خازن های الکترولیتی 63 ولتی

خازن الکترولیتی 1 میکروفاراد - 63 ولت - بسته 5 تایی
خازن الکترولیتی 10 میکروفاراد - 63 ولت - بسته 5 تایی
خازن الکترولیتی 100 میکروفاراد - 63 ولت - بسته 5 تایی
خازن الکترولیتی 1000 میکرو فاراد - 63 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 1000 میکرو فاراد - 63 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 114,514ریال


 • 5 یا بیشتر 89,232ریال
 • 20 یا بیشتر 81,796ریال

خازن الکترولیتی 1500 میکروفاراد - 63 ولت

خازن الکترولیتی 1500 میکروفاراد - 63 ولت

..

قیمت پایه : 49,078ریال


 • 5 یا بیشتر 35,693ریال
 • 100 یا بیشتر 29,744ریال

خازن الکترولیتی 22 میکرو فاراد - 63 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 22 میکرو فاراد - 63 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 19,631ریال


 • 5 یا بیشتر 13,385ریال
 • 20 یا بیشتر 8,923ریال
 • 100 یا بیشتر 7,139ریال

خازن الکترولیتی 220 میکروفاراد - 63 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 220 میکروفاراد - 63 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 49,078ریال


 • 5 یا بیشتر 35,693ریال
 • 20 یا بیشتر 29,744ریال
 • 100 یا بیشتر 26,770ریال

خازن الکترولیتی 2200 میکرو فاراد - 63 ولت

خازن الکترولیتی 2200 میکرو فاراد - 63 ولت

..

قیمت پایه : 63,801ریال


 • 20 یا بیشتر 44,616ریال
 • 100 یا بیشتر 41,642ریال

خازن الکترولیتی 3.3 میکروفاراد - 63 ولت - بسته 5 تایی
خازن الکترولیتی 330 میکروفاراد - 63 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 330 میکروفاراد - 63 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 49,078ریال


 • 5 یا بیشتر 38,667ریال
 • 20 یا بیشتر 32,718ریال
 • 100 یا بیشتر 29,744ریال

خازن الکترولیتی 3300 میکرو فاراد - 63 ولت
خازن الکترولیتی 47 میکرو فاراد - 63 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 47 میکرو فاراد - 63 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 24,539ریال


 • 5 یا بیشتر 17,846ریال
 • 20 یا بیشتر 14,872ریال
 • 100 یا بیشتر 11,898ریال

خازن الکترولیتی 470 میکروفاراد - 63 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 470 میکروفاراد - 63 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 63,801ریال


 • 5 یا بیشتر 50,565ریال
 • 20 یا بیشتر 44,616ریال

خازن الکترولیتی 4700 میکروفاراد - 63 ولت

خازن الکترولیتی 4700 میکروفاراد - 63 ولت

..

قیمت پایه : 130,874ریال


 • 5 یا بیشتر 104,104ریال
 • 20 یا بیشتر 98,155ریال

خازن الکترولیتی 5600 میکروفاراد - 63 ولت

خازن الکترولیتی 5600 میکروفاراد - 63 ولت

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

خازن الکترولیتی 6.8 میکروفاراد - 63 ولت - بسته 5 تایی
نمایش 1 تا 16 از 16 (1 صفحه)
'