جهت سفارش اقلامی که در سایت موجود نمی باشد می توانید با فروشگاه تماس بگیرید (66707213 - 021)

خازن تانتال

خازن تانتال 0.1 میکرو فاراد - 35 ولت

خازن تانتال 0.1 میکرو فاراد - 35 ولت

این خازن ها دارای دقت بالایی هستند ...

قیمت پایه : 12,675ریال


 • 10 یا بیشتر 9,633ریال
 • 100 یا بیشتر 7,732ریال

خازن تانتال 0.22 میکرو فاراد - 35 ولت

خازن تانتال 0.22 میکرو فاراد - 35 ولت

..

قیمت پایه : 16,858ریال


 • 5 یا بیشتر 13,436ریال
 • 100 یا بیشتر 9,633ریال

خازن تانتال 0.33 میکرو فاراد - 35 ولت
خازن تانتال 0.47 میکرو فاراد - 35 ولت

خازن تانتال 0.47 میکرو فاراد - 35 ولت

..

قیمت پایه : 16,858ریال


 • 10 یا بیشتر 11,534ریال
 • 100 یا بیشتر 8,873ریال

خازن تانتال 0.68 میکرو فاراد - 35 ولت

خازن تانتال 0.68 میکرو فاراد - 35 ولت

..

قیمت پایه : 16,858ریال


 • 10 یا بیشتر 11,534ریال
 • 100 یا بیشتر 7,732ریال

خازن تانتال 1 میکرو فاراد - 35 ولت

خازن تانتال 1 میکرو فاراد - 35 ولت

..

قیمت پایه : 18,949ریال


 • 10 یا بیشتر 11,534ریال
 • 50 یا بیشتر 9,633ریال

خازن تانتال 1.5 میکرو فاراد - 35 ولت

خازن تانتال 1.5 میکرو فاراد - 35 ولت

این خازن ها دارای دقت بالایی هستند ...

قیمت پایه : 16,858ریال


 • 10 یا بیشتر 11,534ریال
 • 50 یا بیشتر 7,732ریال

خازن تانتال 10 میکرو فاراد - 16 ولت

خازن تانتال 10 میکرو فاراد - 16 ولت

این خازن ها دارای دقت بالایی هستند ...

قیمت پایه : 21,041ریال


 • 10 یا بیشتر 15,337ریال
 • 100 یا بیشتر 10,774ریال

خازن تانتال 10 میکرو فاراد - 25 ولت

خازن تانتال 10 میکرو فاراد - 25 ولت

این خازن ها دارای دقت بالایی هستند ...

قیمت پایه : 25,223ریال


 • 10 یا بیشتر 17,238ریال
 • 50 یا بیشتر 14,576ریال

خازن تانتال 10 میکرو فاراد - 35 ولت

خازن تانتال 10 میکرو فاراد - 35 ولت

این خازن ها دارای دقت بالایی هستند ...

قیمت پایه : 28,646ریال


 • 10 یا بیشتر 22,942ریال
 • 50 یا بیشتر 21,041ریال

خازن تانتال 100 میکرو فاراد - 16 ولت

خازن تانتال 100 میکرو فاراد - 16 ولت

..

قیمت پایه : 60,967ریال


 • 5 یا بیشتر 55,263ریال
 • 50 یا بیشتر 51,461ریال

خازن تانتال 100 میکرو فاراد - 35 ولت

خازن تانتال 100 میکرو فاراد - 35 ولت

این خازن ها دارای دقت بالایی هستند ...

قیمت پایه : 272,006ریال


 • 5 یا بیشتر 220,672ریال

خازن تانتال 15 میکرو فاراد - 16 ولت

خازن تانتال 15 میکرو فاراد - 16 ولت

این خازن ها دارای دقت بالایی هستند ...

قیمت پایه : 18,949ریال


 • 50 یا بیشتر 13,436ریال

خازن تانتال 15 میکرو فاراد - 20 ولت

خازن تانتال 15 میکرو فاراد - 20 ولت

..

قیمت پایه : 25,223ریال


 • 10 یا بیشتر 19,139ریال
 • 50 یا بیشتر 15,337ریال
 • 200 یا بیشتر 12,675ریال

خازن تانتال 2.2 میکرو فاراد - 35 ولت

خازن تانتال 2.2 میکرو فاراد - 35 ولت

..

قیمت پایه : 21,041ریال


 • 10 یا بیشتر 15,337ریال
 • 50 یا بیشتر 11,534ریال
 • 200 یا بیشتر 10,394ریال

خازن تانتال 22 میکرو فاراد - 25 ولت

خازن تانتال 22 میکرو فاراد - 25 ولت

..

قیمت پایه : 41,954ریال


 • 5 یا بیشتر 33,589ریال
 • 20 یا بیشتر 29,786ریال
 • 100 یا بیشتر 25,984ریال

خازن تانتال 22 میکرو فاراد - 35 ولت

خازن تانتال 22 میکرو فاراد - 35 ولت

..

قیمت پایه : 64,959ریال


 • 5 یا بیشتر 51,461ریال
 • 20 یا بیشتر 47,658ریال
 • 100 یا بیشتر 43,856ریال

خازن تانتال 220 میکرو فاراد - 16 ولت

خازن تانتال 220 میکرو فاراد - 16 ولت

..

قیمت پایه : 125,609ریال


 • 5 یا بیشتر 102,794ریال
 • 20 یا بیشتر 95,189ریال
 • 100 یا بیشتر 87,584ریال

خازن تانتال 220 میکرو فاراد - 25 ولت
خازن تانتال 3.3 میکرو فاراد - 35 ولت

خازن تانتال 3.3 میکرو فاراد - 35 ولت

..

قیمت پایه : 18,949ریال


 • 5 یا بیشتر 11,534ریال
 • 50 یا بیشتر 7,732ریال
 • 200 یا بیشتر 5,831ریال

خازن تانتال 33 میکرو فاراد - 35 ولت

خازن تانتال 33 میکرو فاراد - 35 ولت

..

قیمت پایه : 67,051ریال


 • 5 یا بیشتر 49,559ریال
 • 50 یا بیشتر 41,954ریال

نمایش 1 تا 21 از 26 (2 صفحه)
'