خازن MKT

خازن MKT ـ 1 میکرو - 100 ولت - بسته 10 تایی

خازن MKT ـ 1 میکرو - 100 ولت - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 181,253ریال


 • 5 یا بیشتر 148,298ریال
 • 20 یا بیشتر 131,820ریال

خازن MKT ـ 1 میکرو - 275 ولت - بسته 10 تایی

خازن MKT ـ 1 میکرو - 275 ولت - بسته 10 تایی

سایز بزرگ..

قیمت پایه : 230,685ریال

خازن MKT ـ 1 میکرو - 400 ولت - بسته 10 تایی

خازن MKT ـ 1 میکرو - 400 ولت - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 280,118ریال


 • 10 یا بیشتر 197,730ریال

خازن MKT ـ 1 نانو - 100 ولت - بسته 10 تایی
خازن MKT ـ 1 نانو - 250 ولت - بسته 10 تایی

خازن MKT ـ 1 نانو - 250 ولت - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 59,319ریال


 • 10 یا بیشتر 49,433ریال

خازن MKT ـ 1 نانو - 400 ولت - بسته 10 تایی
خازن MKT ـ 1.5 نانو - 100 ولت - بسته 10 تایی

خازن MKT ـ 1.5 نانو - 100 ولت - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 36,251ریال


 • 10 یا بیشتر 24,716ریال

خازن MKT ـ 1.5 نانو - 400 ولت - بسته 10 تایی

خازن MKT ـ 1.5 نانو - 400 ولت - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 41,194ریال


 • 10 یا بیشتر 26,364ریال

خازن MKT ـ 10 نانو - 100 ولت - بسته 10 تایی

خازن MKT ـ 10 نانو - 100 ولت - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 49,433ریال


 • 5 یا بیشتر 36,251ریال
 • 20 یا بیشتر 31,307ریال
 • 100 یا بیشتر 28,012ریال

خازن MKT ـ 10 نانو - 275 ولت - بسته 10 تایی

خازن MKT ـ 10 نانو - 275 ولت - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 62,615ریال


 • 10 یا بیشتر 46,137ریال

خازن MKT ـ 100 نانو - 100 ولت - بسته 10 تایی

خازن MKT ـ 100 نانو - 100 ولت - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 65,910ریال


 • 10 یا بیشتر 46,137ریال

خازن MKT ـ 100 نانو - 275 ولت - بسته 10 تایی

خازن MKT ـ 100 نانو - 275 ولت - بسته 10 تایی

فاصله پایه 1.5 سانت - 275 VAC..

قیمت پایه : 69,206ریال


 • 10 یا بیشتر 46,137ریال

خازن MKT ـ 100 نانو - 400 ولت - بسته 10 تایی

خازن MKT ـ 100 نانو - 400 ولت - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 72,501ریال


 • 10 یا بیشتر 56,024ریال

خازن MKT ـ 100 نانو - 63 ولت - بسته 10 تایی

خازن MKT ـ 100 نانو - 63 ولت - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

خازن MKT ـ 100 نانو - 630 ولت - بسته 10 تایی

خازن MKT ـ 100 نانو - 630 ولت - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید


 • 10 یا بیشتر 65,910ریال

خازن MKT ـ 120 نانو - 100 ولت - بسته 10 تایی
خازن MKT ـ 15 نانو - 100 ولت - بسته 10 تایی
خازن MKT ـ 150 نانو - 100 ولت - بسته 10 تایی
خازن MKT ـ 150 نانو - 275 ولت - بسته 10 تایی

خازن MKT ـ 150 نانو - 275 ولت - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 82,388ریال


 • 10 یا بیشتر 65,910ریال

خازن MKT ـ 150 نانو - 63 ولت - بسته 10 تایی
خازن MKT ـ 18 نانو - 100 ولت - بسته 10 تایی
نمایش 1 تا 21 از 63 (3 صفحه)
'