با توجه به نوسانات نرخ ارز ، ممکن است قیمت برخی از اجناس پس از ثبت فاکتور تغییر کند .

تا اطلاع ثانوی امکان هیچگونه فروش حضوری وجود ندارد و تنها سفارشات اینترنتی ارسال خواهند شد .

در صورت نیاز به قطعات با تعداد بالا می توانید استعلام خود را از طریق واتساپ به شماره 09011247788 ارسال نمائید .


دیود زنر 1 وات

دیود زنر 10 ولت - 1 وات - 1N4740 - بسته 10 تایی

دیود زنر 10 ولت - 1 وات - 1N4740 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 28,600ریال


 • 5 یا بیشتر 23,400ریال
 • 20 یا بیشتر 22,100ریال

موجودی : 6 عدد

دیود زنر 11 ولت - 1 وات - 1N4741 - بسته 10 تایی

دیود زنر 11 ولت - 1 وات - 1N4741 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 33,799ریال


 • 10 یا بیشتر 24,058ریال
 • 50 یا بیشتر 23,237ریال

موجودی : 39 عدد

دیود زنر 12 ولت - 1 وات - 1N4742 - بسته 10 تایی

دیود زنر 12 ولت - 1 وات - 1N4742 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 28,600ریال


 • 5 یا بیشتر 23,400ریال
 • 20 یا بیشتر 22,100ریال

در انتظار خرید از خارج

دیود زنر 13 ولت - 1 وات - 1N4743 - بسته 10 تایی

دیود زنر 13 ولت - 1 وات - 1N4743 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 33,799ریال


 • 10 یا بیشتر 24,058ریال
 • 50 یا بیشتر 23,237ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

دیود زنر 15 ولت - 1 وات - 1N4744 - بسته 10 تایی

دیود زنر 15 ولت - 1 وات - 1N4744 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 28,600ریال


 • 5 یا بیشتر 23,400ریال
 • 20 یا بیشتر 22,100ریال

در انتظار خرید از خارج

دیود زنر 16 ولت - 1 وات - 1N4745 - بسته 10 تایی

دیود زنر 16 ولت - 1 وات - 1N4745 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 33,799ریال


 • 10 یا بیشتر 24,058ریال
 • 50 یا بیشتر 23,237ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

دیود زنر 18 ولت - 1 وات - 1N4746 - بسته 10 تایی

دیود زنر 18 ولت - 1 وات - 1N4746 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 28,600ریال


 • 5 یا بیشتر 23,400ریال
 • 20 یا بیشتر 22,100ریال

در انتظار خرید از خارج

دیود زنر 20 ولت - 1 وات - 1N4747 - بسته 10 تایی

دیود زنر 20 ولت - 1 وات - 1N4747 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 28,600ریال


 • 5 یا بیشتر 23,400ریال
 • 20 یا بیشتر 22,100ریال

موجودی : 38 عدد

دیود زنر 22 ولت - 1 وات - 1N4748 - بسته 10 تایی

دیود زنر 22 ولت - 1 وات - 1N4748 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 33,799ریال


 • 10 یا بیشتر 24,058ریال
 • 50 یا بیشتر 23,237ریال

موجودی : 41 عدد

دیود زنر 24 ولت - 1 وات - 1N4749 - بسته 10 تایی

دیود زنر 24 ولت - 1 وات - 1N4749 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 33,800ریال


 • 5 یا بیشتر 31,200ریال
 • 20 یا بیشتر 28,600ریال

موجودی : 62 عدد

دیود زنر 27 ولت - 1 وات - 1N4750 - بسته 10 تایی

دیود زنر 27 ولت - 1 وات - 1N4750 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 33,799ریال


 • 10 یا بیشتر 24,058ریال
 • 50 یا بیشتر 23,237ریال

موجودی : 52 عدد

دیود زنر 3 ولت - 1 وات - 1N4727 - بسته 10 تایی

دیود زنر 3 ولت - 1 وات - 1N4727 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

در انتظار خرید از خارج

دیود زنر 3.3 ولت - 1 وات - 1N4728 - بسته 10 تایی

دیود زنر 3.3 ولت - 1 وات - 1N4728 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 28,600ریال


 • 5 یا بیشتر 23,400ریال
 • 20 یا بیشتر 22,100ریال

در انتظار خرید از خارج

دیود زنر 3.6 ولت - 1 وات - 1N4729 - بسته 10 تایی

دیود زنر 3.6 ولت - 1 وات - 1N4729 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 33,799ریال


 • 10 یا بیشتر 24,058ریال
 • 50 یا بیشتر 23,237ریال

موجودی : 30 عدد

دیود زنر 3.9 ولت - 1 وات - 1N4730 - بسته 10 تایی

دیود زنر 3.9 ولت - 1 وات - 1N4730 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 33,799ریال


 • 10 یا بیشتر 24,058ریال
 • 50 یا بیشتر 23,237ریال

موجودی : 15 عدد

دیود زنر 30 ولت - 1 وات - 1N4751 - بسته 10 تایی

دیود زنر 30 ولت - 1 وات - 1N4751 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 33,799ریال


 • 10 یا بیشتر 24,058ریال
 • 50 یا بیشتر 23,237ریال

موجودی : 11 عدد

دیود زنر 33 ولت - 1 وات - 1N4752 - بسته 10 تایی

دیود زنر 33 ولت - 1 وات - 1N4752 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 36,400ریال


 • 5 یا بیشتر 32,500ریال
 • 20 یا بیشتر 31,200ریال

موجودی : 46 عدد

دیود زنر 36 ولت - 1 وات - 1N4753 - بسته 10 تایی

دیود زنر 36 ولت - 1 وات - 1N4753 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 36,400ریال


 • 5 یا بیشتر 32,500ریال
 • 20 یا بیشتر 29,900ریال

موجودی : 48 عدد

دیود زنر 39 ولت - 1 وات - 1N4754 - بسته 10 تایی

دیود زنر 39 ولت - 1 وات - 1N4754 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 36,400ریال


 • 5 یا بیشتر 32,500ریال
 • 20 یا بیشتر 29,900ریال

موجودی : 31 عدد

دیود زنر 4.7 ولت - 1 وات - 1N4732 - بسته 10 تایی

دیود زنر 4.7 ولت - 1 وات - 1N4732 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 33,799ریال


 • 10 یا بیشتر 24,058ریال
 • 50 یا بیشتر 23,237ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

دیود زنر 43 ولت - 1 وات - 1N4755 - بسته 10 تایی

دیود زنر 43 ولت - 1 وات - 1N4755 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 66,645ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

نمایش 1 تا 21 از 33 (2 صفحه)
'