کلیه قیمت ها و موجودی اجناس در سایت به روز می باشد .

خازن الکترولیت SMD رنج 25 ولت

خازن الکترولیت SMD ـ 10 میکرو فاراد - 25 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 10 میکرو فاراد - 25 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 41,194ریال


 • 5 یا بیشتر 32,131ریال
 • 20 یا بیشتر 28,012ریال
 • 100 یا بیشتر 23,892ریال

موجودی : 11 عدد

خازن الکترولیت SMD ـ 100 میکرو فاراد - 25 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 100 میکرو فاراد - 25 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 61,791ریال


 • 5 یا بیشتر 47,373ریال
 • 50 یا بیشتر 39,134ریال

تهیه از بازار (تماس تلفنی)

خازن الکترولیت SMD ـ 220 میکرو فاراد - 25 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 220 میکرو فاراد - 25 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 107,104ریال


 • 5 یا بیشتر 90,626ریال
 • 50 یا بیشتر 82,388ریال

موجودی : 5 عدد

خازن الکترولیت SMD ـ 33 میکرو فاراد - 25 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 33 میکرو فاراد - 25 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 49,433ریال


 • 5 یا بیشتر 35,015ریال
 • 20 یا بیشتر 30,895ریال
 • 100 یا بیشتر 26,776ریال

تهیه از بازار (تماس تلفنی)

خازن الکترولیت SMD ـ 4.7 میکرو فاراد - 25 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 4.7 میکرو فاراد - 25 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 32,955ریال


 • 5 یا بیشتر 24,716ریال
 • 50 یا بیشتر 20,597ریال

موجودی : 28 عدد

خازن الکترولیت SMD ـ 47 میکرو فاراد - 25 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 47 میکرو فاراد - 25 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 41,194ریال


 • 5 یا بیشتر 32,955ریال
 • 20 یا بیشتر 28,836ریال
 • 100 یا بیشتر 24,716ریال

موجودی : 60 عدد

نمایش 1 تا 6 از 6 (1 صفحه)
'