قیمت های سایت در حال بروز رسانی می باشد . جهت استعلام قیمت و یا تهیه مواردی که در سایت موجود نمی باشد ، می توانید به شماره 09039407345 در واتساپ یا ایتا پیام دهید .


ثبت درخواست واردات قطعات ثبت درخواست تهیه از بازار فرصت شغلی در ایران میکرو مرکز دانلود

خازن های الکترولیتی 50 ولتی

خازن الکترولیتی 0.1 میکرو - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 0.1 میکرو - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 28,147ریال


 • 5 یا بیشتر 19,869ریال
 • 20 یا بیشتر 16,557ریال
 • 100 یا بیشتر 13,246ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

خازن الکترولیتی 0.22 میکرو - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 0.22 میکرو - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 48,977ریال


 • 5 یا بیشتر 32,011ریال
 • 20 یا بیشتر 19,207ریال
 • 100 یا بیشتر 14,085ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

خازن الکترولیتی 0.33 میکرو - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 0.33 میکرو - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 54,419ریال


 • 5 یا بیشتر 32,011ریال
 • 20 یا بیشتر 19,207ریال
 • 100 یا بیشتر 12,805ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

خازن الکترولیتی 0.47 میکرو - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 0.47 میکرو - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 25,614ریال


 • 5 یا بیشتر 21,525ریال
 • 20 یا بیشتر 17,220ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

خازن الکترولیتی 1 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 1 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 17,140ریال


 • 5 یا بیشتر 14,398ریال
 • 20 یا بیشتر 13,026ریال
 • 100 یا بیشتر 11,655ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

خازن الکترولیتی 10 میکروفاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 10 میکروفاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 20,700ریال


 • 5 یا بیشتر 17,250ریال
 • 20 یا بیشتر 14,950ریال
 • 100 یا بیشتر 12,650ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

خازن الکترولیتی 100 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 100 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 53,477ریال


 • 5 یا بیشتر 45,250ریال
 • 20 یا بیشتر 38,394ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

خازن الکترولیتی 1000 میکرو فاراد - 50 ولت

خازن الکترولیتی 1000 میکرو فاراد - 50 ولت

..

قیمت پایه : 53,477ریال


 • 5 یا بیشتر 45,250ریال
 • 50 یا بیشتر 41,136ریال
 • 200 یا بیشتر 38,394ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

خازن الکترولیتی 10000 میکرو فاراد - 50 ولت

خازن الکترولیتی 10000 میکرو فاراد - 50 ولت

10000UF 50V..

قیمت پایه : 410,622ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

خازن الکترولیتی 2.2 میکروفاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 2.2 میکروفاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

  ..

قیمت پایه : 20,568ریال


 • 5 یا بیشتر 16,180ریال
 • 20 یا بیشتر 13,438ریال
 • 100 یا بیشتر 12,067ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

خازن الکترولیتی 22 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 22 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 26,739ریال


 • 5 یا بیشتر 21,254ریال
 • 20 یا بیشتر 18,511ریال
 • 100 یا بیشتر 15,769ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

خازن الکترولیتی 220 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 220 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 89,128ریال


 • 5 یا بیشتر 80,901ریال
 • 25 یا بیشتر 67,189ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

خازن الکترولیتی 2200 میکرو فاراد - 50 ولت

خازن الکترولیتی 2200 میکرو فاراد - 50 ولت

..

قیمت پایه : 102,841ریال


 • 5 یا بیشتر 94,613ریال
 • 25 یا بیشتر 80,901ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

خازن الکترولیتی 3.3 میکروفاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 3.3 میکروفاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 54,419ریال


 • 5 یا بیشتر 44,816ریال
 • 20 یا بیشتر 25,609ریال
 • 100 یا بیشتر 19,207ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

خازن الکترولیتی 33 میکروفاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 33 میکروفاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 45,707ریال


 • 5 یا بیشتر 41,789ریال
 • 20 یا بیشتر 36,566ریال
 • 100 یا بیشتر 32,648ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

خازن الکترولیتی 330 میکروفاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 330 میکروفاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

  ..

قیمت پایه : 105,583ریال


 • 5 یا بیشتر 91,871ریال
 • 20 یا بیشتر 78,159ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

خازن الکترولیتی 3300 میکروفاراد - 50 ولت

خازن الکترولیتی 3300 میکروفاراد - 50 ولت

..

قیمت پایه : 105,967ریال


 • 5 یا بیشتر 100,669ریال
 • 20 یا بیشتر 98,019ریال
 • 100 یا بیشتر 95,370ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

خازن الکترولیتی 4.7 میکروفاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 4.7 میکروفاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 18,511ریال


 • 5 یا بیشتر 14,398ریال
 • 20 یا بیشتر 13,026ریال
 • 100 یا بیشتر 11,655ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

خازن الکترولیتی 47 میکروفاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 47 میکروفاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 32,909ریال


 • 5 یا بیشتر 28,110ریال
 • 25 یا بیشتر 25,367ریال
 • 100 یا بیشتر 22,625ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

خازن الکترولیتی 470 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 470 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 117,532ریال


 • 5 یا بیشتر 104,473ریال
 • 20 یا بیشتر 97,943ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

خازن الکترولیتی 4700 میکرو فاراد - 50 ولت

خازن الکترولیتی 4700 میکرو فاراد - 50 ولت

..

قیمت پایه : 203,986ریال


 • 10 یا بیشتر 185,442ریال
 • 100 یا بیشتر 172,196ریال

در انتظار خرید

نمایش 1 تا 21 از 24 (2 صفحه)
'