انواع دیود SMD

دیود 1N4148 SMD - 0805 - بسته 10 تایی

دیود 1N4148 SMD - 0805 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 44,895ریال


 • 5 یا بیشتر 29,930ریال
 • 25 یا بیشتر 25,440ریال
 • 100 یا بیشتر 22,447ریال

دیود 1N4148 SMD - MINI MELF - بسته 10 تایی

دیود 1N4148 SMD - MINI MELF - بسته 10 تایی

دیود 1N4148 عملکرد یکسوسازی را با سرعت سوئیچینگ بالا تا حداکثر 4 نانو ثانیه انجام می دهد و برای کارب..

قیمت پایه : 14,965ریال


 • 10 یا بیشتر 5,986ریال
 • 50 یا بیشتر 5,387ریال
 • 250 یا بیشتر 4,789ریال

دیود 1N5819 - SMD - بسته 10 تایی

دیود 1N5819 - SMD - بسته 10 تایی

SS14..

قیمت پایه : 32,923ریال


 • 10 یا بیشتر 20,951ریال
 • 50 یا بیشتر 17,958ریال
 • 200 یا بیشتر 14,965ریال

دیود 1N5822 SMD - سایز A - بسته 5 تایی

دیود 1N5822 SMD - سایز A - بسته 5 تایی

DO214..

قیمت پایه : 35,916ریال


 • 5 یا بیشتر 23,944ریال
 • 20 یا بیشتر 17,958ریال
 • 200 یا بیشتر 14,965ریال

دیود 1N5822 SMD - سایز C - بسته 5 تایی

دیود 1N5822 SMD - سایز C - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 74,825ریال


 • 5 یا بیشتر 47,888ریال
 • 20 یا بیشتر 43,398ریال
 • 100 یا بیشتر 38,909ریال

دیود 1S2835 SMD - بسته 10 تایی

دیود 1S2835 SMD - بسته 10 تایی

SILICON SWITCHING DIODES..

قیمت پایه : 68,839ریال


 • 5 یا بیشتر 50,881ریال
 • 20 یا بیشتر 41,902ریال
 • 50 یا بیشتر 37,412ریال

دیود 1S2838 SMD - بسته 10 تایی

دیود 1S2838 SMD - بسته 10 تایی

SILICON SWITCHING DIODES..

قیمت پایه : 104,755ریال


 • 5 یا بیشتر 74,825ریال
 • 50 یا بیشتر 59,860ریال

دیود 1SS226 SMD - بسته 10 تایی

دیود 1SS226 SMD - بسته 10 تایی

DIODE (ULTRA HIGH SPEED SWITCHING APPLICATION)..

قیمت پایه : 74,825ریال


 • 5 یا بیشتر 53,874ریال
 • 20 یا بیشتر 46,391ریال
 • 50 یا بیشتر 40,405ریال

دیود BAV99 - SMD - بسته 10 تایی

دیود BAV99 - SMD - بسته 10 تایی

Description : High-speed double diode..

قیمت پایه : 44,895ریال


 • 5 یا بیشتر 29,930ریال
 • 20 یا بیشتر 23,944ریال
 • 50 یا بیشتر 19,454ریال

دیود FM102 - SMD - بسته 5 تایی

دیود FM102 - SMD - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 89,790ریال


 • 5 یا بیشتر 74,825ریال
 • 20 یا بیشتر 65,846ریال

دیود HSK83TR SMD - بسته 10 تایی

دیود HSK83TR SMD - بسته 10 تایی

Silicon Epitaxial Planar Diode for High Voltage Switching..

قیمت پایه : 74,825ریال


 • 5 یا بیشتر 56,867ریال
 • 20 یا بیشتر 50,881ریال
 • 50 یا بیشتر 44,895ریال

دیود KV1563M - SMD - بسته 5 تایی

دیود KV1563M - SMD - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 104,755ریال


 • 5 یا بیشتر 77,818ریال
 • 20 یا بیشتر 71,832ریال

دیود MMBD1401 SMD - بسته 10 تایی

دیود MMBD1401 SMD - بسته 10 تایی

Small Signal Diodes..

قیمت پایه : 44,895ریال


 • 5 یا بیشتر 29,930ریال
 • 20 یا بیشتر 26,937ریال
 • 50 یا بیشتر 23,944ریال

دیود MMBD1503A SMD - بسته 10 تایی

دیود MMBD1503A SMD - بسته 10 تایی

ultra fast recovery rectifierSURFACE MOUNT SWITCHING DIODESHigh Conductance Low Leakage DiodeSmall S..

قیمت پایه : 44,895ریال


 • 5 یا بیشتر 29,930ریال
 • 20 یا بیشتر 25,440ریال
 • 50 یا بیشتر 20,951ریال

دیود MURB1610CT SMD

دیود MURB1610CT SMD

Fast / Super-Fast / Ultra-Fast Recovery Rectifiers..

قیمت پایه : 95,776ریال


 • 5 یا بیشتر 77,818ریال
 • 25 یا بیشتر 71,832ریال

دیود MV2109 SMD

دیود MV2109 SMD

..

قیمت پایه : 44,895ریال


 • 5 یا بیشتر 32,923ریال
 • 20 یا بیشتر 26,937ریال

دیود SK14 SMD - بسته 5 تایی

دیود SK14 SMD - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 53,874ریال


 • 5 یا بیشتر 38,909ریال
 • 20 یا بیشتر 32,923ریال

دیود SM6T39CA SMD - بسته 5 تایی

دیود SM6T39CA SMD - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 119,720ریال


 • 5 یا بیشتر 98,769ریال
 • 20 یا بیشتر 89,790ریال

دیود SMD 1N4007 - بسته 10 تایی

دیود SMD 1N4007 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 29,930ریال


 • 5 یا بیشتر 17,958ریال
 • 25 یا بیشتر 10,475ریال
 • 100 یا بیشتر 8,380ریال
 • 250 یا بیشتر 6,884ریال

دیود SMD UF4007 - بسته 10 تایی

دیود SMD UF4007 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 53,874ریال


 • 5 یا بیشتر 38,909ریال
 • 25 یا بیشتر 32,923ریال
 • 100 یا بیشتر 26,937ریال

دیود SS3M SMD - بسته 5 تایی

دیود SS3M SMD - بسته 5 تایی

SURFACE MOUNT SUPER FAST RECTIFIERS..

قیمت پایه : 89,790ریال


 • 5 یا بیشتر 74,825ریال
 • 25 یا بیشتر 65,846ریال
 • 100 یا بیشتر 56,867ریال

نمایش 1 تا 21 از 25 (2 صفحه)
'