جهت سفارش اقلامی که در سایت موجود نمی باشد می توانید با فروشگاه تماس بگیرید (66707213 - 021)

خازن الکترولیت SMD رنج 16 ولت

خازن الکترولیت SMD ـ 10 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 10 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 32,955ریال


 • 5 یا بیشتر 24,716ریال
 • 20 یا بیشتر 20,597ریال
 • 100 یا بیشتر 16,478ریال

تهیه از بازار (تماس تلفنی)

خازن الکترولیت SMD ـ 100 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 100 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

تهیه از بازار (تماس تلفنی)

خازن الکترولیت SMD ـ 22 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 22 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 61,791ریال


 • 10 یا بیشتر 45,313ریال
 • 50 یا بیشتر 35,015ریال

تهیه از بازار (تماس تلفنی)

خازن الکترولیت SMD ـ 220 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 220 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 205,969ریال

موجودی : 56 عدد

خازن الکترولیت SMD ـ 33 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 33 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 49,433ریال


 • 5 یا بیشتر 36,251ریال
 • 20 یا بیشتر 32,131ریال
 • 100 یا بیشتر 28,012ریال

موجودی : 43 عدد

خازن الکترولیت SMD ـ 47 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 47 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 35,015ریال


 • 5 یا بیشتر 24,716ریال
 • 20 یا بیشتر 19,361ریال
 • 100 یا بیشتر 15,242ریال

موجودی : 6 عدد

خازن الکترولیت SMD ـ 6.8 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 6.8 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 32,955ریال


 • 5 یا بیشتر 24,716ریال
 • 20 یا بیشتر 20,597ریال
 • 100 یا بیشتر 16,478ریال

موجودی : 2 عدد

نمایش 1 تا 7 از 7 (1 صفحه)
'