جهت تامین قطعات از بازار ، میتوانید لیست خود را به 09039407345 واتساپ نمائید .
 

خازن پلی استر

خازن پلی استر 47 نانو - 63 ولت - بسته 5 تایی

خازن پلی استر 47 نانو - 63 ولت - بسته 5 تایی

از ویژگی های این خازن ها ولتاژ بالای کاری آنهاست که باعث شده در اکثر مدارات های ولتاژ نظیر مدارات با..

قیمت پایه : 55,710ریال

موجودی : 546 عدد

خازن پلی استر 56 نانو - 100 ولت - بسته 5 تایی

خازن پلی استر 56 نانو - 100 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 66,853ریال

موجودی : 222 عدد

خازن پلی استر 150 نانو - 100 ولت - بسته 5 تایی

خازن پلی استر 150 نانو - 100 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 111,421ریال

موجودی : 218 عدد

خازن پلی استر 18 نانو - 100 ولت - بسته 5 تایی

خازن پلی استر 18 نانو - 100 ولت - بسته 5 تایی

از ویژگی های این خازن ها ولتاژ بالای کاری آنهاست که باعث شده در اکثر مدارات های ولتاژ نظیر مدارات با..

قیمت پایه : 111,421ریال

موجودی : 207 عدد

خازن پلی استر 1 نانو - 100 ولت - بسته 5 تایی

خازن پلی استر 1 نانو - 100 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 50,139ریال


 • 5 یا بیشتر 33,426ریال
 • 20 یا بیشتر 17,827ریال
 • 100 یا بیشتر 14,485ریال

موجودی : 154 عدد

خازن پلی استر 4.7 نانو - 100 ولت - بسته 5 تایی

خازن پلی استر 4.7 نانو - 100 ولت - بسته 5 تایی

از ویژگی های این خازن ها ولتاژ بالای کاری آنهاست که باعث شده در اکثر مدارات های ولتاژ نظیر مدارات با..

قیمت پایه : 83,566ریال

موجودی : 145 عدد

خازن پلی استر 12 نانو - 100 ولت - بسته 5 تایی

خازن پلی استر 12 نانو - 100 ولت - بسته 5 تایی

از ویژگی های این خازن ها ولتاژ بالای کاری آنهاست که باعث شده در اکثر مدارات های ولتاژ نظیر مدارات با..

قیمت پایه : 61,281ریال


 • 5 یا بیشتر 38,997ریال
 • 20 یا بیشتر 27,855ریال

موجودی : 140 عدد

خازن پلی استر 4.7 نانو - 1 کیلو ولت - بسته 5 تایی

خازن پلی استر 4.7 نانو - 1 کیلو ولت - بسته 5 تایی

از ویژگی های این خازن ها ولتاژ بالای کاری آنهاست که باعث شده در اکثر مدارات های ولتاژ نظیر مدارات با..

قیمت پایه : 133,705ریال


 • 5 یا بیشتر 105,850ریال
 • 20 یا بیشتر 83,566ریال

موجودی : 136 عدد

خازن پلی استر 6.8 نانو - 1 کیلو ولت - بسته 5 تایی

خازن پلی استر 6.8 نانو - 1 کیلو ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 167,131ریال


 • 5 یا بیشتر 139,276ریال
 • 20 یا بیشتر 122,563ریال

موجودی : 112 عدد

خازن پلی استر 1 نانو - 1 کیلو ولت - بسته 5 تایی

خازن پلی استر 1 نانو - 1 کیلو ولت - بسته 5 تایی

از ویژگی های این خازن ها ولتاژ بالای کاری آنهاست که باعث شده در اکثر مدارات های ولتاژ نظیر مدارات با..

قیمت پایه : 200,558ریال


 • 5 یا بیشتر 167,131ریال
 • 20 یا بیشتر 144,847ریال

موجودی : 93 عدد

خازن پلی استر 3.3 نانو - 1 کیلو ولت - بسته 5 تایی

خازن پلی استر 3.3 نانو - 1 کیلو ولت - بسته 5 تایی

از ویژگی های این خازن ها ولتاژ بالای کاری آنهاست که باعث شده در اکثر مدارات های ولتاژ نظیر مدارات با..

