ثبت درخواست واردات قطعات ثبت درخواست تهیه از بازار فرصت شغلی در ایران میکرو مرکز دانلود

خازن تانتال

خازن تانتال 0.1 میکرو فاراد - 35 ولت

خازن تانتال 0.1 میکرو فاراد - 35 ولت

این خازن ها دارای دقت بالایی هستند ...

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید


 • 10 یا بیشتر 23,264ریال
 • 100 یا بیشتر 18,672ریال

خازن تانتال 0.22 میکرو فاراد - 35 ولت

خازن تانتال 0.22 میکرو فاراد - 35 ولت

..

قیمت پایه : 40,711ریال


 • 5 یا بیشتر 32,447ریال
 • 100 یا بیشتر 23,264ریال

خازن تانتال 0.33 میکرو فاراد - 35 ولت

خازن تانتال 0.33 میکرو فاراد - 35 ولت

..

قیمت پایه : 20,509ریال

خازن تانتال 0.47 میکرو فاراد - 35 ولت

خازن تانتال 0.47 میکرو فاراد - 35 ولت

..

قیمت پایه : 40,711ریال


 • 10 یا بیشتر 27,855ریال
 • 100 یا بیشتر 21,427ریال

خازن تانتال 0.68 میکرو فاراد - 35 ولت

خازن تانتال 0.68 میکرو فاراد - 35 ولت

..

قیمت پایه : 40,711ریال


 • 10 یا بیشتر 27,855ریال
 • 100 یا بیشتر 18,672ریال

خازن تانتال 1 میکرو فاراد - 35 ولت

خازن تانتال 1 میکرو فاراد - 35 ولت

..

قیمت پایه : 45,762ریال


 • 10 یا بیشتر 27,855ریال
 • 50 یا بیشتر 23,264ریال

خازن تانتال 1.5 میکرو فاراد - 35 ولت

خازن تانتال 1.5 میکرو فاراد - 35 ولت

این خازن ها دارای دقت بالایی هستند ...

قیمت پایه : 40,711ریال


 • 10 یا بیشتر 27,855ریال
 • 50 یا بیشتر 18,672ریال

خازن تانتال 10 میکرو فاراد - 16 ولت

خازن تانتال 10 میکرو فاراد - 16 ولت

این خازن ها دارای دقت بالایی هستند ...

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

خازن تانتال 10 میکرو فاراد - 25 ولت

خازن تانتال 10 میکرو فاراد - 25 ولت

این خازن ها دارای دقت بالایی هستند ...

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

خازن تانتال 10 میکرو فاراد - 35 ولت

خازن تانتال 10 میکرو فاراد - 35 ولت

این خازن ها دارای دقت بالایی هستند ...

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

خازن تانتال 100 میکرو فاراد - 16 ولت

خازن تانتال 100 میکرو فاراد - 16 ولت

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

خازن تانتال 100 میکرو فاراد - 35 ولت

خازن تانتال 100 میکرو فاراد - 35 ولت

این خازن ها دارای دقت بالایی هستند ...

قیمت پایه : 463,680ریال

خازن تانتال 15 میکرو فاراد - 16 ولت

خازن تانتال 15 میکرو فاراد - 16 ولت

این خازن ها دارای دقت بالایی هستند ...

قیمت پایه : 45,762ریال


 • 50 یا بیشتر 32,447ریال

خازن تانتال 15 میکرو فاراد - 20 ولت

خازن تانتال 15 میکرو فاراد - 20 ولت

..

قیمت پایه : 60,914ریال


 • 10 یا بیشتر 46,221ریال
 • 50 یا بیشتر 37,038ریال
 • 200 یا بیشتر 30,610ریال

خازن تانتال 2.2 میکرو فاراد - 35 ولت

خازن تانتال 2.2 میکرو فاراد - 35 ولت

..

قیمت پایه : 50,813ریال


 • 10 یا بیشتر 37,038ریال
 • 50 یا بیشتر 27,855ریال
 • 200 یا بیشتر 25,100ریال

خازن تانتال 22 میکرو فاراد - 25 ولت

خازن تانتال 22 میکرو فاراد - 25 ولت

..

قیمت پایه : 101,320ریال


 • 5 یا بیشتر 81,117ریال
 • 20 یا بیشتر 71,934ریال
 • 100 یا بیشتر 62,751ریال

خازن تانتال 22 میکرو فاراد - 35 ولت

خازن تانتال 22 میکرو فاراد - 35 ولت

..

قیمت پایه : 156,877ریال


 • 5 یا بیشتر 124,277ریال
 • 20 یا بیشتر 115,094ریال
 • 100 یا بیشتر 105,911ریال

خازن تانتال 220 میکرو فاراد - 16 ولت

خازن تانتال 220 میکرو فاراد - 16 ولت

..

قیمت پایه : 303,346ریال


 • 5 یا بیشتر 248,248ریال
 • 20 یا بیشتر 229,882ریال
 • 100 یا بیشتر 211,516ریال

خازن تانتال 220 میکرو فاراد - 25 ولت
خازن تانتال 3.3 میکرو فاراد - 35 ولت

خازن تانتال 3.3 میکرو فاراد - 35 ولت

..

قیمت پایه : 45,762ریال


 • 5 یا بیشتر 27,855ریال
 • 50 یا بیشتر 18,672ریال
 • 200 یا بیشتر 14,081ریال

خازن تانتال 33 میکرو فاراد - 35 ولت

خازن تانتال 33 میکرو فاراد - 35 ولت

..

قیمت پایه : 161,928ریال


 • 5 یا بیشتر 119,686ریال
 • 50 یا بیشتر 101,320ریال

نمایش 1 تا 21 از 26 (2 صفحه)
'