جهت سفارش اقلامی که در سایت موجود نمی باشد می توانید با فروشگاه تماس بگیرید (66707213 - 021)

خازن الکترولیت SMD رنج 50 ولت

خازن الکترولیت SMD ـ 0.47 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 0.47 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 32,955ریال


 • 5 یا بیشتر 24,716ریال
 • 20 یا بیشتر 21,421ریال
 • 100 یا بیشتر 18,125ریال

خازن الکترولیت SMD ـ 1 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 1 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 32,955ریال


 • 5 یا بیشتر 26,364ریال
 • 20 یا بیشتر 23,069ریال
 • 100 یا بیشتر 19,773ریال

خازن الکترولیت SMD ـ 10 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 10 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 36,251ریال


 • 5 یا بیشتر 28,012ریال
 • 20 یا بیشتر 24,716ریال
 • 100 یا بیشتر 21,421ریال

خازن الکترولیت SMD ـ 100 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی
خازن الکترولیت SMD ـ 2.2 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 2.2 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 32,955ریال


 • 5 یا بیشتر 23,069ریال
 • 20 یا بیشتر 19,773ریال
 • 100 یا بیشتر 16,478ریال

خازن الکترولیت SMD ـ 3.3 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 3.3 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 32,955ریال


 • 5 یا بیشتر 23,069ریال
 • 20 یا بیشتر 18,125ریال
 • 100 یا بیشتر 14,830ریال

خازن الکترولیت SMD ـ 33 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 33 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 29,660ریال


 • 5 یا بیشتر 19,773ریال
 • 20 یا بیشتر 13,182ریال
 • 100 یا بیشتر 9,887ریال

خازن الکترولیت SMD ـ 4.7 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 4.7 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 26,364ریال


 • 5 یا بیشتر 20,432ریال
 • 20 یا بیشتر 17,137ریال
 • 100 یا بیشتر 13,841ریال

نمایش 1 تا 8 از 8 (1 صفحه)
'