جهت تامین قطعات از بازار ، میتوانید لیست خود را به 09039407345 واتساپ نمائید .
 

انواع سلف

سلف متغیر 3.5 دور

سلف متغیر 3.5 دور

3.5 turns variable coil..

قیمت پایه : 99,580ریال

موجودی : 358 عدد

سلف تیروئیدی 100 میکرو هانری - 2 آمپر

سلف تیروئیدی 100 میکرو هانری - 2 آمپر

..

قیمت پایه : 74,041ریال


 • 5 یا بیشتر 66,114ریال
 • 25 یا بیشتر 61,028ریال
 • 100 یا بیشتر 53,400ریال

موجودی : 256 عدد

سلف 560 میکرو هانری (مدل مقاومتی) بسته 10 تایی

سلف 560 میکرو هانری (مدل مقاومتی) بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 62,593ریال

موجودی : 182 عدد

سلف بشکه ای 10 میلی هانری - قطر 9 میل

سلف بشکه ای 10 میلی هانری - قطر 9 میل

ابعاد تقریبی 13*10 میل..

قیمت پایه : 88,850ریال


 • 5 یا بیشتر 76,285ریال
 • 25 یا بیشتر 71,199ریال

موجودی : 179 عدد

سلف 680 میکرو هانری (مدل مقاومتی) بسته 10 تایی

سلف 680 میکرو هانری (مدل مقاومتی) بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 56,903ریال

موجودی : 176 عدد

سلف بشکه ای 330 میکرو هانری - قطر 9 میل

سلف بشکه ای 330 میکرو هانری - قطر 9 میل

..

قیمت پایه : 33,104ریال


 • 5 یا بیشتر 29,426ریال
 • 25 یا بیشتر 28,507ریال
 • 100 یا بیشتر 27,587ریال

موجودی : 168 عدد

سلف 82 میکرو هانری (مدل مقاومتی) بسته 10 تایی

سلف 82 میکرو هانری (مدل مقاومتی) بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 42,300ریال


 • 10 یا بیشتر 34,943ریال
 • 50 یا بیشتر 33,104ریال

موجودی : 156 عدد

سلف 22 میکرو هانری (مدل مقاومتی) بسته 10 تایی

سلف 22 میکرو هانری (مدل مقاومتی) بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 42,677ریال

موجودی : 153 عدد

سلف 4.7 میکرو هانری (مدل مقاومتی) بسته 10 تایی

سلف 4.7 میکرو هانری (مدل مقاومتی) بسته 10 تایی

برای خواندن مقدار سلف می توانید از جدول زیر استفاده کنید :  ..

قیمت پایه : 42,677ریال

موجودی : 130 عدد

سلف 5.6 میکرو هانری (مدل مقاومتی) بسته 10 تایی

سلف 5.6 میکرو هانری (مدل مقاومتی) بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 42,677ریال

موجودی : 122 عدد

سلف بشکه ای 220 میکرو هانری - قطر 10 میل

سلف بشکه ای 220 میکرو هانری - قطر 10 میل

ابعاد تقریبی : 13*10 میل..

قیمت پایه : 49,361ریال


 • 5 یا بیشتر 40,685ریال
 • 25 یا بیشتر 35,600ریال
 • 100 یا بیشتر 30,514ریال

موجودی : 120 عدد

سلف 220 میکرو هانری (مدل مقاومتی) بسته 10 تایی

سلف 220 میکرو هانری (مدل مقاومتی) بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 48,367ریال

موجودی : 113 عدد

سلف 8.2 میکرو هانری (مدل مقاومتی) بسته 10 تایی

سلف 8.2 میکرو هانری (مدل مقاومتی) بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 42,677ریال

موجودی : 105 عدد

سلف 47 میکرو هانری (مدل مقاومتی) بسته 10 تایی

سلف 47 میکرو هانری (مدل مقاومتی) بسته 10 تایی

  ..

قیمت پایه : 42,677ریال

موجودی : 104 عدد

سلف 390 میکرو هانری (مدل مقاومتی) بسته 10 تایی

سلف 390 میکرو هانری (مدل مقاومتی) بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 55,174ریال


 • 10 یا بیشتر 49,657ریال
 • 50 یا بیشتر 47,817ریال

موجودی : 95 عدد

سلف بشکه ای 150 میکرو هانری - قطر 9 میل

سلف بشکه ای 150 میکرو هانری - قطر 9 میل

ابعاد تقریبی : 13*10 میل..

قیمت پایه : 49,361ریال


 • 5 یا بیشتر 40,685ریال
 • 25 یا بیشتر 35,600ریال

موجودی : 93 عدد

سلف 39 نانو هانری SMD - سایز 1206 - بسته 5 تایی

سلف 39 نانو هانری SMD - سایز 1206 - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 135,000ریال

موجودی : 88 عدد

سلف 1.5 میکرو هانری (مدل مقاومتی) بسته 10 تایی

سلف 1.5 میکرو هانری (مدل مقاومتی) بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 42,677ریال

موجودی : 88 عدد

سلف 3.3 میکرو هانری SMD - سایز 0805 - بسته 10 تایی

سلف 3.3 میکرو هانری SMD - سایز 0805 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 311,124ریال

موجودی : 83 عدد

سلف 390 نانو هانری (مدل مقاومتی) بسته 10 تایی

سلف 390 نانو هانری (مدل مقاومتی) بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 42,677ریال

موجودی : 78 عدد

سلف 100 نانو هانری (مدل مقاومتی) بسته 10 تایی

سلف 100 نانو هانری (مدل مقاومتی) بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 42,677ریال

موجودی : 76 عدد

نمایش 1 تا 21 از 180 (9 صفحه)
'