خازن الکترولیت SMD رنج 6 ولت

خازن الکترولیت SMD ـ 100 میکرو فاراد - 6.3 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 100 میکرو فاراد - 6.3 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 27,000ریال


  • 10 یا بیشتر 19,500ریال
  • 100 یا بیشتر 17,250ریال

خازن الکترولیت SMD ـ 22 میکرو فاراد - 6.3 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 22 میکرو فاراد - 6.3 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 15,000ریال


  • 10 یا بیشتر 9,000ریال
  • 100 یا بیشتر 6,000ریال

خازن الکترولیت SMD ـ 220 میکرو فاراد - 6.3 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 220 میکرو فاراد - 6.3 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 30,000ریال


  • 10 یا بیشتر 19,500ریال
  • 100 یا بیشتر 16,500ریال

خازن الکترولیت SMD ـ 470 میکرو فاراد - 6.3 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 470 میکرو فاراد - 6.3 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 33,000ریال


  • 10 یا بیشتر 25,500ریال
  • 50 یا بیشتر 21,000ریال

نمایش 1 تا 4 از 4 (1 صفحه)
'