انواع دیود SMD

دیود 1N4148 SMD - 0805 - بسته 10 تایی

دیود 1N4148 SMD - 0805 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 26,565ریال


 • 5 یا بیشتر 17,710ریال
 • 25 یا بیشتر 15,054ریال
 • 100 یا بیشتر 13,283ریال

دیود 1N4148 SMD - MINI MELF - بسته 10 تایی

دیود 1N4148 SMD - MINI MELF - بسته 10 تایی

دیود 1N4148 عملکرد یکسوسازی را با سرعت سوئیچینگ بالا تا حداکثر 4 نانو ثانیه انجام می دهد و برای کارب..

قیمت پایه : 8,855ریال


 • 10 یا بیشتر 3,542ریال
 • 50 یا بیشتر 3,188ریال
 • 250 یا بیشتر 2,834ریال

دیود 1N5819 - SMD - بسته 10 تایی

دیود 1N5819 - SMD - بسته 10 تایی

SS14..

قیمت پایه : 19,481ریال


 • 10 یا بیشتر 12,397ریال
 • 50 یا بیشتر 10,626ریال
 • 200 یا بیشتر 8,855ریال

دیود 1N5822 SMD - سایز A - بسته 5 تایی

دیود 1N5822 SMD - سایز A - بسته 5 تایی

DO214..

قیمت پایه : 21,252ریال


 • 5 یا بیشتر 14,168ریال
 • 20 یا بیشتر 10,626ریال
 • 200 یا بیشتر 8,855ریال

دیود 1N5822 SMD - سایز C - بسته 5 تایی

دیود 1N5822 SMD - سایز C - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 44,275ریال


 • 5 یا بیشتر 28,336ریال
 • 20 یا بیشتر 25,680ریال
 • 100 یا بیشتر 23,023ریال

دیود 1S2835 SMD - بسته 10 تایی

دیود 1S2835 SMD - بسته 10 تایی

SILICON SWITCHING DIODES..

قیمت پایه : 40,733ریال


 • 5 یا بیشتر 30,107ریال
 • 20 یا بیشتر 24,794ریال
 • 50 یا بیشتر 22,138ریال

دیود 1S2838 SMD - بسته 10 تایی

دیود 1S2838 SMD - بسته 10 تایی

SILICON SWITCHING DIODES..

قیمت پایه : 61,985ریال


 • 5 یا بیشتر 44,275ریال
 • 50 یا بیشتر 35,420ریال

دیود 1SS226 SMD - بسته 10 تایی

دیود 1SS226 SMD - بسته 10 تایی

DIODE (ULTRA HIGH SPEED SWITCHING APPLICATION)..

قیمت پایه : 44,275ریال


 • 5 یا بیشتر 31,878ریال
 • 20 یا بیشتر 27,451ریال
 • 50 یا بیشتر 23,909ریال

دیود BAV99 - SMD - بسته 10 تایی

دیود BAV99 - SMD - بسته 10 تایی

Description : High-speed double diode..

قیمت پایه : 26,565ریال


 • 5 یا بیشتر 17,710ریال
 • 20 یا بیشتر 14,168ریال
 • 50 یا بیشتر 11,512ریال

دیود FM102 - SMD - بسته 5 تایی

دیود FM102 - SMD - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 53,130ریال


 • 5 یا بیشتر 44,275ریال
 • 20 یا بیشتر 38,962ریال

دیود HSK83TR SMD - بسته 10 تایی

دیود HSK83TR SMD - بسته 10 تایی

Silicon Epitaxial Planar Diode for High Voltage Switching..

قیمت پایه : 44,275ریال


 • 5 یا بیشتر 33,649ریال
 • 20 یا بیشتر 30,107ریال
 • 50 یا بیشتر 26,565ریال

دیود KV1563M - SMD - بسته 5 تایی

دیود KV1563M - SMD - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 61,985ریال


 • 5 یا بیشتر 46,046ریال
 • 20 یا بیشتر 42,504ریال

دیود MMBD1401 SMD - بسته 10 تایی

دیود MMBD1401 SMD - بسته 10 تایی

Small Signal Diodes..

قیمت پایه : 26,565ریال


 • 5 یا بیشتر 17,710ریال
 • 20 یا بیشتر 15,939ریال
 • 50 یا بیشتر 14,168ریال

دیود MMBD1503A SMD - بسته 10 تایی

دیود MMBD1503A SMD - بسته 10 تایی

ultra fast recovery rectifierSURFACE MOUNT SWITCHING DIODESHigh Conductance Low Leakage DiodeSmall S..

قیمت پایه : 26,565ریال


 • 5 یا بیشتر 17,710ریال
 • 20 یا بیشتر 15,054ریال
 • 50 یا بیشتر 12,397ریال

دیود MURB1610CT SMD

دیود MURB1610CT SMD

Fast / Super-Fast / Ultra-Fast Recovery Rectifiers..

قیمت پایه : 56,672ریال


 • 5 یا بیشتر 46,046ریال
 • 25 یا بیشتر 42,504ریال

دیود MV2109 SMD

دیود MV2109 SMD

..

قیمت پایه : 26,565ریال


 • 5 یا بیشتر 19,481ریال
 • 20 یا بیشتر 15,939ریال

دیود SK14 SMD - بسته 5 تایی

دیود SK14 SMD - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 31,878ریال


 • 5 یا بیشتر 23,023ریال
 • 20 یا بیشتر 19,481ریال

دیود SM6T39CA SMD - بسته 5 تایی

دیود SM6T39CA SMD - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 70,840ریال


 • 5 یا بیشتر 58,443ریال
 • 20 یا بیشتر 53,130ریال

دیود SMD 1N4007 - بسته 10 تایی

دیود SMD 1N4007 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 17,710ریال


 • 5 یا بیشتر 10,626ریال
 • 25 یا بیشتر 6,199ریال
 • 100 یا بیشتر 4,959ریال
 • 250 یا بیشتر 4,073ریال

دیود SMD UF4007 - بسته 10 تایی

دیود SMD UF4007 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 31,878ریال


 • 5 یا بیشتر 23,023ریال
 • 25 یا بیشتر 19,481ریال
 • 100 یا بیشتر 15,939ریال

دیود SS3M SMD - بسته 5 تایی

دیود SS3M SMD - بسته 5 تایی

SURFACE MOUNT SUPER FAST RECTIFIERS..

قیمت پایه : 53,130ریال


 • 5 یا بیشتر 44,275ریال
 • 25 یا بیشتر 38,962ریال
 • 100 یا بیشتر 33,649ریال

نمایش 1 تا 21 از 25 (2 صفحه)
'