جهت سفارش اقلامی که در سایت موجود نمی باشد می توانید با فروشگاه تماس بگیرید (66707213 - 021)

خازن های الکترولیتی 63 ولتی

خازن الکترولیتی 1 میکروفاراد - 63 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 1 میکروفاراد - 63 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 29,250ریال


 • 5 یا بیشتر 24,375ریال
 • 20 یا بیشتر 21,125ریال

خازن الکترولیتی 10 میکروفاراد - 63 ولت - بسته 5 تایی
خازن الکترولیتی 100 میکروفاراد - 63 ولت - بسته 5 تایی
خازن الکترولیتی 1000 میکرو فاراد - 63 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 1000 میکرو فاراد - 63 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 241,912ریال


 • 5 یا بیشتر 188,503ریال
 • 20 یا بیشتر 172,794ریال

خازن الکترولیتی 1500 میکروفاراد - 63 ولت

خازن الکترولیتی 1500 میکروفاراد - 63 ولت

..

قیمت پایه : 103,676ریال


 • 5 یا بیشتر 75,401ریال
 • 100 یا بیشتر 62,834ریال

خازن الکترولیتی 22 میکرو فاراد - 63 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 22 میکرو فاراد - 63 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 41,471ریال


 • 5 یا بیشتر 28,275ریال
 • 20 یا بیشتر 18,850ریال
 • 100 یا بیشتر 15,080ریال

خازن الکترولیتی 220 میکروفاراد - 63 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 220 میکروفاراد - 63 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 103,676ریال


 • 5 یا بیشتر 75,401ریال
 • 20 یا بیشتر 62,834ریال
 • 100 یا بیشتر 56,551ریال

خازن الکترولیتی 2200 میکرو فاراد - 63 ولت

خازن الکترولیتی 2200 میکرو فاراد - 63 ولت

..

قیمت پایه : 134,779ریال


 • 20 یا بیشتر 94,251ریال
 • 100 یا بیشتر 87,968ریال

خازن الکترولیتی 3.3 میکروفاراد - 63 ولت - بسته 5 تایی
خازن الکترولیتی 330 میکروفاراد - 63 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 330 میکروفاراد - 63 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 103,676ریال


 • 5 یا بیشتر 81,684ریال
 • 20 یا بیشتر 69,118ریال
 • 100 یا بیشتر 62,834ریال

خازن الکترولیتی 3300 میکرو فاراد - 63 ولت
خازن الکترولیتی 47 میکرو فاراد - 63 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 47 میکرو فاراد - 63 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 51,838ریال


 • 5 یا بیشتر 37,701ریال
 • 20 یا بیشتر 31,417ریال
 • 100 یا بیشتر 25,134ریال

خازن الکترولیتی 470 میکروفاراد - 63 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 470 میکروفاراد - 63 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 134,779ریال


 • 5 یا بیشتر 106,818ریال
 • 20 یا بیشتر 94,251ریال

خازن الکترولیتی 4700 میکروفاراد - 63 ولت

خازن الکترولیتی 4700 میکروفاراد - 63 ولت

..

قیمت پایه : 276,470ریال


 • 5 یا بیشتر 219,920ریال
 • 20 یا بیشتر 207,353ریال

خازن الکترولیتی 5600 میکروفاراد - 63 ولت

خازن الکترولیتی 5600 میکروفاراد - 63 ولت

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

خازن الکترولیتی 6.8 میکروفاراد - 63 ولت - بسته 5 تایی
نمایش 1 تا 16 از 16 (1 صفحه)
'