جهت تامین قطعات از بازار ، میتوانید لیست خود را به 09039407345 واتساپ نمائید .
 

دیود زنر 1 وات

دیود زنر 7.5 ولت - 1 وات - 1N4737 - بسته 10 تایی

دیود زنر 7.5 ولت - 1 وات - 1N4737 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 42,188ریال


 • 5 یا بیشتر 34,517ریال
 • 20 یا بیشتر 32,600ریال

موجودی : 75 عدد

دیود زنر 6.8 ولت - 1 وات - 1N4736 - بسته 10 تایی

دیود زنر 6.8 ولت - 1 وات - 1N4736 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 49,857ریال


 • 10 یا بیشتر 35,488ریال
 • 50 یا بیشتر 34,277ریال

موجودی : 46 عدد

دیود زنر 33 ولت - 1 وات - 1N4752 - بسته 10 تایی

دیود زنر 33 ولت - 1 وات - 1N4752 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 53,694ریال


 • 5 یا بیشتر 47,941ریال
 • 20 یا بیشتر 46,023ریال

موجودی : 44 عدد

دیود زنر 36 ولت - 1 وات - 1N4753 - بسته 10 تایی

دیود زنر 36 ولت - 1 وات - 1N4753 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 53,694ریال


 • 5 یا بیشتر 47,941ریال
 • 20 یا بیشتر 44,105ریال

موجودی : 42 عدد

دیود زنر 27 ولت - 1 وات - 1N4750 - بسته 10 تایی

دیود زنر 27 ولت - 1 وات - 1N4750 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 49,857ریال


 • 10 یا بیشتر 35,488ریال
 • 50 یا بیشتر 34,277ریال

موجودی : 39 عدد

دیود زنر 22 ولت - 1 وات - 1N4748 - بسته 10 تایی

دیود زنر 22 ولت - 1 وات - 1N4748 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 49,857ریال


 • 10 یا بیشتر 35,488ریال
 • 50 یا بیشتر 34,277ریال

موجودی : 30 عدد

دیود زنر 24 ولت - 1 وات - 1N4749 - بسته 10 تایی

دیود زنر 24 ولت - 1 وات - 1N4749 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 49,858ریال


 • 5 یا بیشتر 46,023ریال
 • 20 یا بیشتر 42,188ریال

موجودی : 27 عدد

دیود زنر 39 ولت - 1 وات - 1N4754 - بسته 10 تایی

دیود زنر 39 ولت - 1 وات - 1N4754 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 53,694ریال


 • 5 یا بیشتر 47,941ریال
 • 20 یا بیشتر 44,105ریال

موجودی : 26 عدد

دیود زنر 20 ولت - 1 وات - 1N4747 - بسته 10 تایی

دیود زنر 20 ولت - 1 وات - 1N4747 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 42,188ریال


 • 5 یا بیشتر 34,517ریال
 • 20 یا بیشتر 32,600ریال

موجودی : 16 عدد

دیود زنر 11 ولت - 1 وات - 1N4741 - بسته 10 تایی

دیود زنر 11 ولت - 1 وات - 1N4741 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 49,857ریال


 • 10 یا بیشتر 35,488ریال
 • 50 یا بیشتر 34,277ریال

موجودی : 16 عدد

دیود زنر 3.6 ولت - 1 وات - 1N4729 - بسته 10 تایی

دیود زنر 3.6 ولت - 1 وات - 1N4729 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 49,857ریال


 • 10 یا بیشتر 35,488ریال
 • 50 یا بیشتر 34,277ریال

موجودی : 12 عدد

دیود زنر 30 ولت - 1 وات - 1N4751 - بسته 10 تایی

دیود زنر 30 ولت - 1 وات - 1N4751 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 49,857ریال


 • 10 یا بیشتر 35,488ریال
 • 50 یا بیشتر 34,277ریال

موجودی : 10 عدد

دیود زنر 3.9 ولت - 1 وات - 1N4730 - بسته 10 تایی

دیود زنر 3.9 ولت - 1 وات - 1N4730 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 49,857ریال


 • 10 یا بیشتر 35,488ریال
 • 50 یا بیشتر 34,277ریال

موجودی : 8 عدد

دیود زنر 47 ولت - 1 وات - 1N4756 - بسته 10 تایی

دیود زنر 47 ولت - 1 وات - 1N4756 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 53,694ریال


 • 5 یا بیشتر 46,023ریال
 • 20 یا بیشتر 42,188ریال

موجودی : 7 عدد

رنج کامل دیود های زنر 1 وات - 32 رنج - بسته 10 تایی

رنج کامل دیود های زنر 1 وات - 32 رنج - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 1,776,200ریال

پيش سفارش

دیود زنر 9.1 ولت - 1 وات - 1N4739 - بسته 10 تایی

دیود زنر 9.1 ولت - 1 وات - 1N4739 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 49,857ریال


 • 10 یا بیشتر 35,488ریال
 • 50 یا بیشتر 34,277ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

دیود زنر 82 ولت - 1 وات - 1N4762 - بسته 10 تایی

دیود زنر 82 ولت - 1 وات - 1N4762 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 101,335ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

دیود زنر 8.2 ولت - 1 وات - 1N4738 - بسته 10 تایی

دیود زنر 8.2 ولت - 1 وات - 1N4738 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 49,857ریال


 • 10 یا بیشتر 35,488ریال
 • 50 یا بیشتر 34,277ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

دیود زنر 62 ولت - 1 وات - 1N4759 - بسته 10 تایی

دیود زنر 62 ولت - 1 وات - 1N4759 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 89,223ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

دیود زنر 6.2 ولت - 1 وات - 1N4735 - بسته 10 تایی

دیود زنر 6.2 ولت - 1 وات - 1N4735 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 49,857ریال


 • 10 یا بیشتر 35,488ریال
 • 50 یا بیشتر 34,277ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

دیود زنر 56 ولت - 1 وات - 1N4758 - بسته 10 تایی

دیود زنر 56 ولت - 1 وات - 1N4758 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 89,223ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

نمایش 1 تا 21 از 33 (2 صفحه)
'