انواع پل دیود

پل دیود 0.5 آمپر SMD

پل دیود 0.5 آمپر SMD

دیود های پل به منظور یکسوسازی ولتاژ متناوب به کار می روند و با کمک آنها می توان ولتاژ AC را به DC ت..

قیمت پایه : 2,500ریال


 • 50 یا بیشتر 2,000ریال

پل دیود 1 آمپر - طرح آی سی

پل دیود 1 آمپر - طرح آی سی

دیود های پل به منظور یکسوسازی ولتاژ متناوب به کار می روند و با کمک آنها می توان ولتاژ AC را به DC تب..

قیمت پایه : 2,500ریال


 • 5 یا بیشتر 1,800ریال
 • 25 یا بیشتر 1,700ریال
 • 100 یا بیشتر 1,600ریال

پل دیود 1 آمپر SMD

پل دیود 1 آمپر SMD

دیود های پل به منظور یکسوسازی ولتاژ متناوب به کار می روند و با کمک آنها می توان ولتاژ AC را به DC تب..

قیمت پایه : 3,500ریال


 • 5 یا بیشتر 2,500ریال
 • 25 یا بیشتر 2,250ریال
 • 100 یا بیشتر 2,000ریال

پل دیود 1.5 آمپر گرد

پل دیود 1.5 آمپر گرد

دیود های پل به منظور یکسوسازی ولتاژ متناوب به کار می روند و با کمک آنها می توان ولتاژ AC را به DC ت..

قیمت پایه : 3,500ریال


 • 5 یا بیشتر 3,000ریال
 • 50 یا بیشتر 2,800ریال
 • 200 یا بیشتر 2,700ریال
 • 1000 یا بیشتر 2,600ریال

پل دیود 15 آمپر - شانه ای

پل دیود 15 آمپر - شانه ای

از این پل دیود ها جهت یکسوسازی استفاده می شود ...

قیمت پایه : 18,000ریال

پل دیود 2 آمپر - شانه ای

پل دیود 2 آمپر - شانه ای

..

قیمت پایه : 4,000ریال


 • 5 یا بیشتر 3,300ریال
 • 50 یا بیشتر 2,900ریال
 • 200 یا بیشتر 2,700ریال
 • 500 یا بیشتر 2,600ریال

پل دیود 25 آمپر - شانه ای

پل دیود 25 آمپر - شانه ای

از این پل دیود ها جهت یکسوسازی استفاده می شود ...

قیمت پایه : 20,000ریال


 • 5 یا بیشتر 18,500ریال
 • 25 یا بیشتر 17,500ریال
 • 100 یا بیشتر 16,500ریال

پل دیود 35 آمپر فلزی - KBPC3510

پل دیود 35 آمپر فلزی - KBPC3510

..

قیمت پایه : 25,000ریال


 • 5 یا بیشتر 21,000ریال
 • 20 یا بیشتر 19,500ریال
 • 50 یا بیشتر 18,500ریال

پل دیود 4 آمپر - شانه ای

پل دیود 4 آمپر - شانه ای

..

قیمت پایه : 8,500ریال


 • 5 یا بیشتر 7,500ریال
 • 50 یا بیشتر 7,000ریال
 • 250 یا بیشتر 6,300ریال

پل دیود 4 آمپر - مربعی

پل دیود 4 آمپر - مربعی

..

قیمت پایه : 10,000ریال


 • 5 یا بیشتر 9,500ریال
 • 20 یا بیشتر 9,000ریال
 • 100 یا بیشتر 8,500ریال

پل دیود 50 آمپر فلزی - KBPC5010

پل دیود 50 آمپر فلزی - KBPC5010

..

قیمت پایه : 35,000ریال


 • 3 یا بیشتر 30,000ریال
 • 10 یا بیشتر 28,000ریال
 • 50 یا بیشتر 26,000ریال

پل دیود 6 آمپر - شانه ای

پل دیود 6 آمپر - شانه ای

..

قیمت پایه : 11,000ریال


 • 5 یا بیشتر 9,500ریال
 • 25 یا بیشتر 9,000ریال
 • 100 یا بیشتر 8,500ریال

پل دیود 6 آمپر - مربعی

پل دیود 6 آمپر - مربعی

..

قیمت پایه : 12,500ریال


 • 5 یا بیشتر 11,000ریال
 • 30 یا بیشتر 10,000ریال
 • 100 یا بیشتر 9,500ریال

پل دیود 8 آمپر - شانه ای

پل دیود 8 آمپر - شانه ای

..

قیمت پایه : 13,000ریال


 • 5 یا بیشتر 11,500ریال
 • 25 یا بیشتر 10,500ریال
 • 100 یا بیشتر 9,500ریال

پل دیود سه فاز - MT3516

پل دیود سه فاز - MT3516

..

قیمت پایه : 175,000ریال


 • 5 یا بیشتر 160,000ریال
 • 20 یا بیشتر 150,000ریال

نمایش 1 تا 15 از 15 (1 صفحه)
'