خازن های الکترولیتی 63 ولتی

خازن الکترولیتی 1 میکروفاراد - 63 ولت - بسته 5 تایی
خازن الکترولیتی 10 میکروفاراد - 63 ولت - بسته 5 تایی
خازن الکترولیتی 100 میکروفاراد - 63 ولت - بسته 5 تایی
خازن الکترولیتی 1000 میکرو فاراد - 63 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 1000 میکرو فاراد - 63 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 38,500ریال


 • 5 یا بیشتر 30,000ریال
 • 20 یا بیشتر 27,500ریال

خازن الکترولیتی 1500 میکروفاراد - 63 ولت

خازن الکترولیتی 1500 میکروفاراد - 63 ولت

..

قیمت پایه : 16,500ریال


 • 5 یا بیشتر 12,000ریال
 • 100 یا بیشتر 10,000ریال

خازن الکترولیتی 22 میکرو فاراد - 63 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 22 میکرو فاراد - 63 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 6,600ریال


 • 5 یا بیشتر 4,500ریال
 • 20 یا بیشتر 3,000ریال
 • 100 یا بیشتر 2,400ریال

خازن الکترولیتی 220 میکروفاراد - 63 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 220 میکروفاراد - 63 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 16,500ریال


 • 5 یا بیشتر 12,000ریال
 • 20 یا بیشتر 10,000ریال
 • 100 یا بیشتر 9,000ریال

خازن الکترولیتی 2200 میکرو فاراد - 63 ولت

خازن الکترولیتی 2200 میکرو فاراد - 63 ولت

..

قیمت پایه : 21,450ریال


 • 20 یا بیشتر 15,000ریال
 • 100 یا بیشتر 14,000ریال

خازن الکترولیتی 3.3 میکروفاراد - 63 ولت - بسته 5 تایی
خازن الکترولیتی 330 میکروفاراد - 63 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 330 میکروفاراد - 63 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 16,500ریال


 • 5 یا بیشتر 13,000ریال
 • 20 یا بیشتر 11,000ریال
 • 100 یا بیشتر 10,000ریال

خازن الکترولیتی 3300 میکرو فاراد - 63 ولت
خازن الکترولیتی 47 میکرو فاراد - 63 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 47 میکرو فاراد - 63 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 8,250ریال


 • 5 یا بیشتر 6,000ریال
 • 20 یا بیشتر 5,000ریال
 • 100 یا بیشتر 4,000ریال

خازن الکترولیتی 470 میکروفاراد - 63 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 470 میکروفاراد - 63 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 21,450ریال


 • 5 یا بیشتر 17,000ریال
 • 20 یا بیشتر 15,000ریال

خازن الکترولیتی 4700 میکروفاراد - 63 ولت

خازن الکترولیتی 4700 میکروفاراد - 63 ولت

..

قیمت پایه : 44,000ریال


 • 5 یا بیشتر 35,000ریال
 • 20 یا بیشتر 33,000ریال

خازن الکترولیتی 5600 میکروفاراد - 63 ولت

خازن الکترولیتی 5600 میکروفاراد - 63 ولت

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

خازن الکترولیتی 6.8 میکروفاراد - 63 ولت - بسته 5 تایی
نمایش 1 تا 16 از 16 (1 صفحه)
'