جهت تامین قطعات از بازار ، میتوانید لیست خود را به 09039407345 واتساپ نمائید .
 

دیود زنر 5 وات

دیود زنر 5 وات - 12 ولت - 1N5349

دیود زنر 5 وات - 12 ولت - 1N5349

..

قیمت پایه : 60,765ریال

موجودی : 221 عدد

دیود زنر 5 وات 1.5KE400

دیود زنر 5 وات 1.5KE400

..

قیمت پایه : 72,675ریال

موجودی : 177 عدد

دیود زنر 5 وات - 3.9 ولت - 1N5335

دیود زنر 5 وات - 3.9 ولت - 1N5335

..

قیمت پایه : 96,900ریال

موجودی : 145 عدد

دیود زنر 5 وات - 4.3 ولت - 1N5336

دیود زنر 5 وات - 4.3 ولت - 1N5336

..

قیمت پایه : 60,765ریال

موجودی : 139 عدد

دیود زنر 5 وات - 6 ولت - 1N5340

دیود زنر 5 وات - 6 ولت - 1N5340

..

قیمت پایه : 60,765ریال

موجودی : 137 عدد

دیود زنر 5 وات - 6.2 ولت - 1N5341

دیود زنر 5 وات - 6.2 ولت - 1N5341

..

قیمت پایه : 60,765ریال

موجودی : 136 عدد

دیود زنر 5 وات - 3.6 ولت - 1N5334

دیود زنر 5 وات - 3.6 ولت - 1N5334

..

قیمت پایه : 81,020ریال

موجودی : 135 عدد

دیود زنر 5 وات - 8.7 ولت - 1N5345

دیود زنر 5 وات - 8.7 ولت - 1N5345

..

قیمت پایه : 60,765ریال

موجودی : 133 عدد

دیود زنر 5 وات - 5.6 ولت - 1N5339

دیود زنر 5 وات - 5.6 ولت - 1N5339

..

قیمت پایه : 60,765ریال

موجودی : 126 عدد

دیود زنر 5 وات - 8.2 ولت - 1N5344

دیود زنر 5 وات - 8.2 ولت - 1N5344

..

قیمت پایه : 60,765ریال

موجودی : 124 عدد

دیود زنر 5 وات - 6.8 ولت - 1N5342

دیود زنر 5 وات - 6.8 ولت - 1N5342

..

قیمت پایه : 60,765ریال

موجودی : 122 عدد

دیود زنر 5 وات - 7.5 ولت - 1N5343

دیود زنر 5 وات - 7.5 ولت - 1N5343

..

قیمت پایه : 60,765ریال

موجودی : 119 عدد

دیود زنر 5 وات 1.5KE18

دیود زنر 5 وات 1.5KE18

..

قیمت پایه : 76,308ریال

موجودی : 92 عدد

دیود زنر 5 وات - 10 ولت - 1N5347

دیود زنر 5 وات - 10 ولت - 1N5347

..

قیمت پایه : 60,765ریال

موجودی : 90 عدد

دیود زنر 5 وات 1.5KE47

دیود زنر 5 وات 1.5KE47

..

قیمت پایه : 71,463ریال

موجودی : 74 عدد

دیود زنر 5 وات 1.5KE36

دیود زنر 5 وات 1.5KE36

GLASS PASSIVATED JUNCTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR..

قیمت پایه : 90,843ریال

موجودی : 57 عدد

دیود زنر 5 وات 1.5KE8.2

دیود زنر 5 وات 1.5KE8.2

..

قیمت پایه : 76,308ریال

موجودی : 53 عدد

دیود زنر 5 وات 1.5KE16

دیود زنر 5 وات 1.5KE16

..

قیمت پایه : 90,843ریال

موجودی : 45 عدد

دیود زنر 5 وات 1.5KE33

دیود زنر 5 وات 1.5KE33

..

قیمت پایه : 66,618ریال

موجودی : 41 عدد

دیود زنر 5 وات - 5.1 ولت - 1N5338

دیود زنر 5 وات - 5.1 ولت - 1N5338

..

قیمت پایه : 64,816ریال

موجودی : 35 عدد

دیود زنر 5 وات 1.5KE62

دیود زنر 5 وات 1.5KE62

GLASS PASSIVATED JUNCTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR VOLTAGE-6.8 to 440 Volts..

قیمت پایه : 80,087ریال

موجودی : 15 عدد

نمایش 1 تا 21 از 34 (2 صفحه)
'