خازن الکترولیت SMD رنج 35 ولت

خازن الکترولیت SMD ـ 22 میکرو فاراد - 35 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 22 میکرو فاراد - 35 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 18,750ریال


  • 5 یا بیشتر 14,250ریال
  • 50 یا بیشتر 12,750ریال

خازن الکترولیت SMD ـ 4.7 میکرو فاراد - 35 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 4.7 میکرو فاراد - 35 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 12,000ریال


  • 5 یا بیشتر 8,850ریال
  • 20 یا بیشتر 7,350ریال
  • 100 یا بیشتر 5,850ریال

خازن الکترولیت SMD ـ 47 میکرو فاراد - 35 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 47 میکرو فاراد - 35 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 21,000ریال


  • 5 یا بیشتر 16,500ریال
  • 50 یا بیشتر 15,000ریال

خازن الکترولیت SMD ـ 470 میکرو فاراد - 35 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 470 میکرو فاراد - 35 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

خازن الکترولیت SMD ـ 6.8 میکرو فاراد - 35 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 6.8 میکرو فاراد - 35 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 13,500ریال


  • 5 یا بیشتر 9,750ریال
  • 20 یا بیشتر 8,250ریال
  • 100 یا بیشتر 6,750ریال

نمایش 1 تا 5 از 5 (1 صفحه)
'