خازن تانتال

خازن تانتال 0.1 میکرو فاراد - 35 ولت

خازن تانتال 0.1 میکرو فاراد - 35 ولت

این خازن ها دارای دقت بالایی هستند ...

قیمت پایه : 4,950ریال


 • 10 یا بیشتر 3,750ریال
 • 100 یا بیشتر 3,000ریال

خازن تانتال 0.22 میکرو فاراد - 35 ولت

خازن تانتال 0.22 میکرو فاراد - 35 ولت

..

قیمت پایه : 6,600ریال


 • 5 یا بیشتر 5,250ریال
 • 100 یا بیشتر 3,750ریال

خازن تانتال 0.33 میکرو فاراد - 35 ولت
خازن تانتال 0.47 میکرو فاراد - 35 ولت

خازن تانتال 0.47 میکرو فاراد - 35 ولت

..

قیمت پایه : 6,600ریال


 • 10 یا بیشتر 4,500ریال
 • 100 یا بیشتر 3,450ریال

خازن تانتال 0.68 میکرو فاراد - 35 ولت

خازن تانتال 0.68 میکرو فاراد - 35 ولت

..

قیمت پایه : 6,600ریال


 • 10 یا بیشتر 4,500ریال
 • 100 یا بیشتر 3,000ریال

خازن تانتال 1 میکرو فاراد - 35 ولت

خازن تانتال 1 میکرو فاراد - 35 ولت

..

قیمت پایه : 7,425ریال


 • 10 یا بیشتر 4,500ریال
 • 50 یا بیشتر 3,750ریال

خازن تانتال 1.5 میکرو فاراد - 35 ولت

خازن تانتال 1.5 میکرو فاراد - 35 ولت

این خازن ها دارای دقت بالایی هستند ...

قیمت پایه : 6,600ریال


 • 10 یا بیشتر 4,500ریال
 • 50 یا بیشتر 3,000ریال

خازن تانتال 10 میکرو فاراد - 16 ولت

خازن تانتال 10 میکرو فاراد - 16 ولت

این خازن ها دارای دقت بالایی هستند ...

قیمت پایه : 8,250ریال


 • 10 یا بیشتر 6,000ریال
 • 100 یا بیشتر 4,200ریال

خازن تانتال 10 میکرو فاراد - 25 ولت

خازن تانتال 10 میکرو فاراد - 25 ولت

این خازن ها دارای دقت بالایی هستند ...

قیمت پایه : 9,900ریال


 • 10 یا بیشتر 6,750ریال
 • 50 یا بیشتر 5,700ریال

خازن تانتال 10 میکرو فاراد - 35 ولت

خازن تانتال 10 میکرو فاراد - 35 ولت

این خازن ها دارای دقت بالایی هستند ...

قیمت پایه : 11,250ریال


 • 10 یا بیشتر 9,000ریال
 • 50 یا بیشتر 8,250ریال

خازن تانتال 100 میکرو فاراد - 16 ولت

خازن تانتال 100 میکرو فاراد - 16 ولت

..

قیمت پایه : 24,000ریال


 • 5 یا بیشتر 21,750ریال
 • 50 یا بیشتر 20,250ریال

خازن تانتال 100 میکرو فاراد - 35 ولت

خازن تانتال 100 میکرو فاراد - 35 ولت

این خازن ها دارای دقت بالایی هستند ...

قیمت پایه : 107,250ریال


 • 5 یا بیشتر 87,000ریال

خازن تانتال 15 میکرو فاراد - 16 ولت

خازن تانتال 15 میکرو فاراد - 16 ولت

این خازن ها دارای دقت بالایی هستند ...

قیمت پایه : 7,425ریال


 • 50 یا بیشتر 5,250ریال

خازن تانتال 15 میکرو فاراد - 20 ولت

خازن تانتال 15 میکرو فاراد - 20 ولت

..

قیمت پایه : 9,900ریال


 • 10 یا بیشتر 7,500ریال
 • 50 یا بیشتر 6,000ریال
 • 200 یا بیشتر 4,950ریال

خازن تانتال 2.2 میکرو فاراد - 35 ولت

خازن تانتال 2.2 میکرو فاراد - 35 ولت

..

قیمت پایه : 8,250ریال


 • 10 یا بیشتر 6,000ریال
 • 50 یا بیشتر 4,500ریال
 • 200 یا بیشتر 4,050ریال

خازن تانتال 22 میکرو فاراد - 25 ولت

خازن تانتال 22 میکرو فاراد - 25 ولت

..

قیمت پایه : 16,500ریال


 • 5 یا بیشتر 13,200ریال
 • 20 یا بیشتر 11,700ریال
 • 100 یا بیشتر 10,200ریال

خازن تانتال 22 میکرو فاراد - 35 ولت

خازن تانتال 22 میکرو فاراد - 35 ولت

..

قیمت پایه : 25,575ریال


 • 5 یا بیشتر 20,250ریال
 • 20 یا بیشتر 18,750ریال
 • 100 یا بیشتر 17,250ریال

خازن تانتال 220 میکرو فاراد - 16 ولت

خازن تانتال 220 میکرو فاراد - 16 ولت

..

قیمت پایه : 49,500ریال


 • 5 یا بیشتر 40,500ریال
 • 20 یا بیشتر 37,500ریال
 • 100 یا بیشتر 34,500ریال

خازن تانتال 220 میکرو فاراد - 25 ولت

خازن تانتال 220 میکرو فاراد - 25 ولت

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

خازن تانتال 3.3 میکرو فاراد - 35 ولت

خازن تانتال 3.3 میکرو فاراد - 35 ولت

..

قیمت پایه : 7,425ریال


 • 5 یا بیشتر 4,500ریال
 • 50 یا بیشتر 3,000ریال
 • 200 یا بیشتر 2,250ریال

خازن تانتال 33 میکرو فاراد - 35 ولت

خازن تانتال 33 میکرو فاراد - 35 ولت

..

قیمت پایه : 26,400ریال


 • 5 یا بیشتر 19,500ریال
 • 50 یا بیشتر 16,500ریال

نمایش 1 تا 21 از 26 (2 صفحه)
'