جهت تامین قطعات از بازار ، میتوانید لیست خود را به 09039407345 واتساپ نمائید .
 

خازن های الکترولیتی 450 ولتی

خازن الکترولیتی 33 میکرو فاراد - 400 ولت

خازن الکترولیتی 33 میکرو فاراد - 400 ولت

..

قیمت پایه : 54,096ریال


 • 20 یا بیشتر 46,368ریال
 • 100 یا بیشتر 42,504ریال

موجودی : 85 عدد

خازن الکترولیتی 10 میکرو - 400 ولت

خازن الکترولیتی 10 میکرو - 400 ولت

..

قیمت پایه : 34,800ریال


 • 5 یا بیشتر 30,000ریال
 • 25 یا بیشتر 27,600ریال

موجودی : 52 عدد

خازن الکترولیتی 22 میکرو - 400 ولت

خازن الکترولیتی 22 میکرو - 400 ولت

..

قیمت پایه : 45,600ریال


 • 10 یا بیشتر 38,400ریال
 • 50 یا بیشتر 36,000ریال

موجودی : 41 عدد

خازن الکترولیتی 1 میکرو - 400 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 1 میکرو - 400 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 94,185ریال


 • 20 یا بیشتر 69,069ریال

موجودی : 27 عدد

خازن الکترولیتی 82 میکرو فاراد - 450 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 82 میکرو فاراد - 450 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 565,110ریال


 • 5 یا بیشتر 486,623ریال
 • 20 یا بیشتر 455,228ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

خازن الکترولیتی 560 میکروفاراد - 450 ولت

خازن الکترولیتی 560 میکروفاراد - 450 ولت

..

قیمت پایه : 816,270ریال


 • 5 یا بیشتر 722,085ریال
 • 20 یا بیشتر 659,295ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

خازن الکترولیتی 560 میکرو فاراد - 400 ولت

خازن الکترولیتی 560 میکرو فاراد - 400 ولت

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

خارج از موجودی

خازن الکترولیتی 56 میکرو فاراد - 400 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 56 میکرو فاراد - 400 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 596,505ریال


 • 5 یا بیشتر 533,715ریال
 • 20 یا بیشتر 486,623ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

خازن الکترولیتی 4700 میکروفاراد - 450 ولت

خازن الکترولیتی 4700 میکروفاراد - 450 ولت

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

خازن الکترولیتی 470 میکرو فاراد - 450 ولت

خازن الکترولیتی 470 میکرو فاراد - 450 ولت

..

قیمت پایه : 722,085ریال


 • 5 یا بیشتر 596,505ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

خازن الکترولیتی 470 میکرو فاراد - 400 ولت

خازن الکترولیتی 470 میکرو فاراد - 400 ولت

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

خازن الکترولیتی 47 میکرو فاراد - 400 ولت

خازن الکترولیتی 47 میکرو فاراد - 400 ولت

..

قیمت پایه : 78,000ریال


 • 10 یا بیشتر 70,800ریال
 • 50 یا بیشتر 68,400ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

خازن الکترولیتی 4.7 میکرو - 400 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 4.7 میکرو - 400 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 86,940ریال


 • 5 یا بیشتر 77,280ریال
 • 20 یا بیشتر 72,450ریال

در انتظار خرید

خازن الکترولیتی 330 میکرو فاراد - 400 ولت

خازن الکترولیتی 330 میکرو فاراد - 400 ولت

..

قیمت پایه : 361,043ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

خازن الکترولیتی 3.3 میکرو - 400 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 3.3 میکرو - 400 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 141,278ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

خازن الکترولیتی 220 میکرو فاراد - 450 ولت

خازن الکترولیتی 220 میکرو فاراد - 450 ولت

..

قیمت پایه : 345,345ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

خازن الکترولیتی 2.2 میکرو - 400 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 2.2 میکرو - 400 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 57,960ریال


 • 5 یا بیشتر 50,232ریال
 • 20 یا بیشتر 44,436ریال

در انتظار خرید

خازن الکترولیتی 180 میکرو فاراد - 450 ولت

خازن الکترولیتی 180 میکرو فاراد - 450 ولت

..

قیمت پایه : 144,900ریال

در انتظار خرید

خازن الکترولیتی 150 میکرو فاراد - 450 ولت

خازن الکترولیتی 150 میکرو فاراد - 450 ولت

..

قیمت پایه : 204,068ریال


 • 5 یا بیشتر 166,394ریال
 • 50 یا بیشتر 156,975ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

خازن الکترولیتی 15 میکرو فاراد - 400 ولت

خازن الکترولیتی 15 میکرو فاراد - 400 ولت

..

قیمت پایه : 38,400ریال


 • 10 یا بیشتر 33,600ریال
 • 100 یا بیشتر 30,000ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

خازن الکترولیتی 120 میکرو فاراد - 450 ولت

خازن الکترولیتی 120 میکرو فاراد - 450 ولت

..

قیمت پایه : 188,370ریال


 • 5 یا بیشتر 156,975ریال
 • 50 یا بیشتر 150,696ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

نمایش 1 تا 21 از 23 (2 صفحه)
'