جهت سفارش اقلامی که در سایت موجود نمی باشد می توانید با فروشگاه تماس بگیرید (66707213 - 021)

انواع سلف

رنج کامل سلف (مدل مقاومتی) - 35 رنج - بسته تکی
سلف 1 میلی هانری (مدل مقاومتی) بسته 10 تایی
سلف 1 میلی هانری SMD - سایز 0805 - بسته 10 تایی
سلف 1 میکرو هانری (مدل مقاومتی) بسته 10 تایی
سلف 1 میکرو هانری SMD - سایز 0603 - بسته 10 تایی

سلف 1 میکرو هانری SMD - سایز 0603 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 149,650ریال


  • 20 یا بیشتر 123,624ریال

سلف 1.2 میلی هانری (مدل مقاومتی) بسته 10 تایی
سلف 1.2 میکرو هانری SMD - سایز 0805 - بسته 10 تایی
سلف 1.5 میکرو هانری (مدل مقاومتی) بسته 10 تایی
سلف 1.5 میکرو هانری SMD - سایز 0805 - بسته 10 تایی
سلف 1.8 میکرو هانری SMD - سایز 0805 - بسته 10 تایی
سلف 10 میلی هانری (مدل مقاومتی) - بسته 10 تایی
سلف 10 میکرو هانری (مدل مقاومتی) بسته 10 تایی
سلف 10 میکرو هانری SMD - سایز 0603 - بسته 10 تایی

سلف 10 میکرو هانری SMD - سایز 0603 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 162,663ریال


  • 20 یا بیشتر 130,130ریال

سلف 10 میکرو هانری SMD - سایز 0805 - بسته 10 تایی
سلف 10 میکرو هانری SMD - سایز 1206 - بسته 5 تایی

سلف 10 میکرو هانری SMD - سایز 1206 - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 162,663ریال


  • 20 یا بیشتر 45,546ریال

سلف 10 نانو هانری SMD - سایز 0603 - بسته 10 تایی
سلف 10 نانو هانری SMD - سایز 0805 - بسته 10 تایی

سلف 10 نانو هانری SMD - سایز 0805 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 130,130ریال


  • 10 یا بیشتر 91,091ریال

سلف 10 نانو هانری SMD - سایز 1206 - بسته 5 تایی
سلف 100 میکرو هانری (مدل مقاومتی) بسته 10 تایی
سلف 100 میکرو هانری SMD - سایز 0805 - بسته 10 تایی
سلف 100 میکرو هانری SMD - سایز 1210 - بسته 5 تایی

سلف 100 میکرو هانری SMD - سایز 1210 - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 195,195ریال


  • 20 یا بیشتر 84,585ریال

نمایش 1 تا 21 از 180 (9 صفحه)
'