کلیه قیمت ها و موجودی اجناس در سایت به روز می باشد .

دیود زنر 5 وات

دیود زنر 5 وات - 11 ولت - 1N5348

دیود زنر 5 وات - 11 ولت - 1N5348

..

قیمت پایه : 41,056ریال

خارج از موجودی

دیود زنر 5 وات - 12 ولت - 1N5349

دیود زنر 5 وات - 12 ولت - 1N5349

..

قیمت پایه : 31,688ریال

موجودی : 421 عدد

دیود زنر 5 وات - 13 ولت - 1N5350

دیود زنر 5 وات - 13 ولت - 1N5350

..

قیمت پایه : 37,898ریال

موجودی : 54 عدد

دیود زنر 5 وات - 18 ولت - 1N5355

دیود زنر 5 وات - 18 ولت - 1N5355

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

خارج از موجودی

دیود زنر 5 وات - 20 ولت - 1N5357

دیود زنر 5 وات - 20 ولت - 1N5357

..

قیمت پایه : 44,215ریال

موجودی : 33 عدد

دیود زنر 5 وات - 25 ولت - 1N5360

دیود زنر 5 وات - 25 ولت - 1N5360

Zener 25V 5W 5%..

قیمت پایه : 31,582ریال


  • 50 یا بیشتر 29,687ریال

موجودی : 115 عدد

دیود زنر 5 وات - 3.3 ولت - 1N5333

دیود زنر 5 وات - 3.3 ولت - 1N5333

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

در انتظار خرید از خارج

دیود زنر 5 وات - 3.9 ولت - 1N5335

دیود زنر 5 وات - 3.9 ولت - 1N5335

..

قیمت پایه : 50,531ریال

موجودی : 187 عدد

دیود زنر 5 وات - 33 ولت - 1N5364

دیود زنر 5 وات - 33 ولت - 1N5364

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

خارج از موجودی

دیود زنر 5 وات - 5.1 ولت - 1N5338

دیود زنر 5 وات - 5.1 ولت - 1N5338

..

قیمت پایه : 33,800ریال

موجودی : 202 عدد

دیود زنر 5 وات - 9.1 ولت - 1N5346

دیود زنر 5 وات - 9.1 ولت - 1N5346

..

قیمت پایه : 37,898ریال

موجودی : 14 عدد

دیود زنر 5 وات 1.5KE15

دیود زنر 5 وات 1.5KE15

..

قیمت پایه : 37,898ریال

موجودی : 22 عدد

دیود زنر 5 وات 1.5KE150

دیود زنر 5 وات 1.5KE150

..

قیمت پایه : 44,215ریال

موجودی : 10 عدد

دیود زنر 5 وات 1.5KE16

دیود زنر 5 وات 1.5KE16

..

قیمت پایه : 47,373ریال

موجودی : 109 عدد

دیود زنر 5 وات 1.5KE18

دیود زنر 5 وات 1.5KE18

..

قیمت پایه : 39,793ریال

موجودی : 130 عدد

دیود زنر 5 وات 1.5KE22

دیود زنر 5 وات 1.5KE22

..

قیمت پایه : 44,215ریال

موجودی : 6 عدد

دیود زنر 5 وات 1.5KE33

دیود زنر 5 وات 1.5KE33

..

قیمت پایه : 34,740ریال

موجودی : 53 عدد

دیود زنر 5 وات 1.5KE36

دیود زنر 5 وات 1.5KE36

GLASS PASSIVATED JUNCTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR..

قیمت پایه : 47,373ریال

موجودی : 94 عدد

دیود زنر 5 وات 1.5KE400

دیود زنر 5 وات 1.5KE400

..

قیمت پایه : 37,898ریال

موجودی : 253 عدد

دیود زنر 5 وات 1.5KE47

دیود زنر 5 وات 1.5KE47

..

قیمت پایه : 37,267ریال

موجودی : 100 عدد

دیود زنر 5 وات 1.5KE62

دیود زنر 5 وات 1.5KE62

GLASS PASSIVATED JUNCTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR VOLTAGE-6.8 to 440 Volts..

قیمت پایه : 41,764ریال

موجودی : 31 عدد

نمایش 1 تا 21 از 34 (2 صفحه)
'