ثبت درخواست واردات قطعات ثبت درخواست تهیه از بازار فرصت شغلی در ایران میکرو مرکز دانلود

خازن های الکترولیتی 63 ولتی

خازن الکترولیتی 1 میکروفاراد - 63 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 1 میکروفاراد - 63 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

خازن الکترولیتی 10 میکروفاراد - 63 ولت - بسته 5 تایی
خازن الکترولیتی 100 میکروفاراد - 63 ولت - بسته 5 تایی
خازن الکترولیتی 1000 میکرو فاراد - 63 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 1000 میکرو فاراد - 63 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 467,373ریال


 • 5 یا بیشتر 364,187ریال
 • 20 یا بیشتر 333,838ریال

خازن الکترولیتی 1500 میکروفاراد - 63 ولت
خازن الکترولیتی 22 میکرو فاراد - 63 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 22 میکرو فاراد - 63 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

خازن الکترولیتی 220 میکروفاراد - 63 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 220 میکروفاراد - 63 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 200,303ریال


 • 5 یا بیشتر 145,675ریال
 • 20 یا بیشتر 121,396ریال
 • 100 یا بیشتر 109,256ریال

خازن الکترولیتی 2200 میکرو فاراد - 63 ولت
خازن الکترولیتی 3.3 میکروفاراد - 63 ولت - بسته 5 تایی
خازن الکترولیتی 330 میکروفاراد - 63 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 330 میکروفاراد - 63 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 200,303ریال


 • 5 یا بیشتر 157,814ریال
 • 20 یا بیشتر 133,535ریال
 • 100 یا بیشتر 121,396ریال

خازن الکترولیتی 3300 میکرو فاراد - 63 ولت

خازن الکترولیتی 3300 میکرو فاراد - 63 ولت

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

خازن الکترولیتی 47 میکرو فاراد - 63 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 47 میکرو فاراد - 63 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 100,151ریال


 • 5 یا بیشتر 72,837ریال
 • 20 یا بیشتر 60,698ریال
 • 100 یا بیشتر 48,558ریال

خازن الکترولیتی 470 میکروفاراد - 63 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 470 میکروفاراد - 63 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 260,394ریال


 • 5 یا بیشتر 206,373ریال
 • 20 یا بیشتر 182,094ریال

خازن الکترولیتی 4700 میکروفاراد - 63 ولت
خازن الکترولیتی 6.8 میکروفاراد - 63 ولت - بسته 5 تایی
نمایش 1 تا 15 از 15 (1 صفحه)
'