انواع پل دیود

پل دیود 0.5 آمپر SMD

پل دیود 0.5 آمپر SMD

دیود های پل به منظور یکسوسازی ولتاژ متناوب به کار می روند و با کمک آنها می توان ولتاژ AC را به DC ت..

قیمت پایه : 4,483ریال


 • 50 یا بیشتر 3,586ریال

پل دیود 1 آمپر - طرح آی سی

پل دیود 1 آمپر - طرح آی سی

دیود های پل به منظور یکسوسازی ولتاژ متناوب به کار می روند و با کمک آنها می توان ولتاژ AC را به DC تب..

قیمت پایه : 4,483ریال


 • 5 یا بیشتر 3,228ریال
 • 25 یا بیشتر 3,048ریال
 • 100 یا بیشتر 2,869ریال

پل دیود 1 آمپر SMD

پل دیود 1 آمپر SMD

دیود های پل به منظور یکسوسازی ولتاژ متناوب به کار می روند و با کمک آنها می توان ولتاژ AC را به DC تب..

قیمت پایه : 5,705ریال


 • 5 یا بیشتر 4,564ریال
 • 25 یا بیشتر 3,912ریال
 • 100 یا بیشتر 3,260ریال

پل دیود 1.5 آمپر گرد

پل دیود 1.5 آمپر گرد

دیود های پل به منظور یکسوسازی ولتاژ متناوب به کار می روند و با کمک آنها می توان ولتاژ AC را به DC ت..

قیمت پایه : 6,276ریال


 • 5 یا بیشتر 5,379ریال
 • 50 یا بیشتر 5,021ریال
 • 200 یا بیشتر 4,841ریال
 • 1000 یا بیشتر 4,662ریال

پل دیود 15 آمپر - شانه ای

پل دیود 15 آمپر - شانه ای

از این پل دیود ها جهت یکسوسازی استفاده می شود ...

قیمت پایه : 32,276ریال

پل دیود 2 آمپر - شانه ای

پل دیود 2 آمپر - شانه ای

..

قیمت پایه : 7,173ریال


 • 5 یا بیشتر 5,917ریال
 • 50 یا بیشتر 5,200ریال
 • 200 یا بیشتر 4,841ریال
 • 500 یا بیشتر 4,662ریال

پل دیود 25 آمپر - شانه ای

پل دیود 25 آمپر - شانه ای

از این پل دیود ها جهت یکسوسازی استفاده می شود ...

قیمت پایه : 35,863ریال


 • 5 یا بیشتر 33,173ریال
 • 25 یا بیشتر 31,380ریال
 • 100 یا بیشتر 29,587ریال

پل دیود 35 آمپر فلزی - KBPC3510

پل دیود 35 آمپر فلزی - KBPC3510

..

قیمت پایه : 40,753ریال

پل دیود 4 آمپر - شانه ای

پل دیود 4 آمپر - شانه ای

..

قیمت پایه : 15,242ریال


 • 5 یا بیشتر 13,449ریال
 • 50 یا بیشتر 12,552ریال
 • 250 یا بیشتر 11,297ریال

پل دیود 4 آمپر - مربعی

پل دیود 4 آمپر - مربعی

..

قیمت پایه : 17,931ریال


 • 5 یا بیشتر 17,035ریال
 • 20 یا بیشتر 16,138ریال
 • 100 یا بیشتر 15,242ریال

پل دیود 50 آمپر فلزی - KBPC5010

پل دیود 50 آمپر فلزی - KBPC5010

..

قیمت پایه : 62,760ریال


 • 3 یا بیشتر 53,794ریال
 • 10 یا بیشتر 50,208ریال
 • 50 یا بیشتر 46,622ریال

پل دیود 6 آمپر - شانه ای

پل دیود 6 آمپر - شانه ای

..

قیمت پایه : 19,725ریال


 • 5 یا بیشتر 17,035ریال
 • 25 یا بیشتر 16,138ریال
 • 100 یا بیشتر 15,242ریال

پل دیود 6 آمپر - مربعی

پل دیود 6 آمپر - مربعی

..

قیمت پایه : 22,414ریال


 • 5 یا بیشتر 19,725ریال
 • 30 یا بیشتر 17,931ریال
 • 100 یا بیشتر 17,035ریال

پل دیود 8 آمپر - شانه ای

پل دیود 8 آمپر - شانه ای

..

قیمت پایه : 23,311ریال


 • 10 یا بیشتر 20,621ریال
 • 50 یا بیشتر 18,828ریال

پل دیود سه فاز - MT3516

پل دیود سه فاز - MT3516

..

قیمت پایه : 313,799ریال


 • 5 یا بیشتر 286,902ریال
 • 20 یا بیشتر 268,971ریال

نمایش 1 تا 15 از 15 (1 صفحه)
'