کلیه قیمت ها و موجودی اجناس در سایت به روز می باشد .

خازن های الکترولیتی 50 ولتی

خازن الکترولیتی 0.1 میکرو - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 0.1 میکرو - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 10,625ریال


 • 5 یا بیشتر 7,500ریال
 • 20 یا بیشتر 6,250ریال
 • 100 یا بیشتر 5,000ریال

موجودی : 21 عدد

خازن الکترولیتی 0.22 میکرو - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 0.22 میکرو - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 18,488ریال


 • 5 یا بیشتر 12,084ریال
 • 20 یا بیشتر 7,250ریال
 • 100 یا بیشتر 5,317ریال

موجودی : 283 عدد

خازن الکترولیتی 0.33 میکرو - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 0.33 میکرو - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 20,542ریال


 • 5 یا بیشتر 12,084ریال
 • 20 یا بیشتر 7,250ریال
 • 100 یا بیشتر 4,833ریال

موجودی : 147 عدد

خازن الکترولیتی 0.47 میکرو - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 0.47 میکرو - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 9,669ریال


 • 5 یا بیشتر 8,125ریال
 • 20 یا بیشتر 6,500ریال

موجودی : 150 عدد

خازن الکترولیتی 1 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 1 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 8,000ریال


 • 5 یا بیشتر 6,500ریال
 • 20 یا بیشتر 6,000ریال
 • 100 یا بیشتر 5,500ریال

موجودی : 153 عدد

خازن الکترولیتی 10 میکروفاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 10 میکروفاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 24,650ریال


 • 5 یا بیشتر 16,917ریال
 • 20 یا بیشتر 9,667ریال
 • 100 یا بیشتر 7,250ریال

موجودی : 232 عدد

خازن الکترولیتی 100 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 100 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 16,000ریال


 • 20 یا بیشتر 14,000ریال

موجودی : 54 عدد

خازن الکترولیتی 1000 میکرو فاراد - 50 ولت

خازن الکترولیتی 1000 میکرو فاراد - 50 ولت

..

قیمت پایه : 34,921ریال


 • 5 یا بیشتر 31,417ریال
 • 50 یا بیشتر 26,584ریال
 • 200 یا بیشتر 23,200ریال

موجودی : 96 عدد

خازن الکترولیتی 10000 میکرو فاراد - 50 ولت

خازن الکترولیتی 10000 میکرو فاراد - 50 ولت

10000UF 50V..

قیمت پایه : 169,000ریال

موجودی : 12 عدد

خازن الکترولیتی 2.2 میکروفاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 2.2 میکروفاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

  ..

قیمت پایه : 20,542ریال


 • 5 یا بیشتر 14,500ریال
 • 20 یا بیشتر 9,183ریال
 • 100 یا بیشتر 6,767ریال

موجودی : 143 عدد

خازن الکترولیتی 22 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 22 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 24,650ریال


 • 5 یا بیشتر 16,917ریال
 • 20 یا بیشتر 9,667ریال
 • 100 یا بیشتر 7,733ریال

موجودی : 110 عدد

خازن الکترولیتی 220 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 220 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 39,030ریال


 • 5 یا بیشتر 38,667ریال
 • 20 یا بیشتر 31,417ریال
 • 100 یا بیشتر 26,584ریال

تهیه از بازار (تماس تلفنی)

خازن الکترولیتی 2200 میکرو فاراد - 50 ولت

خازن الکترولیتی 2200 میکرو فاراد - 50 ولت

..

قیمت پایه : 57,517ریال


 • 5 یا بیشتر 53,167ریال
 • 20 یا بیشتر 43,501ریال
 • 100 یا بیشتر 38,667ریال

تهیه از بازار (تماس تلفنی)

خازن الکترولیتی 3.3 میکروفاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 3.3 میکروفاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 20,542ریال


 • 5 یا بیشتر 16,917ریال
 • 20 یا بیشتر 9,667ریال
 • 100 یا بیشتر 7,250ریال

موجودی : 265 عدد

خازن الکترولیتی 33 میکروفاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 33 میکروفاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 28,759ریال


 • 5 یا بیشتر 26,584ریال
 • 20 یا بیشتر 14,500ریال
 • 100 یا بیشتر 12,084ریال

موجودی : 121 عدد

خازن الکترولیتی 330 میکروفاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 330 میکروفاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

  ..

قیمت پایه : 36,125ریال


 • 5 یا بیشتر 37,500ریال
 • 20 یا بیشتر 33,750ریال

موجودی : 26 عدد

خازن الکترولیتی 3300 میکروفاراد - 50 ولت

خازن الکترولیتی 3300 میکروفاراد - 50 ولت

..

قیمت پایه : 40,000ریال


 • 5 یا بیشتر 38,000ریال
 • 20 یا بیشتر 37,000ریال
 • 100 یا بیشتر 36,000ریال

موجودی : 66 عدد

خازن الکترولیتی 4.7 میکروفاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 4.7 میکروفاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 20,542ریال


 • 5 یا بیشتر 16,917ریال
 • 20 یا بیشتر 9,667ریال
 • 100 یا بیشتر 7,250ریال

خارج از موجودی

خازن الکترولیتی 47 میکروفاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 47 میکروفاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 36,976ریال

تهیه از بازار (تماس تلفنی)

خازن الکترولیتی 470 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 470 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 102,710ریال

تهیه از بازار (تماس تلفنی)

خازن الکترولیتی 4700 میکرو فاراد - 50 ولت

خازن الکترولیتی 4700 میکرو فاراد - 50 ولت

..

قیمت پایه : 75,000ریال

در انتظار خرید

نمایش 1 تا 21 از 23 (2 صفحه)
'