قیمت پایه : 111,421ریال


 • 5 یا بیشتر 83,566ریال
 • 20 یا بیشتر 66,853ریال
 • 100 یا بیشتر 55,710ریال

موجودی : 91 عدد

خازن پلی استر 1.5 نانو - 1 کیلو ولت - بسته 5 تایی

خازن پلی استر 1.5 نانو - 1 کیلو ولت - بسته 5 تایی

از ویژگی های این خازن ها ولتاژ بالای کاری آنهاست که باعث شده در اکثر مدارات های ولتاژ نظیر مدارات با..

قیمت پایه : 100,279ریال


 • 5 یا بیشتر 72,424ریال
 • 20 یا بیشتر 61,281ریال
 • 100 یا بیشتر 50,139ریال

موجودی : 62 عدد

خازن پلی استر 12 نانو - 630 ولت - بسته 5 تایی

خازن پلی استر 12 نانو - 630 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 150,418ریال


 • 5 یا بیشتر 122,563ریال
 • 20 یا بیشتر 100,279ریال

موجودی : 55 عدد

خازن پلی استر 2.2 نانو - 1 کیلو ولت - بسته 5 تایی

خازن پلی استر 2.2 نانو - 1 کیلو ولت - بسته 5 تایی

از ویژگی های این خازن ها ولتاژ بالای کاری آنهاست که باعث شده در اکثر مدارات های ولتاژ نظیر مدارات با..

قیمت پایه : 100,279ریال


 • 5 یا بیشتر 66,853ریال
 • 20 یا بیشتر 54,596ریال
 • 100 یا بیشتر 46,797ریال

موجودی : 52 عدد

خازن پلی استر 22 نانو - 630 ولت - بسته 5 تایی

خازن پلی استر 22 نانو - 630 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 111,421ریال

موجودی : 47 عدد

خازن پلی استر 33 نانو - 63 ولت - بسته 5 تایی

خازن پلی استر 33 نانو - 63 ولت - بسته 5 تایی

از ویژگی های این خازن ها ولتاژ بالای کاری آنهاست که باعث شده در اکثر مدارات های ولتاژ نظیر مدارات با..

قیمت پایه : 77,995ریال

موجودی : 42 عدد

خازن پلی استر 680 نانو - 400 ولت - بسته 5 تایی

خازن پلی استر 680 نانو - 400 ولت - بسته 5 تایی

از ویژگی های این خازن ها ولتاژ بالای کاری آنهاست که باعث شده در اکثر مدارات های ولتاژ نظیر مدارات با..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

موجودی : 40 عدد

خازن پلی استر 2.7 نانو - 1 کیلو ولت - بسته 5 تایی

خازن پلی استر 2.7 نانو - 1 کیلو ولت - بسته 5 تایی

از ویژگی های این خازن ها ولتاژ بالای کاری آنهاست که باعث شده در اکثر مدارات های ولتاژ نظیر مدارات با..

قیمت پایه : 100,279ریال

موجودی : 34 عدد

خازن پلی استر 1 میکرو - 400 ولت - بسته 5 تایی

خازن پلی استر 1 میکرو - 400 ولت - بسته 5 تایی

از ویژگی های این خازن ها ولتاژ بالای کاری آنهاست که باعث شده در اکثر مدارات های ولتاژ نظیر مدارات با..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

موجودی : 31 عدد

خازن پلی استر 560 نانو - 63 ولت - بسته 5 تایی

خازن پلی استر 560 نانو - 63 ولت - بسته 5 تایی

از ویژگی های این خازن ها ولتاژ بالای کاری آنهاست که باعث شده در اکثر مدارات های ولتاژ نظیر مدارات با..

قیمت پایه : 122,563ریال

موجودی : 23 عدد

خازن پلی استر 8.2 نانو - 400 ولت - بسته 5 تایی

خازن پلی استر 8.2 نانو - 400 ولت - بسته 5 تایی

از ویژگی های این خازن ها ولتاژ بالای کاری آنهاست که باعث شده در اکثر مدارات های ولتاژ نظیر مدارات با..

قیمت پایه : 111,421ریال


 • 5 یا بیشتر 72,424ریال
 • 20 یا بیشتر 61,281ریال
 • 100 یا بیشتر 50,139ریال

موجودی : 22 عدد

نمایش 1 تا 21 از 48 (3 صفحه)
'