خازن های الکترولیتی 63 ولتی

خازن الکترولیتی 1 میکروفاراد - 63 ولت - بسته 5 تایی
خازن الکترولیتی 10 میکروفاراد - 63 ولت - بسته 5 تایی
خازن الکترولیتی 100 میکروفاراد - 63 ولت - بسته 5 تایی
خازن الکترولیتی 1000 میکرو فاراد - 63 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 1000 میکرو فاراد - 63 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 88,088ریال


 • 5 یا بیشتر 68,640ریال
 • 20 یا بیشتر 62,920ریال

خازن الکترولیتی 1500 میکروفاراد - 63 ولت

خازن الکترولیتی 1500 میکروفاراد - 63 ولت

..

قیمت پایه : 37,752ریال


 • 5 یا بیشتر 27,456ریال
 • 100 یا بیشتر 22,880ریال

خازن الکترولیتی 22 میکرو فاراد - 63 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 22 میکرو فاراد - 63 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 15,101ریال


 • 5 یا بیشتر 10,296ریال
 • 20 یا بیشتر 6,864ریال
 • 100 یا بیشتر 5,491ریال

خازن الکترولیتی 220 میکروفاراد - 63 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 220 میکروفاراد - 63 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 37,752ریال


 • 5 یا بیشتر 27,456ریال
 • 20 یا بیشتر 22,880ریال
 • 100 یا بیشتر 20,592ریال

خازن الکترولیتی 2200 میکرو فاراد - 63 ولت

خازن الکترولیتی 2200 میکرو فاراد - 63 ولت

..

قیمت پایه : 49,078ریال


 • 20 یا بیشتر 34,320ریال
 • 100 یا بیشتر 32,032ریال

خازن الکترولیتی 3.3 میکروفاراد - 63 ولت - بسته 5 تایی
خازن الکترولیتی 330 میکروفاراد - 63 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 330 میکروفاراد - 63 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 37,752ریال


 • 5 یا بیشتر 29,744ریال
 • 20 یا بیشتر 25,168ریال
 • 100 یا بیشتر 22,880ریال

خازن الکترولیتی 3300 میکرو فاراد - 63 ولت
خازن الکترولیتی 47 میکرو فاراد - 63 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 47 میکرو فاراد - 63 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 18,876ریال


 • 5 یا بیشتر 13,728ریال
 • 20 یا بیشتر 11,440ریال
 • 100 یا بیشتر 9,152ریال

خازن الکترولیتی 470 میکروفاراد - 63 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 470 میکروفاراد - 63 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 49,078ریال


 • 5 یا بیشتر 38,896ریال
 • 20 یا بیشتر 34,320ریال

خازن الکترولیتی 4700 میکروفاراد - 63 ولت

خازن الکترولیتی 4700 میکروفاراد - 63 ولت

..

قیمت پایه : 100,672ریال


 • 5 یا بیشتر 80,080ریال
 • 20 یا بیشتر 75,504ریال

خازن الکترولیتی 5600 میکروفاراد - 63 ولت

خازن الکترولیتی 5600 میکروفاراد - 63 ولت

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

خازن الکترولیتی 6.8 میکروفاراد - 63 ولت - بسته 5 تایی
نمایش 1 تا 16 از 16 (1 صفحه)
'