انواع دیود

SB560 - بسته 5 تایی

SB560 - بسته 5 تایی

DIODE SCHOTTKY 60V 5A..

قیمت پایه : 63,366ریال

دیود 1SS244- بسته 10 تایی

دیود 1SS244- بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

دیود 1N4007 - بسته 10 تایی

دیود 1N4007 - بسته 10 تایی

 1N4001 تا 1N4007 ، دیودهای سیلیسیومی با قدرت جریان دهی 1 آمپر هستند که عموما در مدارات یکسوسازی کار..

قیمت پایه : 11,700ریال


 • 5 یا بیشتر 10,400ریال
 • 20 یا بیشتر 9,750ریال
 • 100 یا بیشتر 8,450ریال

دیود 1N4148 - بسته 10 تایی

دیود 1N4148 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 6,760ریال


 • 5 یا بیشتر 5,915ریال
 • 20 یا بیشتر 5,070ریال
 • 100 یا بیشتر 4,394ریال

دیود 1N4935 | بسته 10 تایی

دیود 1N4935 | بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 19,454ریال


 • 10 یا بیشتر 16,675ریال

دیود 1N4937 - بسته 10 تایی

دیود 1N4937 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 19,454ریال


 • 20 یا بیشتر 15,286ریال

دیود 1N5392 - بسته 10 تایی

دیود 1N5392 - بسته 10 تایی

1.5 AMPS.SILICON RECTIFIERS..

قیمت پایه : 33,350ریال


 • 10 یا بیشتر 29,182ریال

دیود 1N5399 - بسته 10 تایی

دیود 1N5399 - بسته 10 تایی

 ..

قیمت پایه : 19,454ریال


 • 5 یا بیشتر 13,896ریال
 • 25 یا بیشتر 12,506ریال
 • 100 یا بیشتر 11,117ریال

دیود 1N5408 - بسته 5 تایی

دیود 1N5408 - بسته 5 تایی

5408 عموما در یکسوسازهای قدرت به کار می رود و دارای قدرت جریان دهی و ولتاژ معکوس بالا و همچنین ولت..

قیمت پایه : 22,234ریال

دیود 1N5819 - بسته 10 تایی

دیود 1N5819 - بسته 10 تایی

Schottky Rectifiers..

قیمت پایه : 13,896ریال


 • 5 یا بیشتر 12,506ریال
 • 20 یا بیشتر 11,117ریال

دیود 1N60 - بسته 10 تایی

دیود 1N60 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 16,675ریال


 • 25 یا بیشتر 14,452ریال

دیود 1S1555 - بسته 10 تایی

دیود 1S1555 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 13,896ریال

دیود 1S2186 - بسته 10 تایی

دیود 1S2186 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 8,338ریال

دیود 1SS120 - بسته 10 تایی

دیود 1SS120 - بسته 10 تایی

Silicon Epitaxial Planar Diode for High Speed Switching..

قیمت پایه : 13,896ریال

دیود 6A10 - بسته 5 تایی

دیود 6A10 - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 30,571ریال


 • 20 یا بیشتر 26,402ریال
 • 100 یا بیشتر 25,013ریال

دیود BA157 - بسته 10 تایی

دیود BA157 - بسته 10 تایی

DIODE FAST 400V 1A ..

قیمت پایه : 30,571ریال


 • 5 یا بیشتر 22,234ریال
 • 20 یا بیشتر 18,065ریال
 • 50 یا بیشتر 15,286ریال

دیود BA159 - بسته 10 تایی

دیود BA159 - بسته 10 تایی

DIODE FAST 800V 1A ..

قیمت پایه : 22,234ریال


 • 20 یا بیشتر 19,454ریال
 • 100 یا بیشتر 18,065ریال

دیود BAT43 | بسته 10 تایی

دیود BAT43 | بسته 10 تایی

SMALL SIGNAL SCHOTTKY DIODES..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

دیود BAT85 - بسته 10 تایی

دیود BAT85 - بسته 10 تایی

Schottky Diodes..

قیمت پایه : 38,909ریال


 • 15 یا بیشتر 33,350ریال

دیود BAV20 - بسته 10 تایی

دیود BAV20 - بسته 10 تایی

General purpose diodes..

قیمت پایه : 30,571ریال

دیود BY255

دیود BY255

1300 V, 3 A, medium current plastic rectifier..

قیمت پایه : 13,896ریال


 • 50 یا بیشتر 12,506ریال

نمایش 1 تا 21 از 73 (4 صفحه)
'