خازن الکترولیت SMD رنج 25 ولت

خازن الکترولیت SMD ـ 10 میکرو فاراد - 25 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 10 میکرو فاراد - 25 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 25,350ریال


 • 5 یا بیشتر 19,773ریال
 • 20 یا بیشتر 17,238ریال
 • 100 یا بیشتر 14,703ریال

خازن الکترولیت SMD ـ 100 میکرو فاراد - 25 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 100 میکرو فاراد - 25 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 38,025ریال


 • 5 یا بیشتر 29,153ریال
 • 50 یا بیشتر 24,083ریال

خازن الکترولیت SMD ـ 220 میکرو فاراد - 25 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 220 میکرو فاراد - 25 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 65,910ریال


 • 5 یا بیشتر 55,770ریال
 • 50 یا بیشتر 50,700ریال

خازن الکترولیت SMD ـ 33 میکرو فاراد - 25 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 33 میکرو فاراد - 25 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 30,420ریال


 • 5 یا بیشتر 21,548ریال
 • 20 یا بیشتر 19,013ریال
 • 100 یا بیشتر 16,478ریال

خازن الکترولیت SMD ـ 4.7 میکرو فاراد - 25 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 4.7 میکرو فاراد - 25 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 20,280ریال


 • 5 یا بیشتر 15,210ریال
 • 50 یا بیشتر 12,675ریال

خازن الکترولیت SMD ـ 47 میکرو فاراد - 25 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 47 میکرو فاراد - 25 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 25,350ریال


 • 5 یا بیشتر 20,280ریال
 • 20 یا بیشتر 17,745ریال
 • 100 یا بیشتر 15,210ریال

نمایش 1 تا 6 از 6 (1 صفحه)
'