خازن الکترولیت SMD رنج 16 ولت

خازن الکترولیت SMD ـ 10 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 10 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 12,000ریال


 • 5 یا بیشتر 9,000ریال
 • 20 یا بیشتر 7,500ریال
 • 100 یا بیشتر 6,000ریال

خازن الکترولیت SMD ـ 100 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 100 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

خازن الکترولیت SMD ـ 22 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 22 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 22,500ریال


 • 10 یا بیشتر 16,500ریال
 • 50 یا بیشتر 12,750ریال

خازن الکترولیت SMD ـ 220 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی
خازن الکترولیت SMD ـ 33 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 33 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 18,000ریال


 • 5 یا بیشتر 13,200ریال
 • 20 یا بیشتر 11,700ریال
 • 100 یا بیشتر 10,200ریال

خازن الکترولیت SMD ـ 47 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 47 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 12,750ریال


 • 5 یا بیشتر 9,000ریال
 • 20 یا بیشتر 7,050ریال
 • 100 یا بیشتر 5,550ریال

خازن الکترولیت SMD ـ 6.8 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 6.8 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 12,000ریال


 • 5 یا بیشتر 9,000ریال
 • 20 یا بیشتر 7,500ریال
 • 100 یا بیشتر 6,000ریال

نمایش 1 تا 7 از 7 (1 صفحه)
'