قیمت های سایت در حال بروز رسانی می باشد . جهت استعلام قیمت و یا تهیه مواردی که در سایت موجود نمی باشد ، می توانید به شماره 09039407345 در واتساپ یا ایتا پیام دهید .


ثبت درخواست واردات قطعات ثبت درخواست تهیه از بازار فرصت شغلی در ایران میکرو مرکز دانلود

خازن تانتال

خازن تانتال 0.1 میکرو فاراد - 35 ولت

خازن تانتال 0.1 میکرو فاراد - 35 ولت

این خازن ها دارای دقت بالایی هستند ...

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید


 • 10 یا بیشتر 31,899ریال
 • 100 یا بیشتر 25,603ریال

در انتظار خرید از خارج

خازن تانتال 0.22 میکرو فاراد - 35 ولت

خازن تانتال 0.22 میکرو فاراد - 35 ولت

..

قیمت پایه : 55,824ریال


 • 5 یا بیشتر 44,491ریال
 • 100 یا بیشتر 31,899ریال

خارج از موجودی

خازن تانتال 0.33 میکرو فاراد - 35 ولت

خازن تانتال 0.33 میکرو فاراد - 35 ولت

..

قیمت پایه : 28,122ریال

خارج از موجودی

خازن تانتال 0.47 میکرو فاراد - 35 ولت

خازن تانتال 0.47 میکرو فاراد - 35 ولت

..

قیمت پایه : 55,824ریال


 • 10 یا بیشتر 38,195ریال
 • 100 یا بیشتر 29,381ریال

خارج از موجودی

خازن تانتال 0.68 میکرو فاراد - 35 ولت

خازن تانتال 0.68 میکرو فاراد - 35 ولت

..

قیمت پایه : 55,824ریال


 • 10 یا بیشتر 38,195ریال
 • 100 یا بیشتر 25,603ریال

خارج از موجودی

خازن تانتال 1 میکرو فاراد - 35 ولت

خازن تانتال 1 میکرو فاراد - 35 ولت

..

قیمت پایه : 62,749ریال


 • 10 یا بیشتر 38,195ریال
 • 50 یا بیشتر 31,899ریال

خارج از موجودی

خازن تانتال 1.5 میکرو فاراد - 35 ولت

خازن تانتال 1.5 میکرو فاراد - 35 ولت

این خازن ها دارای دقت بالایی هستند ...

قیمت پایه : 55,824ریال


 • 10 یا بیشتر 38,195ریال
 • 50 یا بیشتر 25,603ریال

خارج از موجودی

خازن تانتال 10 میکرو فاراد - 16 ولت

خازن تانتال 10 میکرو فاراد - 16 ولت

این خازن ها دارای دقت بالایی هستند ...

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

در انتظار خرید از خارج

خازن تانتال 10 میکرو فاراد - 25 ولت

خازن تانتال 10 میکرو فاراد - 25 ولت

این خازن ها دارای دقت بالایی هستند ...

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

در انتظار خرید از خارج

خازن تانتال 10 میکرو فاراد - 35 ولت

خازن تانتال 10 میکرو فاراد - 35 ولت

این خازن ها دارای دقت بالایی هستند ...

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

در انتظار خرید از خارج

خازن تانتال 100 میکرو فاراد - 16 ولت

خازن تانتال 100 میکرو فاراد - 16 ولت

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

در انتظار خرید از خارج

خازن تانتال 100 میکرو فاراد - 35 ولت

خازن تانتال 100 میکرو فاراد - 35 ولت

این خازن ها دارای دقت بالایی هستند ...

قیمت پایه : 635,801ریال

در انتظار خرید از خارج

خازن تانتال 15 میکرو فاراد - 16 ولت

خازن تانتال 15 میکرو فاراد - 16 ولت

این خازن ها دارای دقت بالایی هستند ...

قیمت پایه : 62,749ریال


 • 50 یا بیشتر 44,491ریال

خارج از موجودی

خازن تانتال 15 میکرو فاراد - 20 ولت

خازن تانتال 15 میکرو فاراد - 20 ولت

..

قیمت پایه : 83,526ریال


 • 10 یا بیشتر 63,379ریال
 • 50 یا بیشتر 50,787ریال
 • 200 یا بیشتر 41,973ریال

خارج از موجودی

خازن تانتال 2.2 میکرو فاراد - 35 ولت

خازن تانتال 2.2 میکرو فاراد - 35 ولت

..

قیمت پایه : 69,675ریال


 • 10 یا بیشتر 50,787ریال
 • 50 یا بیشتر 38,195ریال
 • 200 یا بیشتر 34,418ریال

خارج از موجودی

خازن تانتال 22 میکرو فاراد - 25 ولت

خازن تانتال 22 میکرو فاراد - 25 ولت

..

قیمت پایه : 138,930ریال


 • 5 یا بیشتر 111,228ریال
 • 20 یا بیشتر 98,636ریال
 • 100 یا بیشتر 86,044ریال

خارج از موجودی

خازن تانتال 22 میکرو فاراد - 35 ولت

خازن تانتال 22 میکرو فاراد - 35 ولت

..

قیمت پایه : 215,111ریال


 • 5 یا بیشتر 170,410ریال
 • 20 یا بیشتر 157,818ریال
 • 100 یا بیشتر 145,226ریال

خارج از موجودی

خازن تانتال 220 میکرو فاراد - 16 ولت

خازن تانتال 220 میکرو فاراد - 16 ولت

..

قیمت پایه : 415,951ریال


 • 5 یا بیشتر 340,400ریال
 • 20 یا بیشتر 315,216ریال
 • 100 یا بیشتر 290,032ریال

خارج از موجودی

خازن تانتال 220 میکرو فاراد - 25 ولت

خازن تانتال 220 میکرو فاراد - 25 ولت

..

قیمت پایه : 420ریال

خارج از موجودی

خازن تانتال 3.3 میکرو فاراد - 35 ولت

خازن تانتال 3.3 میکرو فاراد - 35 ولت

..

قیمت پایه : 62,749ریال


 • 5 یا بیشتر 38,195ریال
 • 50 یا بیشتر 25,603ریال
 • 200 یا بیشتر 19,307ریال

خارج از موجودی

خازن تانتال 33 میکرو فاراد - 35 ولت

خازن تانتال 33 میکرو فاراد - 35 ولت

..

قیمت پایه : 222,036ریال


 • 5 یا بیشتر 164,114ریال
 • 50 یا بیشتر 138,930ریال

خارج از موجودی

نمایش 1 تا 21 از 26 (2 صفحه)
'