با توجه به نوسانات نرخ ارز ، ممکن است قیمت برخی از اجناس پس از ثبت فاکتور تغییر کند .

تا اطلاع ثانوی امکان هیچگونه فروش حضوری وجود ندارد و تنها سفارشات اینترنتی ارسال خواهند شد .

در صورت نیاز به قطعات با تعداد بالا می توانید استعلام خود را از طریق واتساپ به شماره 09011247788 ارسال نمائید .


خازن های الکترولیتی 50 ولتی

خازن الکترولیتی 0.1 میکرو - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 0.1 میکرو - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 13,281ریال


 • 5 یا بیشتر 9,375ریال
 • 20 یا بیشتر 7,813ریال
 • 100 یا بیشتر 6,250ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

خازن الکترولیتی 0.22 میکرو - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 0.22 میکرو - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 23,110ریال


 • 5 یا بیشتر 15,104ریال
 • 20 یا بیشتر 9,063ریال
 • 100 یا بیشتر 6,646ریال

موجودی : 237 عدد

خازن الکترولیتی 0.33 میکرو - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 0.33 میکرو - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 25,677ریال


 • 5 یا بیشتر 15,104ریال
 • 20 یا بیشتر 9,063ریال
 • 100 یا بیشتر 6,042ریال

موجودی : 129 عدد

خازن الکترولیتی 0.47 میکرو - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 0.47 میکرو - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 12,086ریال


 • 5 یا بیشتر 10,156ریال
 • 20 یا بیشتر 8,125ریال

موجودی : 18 عدد

خازن الکترولیتی 1 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 1 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 10,000ریال


 • 5 یا بیشتر 8,125ریال
 • 20 یا بیشتر 7,500ریال
 • 100 یا بیشتر 6,875ریال

سفارش از خارج

خازن الکترولیتی 10 میکروفاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 10 میکروفاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 30,813ریال


 • 5 یا بیشتر 21,146ریال
 • 20 یا بیشتر 12,084ریال
 • 100 یا بیشتر 9,063ریال

موجودی : 7 عدد

خازن الکترولیتی 100 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 100 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 20,000ریال


 • 5 یا بیشتر 17,500ریال
 • 20 یا بیشتر 15,000ریال

موجودی : 51 عدد

خازن الکترولیتی 1000 میکرو فاراد - 50 ولت

خازن الکترولیتی 1000 میکرو فاراد - 50 ولت

..

قیمت پایه : 23,750ریال


 • 5 یا بیشتر 20,000ریال
 • 50 یا بیشتر 18,750ریال
 • 200 یا بیشتر 17,500ریال

موجودی : 27 عدد

خازن الکترولیتی 10000 میکرو فاراد - 50 ولت

خازن الکترولیتی 10000 میکرو فاراد - 50 ولت

10000UF 50V..

قیمت پایه : 193,750ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

خازن الکترولیتی 2.2 میکروفاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 2.2 میکروفاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

  ..

قیمت پایه : 25,677ریال


 • 5 یا بیشتر 18,125ریال
 • 20 یا بیشتر 11,479ریال
 • 100 یا بیشتر 8,458ریال

موجودی : 1 عدد

خازن الکترولیتی 22 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 22 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 30,813ریال


 • 5 یا بیشتر 21,146ریال
 • 20 یا بیشتر 12,084ریال
 • 100 یا بیشتر 9,667ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

خازن الکترولیتی 220 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 220 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 40,000ریال


 • 10 یا بیشتر 36,250ریال
 • 50 یا بیشتر 33,750ریال

موجودی : 17 عدد

خازن الکترولیتی 2200 میکرو فاراد - 50 ولت

خازن الکترولیتی 2200 میکرو فاراد - 50 ولت

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

در انتظار خرید

خازن الکترولیتی 3.3 میکروفاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 3.3 میکروفاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 25,677ریال


 • 5 یا بیشتر 21,146ریال
 • 20 یا بیشتر 12,084ریال
 • 100 یا بیشتر 9,063ریال

موجودی : 250 عدد

خازن الکترولیتی 33 میکروفاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 33 میکروفاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 35,948ریال


 • 5 یا بیشتر 33,230ریال
 • 20 یا بیشتر 18,125ریال
 • 100 یا بیشتر 15,104ریال

موجودی : 9 عدد

خازن الکترولیتی 330 میکروفاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 330 میکروفاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

  ..

قیمت پایه : 45,156ریال


 • 5 یا بیشتر 46,875ریال
 • 20 یا بیشتر 42,188ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

خازن الکترولیتی 3300 میکروفاراد - 50 ولت

خازن الکترولیتی 3300 میکروفاراد - 50 ولت

..

قیمت پایه : 50,000ریال


 • 5 یا بیشتر 47,500ریال
 • 20 یا بیشتر 46,250ریال
 • 100 یا بیشتر 45,000ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

خازن الکترولیتی 4.7 میکروفاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 4.7 میکروفاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 11,250ریال


 • 5 یا بیشتر 9,375ریال
 • 20 یا بیشتر 8,750ریال
 • 100 یا بیشتر 8,125ریال

موجودی : 38 عدد

خازن الکترولیتی 47 میکروفاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 47 میکروفاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 18,750ریال


 • 10 یا بیشتر 15,000ریال
 • 100 یا بیشتر 12,500ریال

در انتظار خرید

خازن الکترولیتی 470 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 470 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 50,000ریال


 • 5 یا بیشتر 45,000ریال
 • 20 یا بیشتر 41,250ریال

موجودی : 17 عدد

خازن الکترولیتی 4700 میکرو فاراد - 50 ولت

خازن الکترولیتی 4700 میکرو فاراد - 50 ولت

..

قیمت پایه : 96,250ریال


 • 10 یا بیشتر 87,500ریال
 • 100 یا بیشتر 81,250ریال

در انتظار خرید

نمایش 1 تا 21 از 23 (2 صفحه)
'