به اطلاع مشتریان گرامی میرساند با توجه به نزدیک شدن به تعطیلات سال نو ، آخرین فرصت ثبت سفارش در سایت، جمعه 18 اسفند ماه می باشد و کلیه سفارشاتی که پس از این تاریخ ثبت شوند ، از تاریخ 14 فروردین به بعد ارسال خواهند شد


خازن تانتال

خازن تانتال 0.1 میکرو فاراد - 35 ولت

خازن تانتال 0.1 میکرو فاراد - 35 ولت

این خازن ها دارای دقت بالایی هستند ...

قیمت پایه : 3,300ریال


 • 10 یا بیشتر 2,500ریال
 • 100 یا بیشتر 2,000ریال

خازن تانتال 0.22 میکرو فاراد - 35 ولت

خازن تانتال 0.22 میکرو فاراد - 35 ولت

..

قیمت پایه : 4,400ریال


 • 5 یا بیشتر 3,500ریال
 • 100 یا بیشتر 2,500ریال

خازن تانتال 0.33 میکرو فاراد - 35 ولت
خازن تانتال 0.47 میکرو فاراد - 35 ولت

خازن تانتال 0.47 میکرو فاراد - 35 ولت

..

قیمت پایه : 4,400ریال


 • 10 یا بیشتر 3,000ریال
 • 100 یا بیشتر 2,300ریال

خازن تانتال 0.68 میکرو فاراد - 35 ولت

خازن تانتال 0.68 میکرو فاراد - 35 ولت

..

قیمت پایه : 4,400ریال


 • 10 یا بیشتر 3,000ریال
 • 100 یا بیشتر 2,000ریال

خازن تانتال 1 میکرو فاراد - 35 ولت

خازن تانتال 1 میکرو فاراد - 35 ولت

..

قیمت پایه : 4,950ریال


 • 10 یا بیشتر 3,000ریال
 • 50 یا بیشتر 2,500ریال

خازن تانتال 1.5 میکرو فاراد - 35 ولت

خازن تانتال 1.5 میکرو فاراد - 35 ولت

این خازن ها دارای دقت بالایی هستند ...

قیمت پایه : 4,400ریال


 • 10 یا بیشتر 3,000ریال
 • 50 یا بیشتر 2,000ریال

خازن تانتال 10 میکرو فاراد - 16 ولت

خازن تانتال 10 میکرو فاراد - 16 ولت

این خازن ها دارای دقت بالایی هستند ...

قیمت پایه : 5,500ریال


 • 10 یا بیشتر 4,000ریال
 • 100 یا بیشتر 2,800ریال

خازن تانتال 10 میکرو فاراد - 25 ولت

خازن تانتال 10 میکرو فاراد - 25 ولت

این خازن ها دارای دقت بالایی هستند ...

قیمت پایه : 6,600ریال


 • 10 یا بیشتر 4,500ریال
 • 50 یا بیشتر 3,800ریال

خازن تانتال 10 میکرو فاراد - 35 ولت

خازن تانتال 10 میکرو فاراد - 35 ولت

این خازن ها دارای دقت بالایی هستند ...

قیمت پایه : 7,500ریال


 • 10 یا بیشتر 6,000ریال
 • 50 یا بیشتر 5,500ریال

خازن تانتال 100 میکرو فاراد - 16 ولت

خازن تانتال 100 میکرو فاراد - 16 ولت

..

قیمت پایه : 16,000ریال


 • 5 یا بیشتر 14,500ریال
 • 50 یا بیشتر 13,500ریال

خازن تانتال 100 میکرو فاراد - 35 ولت

خازن تانتال 100 میکرو فاراد - 35 ولت

این خازن ها دارای دقت بالایی هستند ...

قیمت پایه : 71,500ریال


 • 5 یا بیشتر 58,000ریال

خازن تانتال 15 میکرو فاراد - 16 ولت

خازن تانتال 15 میکرو فاراد - 16 ولت

این خازن ها دارای دقت بالایی هستند ...

قیمت پایه : 4,950ریال


 • 50 یا بیشتر 3,500ریال

خازن تانتال 15 میکرو فاراد - 20 ولت

خازن تانتال 15 میکرو فاراد - 20 ولت

..

قیمت پایه : 6,600ریال


 • 10 یا بیشتر 5,000ریال
 • 50 یا بیشتر 4,000ریال
 • 200 یا بیشتر 3,300ریال

خازن تانتال 2.2 میکرو فاراد - 35 ولت

خازن تانتال 2.2 میکرو فاراد - 35 ولت

..

قیمت پایه : 5,500ریال


 • 10 یا بیشتر 4,000ریال
 • 50 یا بیشتر 3,000ریال
 • 200 یا بیشتر 2,700ریال

خازن تانتال 22 میکرو فاراد - 25 ولت

خازن تانتال 22 میکرو فاراد - 25 ولت

..

قیمت پایه : 11,000ریال


 • 5 یا بیشتر 8,800ریال
 • 20 یا بیشتر 7,800ریال
 • 100 یا بیشتر 6,800ریال

خازن تانتال 22 میکرو فاراد - 35 ولت

خازن تانتال 22 میکرو فاراد - 35 ولت

..

قیمت پایه : 17,050ریال


 • 5 یا بیشتر 13,500ریال
 • 20 یا بیشتر 12,500ریال
 • 100 یا بیشتر 11,500ریال

خازن تانتال 220 میکرو فاراد - 16 ولت

خازن تانتال 220 میکرو فاراد - 16 ولت

..

قیمت پایه : 33,000ریال


 • 5 یا بیشتر 27,000ریال
 • 20 یا بیشتر 25,000ریال
 • 100 یا بیشتر 23,000ریال

خازن تانتال 220 میکرو فاراد - 25 ولت

خازن تانتال 220 میکرو فاراد - 25 ولت

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

خازن تانتال 3.3 میکرو فاراد - 35 ولت

خازن تانتال 3.3 میکرو فاراد - 35 ولت

..

قیمت پایه : 4,950ریال


 • 5 یا بیشتر 3,000ریال
 • 50 یا بیشتر 2,000ریال
 • 200 یا بیشتر 1,500ریال

خازن تانتال 33 میکرو فاراد - 35 ولت

خازن تانتال 33 میکرو فاراد - 35 ولت

..

قیمت پایه : 17,600ریال


 • 5 یا بیشتر 13,000ریال
 • 50 یا بیشتر 11,000ریال

نمایش 1 تا 21 از 26 (2 صفحه)
'