جهت سفارش اقلامی که در سایت موجود نمی باشد می توانید با فروشگاه تماس بگیرید (66707213 - 021)
فروشگاه تا تاريخ 98/01/17 تعطيل است و تا اين تاريخ امكان خريد حضوري و يا ثبت فاكتور در سايت ميسر نمي باشد .

خازن الکترولیت SMD رنج 50 ولت

خازن الکترولیت SMD ـ 0.47 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 0.47 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 41,194ریال


 • 5 یا بیشتر 30,895ریال
 • 20 یا بیشتر 26,776ریال
 • 100 یا بیشتر 22,657ریال

موجودی : 82 عدد

خازن الکترولیت SMD ـ 1 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 1 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 41,194ریال


 • 5 یا بیشتر 32,955ریال
 • 20 یا بیشتر 28,836ریال
 • 100 یا بیشتر 24,716ریال

موجودی : 388 عدد

خازن الکترولیت SMD ـ 10 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 10 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 45,313ریال


 • 5 یا بیشتر 35,015ریال
 • 20 یا بیشتر 30,895ریال
 • 100 یا بیشتر 26,776ریال

موجودی : 69 عدد

خازن الکترولیت SMD ـ 100 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 100 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 115,343ریال

تهیه از بازار (تماس تلفنی)

خازن الکترولیت SMD ـ 2.2 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 2.2 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 41,194ریال


 • 5 یا بیشتر 28,836ریال
 • 20 یا بیشتر 24,716ریال
 • 100 یا بیشتر 20,597ریال

موجودی : 473 عدد

خازن الکترولیت SMD ـ 3.3 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 3.3 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 41,194ریال


 • 5 یا بیشتر 28,836ریال
 • 20 یا بیشتر 22,657ریال
 • 100 یا بیشتر 18,537ریال

موجودی : 74 عدد

خازن الکترولیت SMD ـ 33 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 33 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 37,074ریال


 • 5 یا بیشتر 24,716ریال
 • 20 یا بیشتر 16,478ریال
 • 100 یا بیشتر 12,358ریال

موجودی : 77 عدد

خازن الکترولیت SMD ـ 4.7 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 4.7 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 32,955ریال


 • 5 یا بیشتر 25,540ریال
 • 20 یا بیشتر 21,421ریال
 • 100 یا بیشتر 17,301ریال

موجودی : 123 عدد

نمایش 1 تا 8 از 8 (1 صفحه)
'