به اطلاع مشتریان گرامی میرساند با توجه به نزدیک شدن به تعطیلات سال نو ، آخرین فرصت ثبت سفارش در سایت، جمعه 18 اسفند ماه می باشد و کلیه سفارشاتی که پس از این تاریخ ثبت شوند ، از تاریخ 14 فروردین به بعد ارسال خواهند شد


خازن های الکترولیتی 50 ولتی

خازن الکترولیتی 0.1 میکرو - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 0.1 میکرو - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 4,400ریال


 • 5 یا بیشتر 2,200ریال
 • 20 یا بیشتر 1,870ریال
 • 100 یا بیشتر 1,320ریال

خازن الکترولیتی 0.22 میکرو - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 0.22 میکرو - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 4,950ریال


 • 5 یا بیشتر 2,750ریال
 • 20 یا بیشتر 1,650ریال
 • 100 یا بیشتر 1,210ریال

خازن الکترولیتی 0.33 میکرو - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 0.33 میکرو - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 5,500ریال


 • 5 یا بیشتر 2,750ریال
 • 20 یا بیشتر 1,650ریال
 • 100 یا بیشتر 1,100ریال

خازن الکترولیتی 0.47 میکرو - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 0.47 میکرو - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 5,500ریال


 • 5 یا بیشتر 2,750ریال
 • 20 یا بیشتر 1,650ریال
 • 100 یا بیشتر 1,100ریال

خازن الکترولیتی 1 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 1 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 6,050ریال


 • 5 یا بیشتر 3,300ریال
 • 20 یا بیشتر 1,760ریال
 • 100 یا بیشتر 1,430ریال

خازن الکترولیتی 10 میکروفاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 10 میکروفاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 6,600ریال


 • 5 یا بیشتر 3,850ریال
 • 20 یا بیشتر 2,200ریال
 • 100 یا بیشتر 1,650ریال

خازن الکترولیتی 100 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 100 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 10,450ریال


 • 5 یا بیشتر 8,800ریال
 • 20 یا بیشتر 7,150ریال
 • 100 یا بیشتر 6,050ریال

خازن الکترولیتی 1000 میکرو فاراد - 50 ولت

خازن الکترولیتی 1000 میکرو فاراد - 50 ولت

..

قیمت پایه : 9,350ریال


 • 5 یا بیشتر 7,150ریال
 • 50 یا بیشتر 6,050ریال
 • 200 یا بیشتر 5,280ریال

خازن الکترولیتی 10000 میکرو فاراد - 50 ولت

خازن الکترولیتی 10000 میکرو فاراد - 50 ولت

10000UF 50V..

قیمت پایه : 77,000ریال

خازن الکترولیتی 2.2 میکروفاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 2.2 میکروفاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

  ..

قیمت پایه : 5,500ریال


 • 5 یا بیشتر 3,300ریال
 • 20 یا بیشتر 2,090ریال
 • 100 یا بیشتر 1,540ریال

خازن الکترولیتی 22 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 22 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 6,600ریال


 • 5 یا بیشتر 3,850ریال
 • 20 یا بیشتر 2,200ریال
 • 100 یا بیشتر 1,760ریال

خازن الکترولیتی 220 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 220 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 10,450ریال


 • 5 یا بیشتر 8,800ریال
 • 20 یا بیشتر 7,150ریال
 • 100 یا بیشتر 6,050ریال

خازن الکترولیتی 2200 میکرو فاراد - 50 ولت

خازن الکترولیتی 2200 میکرو فاراد - 50 ولت

..

قیمت پایه : 15,400ریال


 • 5 یا بیشتر 12,100ریال
 • 20 یا بیشتر 9,900ریال
 • 100 یا بیشتر 8,800ریال

خازن الکترولیتی 3.3 میکروفاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 3.3 میکروفاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 5,500ریال


 • 5 یا بیشتر 3,850ریال
 • 20 یا بیشتر 2,200ریال
 • 100 یا بیشتر 1,650ریال

خازن الکترولیتی 33 میکروفاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 33 میکروفاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 7,700ریال


 • 5 یا بیشتر 6,050ریال
 • 20 یا بیشتر 3,300ریال
 • 100 یا بیشتر 2,750ریال

خازن الکترولیتی 330 میکروفاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 330 میکروفاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

  ..

قیمت پایه : 17,600ریال


 • 5 یا بیشتر 15,400ریال
 • 20 یا بیشتر 14,300ریال

خازن الکترولیتی 3300 میکروفاراد - 50 ولت

خازن الکترولیتی 3300 میکروفاراد - 50 ولت

..

قیمت پایه : 18,700ریال


 • 5 یا بیشتر 16,500ریال
 • 20 یا بیشتر 15,400ریال
 • 100 یا بیشتر 13,750ریال

خازن الکترولیتی 4.7 میکروفاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 4.7 میکروفاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 5,500ریال


 • 5 یا بیشتر 3,850ریال
 • 20 یا بیشتر 2,200ریال
 • 100 یا بیشتر 1,650ریال

خازن الکترولیتی 47 میکروفاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 47 میکروفاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 9,900ریال


 • 5 یا بیشتر 8,250ریال
 • 20 یا بیشتر 7,150ریال
 • 100 یا بیشتر 5,500ریال

خازن الکترولیتی 470 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی
خازن الکترولیتی 4700 میکرو فاراد - 50 ولت

خازن الکترولیتی 4700 میکرو فاراد - 50 ولت

..

قیمت پایه : 38,500ریال


 • 20 یا بیشتر 23,100ریال
 • 200 یا بیشتر 20,900ریال

نمایش 1 تا 21 از 23 (2 صفحه)
'