пВї خازن تانتال SMD | مجتمع الکترونیک ایران میکرو

قیمت های سایت بروز می باشد . در صورت نیاز ، از طریق شماره 09039407345 در ایتا یا واتساپ با ما در تماس باشید .


ثبت درخواست واردات قطعات ثبت درخواست تهیه از بازار فرصت شغلی در ایران میکرو مرکز دانلود

خازن تانتال SMD

خازن تانتال SMD ـ 0.1 میکرو - 35 ولت - سایز A - بسته 5 تایی

خازن تانتال SMD ـ 0.1 میکرو - 35 ولت - سایز A - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

در انتظار خرید از خارج

خازن تانتال SMD ـ 0.47 میکرو - 25 ولت - سایز A - بسته 5 تایی

خازن تانتال SMD ـ 0.47 میکرو - 25 ولت - سایز A - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 258,459ریال

موجودی : 39 عدد

خازن تانتال SMD ـ 1 میکرو - 25 ولت - سایز A - بسته 5 تایی

خازن تانتال SMD ـ 1 میکرو - 25 ولت - سایز A - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 297,335ریال


 • 5 یا بیشتر 237,868ریال
 • 20 یا بیشتر 208,135ریال

موجودی : 216 عدد

خازن تانتال SMD ـ 1 میکرو - 35 ولت - سایز A - بسته 5 تایی

خازن تانتال SMD ـ 1 میکرو - 35 ولت - سایز A - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 223,002ریال

موجودی : 20 عدد

خازن تانتال SMD ـ 1 میکرو - 35 ولت - سایز B - بسته 5 تایی

خازن تانتال SMD ـ 1 میکرو - 35 ولت - سایز B - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 178,401ریال


 • 10 یا بیشتر 148,668ریال
 • 50 یا بیشتر 133,801ریال

موجودی : 33 عدد

خازن تانتال SMD ـ 10 میکرو - 16 ولت - سایز A - بسته 5 تایی

خازن تانتال SMD ـ 10 میکرو - 16 ولت - سایز A - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید


 • 5 یا بیشتر 151,641ریال
 • 20 یا بیشتر 136,774ریال

اتمام موجودی

خازن تانتال SMD ـ 10 میکرو - 16 ولت - سایز B - بسته 5 تایی

خازن تانتال SMD ـ 10 میکرو - 16 ولت - سایز B - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید


 • 20 یا بیشتر 170,968ریال
 • 100 یا بیشتر 148,668ریال

اتمام موجودی

خازن تانتال SMD ـ 10 میکرو - 16 ولت - سایز C - بسته 5 تایی

خازن تانتال SMD ـ 10 میکرو - 16 ولت - سایز C - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید


 • 5 یا بیشتر 252,735ریال
 • 20 یا بیشتر 223,002ریال

اتمام موجودی

خازن تانتال SMD ـ 10 میکرو - 25 ولت - سایز B - بسته 5 تایی

خازن تانتال SMD ـ 10 میکرو - 25 ولت - سایز B - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید


 • 20 یا بیشتر 223,002ریال

اتمام موجودی

خازن تانتال SMD ـ 10 میکرو - 25 ولت - سایز D - بسته 5 تایی

خازن تانتال SMD ـ 10 میکرو - 25 ولت - سایز D - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

اتمام موجودی

خازن تانتال SMD ـ 10 میکرو - 35 ولت - سایز D - بسته 5 تایی

خازن تانتال SMD ـ 10 میکرو - 35 ولت - سایز D - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید


 • 10 یا بیشتر 520,337ریال

اتمام موجودی

خازن تانتال SMD ـ 10 میکرو - 6 ولت - سایز 0805 - بسته 5 تایی

خازن تانتال SMD ـ 10 میکرو - 6 ولت - سایز 0805 - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 118,934ریال

موجودی : 77 عدد

خازن تانتال SMD ـ 100 میکرو - 10 ولت - سایز B - بسته 5 تایی

خازن تانتال SMD ـ 100 میکرو - 10 ولت - سایز B - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 402,500ریال

موجودی : 55 عدد

خازن تانتال SMD ـ 100 میکرو - 16 ولت - سایز C - بسته 5 تایی

خازن تانتال SMD ـ 100 میکرو - 16 ولت - سایز C - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 472,215ریال

موجودی : 6 عدد

خازن تانتال SMD ـ 100 میکرو - 16 ولت - سایز D - بسته 5 تایی

خازن تانتال SMD ـ 100 میکرو - 16 ولت - سایز D - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

در انتظار خرید از خارج

خازن تانتال SMD ـ 1000 میکرو - 6.3 ولت - سایز E

خازن تانتال SMD ـ 1000 میکرو - 6.3 ولت - سایز E

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

اتمام موجودی

خازن تانتال SMD ـ 15 میکرو - 16 ولت - سایز C - بسته 5 تایی

خازن تانتال SMD ـ 15 میکرو - 16 ولت - سایز C - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 282,469ریال


 • 5 یا بیشتر 237,868ریال
 • 20 یا بیشتر 208,135ریال

موجودی : 60 عدد

خازن تانتال SMD ـ 150 میکرو - 16 ولت - سایز E - بسته 5 تایی

خازن تانتال SMD ـ 150 میکرو - 16 ولت - سایز E - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 728,472ریال

موجودی : 5 عدد

خازن تانتال SMD ـ 150 میکرو - 6 ولت - سایز C - بسته 5 تایی

خازن تانتال SMD ـ 150 میکرو - 6 ولت - سایز C - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 520,337ریال

موجودی : 89 عدد

خازن تانتال SMD ـ 2.2 میکرو - 16 ولت - سایز A - بسته 5 تایی

خازن تانتال SMD ـ 2.2 میکرو - 16 ولت - سایز A - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 267,602ریال

موجودی : 15 عدد

خازن تانتال SMD ـ 2.2 میکرو - 16 ولت - سایز C - بسته 5 تایی

خازن تانتال SMD ـ 2.2 میکرو - 16 ولت - سایز C - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 297,335ریال

موجودی : 34 عدد

نمایش 1 تا 21 از 52 (3 صفحه)
'