انواع سلف

رنج کامل سلف (مدل مقاومتی) | 35 رنج | بسته تکی
سلف 1 میلی هانری (مدل مقاومتی) بسته 10 تایی

سلف 1 میلی هانری (مدل مقاومتی) بسته 10 تایی

برای خواندن مقدار سلف می توانید از جدول زیر استفاده کنید :  ..

قیمت پایه : 35,000ریال

سلف 1 میلی هانری SMD - سایز 0805 - بسته 10 تایی
سلف 1 میکرو هانری (مدل مقاومتی) بسته 10 تایی

سلف 1 میکرو هانری (مدل مقاومتی) بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 10,000ریال


  • 20 یا بیشتر 6,000ریال

سلف 1 میکرو هانری SMD - سایز 0603 - بسته 10 تایی

سلف 1 میکرو هانری SMD - سایز 0603 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 23,000ریال


  • 20 یا بیشتر 19,000ریال

سلف 1.2 میلی هانری (مدل مقاومتی) بسته 10 تایی

سلف 1.2 میلی هانری (مدل مقاومتی) بسته 10 تایی

برای خواندن مقدار سلف می توانید از جدول زیر استفاده کنید :  ..

قیمت پایه : 38,000ریال

سلف 1.2 میکرو هانری SMD - سایز 0805 - بسته 10 تایی
سلف 1.5 میکرو هانری (مدل مقاومتی) بسته 10 تایی

سلف 1.5 میکرو هانری (مدل مقاومتی) بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 10,000ریال


  • 20 یا بیشتر 5,000ریال

سلف 1.5 میکرو هانری SMD - سایز 0805 - بسته 10 تایی
سلف 1.8 میکرو هانری SMD - سایز 0805 - بسته 10 تایی
سلف 10 میلی هانری (مدل مقاومتی) - بسته 10 تایی

سلف 10 میلی هانری (مدل مقاومتی) - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 48,000ریال


  • 5 یا بیشتر 38,000ریال
  • 20 یا بیشتر 36,000ریال

سلف 10 میکرو هانری (مدل مقاومتی) بسته 10 تایی

سلف 10 میکرو هانری (مدل مقاومتی) بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 10,000ریال


  • 20 یا بیشتر 5,000ریال

سلف 10 میکرو هانری SMD - سایز 0603 - بسته 10 تایی

سلف 10 میکرو هانری SMD - سایز 0603 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 25,000ریال


  • 20 یا بیشتر 20,000ریال

سلف 10 میکرو هانری SMD - سایز 0805 - بسته 10 تایی
سلف 10 میکرو هانری SMD - سایز 1206 - بسته 5 تایی

سلف 10 میکرو هانری SMD - سایز 1206 - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 25,000ریال


  • 20 یا بیشتر 7,000ریال

سلف 10 نانو هانری SMD - سایز 0603 - بسته 10 تایی
سلف 10 نانو هانری SMD - سایز 0805 - بسته 10 تایی

سلف 10 نانو هانری SMD - سایز 0805 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 20,000ریال


  • 10 یا بیشتر 14,000ریال

سلف 10 نانو هانری SMD - سایز 1206 - بسته 5 تایی
سلف 100 میکرو هانری (مدل مقاومتی) بسته 10 تایی

سلف 100 میکرو هانری (مدل مقاومتی) بسته 10 تایی

برای خواندن مقدار سلف می توانید از جدول زیر استفاده کنید :  ..

قیمت پایه : 10,000ریال

سلف 100 میکرو هانری SMD - سایز 0805 - بسته 10 تایی
سلف 100 میکرو هانری SMD - سایز 1210 - بسته 5 تایی

سلف 100 میکرو هانری SMD - سایز 1210 - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 30,000ریال


  • 20 یا بیشتر 13,000ریال

نمایش 1 تا 21 از 180 (9 صفحه)
'