خازن های الکترولیتی 63 ولتی

خازن الکترولیتی 1 میکروفاراد - 63 ولت - بسته 5 تایی
خازن الکترولیتی 10 میکروفاراد - 63 ولت - بسته 5 تایی
خازن الکترولیتی 100 میکروفاراد - 63 ولت - بسته 5 تایی
خازن الکترولیتی 1000 میکرو فاراد - 63 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 1000 میکرو فاراد - 63 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 42,350ریال


 • 5 یا بیشتر 33,000ریال
 • 20 یا بیشتر 30,250ریال

خازن الکترولیتی 1500 میکروفاراد - 63 ولت

خازن الکترولیتی 1500 میکروفاراد - 63 ولت

..

قیمت پایه : 18,150ریال


 • 5 یا بیشتر 13,200ریال
 • 100 یا بیشتر 11,000ریال

خازن الکترولیتی 22 میکرو فاراد - 63 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 22 میکرو فاراد - 63 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 7,260ریال


 • 5 یا بیشتر 4,950ریال
 • 20 یا بیشتر 3,300ریال
 • 100 یا بیشتر 2,640ریال

خازن الکترولیتی 220 میکروفاراد - 63 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 220 میکروفاراد - 63 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 18,150ریال


 • 5 یا بیشتر 13,200ریال
 • 20 یا بیشتر 11,000ریال
 • 100 یا بیشتر 9,900ریال

خازن الکترولیتی 2200 میکرو فاراد - 63 ولت

خازن الکترولیتی 2200 میکرو فاراد - 63 ولت

..

قیمت پایه : 23,595ریال


 • 20 یا بیشتر 16,500ریال
 • 100 یا بیشتر 15,400ریال

خازن الکترولیتی 3.3 میکروفاراد - 63 ولت - بسته 5 تایی
خازن الکترولیتی 330 میکروفاراد - 63 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 330 میکروفاراد - 63 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 18,150ریال


 • 5 یا بیشتر 14,300ریال
 • 20 یا بیشتر 12,100ریال
 • 100 یا بیشتر 11,000ریال

خازن الکترولیتی 3300 میکرو فاراد - 63 ولت
خازن الکترولیتی 47 میکرو فاراد - 63 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 47 میکرو فاراد - 63 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 9,075ریال


 • 5 یا بیشتر 6,600ریال
 • 20 یا بیشتر 5,500ریال
 • 100 یا بیشتر 4,400ریال

خازن الکترولیتی 470 میکروفاراد - 63 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 470 میکروفاراد - 63 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 23,595ریال


 • 5 یا بیشتر 18,700ریال
 • 20 یا بیشتر 16,500ریال

خازن الکترولیتی 4700 میکروفاراد - 63 ولت

خازن الکترولیتی 4700 میکروفاراد - 63 ولت

..

قیمت پایه : 48,400ریال


 • 5 یا بیشتر 38,500ریال
 • 20 یا بیشتر 36,300ریال

خازن الکترولیتی 5600 میکروفاراد - 63 ولت

خازن الکترولیتی 5600 میکروفاراد - 63 ولت

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

خازن الکترولیتی 6.8 میکروفاراد - 63 ولت - بسته 5 تایی
نمایش 1 تا 16 از 16 (1 صفحه)
'