انواع پل دیود

پل دیود 0.5 آمپر SMD

پل دیود 0.5 آمپر SMD

دیود های پل به منظور یکسوسازی ولتاژ متناوب به کار می روند و با کمک آنها می توان ولتاژ AC را به DC ت..

قیمت پایه : 5,828ریال


 • 50 یا بیشتر 4,662ریال

پل دیود 1 آمپر - طرح آی سی

پل دیود 1 آمپر - طرح آی سی

دیود های پل به منظور یکسوسازی ولتاژ متناوب به کار می روند و با کمک آنها می توان ولتاژ AC را به DC تب..

قیمت پایه : 5,828ریال


 • 5 یا بیشتر 4,196ریال
 • 25 یا بیشتر 3,963ریال
 • 100 یا بیشتر 3,730ریال

پل دیود 1 آمپر SMD

پل دیود 1 آمپر SMD

دیود های پل به منظور یکسوسازی ولتاژ متناوب به کار می روند و با کمک آنها می توان ولتاژ AC را به DC تب..

قیمت پایه : 7,417ریال


 • 5 یا بیشتر 5,934ریال
 • 25 یا بیشتر 5,086ریال
 • 100 یا بیشتر 4,238ریال

پل دیود 1.5 آمپر گرد

پل دیود 1.5 آمپر گرد

دیود های پل به منظور یکسوسازی ولتاژ متناوب به کار می روند و با کمک آنها می توان ولتاژ AC را به DC ت..

قیمت پایه : 8,159ریال


 • 5 یا بیشتر 6,993ریال
 • 50 یا بیشتر 6,527ریال
 • 200 یا بیشتر 6,294ریال
 • 1000 یا بیشتر 6,061ریال

پل دیود 15 آمپر - شانه ای

پل دیود 15 آمپر - شانه ای

از این پل دیود ها جهت یکسوسازی استفاده می شود ...

قیمت پایه : 41,959ریال

پل دیود 2 آمپر - شانه ای

پل دیود 2 آمپر - شانه ای

..

قیمت پایه : 9,324ریال


 • 5 یا بیشتر 7,693ریال
 • 50 یا بیشتر 6,760ریال
 • 200 یا بیشتر 6,294ریال
 • 500 یا بیشتر 6,061ریال

پل دیود 25 آمپر - شانه ای

پل دیود 25 آمپر - شانه ای

از این پل دیود ها جهت یکسوسازی استفاده می شود ...

قیمت پایه : 46,622ریال


 • 5 یا بیشتر 43,125ریال
 • 25 یا بیشتر 40,794ریال
 • 100 یا بیشتر 38,463ریال

پل دیود 35 آمپر فلزی - KBPC3510

پل دیود 35 آمپر فلزی - KBPC3510

..

قیمت پایه : 52,979ریال

پل دیود 4 آمپر - شانه ای

پل دیود 4 آمپر - شانه ای

..

قیمت پایه : 19,814ریال


 • 5 یا بیشتر 17,483ریال
 • 50 یا بیشتر 16,318ریال
 • 250 یا بیشتر 14,686ریال

پل دیود 4 آمپر - مربعی

پل دیود 4 آمپر - مربعی

..

قیمت پایه : 23,311ریال


 • 5 یا بیشتر 22,145ریال
 • 20 یا بیشتر 20,980ریال
 • 100 یا بیشتر 19,814ریال

پل دیود 50 آمپر فلزی - KBPC5010

پل دیود 50 آمپر فلزی - KBPC5010

..

قیمت پایه : 81,588ریال


 • 3 یا بیشتر 69,932ریال
 • 10 یا بیشتر 65,270ریال
 • 50 یا بیشتر 60,608ریال

پل دیود 6 آمپر - شانه ای

پل دیود 6 آمپر - شانه ای

..

قیمت پایه : 25,642ریال


 • 5 یا بیشتر 22,145ریال
 • 25 یا بیشتر 20,980ریال
 • 100 یا بیشتر 19,814ریال

پل دیود 6 آمپر - مربعی

پل دیود 6 آمپر - مربعی

..

قیمت پایه : 29,138ریال


 • 5 یا بیشتر 25,642ریال
 • 30 یا بیشتر 23,311ریال
 • 100 یا بیشتر 22,145ریال

پل دیود 8 آمپر - شانه ای

پل دیود 8 آمپر - شانه ای

..

قیمت پایه : 30,304ریال


 • 10 یا بیشتر 26,807ریال
 • 50 یا بیشتر 24,476ریال

پل دیود سه فاز - MT3516

پل دیود سه فاز - MT3516

..

قیمت پایه : 407,939ریال


 • 5 یا بیشتر 372,973ریال
 • 20 یا بیشتر 349,662ریال

نمایش 1 تا 15 از 15 (1 صفحه)
'