جهت سفارش اقلامی که در سایت موجود نمی باشد می توانید با فروشگاه تماس بگیرید (66707213 - 021)

خازن های الکترولیتی 450 ولتی

خازن الکترولیتی 1 میکرو - 400 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 1 میکرو - 400 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 48,750ریال


 • 20 یا بیشتر 35,750ریال

موجودی : 104 عدد

خازن الکترولیتی 10 میکرو - 400 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 10 میکرو - 400 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 97,500ریال


 • 10 یا بیشتر 78,000ریال

موجودی : 80 عدد

خازن الکترولیتی 100 میکرو فاراد - 400 ولت

خازن الکترولیتی 100 میکرو فاراد - 400 ولت

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

تهیه از بازار (تماس تلفنی)

خازن الکترولیتی 100 میکرو فاراد - 450 ولت

خازن الکترولیتی 100 میکرو فاراد - 450 ولت

..

قیمت پایه : 73,125ریال


 • 5 یا بیشتر 61,750ریال
 • 50 یا بیشتر 56,875ریال

موجودی : 1 عدد

خازن الکترولیتی 120 میکرو فاراد - 450 ولت

خازن الکترولیتی 120 میکرو فاراد - 450 ولت

..

قیمت پایه : 97,500ریال


 • 5 یا بیشتر 81,250ریال
 • 50 یا بیشتر 78,000ریال

موجودی : 1 عدد

خازن الکترولیتی 15 میکرو فاراد - 400 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 15 میکرو فاراد - 400 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 121,875ریال


 • 5 یا بیشتر 97,500ریال
 • 20 یا بیشتر 89,375ریال

موجودی : 16 عدد

خازن الکترولیتی 150 میکرو فاراد - 450 ولت

خازن الکترولیتی 150 میکرو فاراد - 450 ولت

..

قیمت پایه : 105,625ریال


 • 5 یا بیشتر 86,125ریال
 • 50 یا بیشتر 81,250ریال

موجودی : 108 عدد

خازن الکترولیتی 180 میکرو فاراد - 450 ولت

خازن الکترولیتی 180 میکرو فاراد - 450 ولت

..

قیمت پایه : 113,750ریال


 • 5 یا بیشتر 95,875ریال
 • 50 یا بیشتر 89,375ریال

موجودی : 40 عدد

خازن الکترولیتی 2.2 میکرو - 400 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 2.2 میکرو - 400 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 56,875ریال


 • 5 یا بیشتر 47,125ریال
 • 20 یا بیشتر 40,625ریال

تهیه از بازار (تماس تلفنی)

خازن الکترولیتی 22 میکرو - 400 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 22 میکرو - 400 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 154,375ریال


 • 5 یا بیشتر 143,000ریال
 • 20 یا بیشتر 134,875ریال
 • 50 یا بیشتر 126,750ریال

تهیه از بازار (تماس تلفنی)

خازن الکترولیتی 220 میکرو فاراد - 450 ولت

خازن الکترولیتی 220 میکرو فاراد - 450 ولت

..

قیمت پایه : 178,750ریال

تهیه از بازار (تماس تلفنی)

خازن الکترولیتی 3.3 میکرو - 400 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 3.3 میکرو - 400 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 73,125ریال

موجودی : 31 عدد

خازن الکترولیتی 33 میکرو فاراد - 400 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 33 میکرو فاراد - 400 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 211,250ریال

تهیه از بازار (تماس تلفنی)

خازن الکترولیتی 330 میکرو فاراد - 400 ولت

خازن الکترولیتی 330 میکرو فاراد - 400 ولت

..

قیمت پایه : 186,875ریال

موجودی : 4 عدد

خازن الکترولیتی 4.7 میکرو - 400 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 4.7 میکرو - 400 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 81,250ریال


 • 5 یا بیشتر 60,125ریال
 • 20 یا بیشتر 48,750ریال

تهیه از بازار (تماس تلفنی)

خازن الکترولیتی 47 میکرو فاراد - 400 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 47 میکرو فاراد - 400 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 276,250ریال


 • 5 یا بیشتر 243,750ریال
 • 20 یا بیشتر 211,250ریال

تهیه از بازار (تماس تلفنی)

خازن الکترولیتی 470 میکرو فاراد - 400 ولت

خازن الکترولیتی 470 میکرو فاراد - 400 ولت

..

قیمت پایه : 308,750ریال


 • 5 یا بیشتر 276,250ریال
 • 50 یا بیشتر 260,000ریال

موجودی : 1 عدد

خازن الکترولیتی 470 میکرو فاراد - 450 ولت

خازن الکترولیتی 470 میکرو فاراد - 450 ولت

..

قیمت پایه : 373,750ریال


 • 5 یا بیشتر 308,750ریال

تهیه از بازار (تماس تلفنی)

خازن الکترولیتی 4700 میکروفاراد - 450 ولت

خازن الکترولیتی 4700 میکروفاراد - 450 ولت

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

تهیه از بازار (تماس تلفنی)

خازن الکترولیتی 56 میکرو فاراد - 400 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 56 میکرو فاراد - 400 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 308,750ریال


 • 5 یا بیشتر 276,250ریال
 • 20 یا بیشتر 251,875ریال

موجودی : 3 عدد

خازن الکترولیتی 560 میکرو فاراد - 400 ولت

خازن الکترولیتی 560 میکرو فاراد - 400 ولت

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

موجود در انبار

نمایش 1 تا 21 از 23 (2 صفحه)
'