جهت سفارش اقلامی که در سایت موجود نمی باشد می توانید با فروشگاه تماس بگیرید (66707213 - 021)

خازن های الکترولیتی 63 ولتی

خازن الکترولیتی 1 میکروفاراد - 63 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 1 میکروفاراد - 63 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 29,250ریال


 • 5 یا بیشتر 24,375ریال
 • 20 یا بیشتر 21,125ریال

موجودی : 10 عدد

خازن الکترولیتی 10 میکروفاراد - 63 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 10 میکروفاراد - 63 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 44,926ریال

موجودی : 284 عدد

خازن الکترولیتی 100 میکروفاراد - 63 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 100 میکروفاراد - 63 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 96,765ریال

موجودی : 19 عدد

خازن الکترولیتی 1000 میکرو فاراد - 63 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 1000 میکرو فاراد - 63 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 241,912ریال


 • 5 یا بیشتر 188,503ریال
 • 20 یا بیشتر 172,794ریال

موجودی : 1 عدد

خازن الکترولیتی 1500 میکروفاراد - 63 ولت

خازن الکترولیتی 1500 میکروفاراد - 63 ولت

..

قیمت پایه : 103,676ریال


 • 5 یا بیشتر 75,401ریال
 • 100 یا بیشتر 62,834ریال

موجودی : 48 عدد

خازن الکترولیتی 22 میکرو فاراد - 63 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 22 میکرو فاراد - 63 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 41,471ریال


 • 5 یا بیشتر 28,275ریال
 • 20 یا بیشتر 18,850ریال
 • 100 یا بیشتر 15,080ریال

تهیه از بازار (تماس تلفنی)

خازن الکترولیتی 220 میکروفاراد - 63 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 220 میکروفاراد - 63 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 103,676ریال


 • 5 یا بیشتر 75,401ریال
 • 20 یا بیشتر 62,834ریال
 • 100 یا بیشتر 56,551ریال

موجودی : 13 عدد

خازن الکترولیتی 2200 میکرو فاراد - 63 ولت

خازن الکترولیتی 2200 میکرو فاراد - 63 ولت

..

قیمت پایه : 134,779ریال


 • 20 یا بیشتر 94,251ریال
 • 100 یا بیشتر 87,968ریال

موجودی : 24 عدد

خازن الکترولیتی 3.3 میکروفاراد - 63 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 3.3 میکروفاراد - 63 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 41,471ریال

موجودی : 146 عدد

خازن الکترولیتی 330 میکروفاراد - 63 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 330 میکروفاراد - 63 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 103,676ریال


 • 5 یا بیشتر 81,684ریال
 • 20 یا بیشتر 69,118ریال
 • 100 یا بیشتر 62,834ریال

موجودی : 67 عدد

خازن الکترولیتی 3300 میکرو فاراد - 63 ولت

خازن الکترولیتی 3300 میکرو فاراد - 63 ولت

..

قیمت پایه : 241,912ریال

تهیه از بازار (تماس تلفنی)

خازن الکترولیتی 47 میکرو فاراد - 63 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 47 میکرو فاراد - 63 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 51,838ریال


 • 5 یا بیشتر 37,701ریال
 • 20 یا بیشتر 31,417ریال
 • 100 یا بیشتر 25,134ریال

موجودی : 42 عدد

خازن الکترولیتی 470 میکروفاراد - 63 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 470 میکروفاراد - 63 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 134,779ریال


 • 5 یا بیشتر 106,818ریال
 • 20 یا بیشتر 94,251ریال

موجودی : 41 عدد

خازن الکترولیتی 4700 میکروفاراد - 63 ولت

خازن الکترولیتی 4700 میکروفاراد - 63 ولت

..

قیمت پایه : 276,470ریال


 • 5 یا بیشتر 219,920ریال
 • 20 یا بیشتر 207,353ریال

موجودی : 29 عدد

خازن الکترولیتی 5600 میکروفاراد - 63 ولت

خازن الکترولیتی 5600 میکروفاراد - 63 ولت

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

تهیه از بازار (تماس تلفنی)

خازن الکترولیتی 6.8 میکروفاراد - 63 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 6.8 میکروفاراد - 63 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 48,382ریال

موجودی : 46 عدد

نمایش 1 تا 16 از 16 (1 صفحه)
'