابعاد تقریبی : 11*9 میل..

قیمت پایه : 83,914ریال

موجودی : 31 عدد

سلف بشکه ای 60 میلی هانری - قطر 6 میل

سلف بشکه ای 60 میلی هانری - قطر 6 میل

ابعاد تقریبی : 9*6 میل..

قیمت پایه : 74,041ریال


 • 5 یا بیشتر 66,114ریال
 • 25 یا بیشتر 61,028ریال

موجودی : 27 عدد

سلف بشکه ای 1 هانری - قطر 10 میل

سلف بشکه ای 1 هانری - قطر 10 میل

ابعاد تقریبی : 13*10 میل..

قیمت پایه : 123,402ریال


 • 5 یا بیشتر 111,885ریال
 • 25 یا بیشتر 101,714ریال
 • 100 یا بیشتر 96,628ریال

موجودی : 26 عدد

سلف بشکه ای 4.7 میلی هانری - قطر 9 میل

سلف بشکه ای 4.7 میلی هانری - قطر 9 میل

ابعاد تقریبی : 12*9 میل..

قیمت پایه : 69,105ریال


 • 5 یا بیشتر 55,942ریال
 • 25 یا بیشتر 50,857ریال
 • 100 یا بیشتر 45,771ریال

موجودی : 25 عدد

سلف بشکه ای 27 میلی هانری - قطر 6 میل

سلف بشکه ای 27 میلی هانری - قطر 6 میل

ابعاد تقریبی 9*6 میل..

قیمت پایه : 49,361ریال

موجودی : 21 عدد

سلف بشکه ای 100 میکرو هانری - قطر 10 میل

سلف بشکه ای 100 میکرو هانری - قطر 10 میل

ابعاد تقریبی : 10*13 میل..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

موجودی : 19 عدد

سلف بشکه ای 470 میکرو هانری - قطر 9 میل

سلف بشکه ای 470 میکرو هانری - قطر 9 میل

ابعاد تقریبی : 13*10 میل..

قیمت پایه : 49,361ریال


 • 5 یا بیشتر 40,685ریال
 • 25 یا بیشتر 35,600ریال
 • 100 یا بیشتر 30,006ریال

موجودی : 18 عدد

نمایش 1 تا 21 از 59 (3 صفحه)
'