جهت سفارش اقلامی که در سایت موجود نمی باشد می توانید با فروشگاه تماس بگیرید (66707213 - 021)
فروشگاه تا تاريخ 98/01/17 تعطيل است و تا اين تاريخ امكان خريد حضوري و يا ثبت فاكتور در سايت ميسر نمي باشد .

خازن تانتال SMD

خازن تانتال SMD ـ 0.1 میکرو - 35 ولت - سایز A - بسته 5 تایی

خازن تانتال SMD ـ 0.1 میکرو - 35 ولت - سایز A - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 84,837ریال

موجودی : 238 عدد

خازن تانتال SMD ـ 0.47 میکرو - 25 ولت - سایز A - بسته 5 تایی

خازن تانتال SMD ـ 0.47 میکرو - 25 ولت - سایز A - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 84,837ریال

موجودی : 43 عدد

خازن تانتال SMD ـ 1 میکرو - 25 ولت - سایز A - بسته 5 تایی

خازن تانتال SMD ـ 1 میکرو - 25 ولت - سایز A - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 97,598ریال


 • 5 یا بیشتر 78,078ریال
 • 20 یا بیشتر 68,318ریال

موجودی : 228 عدد

خازن تانتال SMD ـ 1 میکرو - 35 ولت - سایز A - بسته 5 تایی

خازن تانتال SMD ـ 1 میکرو - 35 ولت - سایز A - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 73,198ریال

موجودی : 46 عدد

خازن تانتال SMD ـ 1 میکرو - 35 ولت - سایز B - بسته 5 تایی

خازن تانتال SMD ـ 1 میکرو - 35 ولت - سایز B - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 58,559ریال


 • 10 یا بیشتر 48,799ریال
 • 50 یا بیشتر 43,919ریال

موجودی : 38 عدد

خازن تانتال SMD ـ 10 میکرو - 16 ولت - سایز A - بسته 5 تایی

خازن تانتال SMD ـ 10 میکرو - 16 ولت - سایز A - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 63,438ریال


 • 5 یا بیشتر 49,775ریال
 • 20 یا بیشتر 44,895ریال

تهیه از بازار (تماس تلفنی)

خازن تانتال SMD ـ 10 میکرو - 16 ولت - سایز B - بسته 5 تایی

خازن تانتال SMD ـ 10 میکرو - 16 ولت - سایز B - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 73,198ریال


 • 20 یا بیشتر 56,119ریال
 • 100 یا بیشتر 48,799ریال

موجودی : 15 عدد

خازن تانتال SMD ـ 10 میکرو - 16 ولت - سایز C - بسته 5 تایی

خازن تانتال SMD ـ 10 میکرو - 16 ولت - سایز C - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 95,158ریال


 • 5 یا بیشتر 82,958ریال
 • 20 یا بیشتر 73,198ریال

موجودی : 2 عدد

خازن تانتال SMD ـ 10 میکرو - 25 ولت - سایز B - بسته 5 تایی

خازن تانتال SMD ـ 10 میکرو - 25 ولت - سایز B - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 87,838ریال


 • 20 یا بیشتر 73,198ریال

موجودی : 15 عدد

خازن تانتال SMD ـ 10 میکرو - 25 ولت - سایز D - بسته 5 تایی

خازن تانتال SMD ـ 10 میکرو - 25 ولت - سایز D - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 131,757ریال

موجودی : 29 عدد

خازن تانتال SMD ـ 10 میکرو - 35 ولت - سایز D - بسته 5 تایی

خازن تانتال SMD ـ 10 میکرو - 35 ولت - سایز D - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 195,195ریال


 • 10 یا بیشتر 170,796ریال

موجودی : 22 عدد

خازن تانتال SMD ـ 10 میکرو - 6 ولت - سایز 0805 - بسته 5 تایی

خازن تانتال SMD ـ 10 میکرو - 6 ولت - سایز 0805 - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 39,039ریال

موجودی : 91 عدد

خازن تانتال SMD ـ 100 میکرو - 16 ولت - سایز C - بسته 5 تایی

خازن تانتال SMD ـ 100 میکرو - 16 ولت - سایز C - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 219,594ریال


 • 5 یا بیشتر 190,315ریال
 • 50 یا بیشتر 170,796ریال

موجودی : 23 عدد

خازن تانتال SMD ـ 100 میکرو - 16 ولت - سایز D - بسته 5 تایی

خازن تانتال SMD ـ 100 میکرو - 16 ولت - سایز D - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 195,195ریال


 • 5 یا بیشتر 170,796ریال
 • 20 یا بیشتر 146,396ریال

موجودی : 4 عدد

خازن تانتال SMD ـ 100 میکرو - 6 ولت - سایز B - بسته 5 تایی

خازن تانتال SMD ـ 100 میکرو - 6 ولت - سایز B - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 219,594ریال


 • 5 یا بیشتر 190,315ریال

سفارش از خارج

خازن تانتال SMD ـ 1000 میکرو - 6.3 ولت - سایز E

خازن تانتال SMD ـ 1000 میکرو - 6.3 ولت - سایز E

..

قیمت پایه : 178,115ریال

موجودی : -16 عدد

خازن تانتال SMD ـ 15 میکرو - 16 ولت - سایز C - بسته 5 تایی

خازن تانتال SMD ـ 15 میکرو - 16 ولت - سایز C - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 92,718ریال


 • 5 یا بیشتر 78,078ریال
 • 20 یا بیشتر 68,318ریال

موجودی : 65 عدد

خازن تانتال SMD ـ 150 میکرو - 16 ولت - سایز E - بسته 5 تایی

خازن تانتال SMD ـ 150 میکرو - 16 ولت - سایز E - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 239,114ریال

موجودی : 12 عدد

خازن تانتال SMD ـ 150 میکرو - 6 ولت - سایز C - بسته 5 تایی

خازن تانتال SMD ـ 150 میکرو - 6 ولت - سایز C - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 170,796ریال

موجودی : 18 عدد

خازن تانتال SMD ـ 2.2 میکرو - 16 ولت - سایز A - بسته 5 تایی

خازن تانتال SMD ـ 2.2 میکرو - 16 ولت - سایز A - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 87,838ریال

موجودی : 23 عدد

خازن تانتال SMD ـ 2.2 میکرو - 16 ولت - سایز C - بسته 5 تایی

خازن تانتال SMD ـ 2.2 میکرو - 16 ولت - سایز C - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 97,598ریال

موجودی : 47 عدد

نمایش 1 تا 21 از 52 (3 صفحه)
'