خازن MKT

خازن MKT ـ 1 میکرو - 100 ولت - بسته 10 تایی

خازن MKT ـ 1 میکرو - 100 ولت - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 107,250ریال


 • 5 یا بیشتر 87,750ریال
 • 20 یا بیشتر 78,000ریال

خازن MKT ـ 1 میکرو - 275 ولت - بسته 10 تایی

خازن MKT ـ 1 میکرو - 275 ولت - بسته 10 تایی

سایز بزرگ..

قیمت پایه : 136,500ریال

خازن MKT ـ 1 میکرو - 400 ولت - بسته 10 تایی

خازن MKT ـ 1 میکرو - 400 ولت - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 165,750ریال


 • 10 یا بیشتر 117,000ریال

خازن MKT ـ 1 نانو - 100 ولت - بسته 10 تایی
خازن MKT ـ 1 نانو - 250 ولت - بسته 10 تایی

خازن MKT ـ 1 نانو - 250 ولت - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 35,100ریال


 • 10 یا بیشتر 29,250ریال

خازن MKT ـ 1 نانو - 400 ولت - بسته 10 تایی
خازن MKT ـ 1.5 نانو - 100 ولت - بسته 10 تایی

خازن MKT ـ 1.5 نانو - 100 ولت - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 21,450ریال


 • 10 یا بیشتر 14,625ریال

خازن MKT ـ 1.5 نانو - 400 ولت - بسته 10 تایی

خازن MKT ـ 1.5 نانو - 400 ولت - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 24,375ریال


 • 10 یا بیشتر 15,600ریال

خازن MKT ـ 10 نانو - 100 ولت - بسته 10 تایی

خازن MKT ـ 10 نانو - 100 ولت - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 29,250ریال


 • 5 یا بیشتر 21,450ریال
 • 20 یا بیشتر 18,525ریال
 • 100 یا بیشتر 16,575ریال

خازن MKT ـ 10 نانو - 275 ولت - بسته 10 تایی

خازن MKT ـ 10 نانو - 275 ولت - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 37,050ریال


 • 10 یا بیشتر 27,300ریال

خازن MKT ـ 100 نانو - 100 ولت - بسته 10 تایی

خازن MKT ـ 100 نانو - 100 ولت - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 39,000ریال


 • 10 یا بیشتر 27,300ریال

خازن MKT ـ 100 نانو - 275 ولت - بسته 10 تایی

خازن MKT ـ 100 نانو - 275 ولت - بسته 10 تایی

فاصله پایه 1.5 سانت - 275 VAC..

قیمت پایه : 40,950ریال


 • 10 یا بیشتر 27,300ریال

خازن MKT ـ 100 نانو - 400 ولت - بسته 10 تایی

خازن MKT ـ 100 نانو - 400 ولت - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 42,900ریال


 • 10 یا بیشتر 33,150ریال

خازن MKT ـ 100 نانو - 63 ولت - بسته 10 تایی

خازن MKT ـ 100 نانو - 63 ولت - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

خازن MKT ـ 100 نانو - 630 ولت - بسته 10 تایی

خازن MKT ـ 100 نانو - 630 ولت - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید


 • 10 یا بیشتر 39,000ریال

خازن MKT ـ 120 نانو - 100 ولت - بسته 10 تایی
خازن MKT ـ 15 نانو - 100 ولت - بسته 10 تایی
خازن MKT ـ 150 نانو - 100 ولت - بسته 10 تایی
خازن MKT ـ 150 نانو - 275 ولت - بسته 10 تایی

خازن MKT ـ 150 نانو - 275 ولت - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 48,750ریال


 • 10 یا بیشتر 39,000ریال

خازن MKT ـ 150 نانو - 63 ولت - بسته 10 تایی
خازن MKT ـ 18 نانو - 100 ولت - بسته 10 تایی
نمایش 1 تا 21 از 63 (3 صفحه)
'