خازن الکترولیت SMD رنج 50 ولت

خازن الکترولیت SMD ـ 0.47 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 0.47 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 15,000ریال


 • 5 یا بیشتر 11,250ریال
 • 20 یا بیشتر 9,750ریال
 • 100 یا بیشتر 8,250ریال

خازن الکترولیت SMD ـ 1 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 1 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 15,000ریال


 • 5 یا بیشتر 12,000ریال
 • 20 یا بیشتر 10,500ریال
 • 100 یا بیشتر 9,000ریال

خازن الکترولیت SMD ـ 10 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 10 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 16,500ریال


 • 5 یا بیشتر 12,750ریال
 • 20 یا بیشتر 11,250ریال
 • 100 یا بیشتر 9,750ریال

خازن الکترولیت SMD ـ 100 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی
خازن الکترولیت SMD ـ 2.2 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 2.2 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 15,000ریال


 • 5 یا بیشتر 10,500ریال
 • 20 یا بیشتر 9,000ریال
 • 100 یا بیشتر 7,500ریال

خازن الکترولیت SMD ـ 3.3 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 3.3 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 15,000ریال


 • 5 یا بیشتر 10,500ریال
 • 20 یا بیشتر 8,250ریال
 • 100 یا بیشتر 6,750ریال

خازن الکترولیت SMD ـ 33 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 33 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 13,500ریال


 • 5 یا بیشتر 9,000ریال
 • 20 یا بیشتر 6,000ریال
 • 100 یا بیشتر 4,500ریال

خازن الکترولیت SMD ـ 4.7 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 4.7 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 12,000ریال


 • 5 یا بیشتر 9,300ریال
 • 20 یا بیشتر 7,800ریال
 • 100 یا بیشتر 6,300ریال

نمایش 1 تا 8 از 8 (1 صفحه)
'