جهت سفارش اقلامی که در سایت موجود نمی باشد می توانید با فروشگاه تماس بگیرید (66707213 - 021)

خازن MKT

خازن MKT ـ 1 میکرو - 100 ولت - بسته 10 تایی

خازن MKT ـ 1 میکرو - 100 ولت - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 294,535ریال


 • 5 یا بیشتر 240,983ریال
 • 20 یا بیشتر 214,208ریال

خازن MKT ـ 1 میکرو - 275 ولت - بسته 10 تایی

خازن MKT ـ 1 میکرو - 275 ولت - بسته 10 تایی

سایز بزرگ..

قیمت پایه : 374,863ریال

خازن MKT ـ 1 میکرو - 400 ولت - بسته 10 تایی

خازن MKT ـ 1 میکرو - 400 ولت - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 455,191ریال


 • 10 یا بیشتر 321,311ریال

خازن MKT ـ 1 نانو - 100 ولت - بسته 10 تایی

خازن MKT ـ 1 نانو - 100 ولت - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 42,250ریال


 • 5 یا بیشتر 35,750ریال
 • 20 یا بیشتر 32,500ریال

خازن MKT ـ 1 نانو - 250 ولت - بسته 10 تایی

خازن MKT ـ 1 نانو - 250 ولت - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 96,393ریال


 • 10 یا بیشتر 80,328ریال

خازن MKT ـ 1 نانو - 400 ولت - بسته 10 تایی
خازن MKT ـ 1.5 نانو - 100 ولت - بسته 10 تایی

خازن MKT ـ 1.5 نانو - 100 ولت - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 58,907ریال


 • 10 یا بیشتر 40,164ریال

خازن MKT ـ 1.5 نانو - 400 ولت - بسته 10 تایی

خازن MKT ـ 1.5 نانو - 400 ولت - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 66,940ریال


 • 10 یا بیشتر 42,842ریال

خازن MKT ـ 10 نانو - 100 ولت - بسته 10 تایی

خازن MKT ـ 10 نانو - 100 ولت - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 80,328ریال


 • 5 یا بیشتر 58,907ریال
 • 20 یا بیشتر 50,874ریال
 • 100 یا بیشتر 45,519ریال

خازن MKT ـ 10 نانو - 275 ولت - بسته 10 تایی

خازن MKT ـ 10 نانو - 275 ولت - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 101,749ریال


 • 10 یا بیشتر 74,973ریال

خازن MKT ـ 100 نانو - 100 ولت - بسته 10 تایی

خازن MKT ـ 100 نانو - 100 ولت - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 56,875ریال


 • 5 یا بیشتر 48,750ریال
 • 20 یا بیشتر 47,125ریال

خازن MKT ـ 100 نانو - 275 ولت - بسته 10 تایی

خازن MKT ـ 100 نانو - 275 ولت - بسته 10 تایی

فاصله پایه 1.5 سانت - 275 VAC..

قیمت پایه : 112,459ریال


 • 10 یا بیشتر 74,973ریال

خازن MKT ـ 100 نانو - 400 ولت - بسته 10 تایی

خازن MKT ـ 100 نانو - 400 ولت - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 117,814ریال


 • 10 یا بیشتر 91,038ریال

خازن MKT ـ 100 نانو - 63 ولت - بسته 10 تایی

خازن MKT ـ 100 نانو - 63 ولت - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

خازن MKT ـ 100 نانو - 630 ولت - بسته 10 تایی

خازن MKT ـ 100 نانو - 630 ولت - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید


 • 10 یا بیشتر 107,104ریال

خازن MKT ـ 120 نانو - 100 ولت - بسته 10 تایی
خازن MKT ـ 15 نانو - 100 ولت - بسته 10 تایی
خازن MKT ـ 150 نانو - 100 ولت - بسته 10 تایی
خازن MKT ـ 150 نانو - 275 ولت - بسته 10 تایی

خازن MKT ـ 150 نانو - 275 ولت - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 133,880ریال


 • 10 یا بیشتر 107,104ریال

خازن MKT ـ 150 نانو - 63 ولت - بسته 10 تایی
خازن MKT ـ 18 نانو - 100 ولت - بسته 10 تایی
نمایش 1 تا 21 از 63 (3 صفحه)
'