ثبت درخواست واردات قطعات ثبت درخواست تهیه از بازار فرصت شغلی در ایران میکرو مرکز دانلود

خازن الکترولیت SMD رنج 16 ولت

خازن الکترولیت SMD ـ 10 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 10 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 63,669ریال


 • 5 یا بیشتر 47,752ریال
 • 20 یا بیشتر 39,793ریال
 • 100 یا بیشتر 31,835ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

خازن الکترولیت SMD ـ 100 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 100 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

خازن الکترولیت SMD ـ 22 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 22 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 119,379ریال


 • 10 یا بیشتر 87,545ریال
 • 50 یا بیشتر 67,648ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

خازن الکترولیت SMD ـ 220 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 220 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 280,140ریال

موجودی : 33 عدد

خازن الکترولیت SMD ـ 33 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 33 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 95,504ریال


 • 5 یا بیشتر 70,036ریال
 • 20 یا بیشتر 62,077ریال
 • 100 یا بیشتر 54,119ریال

موجودی : 40 عدد

خازن الکترولیت SMD ـ 47 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 47 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 67,648ریال


 • 5 یا بیشتر 47,752ریال
 • 20 یا بیشتر 37,406ریال
 • 100 یا بیشتر 29,447ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

خازن الکترولیت SMD ـ 6.8 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 6.8 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 63,669ریال


 • 5 یا بیشتر 47,752ریال
 • 20 یا بیشتر 39,793ریال
 • 100 یا بیشتر 31,835ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

نمایش 1 تا 7 از 7 (1 صفحه)
'