خازن الکترولیت SMD رنج 35 ولت

خازن الکترولیت SMD ـ 22 میکرو فاراد - 35 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 22 میکرو فاراد - 35 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 12,500ریال


  • 5 یا بیشتر 9,500ریال
  • 50 یا بیشتر 8,500ریال

خازن الکترولیت SMD ـ 4.7 میکرو فاراد - 35 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 4.7 میکرو فاراد - 35 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 8,000ریال


  • 5 یا بیشتر 5,900ریال
  • 20 یا بیشتر 4,900ریال
  • 100 یا بیشتر 3,900ریال

خازن الکترولیت SMD ـ 47 میکرو فاراد - 35 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 47 میکرو فاراد - 35 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 14,000ریال


  • 5 یا بیشتر 11,000ریال
  • 50 یا بیشتر 10,000ریال

خازن الکترولیت SMD ـ 470 میکرو فاراد - 35 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 470 میکرو فاراد - 35 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

خازن الکترولیت SMD ـ 6.8 میکرو فاراد - 35 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 6.8 میکرو فاراد - 35 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 9,000ریال


  • 5 یا بیشتر 6,500ریال
  • 20 یا بیشتر 5,500ریال
  • 100 یا بیشتر 4,500ریال

نمایش 1 تا 5 از 5 (1 صفحه)
'