пВї خازن تانتال SMD | مجتمع الکترونیک ایران میکرو

قیمت و موجودهای سایت بروز می باشند . در صورت نیاز می توانید از طریق 09039407345 در ایتا یا واتساپ با ما در تماس باشید .
 


ثبت درخواست واردات قطعات ثبت درخواست تهیه از بازار فرصت شغلی در ایران میکرو مرکز دانلود

خازن تانتال SMD

خازن تانتال SMD ـ 0.1 میکرو - 35 ولت - سایز A - بسته 5 تایی

خازن تانتال SMD ـ 0.1 میکرو - 35 ولت - سایز A - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

در انتظار خرید از خارج

خازن تانتال SMD ـ 0.47 میکرو - 25 ولت - سایز A - بسته 5 تایی

خازن تانتال SMD ـ 0.47 میکرو - 25 ولت - سایز A - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 280,933ریال

موجودی : 39 عدد

خازن تانتال SMD ـ 1 میکرو - 25 ولت - سایز A - بسته 5 تایی

خازن تانتال SMD ـ 1 میکرو - 25 ولت - سایز A - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 323,191ریال


 • 5 یا بیشتر 258,553ریال
 • 20 یا بیشتر 226,233ریال

موجودی : 216 عدد

خازن تانتال SMD ـ 1 میکرو - 35 ولت - سایز A - بسته 5 تایی

خازن تانتال SMD ـ 1 میکرو - 35 ولت - سایز A - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 242,393ریال

موجودی : 20 عدد

خازن تانتال SMD ـ 1 میکرو - 35 ولت - سایز B - بسته 5 تایی

خازن تانتال SMD ـ 1 میکرو - 35 ولت - سایز B - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 193,914ریال


 • 10 یا بیشتر 161,595ریال
 • 50 یا بیشتر 145,436ریال

موجودی : 33 عدد

خازن تانتال SMD ـ 10 میکرو - 16 ولت - سایز A - بسته 5 تایی

خازن تانتال SMD ـ 10 میکرو - 16 ولت - سایز A - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید


 • 5 یا بیشتر 164,827ریال
 • 20 یا بیشتر 148,668ریال

اتمام موجودی

خازن تانتال SMD ـ 10 میکرو - 16 ولت - سایز B - بسته 5 تایی

خازن تانتال SMD ـ 10 میکرو - 16 ولت - سایز B - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید


 • 20 یا بیشتر 185,835ریال
 • 100 یا بیشتر 161,595ریال

اتمام موجودی

خازن تانتال SMD ـ 10 میکرو - 16 ولت - سایز C - بسته 5 تایی

خازن تانتال SMD ـ 10 میکرو - 16 ولت - سایز C - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید


 • 5 یا بیشتر 274,712ریال
 • 20 یا بیشتر 242,393ریال

اتمام موجودی

خازن تانتال SMD ـ 10 میکرو - 25 ولت - سایز B - بسته 5 تایی

خازن تانتال SMD ـ 10 میکرو - 25 ولت - سایز B - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید


 • 20 یا بیشتر 242,393ریال

اتمام موجودی

خازن تانتال SMD ـ 10 میکرو - 25 ولت - سایز D - بسته 5 تایی

خازن تانتال SMD ـ 10 میکرو - 25 ولت - سایز D - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

اتمام موجودی

خازن تانتال SMD ـ 10 میکرو - 35 ولت - سایز D - بسته 5 تایی

خازن تانتال SMD ـ 10 میکرو - 35 ولت - سایز D - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید


 • 10 یا بیشتر 565,584ریال

اتمام موجودی

خازن تانتال SMD ـ 10 میکرو - 6 ولت - سایز 0805 - بسته 5 تایی

خازن تانتال SMD ـ 10 میکرو - 6 ولت - سایز 0805 - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 129,276ریال

موجودی : 77 عدد

خازن تانتال SMD ـ 100 میکرو - 10 ولت - سایز B - بسته 5 تایی

خازن تانتال SMD ـ 100 میکرو - 10 ولت - سایز B - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 437,500ریال

موجودی : 55 عدد

خازن تانتال SMD ـ 100 میکرو - 16 ولت - سایز C - بسته 5 تایی

خازن تانتال SMD ـ 100 میکرو - 16 ولت - سایز C - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 513,277ریال

موجودی : 6 عدد

خازن تانتال SMD ـ 100 میکرو - 16 ولت - سایز D - بسته 5 تایی

خازن تانتال SMD ـ 100 میکرو - 16 ولت - سایز D - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

در انتظار خرید از خارج

خازن تانتال SMD ـ 1000 میکرو - 6.3 ولت - سایز E

خازن تانتال SMD ـ 1000 میکرو - 6.3 ولت - سایز E

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

اتمام موجودی

خازن تانتال SMD ـ 15 میکرو - 16 ولت - سایز C - بسته 5 تایی

خازن تانتال SMD ـ 15 میکرو - 16 ولت - سایز C - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 307,031ریال


 • 5 یا بیشتر 258,553ریال
 • 20 یا بیشتر 226,233ریال

موجودی : 60 عدد

خازن تانتال SMD ـ 150 میکرو - 16 ولت - سایز E - بسته 5 تایی

خازن تانتال SMD ـ 150 میکرو - 16 ولت - سایز E - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 791,817ریال

موجودی : 5 عدد

خازن تانتال SMD ـ 150 میکرو - 6 ولت - سایز C - بسته 5 تایی

خازن تانتال SMD ـ 150 میکرو - 6 ولت - سایز C - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 565,584ریال

موجودی : 89 عدد

خازن تانتال SMD ـ 2.2 میکرو - 16 ولت - سایز A - بسته 5 تایی

خازن تانتال SMD ـ 2.2 میکرو - 16 ولت - سایز A - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 290,872ریال

موجودی : 15 عدد

خازن تانتال SMD ـ 2.2 میکرو - 16 ولت - سایز C - بسته 5 تایی

خازن تانتال SMD ـ 2.2 میکرو - 16 ولت - سایز C - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 323,191ریال

موجودی : 34 عدد

نمایش 1 تا 21 از 52 (3 صفحه)
'