ثبت درخواست واردات قطعات ثبت درخواست تهیه از بازار فرصت شغلی در ایران میکرو مرکز دانلود

دیود زنر 5 وات

دیود زنر 5 وات - 11 ولت - 1N5348

دیود زنر 5 وات - 11 ولت - 1N5348

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

دیود زنر 5 وات - 12 ولت - 1N5349

دیود زنر 5 وات - 12 ولت - 1N5349

..

قیمت پایه : 60,765ریال

دیود زنر 5 وات - 13 ولت - 1N5350

دیود زنر 5 وات - 13 ولت - 1N5350

..

قیمت پایه : 72,675ریال

دیود زنر 5 وات - 18 ولت - 1N5355

دیود زنر 5 وات - 18 ولت - 1N5355

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

دیود زنر 5 وات - 20 ولت - 1N5357

دیود زنر 5 وات - 20 ولت - 1N5357

..

قیمت پایه : 84,787ریال

دیود زنر 5 وات - 25 ولت - 1N5360

دیود زنر 5 وات - 25 ولت - 1N5360

Zener 25V 5W 5%..

قیمت پایه : 60,562ریال


  • 50 یا بیشتر 56,928ریال

دیود زنر 5 وات - 3.3 ولت - 1N5333

دیود زنر 5 وات - 3.3 ولت - 1N5333

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

دیود زنر 5 وات - 3.9 ولت - 1N5335

دیود زنر 5 وات - 3.9 ولت - 1N5335

..

قیمت پایه : 96,900ریال

دیود زنر 5 وات - 33 ولت - 1N5364

دیود زنر 5 وات - 33 ولت - 1N5364

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

دیود زنر 5 وات - 5.1 ولت - 1N5338

دیود زنر 5 وات - 5.1 ولت - 1N5338

..

قیمت پایه : 64,816ریال

دیود زنر 5 وات - 9.1 ولت - 1N5346

دیود زنر 5 وات - 9.1 ولت - 1N5346

..

قیمت پایه : 72,675ریال

دیود زنر 5 وات 1.5KE15

دیود زنر 5 وات 1.5KE15

..

قیمت پایه : 72,675ریال

دیود زنر 5 وات 1.5KE150

دیود زنر 5 وات 1.5KE150

..

قیمت پایه : 84,787ریال

دیود زنر 5 وات 1.5KE16

دیود زنر 5 وات 1.5KE16

..

قیمت پایه : 90,843ریال

دیود زنر 5 وات 1.5KE18

دیود زنر 5 وات 1.5KE18

..

قیمت پایه : 76,308ریال

دیود زنر 5 وات 1.5KE22

دیود زنر 5 وات 1.5KE22

..

قیمت پایه : 84,787ریال

دیود زنر 5 وات 1.5KE33

دیود زنر 5 وات 1.5KE33

..

قیمت پایه : 66,618ریال

دیود زنر 5 وات 1.5KE36

دیود زنر 5 وات 1.5KE36

GLASS PASSIVATED JUNCTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR..

قیمت پایه : 90,843ریال

دیود زنر 5 وات 1.5KE400

دیود زنر 5 وات 1.5KE400

..

قیمت پایه : 72,675ریال

دیود زنر 5 وات 1.5KE47

دیود زنر 5 وات 1.5KE47

..

قیمت پایه : 71,463ریال

دیود زنر 5 وات 1.5KE62

دیود زنر 5 وات 1.5KE62

GLASS PASSIVATED JUNCTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR VOLTAGE-6.8 to 440 Volts..

قیمت پایه : 80,087ریال

نمایش 1 تا 21 از 34 (2 صفحه)
'