пВї خازن های الکترولیتی 50 ولتی | مجتمع الکترونیک ایران میکرو

آخرین فرصت ثبت و ارسال در سال جاری 24 اسفند ماه می باشد و سفارشات پس از این تاریخ به نوبت از 6 فروردین ارسال خواهند شد . پاسخگویی بین 24 اسفند تا 14 فروردین نیز تنها از طریق واتساپ و ایتا با شماره 09039407345 انجام خواهد شد .


ثبت درخواست واردات قطعات ثبت درخواست تهیه از بازار فرصت شغلی در ایران میکرو مرکز دانلود

خازن های الکترولیتی 50 ولتی

خازن الکترولیتی 0.1 میکرو - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 0.1 میکرو - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید


 • 5 یا بیشتر 24,836ریال
 • 20 یا بیشتر 20,697ریال
 • 100 یا بیشتر 16,557ریال

اتمام موجودی

خازن الکترولیتی 0.22 میکرو - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 0.22 میکرو - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 61,222ریال


 • 5 یا بیشتر 40,014ریال
 • 20 یا بیشتر 24,008ریال
 • 100 یا بیشتر 17,606ریال

موجودی : 199 عدد

خازن الکترولیتی 0.33 میکرو - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 0.33 میکرو - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 68,024ریال


 • 5 یا بیشتر 40,014ریال
 • 20 یا بیشتر 24,008ریال
 • 100 یا بیشتر 16,006ریال

موجودی : 98 عدد

خازن الکترولیتی 0.47 میکرو - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 0.47 میکرو - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید


 • 5 یا بیشتر 26,906ریال
 • 20 یا بیشتر 21,525ریال

اتمام موجودی

خازن الکترولیتی 1 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 1 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 21,425ریال


 • 5 یا بیشتر 17,997ریال
 • 20 یا بیشتر 16,283ریال
 • 100 یا بیشتر 14,569ریال

موجودی : 104 عدد

خازن الکترولیتی 10 میکروفاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 10 میکروفاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 25,875ریال


 • 5 یا بیشتر 21,563ریال
 • 20 یا بیشتر 18,688ریال
 • 100 یا بیشتر 15,813ریال

موجودی : 102 عدد

خازن الکترولیتی 100 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 100 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 66,846ریال


 • 5 یا بیشتر 56,562ریال
 • 20 یا بیشتر 47,992ریال

موجودی : 35 عدد

خازن الکترولیتی 1000 میکرو فاراد - 50 ولت

خازن الکترولیتی 1000 میکرو فاراد - 50 ولت

..

قیمت پایه : 81,250ریال

موجودی : 95 عدد

خازن الکترولیتی 10000 میکرو فاراد - 50 ولت

خازن الکترولیتی 10000 میکرو فاراد - 50 ولت

10000UF 50V..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

اتمام موجودی

خازن الکترولیتی 2.2 میکروفاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 2.2 میکروفاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

  ..

قیمت پایه : 25,710ریال


 • 5 یا بیشتر 20,225ریال
 • 20 یا بیشتر 16,797ریال
 • 100 یا بیشتر 15,083ریال

موجودی : 100 عدد

خازن الکترولیتی 22 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 22 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 33,423ریال


 • 5 یا بیشتر 26,567ریال
 • 20 یا بیشتر 23,139ریال
 • 100 یا بیشتر 19,711ریال

موجودی : 164 عدد

خازن الکترولیتی 220 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 220 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 115,000ریال

موجودی : 38 عدد

خازن الکترولیتی 2200 میکرو فاراد - 50 ولت

خازن الکترولیتی 2200 میکرو فاراد - 50 ولت

..

قیمت پایه : 128,551ریال


 • 5 یا بیشتر 118,267ریال
 • 25 یا بیشتر 101,127ریال

موجودی : 1 عدد

خازن الکترولیتی 3.3 میکروفاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 3.3 میکروفاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 68,024ریال


 • 5 یا بیشتر 56,020ریال
 • 20 یا بیشتر 32,011ریال
 • 100 یا بیشتر 24,008ریال

موجودی : 99 عدد

خازن الکترولیتی 33 میکروفاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 33 میکروفاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 57,134ریال


 • 5 یا بیشتر 52,236ریال
 • 20 یا بیشتر 45,707ریال
 • 100 یا بیشتر 40,810ریال

موجودی : 188 عدد

خازن الکترولیتی 330 میکروفاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 330 میکروفاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

  ..

قیمت پایه : 168,750ریال

موجودی : 79 عدد

خازن الکترولیتی 3300 میکروفاراد - 50 ولت

خازن الکترولیتی 3300 میکروفاراد - 50 ولت

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید


 • 5 یا بیشتر 125,836ریال
 • 20 یا بیشتر 122,524ریال
 • 100 یا بیشتر 119,213ریال

اتمام موجودی

خازن الکترولیتی 4.7 میکروفاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 4.7 میکروفاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید


 • 5 یا بیشتر 17,997ریال
 • 20 یا بیشتر 16,283ریال
 • 100 یا بیشتر 14,569ریال

اتمام موجودی

خازن الکترولیتی 47 میکروفاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 47 میکروفاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 41,136ریال


 • 5 یا بیشتر 35,137ریال
 • 25 یا بیشتر 31,709ریال
 • 100 یا بیشتر 28,281ریال

موجودی : 74 عدد

خازن الکترولیتی 470 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 470 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 146,915ریال


 • 5 یا بیشتر 130,591ریال
 • 20 یا بیشتر 122,429ریال

موجودی : 76 عدد

خازن الکترولیتی 4700 میکرو فاراد - 50 ولت

خازن الکترولیتی 4700 میکرو فاراد - 50 ولت

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید


 • 10 یا بیشتر 231,803ریال
 • 100 یا بیشتر 215,245ریال

در انتظار خرید

نمایش 1 تا 21 از 23 (2 صفحه)
'