جهت تامین قطعات از بازار ، میتوانید لیست خود را به 09039407345 واتساپ نمائید .
 

خازن الکترولیت SMD رنج 50 ولت

خازن الکترولیت SMD ـ 0.47 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 0.47 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 66,322ریال


 • 5 یا بیشتر 49,741ریال
 • 20 یا بیشتر 43,109ریال
 • 100 یا بیشتر 36,477ریال

موجودی : 78 عدد

خازن الکترولیت SMD ـ 1 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 1 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 66,322ریال


 • 5 یا بیشتر 53,058ریال
 • 20 یا بیشتر 46,425ریال
 • 100 یا بیشتر 39,793ریال

موجودی : 373 عدد

خازن الکترولیت SMD ـ 10 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 10 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 72,954ریال


 • 5 یا بیشتر 56,374ریال
 • 20 یا بیشتر 49,741ریال
 • 100 یا بیشتر 43,109ریال

موجودی : 23 عدد

خازن الکترولیت SMD ـ 100 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 100 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 185,701ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

خازن الکترولیت SMD ـ 2.2 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 2.2 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 66,322ریال


 • 5 یا بیشتر 46,425ریال
 • 20 یا بیشتر 39,793ریال
 • 100 یا بیشتر 33,161ریال

موجودی : 150 عدد

خازن الکترولیت SMD ـ 3.3 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 3.3 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 66,322ریال


 • 5 یا بیشتر 46,425ریال
 • 20 یا بیشتر 36,477ریال
 • 100 یا بیشتر 29,845ریال

موجودی : 72 عدد

خازن الکترولیت SMD ـ 33 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 33 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 59,690ریال


 • 5 یا بیشتر 39,793ریال
 • 20 یا بیشتر 26,529ریال
 • 100 یا بیشتر 19,897ریال

موجودی : 29 عدد

خازن الکترولیت SMD ـ 4.7 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 4.7 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 53,058ریال


 • 5 یا بیشتر 41,120ریال
 • 20 یا بیشتر 34,487ریال
 • 100 یا بیشتر 27,855ریال

موجودی : 86 عدد

نمایش 1 تا 8 از 8 (1 صفحه)
'