جهت سفارش اقلامی که در سایت موجود نمی باشد می توانید با فروشگاه تماس بگیرید (66707213 - 021)

انواع دیود SMD

دیود 1N4148 SMD - 0805 - بسته 10 تایی

دیود 1N4148 SMD - 0805 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 58,363ریال


 • 5 یا بیشتر 38,909ریال
 • 25 یا بیشتر 33,073ریال
 • 100 یا بیشتر 29,182ریال

دیود 1N4148 SMD - MINI MELF - بسته 10 تایی

دیود 1N4148 SMD - MINI MELF - بسته 10 تایی

دیود 1N4148 عملکرد یکسوسازی را با سرعت سوئیچینگ بالا تا حداکثر 4 نانو ثانیه انجام می دهد و برای کارب..

قیمت پایه : 19,454ریال


 • 10 یا بیشتر 7,782ریال
 • 50 یا بیشتر 7,004ریال
 • 250 یا بیشتر 6,225ریال

دیود 1N5819 - SMD - بسته 10 تایی

دیود 1N5819 - SMD - بسته 10 تایی

SS14..

قیمت پایه : 42,800ریال


 • 10 یا بیشتر 27,236ریال
 • 50 یا بیشتر 23,345ریال
 • 200 یا بیشتر 19,454ریال

دیود 1N5822 SMD - سایز A - بسته 5 تایی

دیود 1N5822 SMD - سایز A - بسته 5 تایی

DO214..

قیمت پایه : 46,691ریال


 • 5 یا بیشتر 31,127ریال
 • 20 یا بیشتر 23,345ریال
 • 200 یا بیشتر 19,454ریال

دیود 1N5822 SMD - سایز C - بسته 5 تایی

دیود 1N5822 SMD - سایز C - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 97,272ریال


 • 5 یا بیشتر 62,254ریال
 • 20 یا بیشتر 56,418ریال
 • 100 یا بیشتر 50,582ریال

دیود 1S2835 SMD - بسته 10 تایی

دیود 1S2835 SMD - بسته 10 تایی

SILICON SWITCHING DIODES..

قیمت پایه : 89,490ریال


 • 5 یا بیشتر 66,145ریال
 • 20 یا بیشتر 54,472ریال
 • 50 یا بیشتر 48,636ریال

دیود 1S2838 SMD - بسته 10 تایی

دیود 1S2838 SMD - بسته 10 تایی

SILICON SWITCHING DIODES..

قیمت پایه : 136,181ریال


 • 5 یا بیشتر 97,272ریال
 • 50 یا بیشتر 77,818ریال

دیود 1SS226 SMD - بسته 10 تایی

دیود 1SS226 SMD - بسته 10 تایی

DIODE (ULTRA HIGH SPEED SWITCHING APPLICATION)..

قیمت پایه : 97,272ریال


 • 5 یا بیشتر 70,036ریال
 • 20 یا بیشتر 60,309ریال
 • 50 یا بیشتر 52,527ریال

دیود BAV99 - SMD - بسته 10 تایی

دیود BAV99 - SMD - بسته 10 تایی

Description : High-speed double diode..

قیمت پایه : 58,363ریال


 • 5 یا بیشتر 38,909ریال
 • 20 یا بیشتر 31,127ریال
 • 50 یا بیشتر 25,291ریال

دیود FM102 - SMD - بسته 5 تایی

دیود FM102 - SMD - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 116,727ریال


 • 5 یا بیشتر 97,272ریال
 • 20 یا بیشتر 85,600ریال

دیود HSK83TR SMD - بسته 10 تایی

دیود HSK83TR SMD - بسته 10 تایی

Silicon Epitaxial Planar Diode for High Voltage Switching..

قیمت پایه : 97,272ریال


 • 5 یا بیشتر 73,927ریال
 • 20 یا بیشتر 66,145ریال
 • 50 یا بیشتر 58,363ریال

دیود KV1563M - SMD - بسته 5 تایی

دیود KV1563M - SMD - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 136,181ریال


 • 5 یا بیشتر 101,163ریال
 • 20 یا بیشتر 93,381ریال

دیود MMBD1401 SMD - بسته 10 تایی

دیود MMBD1401 SMD - بسته 10 تایی

Small Signal Diodes..

قیمت پایه : 58,363ریال


 • 5 یا بیشتر 38,909ریال
 • 20 یا بیشتر 35,018ریال
 • 50 یا بیشتر 31,127ریال

دیود MMBD1503A SMD - بسته 10 تایی

دیود MMBD1503A SMD - بسته 10 تایی

ultra fast recovery rectifierSURFACE MOUNT SWITCHING DIODESHigh Conductance Low Leakage DiodeSmall S..

قیمت پایه : 58,363ریال


 • 5 یا بیشتر 38,909ریال
 • 20 یا بیشتر 33,073ریال
 • 50 یا بیشتر 27,236ریال

دیود MURB1610CT SMD

دیود MURB1610CT SMD

Fast / Super-Fast / Ultra-Fast Recovery Rectifiers..

قیمت پایه : 124,508ریال


 • 5 یا بیشتر 101,163ریال
 • 25 یا بیشتر 93,381ریال

دیود SK14 SMD - بسته 5 تایی

دیود SK14 SMD - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 70,036ریال


 • 5 یا بیشتر 50,582ریال
 • 20 یا بیشتر 42,800ریال

دیود SM6T39CA SMD - بسته 5 تایی

دیود SM6T39CA SMD - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 155,635ریال


 • 5 یا بیشتر 128,399ریال
 • 20 یا بیشتر 116,727ریال

دیود SMD 1N4007 - بسته 10 تایی

دیود SMD 1N4007 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 38,909ریال


 • 5 یا بیشتر 23,345ریال
 • 25 یا بیشتر 13,618ریال
 • 100 یا بیشتر 10,894ریال
 • 250 یا بیشتر 8,949ریال

دیود SMD UF4007 - بسته 10 تایی

دیود SMD UF4007 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 70,036ریال


 • 5 یا بیشتر 50,582ریال
 • 25 یا بیشتر 42,800ریال
 • 100 یا بیشتر 35,018ریال

دیود SS3M SMD - بسته 5 تایی

دیود SS3M SMD - بسته 5 تایی

SURFACE MOUNT SUPER FAST RECTIFIERS..

قیمت پایه : 116,727ریال


 • 5 یا بیشتر 97,272ریال
 • 25 یا بیشتر 85,600ریال
 • 100 یا بیشتر 73,927ریال

دیود STTH106 SMD - بسته 10 تایی

دیود STTH106 SMD - بسته 10 تایی

TURBO 2 ULTRAFAST HIGH VOLTAGE RECTIFIER..

قیمت پایه : 155,635ریال


 • 5 یا بیشتر 132,290ریال
 • 20 یا بیشتر 116,727ریال

نمایش 1 تا 21 از 25 (2 صفحه)
'