خازن MKT

خازن MKT ـ 1 میکرو - 100 ولت - بسته 10 تایی

خازن MKT ـ 1 میکرو - 100 ولت - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 55,000ریال


 • 5 یا بیشتر 45,000ریال
 • 20 یا بیشتر 40,000ریال

خازن MKT ـ 1 میکرو - 275 ولت - بسته 10 تایی

خازن MKT ـ 1 میکرو - 275 ولت - بسته 10 تایی

سایز بزرگ..

قیمت پایه : 70,000ریال

خازن MKT ـ 1 میکرو - 400 ولت - بسته 10 تایی

خازن MKT ـ 1 میکرو - 400 ولت - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 85,000ریال


 • 10 یا بیشتر 60,000ریال

خازن MKT ـ 1 نانو - 100 ولت - بسته 10 تایی
خازن MKT ـ 1 نانو - 250 ولت - بسته 10 تایی

خازن MKT ـ 1 نانو - 250 ولت - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 18,000ریال


 • 10 یا بیشتر 15,000ریال

خازن MKT ـ 1 نانو - 400 ولت - بسته 10 تایی
خازن MKT ـ 1.5 نانو - 100 ولت - بسته 10 تایی

خازن MKT ـ 1.5 نانو - 100 ولت - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 11,000ریال


 • 10 یا بیشتر 7,500ریال

خازن MKT ـ 1.5 نانو - 400 ولت - بسته 10 تایی

خازن MKT ـ 1.5 نانو - 400 ولت - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 12,500ریال


 • 10 یا بیشتر 8,000ریال

خازن MKT ـ 10 نانو - 100 ولت - بسته 10 تایی

خازن MKT ـ 10 نانو - 100 ولت - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 15,000ریال


 • 5 یا بیشتر 11,000ریال
 • 20 یا بیشتر 9,500ریال
 • 100 یا بیشتر 8,500ریال

خازن MKT ـ 10 نانو - 275 ولت - بسته 10 تایی

خازن MKT ـ 10 نانو - 275 ولت - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 19,000ریال


 • 10 یا بیشتر 14,000ریال

خازن MKT ـ 100 نانو - 100 ولت - بسته 10 تایی

خازن MKT ـ 100 نانو - 100 ولت - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 20,000ریال


 • 10 یا بیشتر 14,000ریال

خازن MKT ـ 100 نانو - 275 ولت - بسته 10 تایی

خازن MKT ـ 100 نانو - 275 ولت - بسته 10 تایی

فاصله پایه 1.5 سانت - 275 VAC..

قیمت پایه : 21,000ریال


 • 10 یا بیشتر 14,000ریال

خازن MKT ـ 100 نانو - 400 ولت - بسته 10 تایی

خازن MKT ـ 100 نانو - 400 ولت - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 22,000ریال


 • 10 یا بیشتر 17,000ریال

خازن MKT ـ 100 نانو - 63 ولت - بسته 10 تایی

خازن MKT ـ 100 نانو - 63 ولت - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

خازن MKT ـ 100 نانو - 630 ولت - بسته 10 تایی

خازن MKT ـ 100 نانو - 630 ولت - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید


 • 10 یا بیشتر 20,000ریال

خازن MKT ـ 120 نانو - 100 ولت - بسته 10 تایی
خازن MKT ـ 15 نانو - 100 ولت - بسته 10 تایی
خازن MKT ـ 150 نانو - 100 ولت - بسته 10 تایی
خازن MKT ـ 150 نانو - 275 ولت - بسته 10 تایی

خازن MKT ـ 150 نانو - 275 ولت - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 25,000ریال


 • 10 یا بیشتر 20,000ریال

خازن MKT ـ 150 نانو - 63 ولت - بسته 10 تایی
خازن MKT ـ 18 نانو - 100 ولت - بسته 10 تایی
نمایش 1 تا 21 از 63 (3 صفحه)
'