کلیه قیمت ها و موجودی اجناس در سایت به روز می باشد .

انواع دیود

دیود 1SS244- بسته 10 تایی

دیود 1SS244- بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

تهیه از بازار (برای تعداد بالا)

دیود 1N4007 - بسته 10 تایی

دیود 1N4007 - بسته 10 تایی

 1N4001 تا 1N4007 ، دیودهای سیلیسیومی با قدرت جریان دهی 1 آمپر هستند که عموما در مدارات یکسوسازی کار..

قیمت پایه : 13,000ریال


 • 5 یا بیشتر 12,000ریال
 • 20 یا بیشتر 11,000ریال
 • 100 یا بیشتر 9,500ریال

موجودی : 1825 عدد

دیود 1N4148 - بسته 10 تایی

دیود 1N4148 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 7,000ریال


 • 20 یا بیشتر 6,500ریال
 • 100 یا بیشتر 6,000ریال

موجودی : 3652 عدد

دیود 1N4935 | بسته 10 تایی

دیود 1N4935 | بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 25,291ریال


 • 10 یا بیشتر 21,678ریال

تهیه از بازار (برای تعداد بالا)

دیود 1N4937 - بسته 10 تایی

دیود 1N4937 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 25,291ریال


 • 20 یا بیشتر 19,871ریال

موجودی : 225 عدد

دیود 1N5392 - بسته 10 تایی

دیود 1N5392 - بسته 10 تایی

1.5 AMPS.SILICON RECTIFIERS..

قیمت پایه : 43,356ریال


 • 10 یا بیشتر 37,936ریال

تهیه از بازار (برای تعداد بالا)

دیود 1N5399 - بسته 10 تایی

دیود 1N5399 - بسته 10 تایی

 ..

قیمت پایه : 25,291ریال


 • 5 یا بیشتر 18,065ریال
 • 25 یا بیشتر 16,258ریال
 • 100 یا بیشتر 14,452ریال

تهیه از بازار (برای تعداد بالا)

دیود 1N5408 - بسته 5 تایی

دیود 1N5408 - بسته 5 تایی

5408 عموما در یکسوسازهای قدرت به کار می رود و دارای قدرت جریان دهی و ولتاژ معکوس بالا و همچنین ولت..

قیمت پایه : 28,904ریال

موجودی : 158 عدد

دیود 1N5819 - بسته 10 تایی

دیود 1N5819 - بسته 10 تایی

Schottky Rectifiers..

قیمت پایه : 18,065ریال


 • 5 یا بیشتر 16,258ریال
 • 20 یا بیشتر 14,452ریال

موجودی : 159 عدد

دیود 1N60 - بسته 10 تایی

دیود 1N60 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 21,678ریال


 • 25 یا بیشتر 18,787ریال

موجودی : 102 عدد

دیود 1S1555 - بسته 10 تایی

دیود 1S1555 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 18,065ریال

موجودی : 20 عدد

دیود 1S2186 - بسته 10 تایی

دیود 1S2186 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 10,839ریال

تهیه از بازار (برای تعداد بالا)

دیود 1SS120 - بسته 10 تایی

دیود 1SS120 - بسته 10 تایی

Silicon Epitaxial Planar Diode for High Speed Switching..

قیمت پایه : 18,065ریال

تهیه از بازار (برای تعداد بالا)

دیود 6A10 - بسته 5 تایی

دیود 6A10 - بسته 5 تایی

دیود 6A10 6A/1000V ..

قیمت پایه : 42,000ریال

موجودی : 261 عدد

دیود BA157 - بسته 10 تایی

دیود BA157 - بسته 10 تایی

DIODE FAST 400V 1A ..

قیمت پایه : 39,743ریال


 • 5 یا بیشتر 28,904ریال
 • 20 یا بیشتر 23,484ریال
 • 50 یا بیشتر 19,871ریال

موجودی : 56 عدد

دیود BA159 - بسته 10 تایی

دیود BA159 - بسته 10 تایی

DIODE FAST 800V 1A ..

قیمت پایه : 28,904ریال


 • 20 یا بیشتر 25,291ریال
 • 100 یا بیشتر 23,484ریال

موجودی : 244 عدد

دیود BAT43 - بسته 10 تایی

دیود BAT43 - بسته 10 تایی

SMALL SIGNAL SCHOTTKY DIODES..

قیمت پایه : 85,000ریال

موجودی : 199 عدد

دیود BAT85 - بسته 10 تایی

دیود BAT85 - بسته 10 تایی

Schottky Diodes..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

در انتظار خرید از خارج

دیود BAV20 - بسته 10 تایی

دیود BAV20 - بسته 10 تایی

General purpose diodes..

قیمت پایه : 39,743ریال

موجودی : 158 عدد

دیود BY255

دیود BY255

1300 V, 3 A, medium current plastic rectifier..

قیمت پایه : 18,065ریال


 • 50 یا بیشتر 16,258ریال

تهیه از بازار (برای تعداد بالا)

دیود BY299 - بسته 5 تایی

دیود BY299 - بسته 5 تایی

FAST RECOVERY RECTIFIER DIODES..

قیمت پایه : 54,194ریال


 • 20 یا بیشتر 33,601ریال

موجودی : 19 عدد

نمایش 1 تا 21 از 73 (4 صفحه)
'