انواع پل دیود

پل دیود 0.5 آمپر SMD

پل دیود 0.5 آمپر SMD

دیود های پل به منظور یکسوسازی ولتاژ متناوب به کار می روند و با کمک آنها می توان ولتاژ AC را به DC ت..

قیمت پایه : 2,750ریال


 • 50 یا بیشتر 2,200ریال

پل دیود 1 آمپر - طرح آی سی

پل دیود 1 آمپر - طرح آی سی

دیود های پل به منظور یکسوسازی ولتاژ متناوب به کار می روند و با کمک آنها می توان ولتاژ AC را به DC تب..

قیمت پایه : 2,750ریال


 • 5 یا بیشتر 1,980ریال
 • 25 یا بیشتر 1,870ریال
 • 100 یا بیشتر 1,760ریال

پل دیود 1 آمپر SMD

پل دیود 1 آمپر SMD

دیود های پل به منظور یکسوسازی ولتاژ متناوب به کار می روند و با کمک آنها می توان ولتاژ AC را به DC تب..

قیمت پایه : 3,500ریال


 • 5 یا بیشتر 2,800ریال
 • 25 یا بیشتر 2,400ریال
 • 100 یا بیشتر 2,000ریال

پل دیود 1.5 آمپر گرد

پل دیود 1.5 آمپر گرد

دیود های پل به منظور یکسوسازی ولتاژ متناوب به کار می روند و با کمک آنها می توان ولتاژ AC را به DC ت..

قیمت پایه : 3,850ریال


 • 5 یا بیشتر 3,300ریال
 • 50 یا بیشتر 3,080ریال
 • 200 یا بیشتر 2,970ریال
 • 1000 یا بیشتر 2,860ریال

پل دیود 15 آمپر - شانه ای

پل دیود 15 آمپر - شانه ای

از این پل دیود ها جهت یکسوسازی استفاده می شود ...

قیمت پایه : 19,800ریال

پل دیود 2 آمپر - شانه ای

پل دیود 2 آمپر - شانه ای

..

قیمت پایه : 4,400ریال


 • 5 یا بیشتر 3,630ریال
 • 50 یا بیشتر 3,190ریال
 • 200 یا بیشتر 2,970ریال
 • 500 یا بیشتر 2,860ریال

پل دیود 25 آمپر - شانه ای

پل دیود 25 آمپر - شانه ای

از این پل دیود ها جهت یکسوسازی استفاده می شود ...

قیمت پایه : 22,000ریال


 • 5 یا بیشتر 20,350ریال
 • 25 یا بیشتر 19,250ریال
 • 100 یا بیشتر 18,150ریال

پل دیود 35 آمپر فلزی - KBPC3510

پل دیود 35 آمپر فلزی - KBPC3510

..

قیمت پایه : 27,500ریال


 • 5 یا بیشتر 23,100ریال
 • 20 یا بیشتر 21,450ریال
 • 50 یا بیشتر 20,350ریال

پل دیود 4 آمپر - شانه ای

پل دیود 4 آمپر - شانه ای

..

قیمت پایه : 9,350ریال


 • 5 یا بیشتر 8,250ریال
 • 50 یا بیشتر 7,700ریال
 • 250 یا بیشتر 6,930ریال

پل دیود 4 آمپر - مربعی

پل دیود 4 آمپر - مربعی

..

قیمت پایه : 11,000ریال


 • 5 یا بیشتر 10,450ریال
 • 20 یا بیشتر 9,900ریال
 • 100 یا بیشتر 9,350ریال

پل دیود 50 آمپر فلزی - KBPC5010

پل دیود 50 آمپر فلزی - KBPC5010

..

قیمت پایه : 38,500ریال


 • 3 یا بیشتر 33,000ریال
 • 10 یا بیشتر 30,800ریال
 • 50 یا بیشتر 28,600ریال

پل دیود 6 آمپر - شانه ای

پل دیود 6 آمپر - شانه ای

..

قیمت پایه : 12,100ریال


 • 5 یا بیشتر 10,450ریال
 • 25 یا بیشتر 9,900ریال
 • 100 یا بیشتر 9,350ریال

پل دیود 6 آمپر - مربعی

پل دیود 6 آمپر - مربعی

..

قیمت پایه : 13,750ریال


 • 5 یا بیشتر 12,100ریال
 • 30 یا بیشتر 11,000ریال
 • 100 یا بیشتر 10,450ریال

پل دیود 8 آمپر - شانه ای

پل دیود 8 آمپر - شانه ای

..

قیمت پایه : 14,300ریال


 • 10 یا بیشتر 12,650ریال
 • 50 یا بیشتر 11,550ریال

پل دیود سه فاز - MT3516

پل دیود سه فاز - MT3516

..

قیمت پایه : 192,500ریال


 • 5 یا بیشتر 176,000ریال
 • 20 یا بیشتر 165,000ریال

نمایش 1 تا 15 از 15 (1 صفحه)
'