جهت تامین قطعات از بازار ، میتوانید لیست خود را به 09039407345 واتساپ نمائید .
 

خازن تانتال SMD

خازن تانتال SMD ـ 1 میکرو - 25 ولت - سایز A - بسته 5 تایی

خازن تانتال SMD ـ 1 میکرو - 25 ولت - سایز A - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 188,558ریال


 • 5 یا بیشتر 150,847ریال
 • 20 یا بیشتر 131,991ریال

موجودی : 220 عدد

خازن تانتال SMD ـ 150 میکرو - 6 ولت - سایز C - بسته 5 تایی

خازن تانتال SMD ـ 150 میکرو - 6 ولت - سایز C - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 329,977ریال

موجودی : 89 عدد

خازن تانتال SMD ـ 6.8 میکرو - 10 ولت - سایز B - بسته 5 تایی

خازن تانتال SMD ـ 6.8 میکرو - 10 ولت - سایز B - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 131,991ریال


 • 10 یا بیشتر 113,135ریال

موجودی : 85 عدد

خازن تانتال SMD ـ 4.7 میکرو - 6 ولت - سایز 0805 - بسته 5 تایی

خازن تانتال SMD ـ 4.7 میکرو - 6 ولت - سایز 0805 - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 96,730ریال

موجودی : 81 عدد

خازن تانتال SMD ـ 10 میکرو - 6 ولت - سایز 0805 - بسته 5 تایی

خازن تانتال SMD ـ 10 میکرو - 6 ولت - سایز 0805 - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 75,423ریال

موجودی : 80 عدد

خازن تانتال SMD ـ 4.7 میکرو - 16 ولت - سایز B - بسته 5 تایی

خازن تانتال SMD ـ 4.7 میکرو - 16 ولت - سایز B - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 150,847ریال


 • 10 یا بیشتر 122,563ریال

موجودی : 78 عدد

خازن تانتال SMD ـ 4.7 میکرو - 10 ولت - سایز B - بسته 5 تایی

خازن تانتال SMD ـ 4.7 میکرو - 10 ولت - سایز B - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 164,220ریال

موجودی : 78 عدد

خازن تانتال SMD ـ 2.2 میکرو - 35 ولت - سایز B - بسته 5 تایی

خازن تانتال SMD ـ 2.2 میکرو - 35 ولت - سایز B - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 160,275ریال


 • 5 یا بیشتر 141,419ریال
 • 20 یا بیشتر 122,563ریال

موجودی : 75 عدد

خازن تانتال SMD ـ 22 میکرو - 16 ولت - سایز B - بسته 5 تایی

خازن تانتال SMD ـ 22 میکرو - 16 ولت - سایز B - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 169,703ریال


 • 5 یا بیشتر 136,705ریال

موجودی : 68 عدد

خازن تانتال SMD ـ 6.8 میکرو - 6.3 ولت - سایز A - بسته 5 تایی

خازن تانتال SMD ـ 6.8 میکرو - 6.3 ولت - سایز A - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 123,600ریال

موجودی : 62 عدد

خازن تانتال SMD ـ 15 میکرو - 16 ولت - سایز C - بسته 5 تایی

خازن تانتال SMD ـ 15 میکرو - 16 ولت - سایز C - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 179,130ریال


 • 5 یا بیشتر 150,847ریال
 • 20 یا بیشتر 131,991ریال

موجودی : 61 عدد

خازن تانتال SMD ـ 100 میکرو - 6 ولت - سایز B - بسته 5 تایی

خازن تانتال SMD ـ 100 میکرو - 6 ولت - سایز B - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

موجودی : 59 عدد

خازن تانتال SMD ـ 4.7 میکرو - 25 ولت - سایز C - بسته 5 تایی

خازن تانتال SMD ـ 4.7 میکرو - 25 ولت - سایز C - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 235,698ریال

موجودی : 58 عدد

خازن تانتال SMD ـ 3.3 میکرو - 35 ولت - سایز C - بسته 5 تایی

خازن تانتال SMD ـ 3.3 میکرو - 35 ولت - سایز C - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 150,847ریال


 • 5 یا بیشتر 122,563ریال
 • 20 یا بیشتر 113,135ریال
 • 100 یا بیشتر 94,279ریال

موجودی : 54 عدد

خازن تانتال SMD ـ 47 میکرو - 16 ولت - سایز C - بسته 5 تایی

خازن تانتال SMD ـ 47 میکرو - 16 ولت - سایز C - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 226,270ریال


 • 10 یا بیشتر 188,558ریال
 • 100 یا بیشتر 174,416ریال

موجودی : 52 عدد

خازن تانتال SMD ـ 22 میکرو - 25 ولت - سایز D - بسته 5 تایی

خازن تانتال SMD ـ 22 میکرو - 25 ولت - سایز D - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 282,838ریال


 • 20 یا بیشتر 235,698ریال

موجودی : 50 عدد

خازن تانتال SMD ـ 47 میکرو - 16 ولت - سایز B - بسته 5 تایی

خازن تانتال SMD ـ 47 میکرو - 16 ولت - سایز B - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 226,270ریال


 • 10 یا بیشتر 197,986ریال

موجودی : 49 عدد

خازن تانتال SMD ـ 4.7 میکرو - 25 ولت - سایز B - بسته 5 تایی

خازن تانتال SMD ـ 4.7 میکرو - 25 ولت - سایز B - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 179,130ریال


 • 10 یا بیشتر 150,847ریال

موجودی : 47 عدد

خازن تانتال SMD ـ 4.7 میکرو - 35 ولت - سایز D - بسته 5 تایی

خازن تانتال SMD ـ 4.7 میکرو - 35 ولت - سایز D - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 282,838ریال


 • 10 یا بیشتر 245,126ریال

موجودی : 39 عدد

خازن تانتال SMD ـ 0.47 میکرو - 25 ولت - سایز A - بسته 5 تایی

خازن تانتال SMD ـ 0.47 میکرو - 25 ولت - سایز A - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 163,904ریال

موجودی : 39 عدد

خازن تانتال SMD ـ 2.2 میکرو - 16 ولت - سایز C - بسته 5 تایی

خازن تانتال SMD ـ 2.2 میکرو - 16 ولت - سایز C - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 188,558ریال

موجودی : 36 عدد

نمایش 1 تا 21 از 52 (3 صفحه)
'