جهت سفارش اقلامی که در سایت موجود نمی باشد می توانید با فروشگاه تماس بگیرید (66707213 - 021)

خازن تانتال

خازن تانتال 0.1 میکرو فاراد - 35 ولت

خازن تانتال 0.1 میکرو فاراد - 35 ولت

این خازن ها دارای دقت بالایی هستند ...

قیمت پایه : 15,844ریال


 • 10 یا بیشتر 12,041ریال
 • 100 یا بیشتر 9,665ریال

موجودی : 22 عدد

خازن تانتال 0.22 میکرو فاراد - 35 ولت

خازن تانتال 0.22 میکرو فاراد - 35 ولت

..

قیمت پایه : 21,072ریال


 • 5 یا بیشتر 16,794ریال
 • 100 یا بیشتر 12,041ریال

موجودی : 159 عدد

خازن تانتال 0.33 میکرو فاراد - 35 ولت

خازن تانتال 0.33 میکرو فاراد - 35 ولت

..

قیمت پایه : 10,615ریال

موجودی : 147 عدد

خازن تانتال 0.47 میکرو فاراد - 35 ولت

خازن تانتال 0.47 میکرو فاراد - 35 ولت

..

قیمت پایه : 21,072ریال


 • 10 یا بیشتر 14,418ریال
 • 100 یا بیشتر 11,091ریال

موجودی : 276 عدد

خازن تانتال 0.68 میکرو فاراد - 35 ولت

خازن تانتال 0.68 میکرو فاراد - 35 ولت

..

قیمت پایه : 21,072ریال


 • 10 یا بیشتر 14,418ریال
 • 100 یا بیشتر 9,665ریال

موجودی : 175 عدد

خازن تانتال 1 میکرو فاراد - 35 ولت

خازن تانتال 1 میکرو فاراد - 35 ولت

..

قیمت پایه : 23,686ریال


 • 10 یا بیشتر 14,418ریال
 • 50 یا بیشتر 12,041ریال

موجودی : 94 عدد

خازن تانتال 1.5 میکرو فاراد - 35 ولت

خازن تانتال 1.5 میکرو فاراد - 35 ولت

این خازن ها دارای دقت بالایی هستند ...

قیمت پایه : 21,072ریال


 • 10 یا بیشتر 14,418ریال
 • 50 یا بیشتر 9,665ریال

موجودی : 113 عدد

خازن تانتال 10 میکرو فاراد - 16 ولت

خازن تانتال 10 میکرو فاراد - 16 ولت

این خازن ها دارای دقت بالایی هستند ...

قیمت پایه : 26,301ریال


 • 10 یا بیشتر 19,171ریال
 • 100 یا بیشتر 13,467ریال

خارج از موجودی

خازن تانتال 10 میکرو فاراد - 25 ولت

خازن تانتال 10 میکرو فاراد - 25 ولت

این خازن ها دارای دقت بالایی هستند ...

قیمت پایه : 31,529ریال


 • 10 یا بیشتر 21,548ریال
 • 50 یا بیشتر 18,220ریال

موجودی : 5 عدد

خازن تانتال 10 میکرو فاراد - 35 ولت

خازن تانتال 10 میکرو فاراد - 35 ولت

این خازن ها دارای دقت بالایی هستند ...

قیمت پایه : 35,807ریال


 • 10 یا بیشتر 28,677ریال
 • 50 یا بیشتر 26,301ریال

خارج از موجودی

خازن تانتال 100 میکرو فاراد - 16 ولت

خازن تانتال 100 میکرو فاراد - 16 ولت

..

قیمت پایه : 76,208ریال


 • 5 یا بیشتر 69,079ریال
 • 50 یا بیشتر 64,326ریال

تهیه از بازار (تماس تلفنی)

خازن تانتال 100 میکرو فاراد - 35 ولت

خازن تانتال 100 میکرو فاراد - 35 ولت

این خازن ها دارای دقت بالایی هستند ...

قیمت پایه : 340,007ریال


 • 5 یا بیشتر 275,840ریال

موجودی : 16 عدد

خازن تانتال 15 میکرو فاراد - 16 ولت

خازن تانتال 15 میکرو فاراد - 16 ولت

این خازن ها دارای دقت بالایی هستند ...

قیمت پایه : 23,686ریال


 • 50 یا بیشتر 16,794ریال

موجودی : 62 عدد

خازن تانتال 15 میکرو فاراد - 20 ولت

خازن تانتال 15 میکرو فاراد - 20 ولت

..

قیمت پایه : 31,529ریال


 • 10 یا بیشتر 23,924ریال
 • 50 یا بیشتر 19,171ریال
 • 200 یا بیشتر 15,844ریال

موجودی : 262 عدد

خازن تانتال 2.2 میکرو فاراد - 35 ولت

خازن تانتال 2.2 میکرو فاراد - 35 ولت

..

قیمت پایه : 26,301ریال


 • 10 یا بیشتر 19,171ریال
 • 50 یا بیشتر 14,418ریال
 • 200 یا بیشتر 12,992ریال

موجودی : 104 عدد

خازن تانتال 22 میکرو فاراد - 25 ولت

خازن تانتال 22 میکرو فاراد - 25 ولت

..

قیمت پایه : 52,443ریال


 • 5 یا بیشتر 41,986ریال
 • 20 یا بیشتر 37,233ریال
 • 100 یا بیشتر 32,480ریال

موجودی : 27 عدد

خازن تانتال 22 میکرو فاراد - 35 ولت

خازن تانتال 22 میکرو فاراد - 35 ولت

..

قیمت پایه : 81,199ریال


 • 5 یا بیشتر 64,326ریال
 • 20 یا بیشتر 59,573ریال
 • 100 یا بیشتر 54,819ریال

موجودی : 2 عدد

خازن تانتال 220 میکرو فاراد - 16 ولت

خازن تانتال 220 میکرو فاراد - 16 ولت

..

قیمت پایه : 157,012ریال


 • 5 یا بیشتر 128,493ریال
 • 20 یا بیشتر 118,987ریال
 • 100 یا بیشتر 109,480ریال

موجودی : 8 عدد

خازن تانتال 220 میکرو فاراد - 25 ولت

خازن تانتال 220 میکرو فاراد - 25 ولت

..

قیمت پایه : 158ریال

خارج از موجودی

خازن تانتال 3.3 میکرو فاراد - 35 ولت

خازن تانتال 3.3 میکرو فاراد - 35 ولت

..

قیمت پایه : 23,686ریال


 • 5 یا بیشتر 14,418ریال
 • 50 یا بیشتر 9,665ریال
 • 200 یا بیشتر 7,288ریال

موجودی : 100 عدد

خازن تانتال 33 میکرو فاراد - 35 ولت

خازن تانتال 33 میکرو فاراد - 35 ولت

..

قیمت پایه : 83,813ریال


 • 5 یا بیشتر 61,949ریال
 • 50 یا بیشتر 52,443ریال

موجودی : 138 عدد

نمایش 1 تا 21 از 26 (2 صفحه)
'