خازن الکترولیت SMD رنج 16 ولت

خازن الکترولیت SMD ـ 10 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 10 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 20,280ریال


 • 5 یا بیشتر 15,210ریال
 • 20 یا بیشتر 12,675ریال
 • 100 یا بیشتر 10,140ریال

خازن الکترولیت SMD ـ 100 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 100 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

خازن الکترولیت SMD ـ 22 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 22 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 38,025ریال


 • 10 یا بیشتر 27,885ریال
 • 50 یا بیشتر 21,548ریال

خازن الکترولیت SMD ـ 220 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی
خازن الکترولیت SMD ـ 33 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 33 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 30,420ریال


 • 5 یا بیشتر 22,308ریال
 • 20 یا بیشتر 19,773ریال
 • 100 یا بیشتر 17,238ریال

خازن الکترولیت SMD ـ 47 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 47 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 21,548ریال


 • 5 یا بیشتر 15,210ریال
 • 20 یا بیشتر 11,915ریال
 • 100 یا بیشتر 9,380ریال

خازن الکترولیت SMD ـ 6.8 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 6.8 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 20,280ریال


 • 5 یا بیشتر 15,210ریال
 • 20 یا بیشتر 12,675ریال
 • 100 یا بیشتر 10,140ریال

نمایش 1 تا 7 از 7 (1 صفحه)
'