خازن های الکترولیتی 6.3 ولتی

خازن الکترولیت 100 میکروفاراد - 6.3 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت 100 میکروفاراد - 6.3 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 8,788ریال


 • 20 یا بیشتر 5,273ریال

خازن الکترولیت 1000 میکروفاراد - 6.3 ولت - بسته 5 تایی
خازن الکترولیت 10000 میکروفاراد - 6.3 ولت - بسته 5 تایی
خازن الکترولیت 1500 میکرو فاراد - 6.3 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت 1500 میکرو فاراد - 6.3 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 42,182ریال


 • 5 یا بیشتر 29,879ریال
 • 25 یا بیشتر 26,364ریال
 • 100 یا بیشتر 22,849ریال

خازن الکترولیت 1800 میکروفاراد - 6.3 ولت - بسته 5 تایی
خازن الکترولیت 22 میکروفاراد - 6.3 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت 22 میکروفاراد - 6.3 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 14,061ریال


 • 10 یا بیشتر 8,788ریال
 • 100 یا بیشتر 6,327ریال

خازن الکترولیت 2200 میکرو فاراد 6.3 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت 2200 میکرو فاراد 6.3 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 52,728ریال


 • 10 یا بیشتر 35,152ریال

خازن الکترولیت 33 میکروفاراد - 6.3 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت 33 میکروفاراد - 6.3 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 14,061ریال


 • 10 یا بیشتر 8,788ریال
 • 50 یا بیشتر 6,679ریال

خازن الکترولیت 330 میکروفاراد - 6.3 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت 330 میکروفاراد - 6.3 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 14,061ریال


 • 10 یا بیشتر 8,788ریال
 • 50 یا بیشتر 6,327ریال

خازن الکترولیت 3300 میکروفاراد - 6.3 ولت - بسته 5 تایی
خازن الکترولیت 47 میکروفاراد - 6.3 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت 47 میکروفاراد - 6.3 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 12,303ریال


 • 10 یا بیشتر 8,788ریال
 • 50 یا بیشتر 5,624ریال

خازن الکترولیت 470 میکرو فاراد - 6.3 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت 470 میکرو فاراد - 6.3 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 17,576ریال


 • 5 یا بیشتر 12,303ریال
 • 20 یا بیشتر 8,788ریال

خازن الکترولیت 4700 میکروفاراد - 6.3 ولت - بسته 5 تایی
خازن الکترولیت 6800 میکروفاراد - 6.3 ولت - بسته 5 تایی
خازن الکترولیت 820 میکروفاراد - 6.3 ولت - مادربردی
رنج کامل خازن های الکترولیت 6.3 ولت - 16 رنج - بسته 5 تایی

رنج کامل خازن های الکترولیت 6.3 ولت - 16 رنج - بسته 5 تایی

10000 UF * 5 1000 UF * 5 100 UF * 5 1200 UF * 5 1500 UF * 5 1800 UF * 5 2200 UF * 5 22 ..

قیمت پایه : 949,104ریال

نمایش 1 تا 16 از 16 (1 صفحه)
'