خازن های الکترولیتی 6.3 ولتی

خازن الکترولیت 100 میکروفاراد - 6.3 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت 100 میکروفاراد - 6.3 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 5,200ریال


 • 20 یا بیشتر 3,120ریال

خازن الکترولیت 1000 میکروفاراد - 6.3 ولت - بسته 5 تایی
خازن الکترولیت 10000 میکروفاراد - 6.3 ولت - بسته 5 تایی
خازن الکترولیت 1500 میکرو فاراد - 6.3 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت 1500 میکرو فاراد - 6.3 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 24,960ریال


 • 5 یا بیشتر 17,680ریال
 • 25 یا بیشتر 15,600ریال
 • 100 یا بیشتر 13,520ریال

خازن الکترولیت 1800 میکروفاراد - 6.3 ولت - بسته 5 تایی
خازن الکترولیت 22 میکروفاراد - 6.3 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت 22 میکروفاراد - 6.3 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 8,320ریال


 • 10 یا بیشتر 5,200ریال
 • 100 یا بیشتر 3,744ریال

خازن الکترولیت 2200 میکرو فاراد 6.3 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت 2200 میکرو فاراد 6.3 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 31,200ریال


 • 10 یا بیشتر 20,800ریال

خازن الکترولیت 33 میکروفاراد - 6.3 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت 33 میکروفاراد - 6.3 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 8,320ریال


 • 10 یا بیشتر 5,200ریال
 • 50 یا بیشتر 3,952ریال

خازن الکترولیت 330 میکروفاراد - 6.3 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت 330 میکروفاراد - 6.3 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 8,320ریال


 • 10 یا بیشتر 5,200ریال
 • 50 یا بیشتر 3,744ریال

خازن الکترولیت 3300 میکروفاراد - 6.3 ولت - بسته 5 تایی
خازن الکترولیت 47 میکروفاراد - 6.3 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت 47 میکروفاراد - 6.3 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 7,280ریال


 • 10 یا بیشتر 5,200ریال
 • 50 یا بیشتر 3,328ریال

خازن الکترولیت 470 میکرو فاراد - 6.3 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت 470 میکرو فاراد - 6.3 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 10,400ریال


 • 5 یا بیشتر 7,280ریال
 • 20 یا بیشتر 5,200ریال

خازن الکترولیت 4700 میکروفاراد - 6.3 ولت - بسته 5 تایی
خازن الکترولیت 6800 میکروفاراد - 6.3 ولت - بسته 5 تایی
خازن الکترولیت 820 میکروفاراد - 6.3 ولت - مادربردی
رنج کامل خازن های الکترولیت 6.3 ولت - 16 رنج - بسته 5 تایی

رنج کامل خازن های الکترولیت 6.3 ولت - 16 رنج - بسته 5 تایی

10000 UF * 5 1000 UF * 5 100 UF * 5 1200 UF * 5 1500 UF * 5 1800 UF * 5 2200 UF * 5 22 ..

قیمت پایه : 561,600ریال

نمایش 1 تا 16 از 16 (1 صفحه)
'