جهت تامین قطعات از بازار ، میتوانید لیست خود را به 09039407345 واتساپ نمائید .
 

انواع دیود SMD

دیود SMD 1N4007 - بسته 10 تایی

دیود SMD 1N4007 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 15,000ریال


 • 5 یا بیشتر 14,000ریال
 • 25 یا بیشتر 13,000ریال

موجودی : 991 عدد

دیود 1N5822 SMD - سایز C - بسته 5 تایی

دیود 1N5822 SMD - سایز C - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 74,787ریال


 • 10 یا بیشتر 65,199ریال
 • 100 یا بیشتر 63,282ریال

موجودی : 259 عدد

دیود 1N4148 SMD - MINI MELF - بسته 10 تایی

دیود 1N4148 SMD - MINI MELF - بسته 10 تایی

دیود 1N4148 عملکرد یکسوسازی را با سرعت سوئیچینگ بالا تا حداکثر 4 نانو ثانیه انجام می دهد و برای کارب..

قیمت پایه : 10,930ریال

موجودی : 235 عدد

دیود BAV99 - SMD - بسته 10 تایی

دیود BAV99 - SMD - بسته 10 تایی

Description : High-speed double diode..

قیمت پایه : 111,919ریال


 • 5 یا بیشتر 74,613ریال
 • 20 یا بیشتر 59,690ریال
 • 50 یا بیشتر 48,498ریال

موجودی : 212 عدد

دیود 1N5822 SMD - سایز A - بسته 5 تایی

دیود 1N5822 SMD - سایز A - بسته 5 تایی

DO214..

قیمت پایه : 44,000ریال


 • 5 یا بیشتر 40,000ریال
 • 20 یا بیشتر 38,000ریال
 • 200 یا بیشتر 36,000ریال

موجودی : 46 عدد

دیود واراکتور MV2109

دیود واراکتور MV2109

..

قیمت پایه : 111,919ریال

موجودی : 41 عدد

دیود FM102 - SMD - بسته 5 تایی

دیود FM102 - SMD - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 223,838ریال


 • 5 یا بیشتر 186,532ریال
 • 20 یا بیشتر 164,148ریال

موجودی : 40 عدد

دیود شاتکی MBRS140T3 SMD - بسته 5 تایی

دیود شاتکی MBRS140T3 SMD - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 149,225ریال


 • 5 یا بیشتر 119,380ریال
 • 20 یا بیشتر 104,458ریال

موجودی : 29 عدد

دیود 1S2838 SMD - بسته 10 تایی

دیود 1S2838 SMD - بسته 10 تایی

SILICON SWITCHING DIODES..

قیمت پایه : 261,144ریال


 • 5 یا بیشتر 186,532ریال
 • 50 یا بیشتر 149,225ریال

موجودی : 19 عدد

دیود KV1563M - SMD - بسته 5 تایی

دیود KV1563M - SMD - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 261,144ریال


 • 5 یا بیشتر 193,993ریال
 • 20 یا بیشتر 179,070ریال

موجودی : 14 عدد

دیود HSK83TR SMD - بسته 10 تایی

دیود HSK83TR SMD - بسته 10 تایی

Silicon Epitaxial Planar Diode for High Voltage Switching..

قیمت پایه : 186,532ریال


 • 5 یا بیشتر 141,764ریال
 • 20 یا بیشتر 126,841ریال
 • 50 یا بیشتر 111,919ریال

موجودی : 12 عدد

دیود شاتکی MA720 SMD - بسته 10 تایی

دیود شاتکی MA720 SMD - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 298,450ریال


 • 5 یا بیشتر 246,222ریال
 • 20 یا بیشتر 223,838ریال

موجودی : 10 عدد

دیود SS14 SMD - بسته 5 تایی

دیود SS14 SMD - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 134,303ریال


 • 5 یا بیشتر 96,996ریال
 • 20 یا بیشتر 82,074ریال

موجودی : 4 عدد

دیود SS3M SMD - بسته 5 تایی

دیود SS3M SMD - بسته 5 تایی

SURFACE MOUNT SUPER FAST RECTIFIERSSMB..

قیمت پایه : 134,234ریال

موجودی : 3 عدد

دیود MURB1610CT SMD

دیود MURB1610CT SMD

Fast / Super-Fast / Ultra-Fast Recovery Rectifiers..

قیمت پایه : 238,760ریال


 • 5 یا بیشتر 193,993ریال
 • 25 یا بیشتر 179,070ریال

موجودی : 3 عدد

دیود STTH108A SMD

دیود STTH108A SMD

HIGH VOLTAGE ULTRAFAST RECTIFIER..

قیمت پایه : 193,993ریال


 • 5 یا بیشتر 171,609ریال
 • 25 یا بیشتر 156,687ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

دیود STTH106 SMD - بسته 10 تایی

دیود STTH106 SMD - بسته 10 تایی

TURBO 2 ULTRAFAST HIGH VOLTAGE RECTIFIER..

قیمت پایه : 298,450ریال


 • 5 یا بیشتر 253,683ریال
 • 20 یا بیشتر 223,838ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

دیود SMD UF4007 - بسته 10 تایی

دیود SMD UF4007 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 105,469ریال


 • 5 یا بیشتر 96,996ریال
 • 25 یا بیشتر 82,074ریال
 • 100 یا بیشتر 67,151ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

دیود SM6T39CA SMD - بسته 5 تایی

دیود SM6T39CA SMD - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 298,450ریال


 • 5 یا بیشتر 246,222ریال
 • 20 یا بیشتر 223,838ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

دیود MMBD1503A SMD - بسته 10 تایی

دیود MMBD1503A SMD - بسته 10 تایی

ultra fast recovery rectifierSURFACE MOUNT SWITCHING DIODESHigh Conductance Low Leakage DiodeSmall S..

قیمت پایه : 111,919ریال


 • 5 یا بیشتر 74,613ریال
 • 20 یا بیشتر 63,421ریال
 • 50 یا بیشتر 52,229ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

دیود MMBD1401 SMD - بسته 10 تایی

دیود MMBD1401 SMD - بسته 10 تایی

Small Signal Diodes..

قیمت پایه : 111,919ریال


 • 5 یا بیشتر 74,613ریال
 • 20 یا بیشتر 67,151ریال
 • 50 یا بیشتر 59,690ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

نمایش 1 تا 21 از 25 (2 صفحه)
'