جهت تامین قطعات از بازار ، میتوانید لیست خود را به 09039407345 واتساپ نمائید .
 

خازن الکترولیت SMD

خازن الکترولیت SMD ـ 1 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 1 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 79,586ریال


 • 5 یا بیشتر 63,669ریال
 • 20 یا بیشتر 55,710ریال
 • 100 یا بیشتر 47,752ریال

موجودی : 367 عدد

خازن الکترولیت SMD ـ 2.2 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 2.2 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 79,586ریال


 • 5 یا بیشتر 55,710ریال
 • 20 یا بیشتر 47,752ریال
 • 100 یا بیشتر 39,793ریال

موجودی : 148 عدد

خازن الکترولیت SMD ـ 220 میکرو فاراد - 6.3 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 220 میکرو فاراد - 6.3 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 159,173ریال


 • 10 یا بیشتر 103,462ریال
 • 100 یا بیشتر 87,545ریال

موجودی : 89 عدد

خازن الکترولیت SMD ـ 4.7 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 4.7 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 63,669ریال


 • 5 یا بیشتر 49,344ریال
 • 20 یا بیشتر 41,385ریال
 • 100 یا بیشتر 33,426ریال

موجودی : 80 عدد

خازن الکترولیت SMD ـ 0.47 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 0.47 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 79,586ریال


 • 5 یا بیشتر 59,690ریال
 • 20 یا بیشتر 51,731ریال
 • 100 یا بیشتر 43,772ریال

موجودی : 78 عدد

خازن الکترولیت SMD ـ 100 میکرو فاراد - 6.3 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 100 میکرو فاراد - 6.3 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 143,255ریال


 • 10 یا بیشتر 103,462ریال
 • 100 یا بیشتر 91,524ریال

موجودی : 77 عدد

خازن الکترولیت SMD ـ 3.3 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 3.3 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 79,586ریال


 • 5 یا بیشتر 55,710ریال
 • 20 یا بیشتر 43,772ریال
 • 100 یا بیشتر 35,814ریال

موجودی : 72 عدد

خازن الکترولیت SMD ـ 33 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 33 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 95,504ریال


 • 5 یا بیشتر 70,036ریال
 • 20 یا بیشتر 62,077ریال
 • 100 یا بیشتر 54,119ریال

موجودی : 40 عدد

خازن الکترولیت SMD ـ 22 میکرو فاراد - 35 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 22 میکرو فاراد - 35 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 99,483ریال


 • 5 یا بیشتر 75,607ریال
 • 50 یا بیشتر 67,648ریال

موجودی : 40 عدد

خازن الکترولیت SMD ـ 22 میکرو فاراد - 6.3 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 22 میکرو فاراد - 6.3 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 79,586ریال


 • 10 یا بیشتر 47,752ریال
 • 100 یا بیشتر 31,835ریال

موجودی : 39 عدد

خازن الکترولیت SMD ـ 220 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 220 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 280,140ریال

موجودی : 33 عدد

خازن الکترولیت SMD ـ 33 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 33 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 71,628ریال


 • 5 یا بیشتر 47,752ریال
 • 20 یا بیشتر 31,835ریال
 • 100 یا بیشتر 23,876ریال

موجودی : 19 عدد

خازن الکترولیت SMD ـ 47 میکرو فاراد - 25 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 47 میکرو فاراد - 25 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 79,586ریال


 • 5 یا بیشتر 63,669ریال
 • 20 یا بیشتر 55,710ریال
 • 100 یا بیشتر 47,752ریال

موجودی : 13 عدد

خازن الکترولیت SMD ـ 10 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 10 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 87,545ریال


 • 5 یا بیشتر 67,648ریال
 • 20 یا بیشتر 59,690ریال
 • 100 یا بیشتر 51,731ریال

موجودی : 10 عدد

خازن الکترولیت SMD ـ 6.8 میکرو فاراد - 35 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 6.8 میکرو فاراد - 35 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 71,628ریال


 • 5 یا بیشتر 51,731ریال
 • 20 یا بیشتر 43,772ریال
 • 100 یا بیشتر 35,814ریال

موجودی : 3 عدد

خازن الکترولیت SMD ـ 6.8 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 6.8 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 63,669ریال


 • 5 یا بیشتر 47,752ریال
 • 20 یا بیشتر 39,793ریال
 • 100 یا بیشتر 31,835ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

خازن الکترولیت SMD ـ 470 میکرو فاراد - 6.3 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 470 میکرو فاراد - 6.3 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 175,090ریال


 • 10 یا بیشتر 135,297ریال
 • 50 یا بیشتر 111,421ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

خازن الکترولیت SMD ـ 470 میکرو فاراد - 35 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 470 میکرو فاراد - 35 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

خازن الکترولیت SMD ـ 47 میکرو فاراد - 35 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 47 میکرو فاراد - 35 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 111,421ریال


 • 5 یا بیشتر 87,545ریال
 • 50 یا بیشتر 79,586ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

خازن الکترولیت SMD ـ 47 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 47 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 67,648ریال


 • 5 یا بیشتر 47,752ریال
 • 20 یا بیشتر 37,406ریال
 • 100 یا بیشتر 29,447ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

خازن الکترولیت SMD ـ 4.7 میکرو فاراد - 35 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 4.7 میکرو فاراد - 35 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 63,669ریال


 • 5 یا بیشتر 46,956ریال
 • 20 یا بیشتر 38,997ریال
 • 100 یا بیشتر 31,039ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

نمایش 1 تا 21 از 30 (2 صفحه)
'