جهت تامین قطعات از بازار ، میتوانید لیست خود را به 09039407345 واتساپ نمائید .
 

خازن تانتال

خازن تانتال 15 میکرو فاراد - 20 ولت

خازن تانتال 15 میکرو فاراد - 20 ولت

..

قیمت پایه : 60,914ریال


 • 10 یا بیشتر 46,221ریال
 • 50 یا بیشتر 37,038ریال
 • 200 یا بیشتر 30,610ریال

موجودی : 256 عدد

خازن تانتال 0.47 میکرو فاراد - 35 ولت

خازن تانتال 0.47 میکرو فاراد - 35 ولت

..

قیمت پایه : 40,711ریال


 • 10 یا بیشتر 27,855ریال
 • 100 یا بیشتر 21,427ریال

موجودی : 250 عدد

خازن تانتال 6.8 میکرو فاراد - 35 ولت

خازن تانتال 6.8 میکرو فاراد - 35 ولت

این خازن ها دارای دقت بالایی هستند ...

قیمت پایه : 50,813ریال


 • 5 یا بیشتر 37,038ریال
 • 50 یا بیشتر 27,855ریال
 • 200 یا بیشتر 18,672ریال

موجودی : 139 عدد

خازن تانتال 4.7 میکرو فاراد - 25 ولت

خازن تانتال 4.7 میکرو فاراد - 25 ولت

این خازن ها دارای دقت بالایی هستند ...

قیمت پایه : 59,996ریال


 • 5 یا بیشتر 41,630ریال
 • 25 یا بیشتر 32,447ریال
 • 100 یا بیشتر 27,855ریال

موجودی : 135 عدد

خازن تانتال 0.22 میکرو فاراد - 35 ولت

خازن تانتال 0.22 میکرو فاراد - 35 ولت

..

قیمت پایه : 40,711ریال


 • 5 یا بیشتر 32,447ریال
 • 100 یا بیشتر 23,264ریال

موجودی : 132 عدد

خازن تانتال 33 میکرو فاراد - 35 ولت

خازن تانتال 33 میکرو فاراد - 35 ولت

..

قیمت پایه : 161,928ریال


 • 5 یا بیشتر 119,686ریال
 • 50 یا بیشتر 101,320ریال

موجودی : 121 عدد

خازن تانتال 0.33 میکرو فاراد - 35 ولت

خازن تانتال 0.33 میکرو فاراد - 35 ولت

..

قیمت پایه : 20,509ریال

موجودی : 117 عدد

خازن تانتال 1.5 میکرو فاراد - 35 ولت

خازن تانتال 1.5 میکرو فاراد - 35 ولت

این خازن ها دارای دقت بالایی هستند ...

قیمت پایه : 40,711ریال


 • 10 یا بیشتر 27,855ریال
 • 50 یا بیشتر 18,672ریال

موجودی : 94 عدد

خازن تانتال 15 میکرو فاراد - 16 ولت

خازن تانتال 15 میکرو فاراد - 16 ولت

این خازن ها دارای دقت بالایی هستند ...

قیمت پایه : 45,762ریال


 • 50 یا بیشتر 32,447ریال

موجودی : 39 عدد

خازن تانتال 0.68 میکرو فاراد - 35 ولت

خازن تانتال 0.68 میکرو فاراد - 35 ولت

..

قیمت پایه : 40,711ریال


 • 10 یا بیشتر 27,855ریال
 • 100 یا بیشتر 18,672ریال

موجودی : 23 عدد

خازن تانتال 22 میکرو فاراد - 25 ولت

خازن تانتال 22 میکرو فاراد - 25 ولت

..

قیمت پایه : 101,320ریال


 • 5 یا بیشتر 81,117ریال
 • 20 یا بیشتر 71,934ریال
 • 100 یا بیشتر 62,751ریال

موجودی : 7 عدد

خازن تانتال 68 میکرو فاراد - 25 ولت

خازن تانتال 68 میکرو فاراد - 25 ولت

..

قیمت پایه : 202,333ریال


 • 5 یا بیشتر 156,418ریال
 • 20 یا بیشتر 142,643ریال
 • 100 یا بیشتر 128,869ریال

موجودی : 5 عدد

رنج کامل خازن های تانتال - 23 رنچ - یک عددی

رنج کامل خازن های تانتال - 23 رنچ - یک عددی

..

قیمت پایه : 2,525,641ریال

پيش سفارش

خازن تانتال 47 میکرو فاراد - 35 ولت

خازن تانتال 47 میکرو فاراد - 35 ولت

..

قیمت پایه : 212,434ریال


 • 5 یا بیشتر 165,601ریال
 • 20 یا بیشتر 147,235ریال
 • 100 یا بیشتر 138,052ریال

خارج از موجودی

خازن تانتال 3.3 میکرو فاراد - 35 ولت

خازن تانتال 3.3 میکرو فاراد - 35 ولت

..

قیمت پایه : 45,762ریال


 • 5 یا بیشتر 27,855ریال
 • 50 یا بیشتر 18,672ریال
 • 200 یا بیشتر 14,081ریال

خارج از موجودی

خازن تانتال 220 میکرو فاراد - 25 ولت

خازن تانتال 220 میکرو فاراد - 25 ولت

..

قیمت پایه : 306ریال

خارج از موجودی

خازن تانتال 220 میکرو فاراد - 16 ولت

خازن تانتال 220 میکرو فاراد - 16 ولت

..

قیمت پایه : 303,346ریال


 • 5 یا بیشتر 248,248ریال
 • 20 یا بیشتر 229,882ریال
 • 100 یا بیشتر 211,516ریال

خارج از موجودی

خازن تانتال 22 میکرو فاراد - 35 ولت

خازن تانتال 22 میکرو فاراد - 35 ولت

..

قیمت پایه : 156,877ریال


 • 5 یا بیشتر 124,277ریال
 • 20 یا بیشتر 115,094ریال
 • 100 یا بیشتر 105,911ریال

خارج از موجودی

خازن تانتال 2.2 میکرو فاراد - 35 ولت

خازن تانتال 2.2 میکرو فاراد - 35 ولت

..

قیمت پایه : 50,813ریال


 • 10 یا بیشتر 37,038ریال
 • 50 یا بیشتر 27,855ریال
 • 200 یا بیشتر 25,100ریال

خارج از موجودی

خازن تانتال 100 میکرو فاراد - 35 ولت

خازن تانتال 100 میکرو فاراد - 35 ولت

این خازن ها دارای دقت بالایی هستند ...

قیمت پایه : 463,680ریال

در انتظار خرید از خارج

خازن تانتال 100 میکرو فاراد - 16 ولت

خازن تانتال 100 میکرو فاراد - 16 ولت

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

در انتظار خرید از خارج

نمایش 1 تا 21 از 26 (2 صفحه)
'