انواع دیود

SB560 - بسته 5 تایی

SB560 - بسته 5 تایی

DIODE SCHOTTKY 60V 5A..

قیمت پایه : 37,495ریال

دیود 1SS244- بسته 10 تایی

دیود 1SS244- بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

دیود 1N4007 - بسته 10 تایی

دیود 1N4007 - بسته 10 تایی

 1N4001 تا 1N4007 ، دیودهای سیلیسیومی با قدرت جریان دهی 1 آمپر هستند که عموما در مدارات یکسوسازی کار..

قیمت پایه : 6,000ریال


 • 5 یا بیشتر 5,000ریال
 • 20 یا بیشتر 4,500ریال
 • 100 یا بیشتر 4,000ریال

دیود 1N4148 - بسته 10 تایی

دیود 1N4148 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 4,000ریال


 • 5 یا بیشتر 3,500ریال
 • 20 یا بیشتر 3,000ریال
 • 100 یا بیشتر 2,600ریال

دیود 1N4935 | بسته 10 تایی

دیود 1N4935 | بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 11,512ریال


 • 10 یا بیشتر 9,867ریال

دیود 1N4937 - بسته 10 تایی

دیود 1N4937 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 11,512ریال


 • 20 یا بیشتر 9,045ریال

دیود 1N5392 - بسته 10 تایی

دیود 1N5392 - بسته 10 تایی

1.5 AMPS.SILICON RECTIFIERS..

قیمت پایه : 19,734ریال


 • 10 یا بیشتر 17,267ریال

دیود 1N5399 - بسته 10 تایی

دیود 1N5399 - بسته 10 تایی

 ..

قیمت پایه : 11,512ریال


 • 5 یا بیشتر 8,223ریال
 • 25 یا بیشتر 7,400ریال
 • 100 یا بیشتر 6,578ریال

دیود 1N5408 - بسته 5 تایی

دیود 1N5408 - بسته 5 تایی

5408 عموما در یکسوسازهای قدرت به کار می رود و دارای قدرت جریان دهی و ولتاژ معکوس بالا و همچنین ولت..

قیمت پایه : 13,156ریال

دیود 1N5819 - بسته 10 تایی

دیود 1N5819 - بسته 10 تایی

Schottky Rectifiers..

قیمت پایه : 8,223ریال


 • 5 یا بیشتر 7,400ریال
 • 20 یا بیشتر 6,578ریال

دیود 1N60 - بسته 10 تایی

دیود 1N60 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 9,867ریال


 • 25 یا بیشتر 8,551ریال

دیود 1S1555 - بسته 10 تایی

دیود 1S1555 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 8,223ریال

دیود 1S2186 - بسته 10 تایی

دیود 1S2186 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 4,934ریال

دیود 1SS120 - بسته 10 تایی

دیود 1SS120 - بسته 10 تایی

Silicon Epitaxial Planar Diode for High Speed Switching..

قیمت پایه : 8,223ریال

دیود 6A10 - بسته 5 تایی

دیود 6A10 - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 18,090ریال


 • 20 یا بیشتر 15,623ریال
 • 100 یا بیشتر 14,801ریال

دیود BA157 - بسته 10 تایی

دیود BA157 - بسته 10 تایی

DIODE FAST 400V 1A ..

قیمت پایه : 18,090ریال


 • 5 یا بیشتر 13,156ریال
 • 20 یا بیشتر 10,689ریال
 • 50 یا بیشتر 9,045ریال

دیود BA159 - بسته 10 تایی

دیود BA159 - بسته 10 تایی

DIODE FAST 800V 1A ..

قیمت پایه : 13,156ریال


 • 20 یا بیشتر 11,512ریال
 • 100 یا بیشتر 10,689ریال

دیود BAT43 | بسته 10 تایی

دیود BAT43 | بسته 10 تایی

SMALL SIGNAL SCHOTTKY DIODES..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

دیود BAT85 - بسته 10 تایی

دیود BAT85 - بسته 10 تایی

Schottky Diodes..

قیمت پایه : 23,023ریال


 • 15 یا بیشتر 19,734ریال

دیود BAV20 - بسته 10 تایی

دیود BAV20 - بسته 10 تایی

General purpose diodes..

قیمت پایه : 18,090ریال

دیود BY255

دیود BY255

1300 V, 3 A, medium current plastic rectifier..

قیمت پایه : 8,223ریال


 • 50 یا بیشتر 7,400ریال

نمایش 1 تا 21 از 73 (4 صفحه)
'