خازن الکترولیت SMD رنج 6 ولت

خازن الکترولیت SMD ـ 100 میکرو فاراد - 6.3 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 100 میکرو فاراد - 6.3 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 45,630ریال


  • 10 یا بیشتر 32,955ریال
  • 100 یا بیشتر 29,153ریال

خازن الکترولیت SMD ـ 22 میکرو فاراد - 6.3 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 22 میکرو فاراد - 6.3 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 25,350ریال


  • 10 یا بیشتر 15,210ریال
  • 100 یا بیشتر 10,140ریال

خازن الکترولیت SMD ـ 220 میکرو فاراد - 6.3 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 220 میکرو فاراد - 6.3 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 50,700ریال


  • 10 یا بیشتر 32,955ریال
  • 100 یا بیشتر 27,885ریال

خازن الکترولیت SMD ـ 470 میکرو فاراد - 6.3 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 470 میکرو فاراد - 6.3 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 55,770ریال


  • 10 یا بیشتر 43,095ریال
  • 50 یا بیشتر 35,490ریال

نمایش 1 تا 4 از 4 (1 صفحه)
'