انواع دیود SMD

دیود 1N4148 SMD - 0805 - بسته 10 تایی

دیود 1N4148 SMD - 0805 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 15,000ریال


 • 5 یا بیشتر 10,000ریال
 • 25 یا بیشتر 8,500ریال
 • 100 یا بیشتر 7,500ریال

دیود 1N4148 SMD - MINI MELF - بسته 10 تایی

دیود 1N4148 SMD - MINI MELF - بسته 10 تایی

دیود 1N4148 عملکرد یکسوسازی را با سرعت سوئیچینگ بالا تا حداکثر 4 نانو ثانیه انجام می دهد و برای کارب..

قیمت پایه : 5,000ریال


 • 10 یا بیشتر 2,000ریال
 • 50 یا بیشتر 1,800ریال
 • 250 یا بیشتر 1,600ریال

دیود 1N5819 - SMD - بسته 10 تایی

دیود 1N5819 - SMD - بسته 10 تایی

SS14..

قیمت پایه : 11,000ریال


 • 10 یا بیشتر 7,000ریال
 • 50 یا بیشتر 6,000ریال
 • 200 یا بیشتر 5,000ریال

دیود 1N5822 SMD - سایز A - بسته 5 تایی

دیود 1N5822 SMD - سایز A - بسته 5 تایی

DO214..

قیمت پایه : 12,000ریال


 • 5 یا بیشتر 8,000ریال
 • 20 یا بیشتر 6,000ریال
 • 200 یا بیشتر 5,000ریال

دیود 1N5822 SMD - سایز C - بسته 5 تایی

دیود 1N5822 SMD - سایز C - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 25,000ریال


 • 5 یا بیشتر 16,000ریال
 • 20 یا بیشتر 14,500ریال
 • 100 یا بیشتر 13,000ریال

دیود 1S2835 SMD - بسته 10 تایی

دیود 1S2835 SMD - بسته 10 تایی

SILICON SWITCHING DIODES..

قیمت پایه : 23,000ریال


 • 5 یا بیشتر 17,000ریال
 • 20 یا بیشتر 14,000ریال
 • 50 یا بیشتر 12,500ریال

دیود 1S2838 SMD - بسته 10 تایی

دیود 1S2838 SMD - بسته 10 تایی

SILICON SWITCHING DIODES..

قیمت پایه : 35,000ریال


 • 5 یا بیشتر 25,000ریال
 • 50 یا بیشتر 20,000ریال

دیود 1SS226 SMD - بسته 10 تایی

دیود 1SS226 SMD - بسته 10 تایی

DIODE (ULTRA HIGH SPEED SWITCHING APPLICATION)..

قیمت پایه : 25,000ریال


 • 5 یا بیشتر 18,000ریال
 • 20 یا بیشتر 15,500ریال
 • 50 یا بیشتر 13,500ریال

دیود BAV99 - SMD - بسته 10 تایی

دیود BAV99 - SMD - بسته 10 تایی

Description : High-speed double diode..

قیمت پایه : 15,000ریال


 • 5 یا بیشتر 10,000ریال
 • 20 یا بیشتر 8,000ریال
 • 50 یا بیشتر 6,500ریال

دیود FM102 - SMD - بسته 5 تایی

دیود FM102 - SMD - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 30,000ریال


 • 5 یا بیشتر 25,000ریال
 • 20 یا بیشتر 22,000ریال

دیود HSK83TR SMD - بسته 10 تایی

دیود HSK83TR SMD - بسته 10 تایی

Silicon Epitaxial Planar Diode for High Voltage Switching..

قیمت پایه : 25,000ریال


 • 5 یا بیشتر 19,000ریال
 • 20 یا بیشتر 17,000ریال
 • 50 یا بیشتر 15,000ریال

دیود KV1563M - SMD - بسته 5 تایی

دیود KV1563M - SMD - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 35,000ریال


 • 5 یا بیشتر 26,000ریال
 • 20 یا بیشتر 24,000ریال

دیود MMBD1401 SMD - بسته 10 تایی

دیود MMBD1401 SMD - بسته 10 تایی

Small Signal Diodes..

قیمت پایه : 15,000ریال


 • 5 یا بیشتر 10,000ریال
 • 20 یا بیشتر 9,000ریال
 • 50 یا بیشتر 8,000ریال

دیود MMBD1503A SMD - بسته 10 تایی

دیود MMBD1503A SMD - بسته 10 تایی

ultra fast recovery rectifierSURFACE MOUNT SWITCHING DIODESHigh Conductance Low Leakage DiodeSmall S..

قیمت پایه : 15,000ریال


 • 5 یا بیشتر 10,000ریال
 • 20 یا بیشتر 8,500ریال
 • 50 یا بیشتر 7,000ریال

دیود MURB1610CT SMD

دیود MURB1610CT SMD

Fast / Super-Fast / Ultra-Fast Recovery Rectifiers..

قیمت پایه : 32,000ریال


 • 5 یا بیشتر 26,000ریال
 • 25 یا بیشتر 24,000ریال

دیود MV2109 SMD

دیود MV2109 SMD

..

قیمت پایه : 15,000ریال


 • 5 یا بیشتر 11,000ریال
 • 20 یا بیشتر 9,000ریال

دیود SK14 SMD - بسته 5 تایی

دیود SK14 SMD - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 18,000ریال


 • 5 یا بیشتر 13,000ریال
 • 20 یا بیشتر 11,000ریال

دیود SM6T39CA SMD - بسته 5 تایی

دیود SM6T39CA SMD - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 40,000ریال


 • 5 یا بیشتر 33,000ریال
 • 20 یا بیشتر 30,000ریال

دیود SMD 1N4007 - بسته 10 تایی

دیود SMD 1N4007 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 10,000ریال


 • 5 یا بیشتر 6,000ریال
 • 25 یا بیشتر 3,500ریال
 • 100 یا بیشتر 2,800ریال
 • 250 یا بیشتر 2,300ریال

دیود SMD UF4007 - بسته 10 تایی

دیود SMD UF4007 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 18,000ریال


 • 5 یا بیشتر 13,000ریال
 • 25 یا بیشتر 11,000ریال
 • 100 یا بیشتر 9,000ریال

دیود SS3M SMD - بسته 5 تایی

دیود SS3M SMD - بسته 5 تایی

SURFACE MOUNT SUPER FAST RECTIFIERS..

قیمت پایه : 30,000ریال


 • 5 یا بیشتر 25,000ریال
 • 25 یا بیشتر 22,000ریال
 • 100 یا بیشتر 19,000ریال

نمایش 1 تا 21 از 25 (2 صفحه)
'