خازن الکترولیت SMD رنج 35 ولت

خازن الکترولیت SMD ـ 22 میکرو فاراد - 35 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 22 میکرو فاراد - 35 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 24,375ریال


  • 5 یا بیشتر 18,525ریال
  • 50 یا بیشتر 16,575ریال

خازن الکترولیت SMD ـ 4.7 میکرو فاراد - 35 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 4.7 میکرو فاراد - 35 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 15,600ریال


  • 5 یا بیشتر 11,505ریال
  • 20 یا بیشتر 9,555ریال
  • 100 یا بیشتر 7,605ریال

خازن الکترولیت SMD ـ 47 میکرو فاراد - 35 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 47 میکرو فاراد - 35 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 27,300ریال


  • 5 یا بیشتر 21,450ریال
  • 50 یا بیشتر 19,500ریال

خازن الکترولیت SMD ـ 470 میکرو فاراد - 35 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 470 میکرو فاراد - 35 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

خازن الکترولیت SMD ـ 6.8 میکرو فاراد - 35 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 6.8 میکرو فاراد - 35 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 17,550ریال


  • 5 یا بیشتر 12,675ریال
  • 20 یا بیشتر 10,725ریال
  • 100 یا بیشتر 8,775ریال

نمایش 1 تا 5 از 5 (1 صفحه)
'