با توجه به نوسانات نرخ ارز ، ممکن است قیمت برخی از اجناس پس از ثبت فاکتور تغییر کند .

تا اطلاع ثانوی امکان هیچگونه فروش حضوری وجود ندارد و تنها سفارشات اینترنتی ارسال خواهند شد .

در صورت نیاز به قطعات با تعداد بالا می توانید استعلام خود را از طریق واتساپ به شماره 09011247788 ارسال نمائید .


خازن های الکترولیتی 450 ولتی

خازن الکترولیتی 1 میکرو - 400 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 1 میکرو - 400 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 60,938ریال


 • 20 یا بیشتر 44,688ریال

موجودی : 53 عدد

خازن الکترولیتی 10 میکرو - 400 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 10 میکرو - 400 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 121,875ریال


 • 10 یا بیشتر 97,500ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

خازن الکترولیتی 100 میکرو فاراد - 400 ولت

خازن الکترولیتی 100 میکرو فاراد - 400 ولت

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

خازن الکترولیتی 100 میکرو فاراد - 450 ولت

خازن الکترولیتی 100 میکرو فاراد - 450 ولت

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید


 • 5 یا بیشتر 77,188ریال
 • 50 یا بیشتر 71,094ریال

در انتظار خرید

خازن الکترولیتی 120 میکرو فاراد - 450 ولت

خازن الکترولیتی 120 میکرو فاراد - 450 ولت

..

قیمت پایه : 121,875ریال


 • 5 یا بیشتر 101,563ریال
 • 50 یا بیشتر 97,500ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

خازن الکترولیتی 15 میکرو فاراد - 400 ولت

خازن الکترولیتی 15 میکرو فاراد - 400 ولت

..

قیمت پایه : 23,750ریال


 • 10 یا بیشتر 17,500ریال
 • 100 یا بیشتر 16,250ریال

موجودی : 10 عدد

خازن الکترولیتی 150 میکرو فاراد - 450 ولت

خازن الکترولیتی 150 میکرو فاراد - 450 ولت

..

قیمت پایه : 132,031ریال


 • 5 یا بیشتر 107,656ریال
 • 50 یا بیشتر 101,563ریال

موجودی : 53 عدد

خازن الکترولیتی 180 میکرو فاراد - 450 ولت

خازن الکترولیتی 180 میکرو فاراد - 450 ولت

..

قیمت پایه : 93,750ریال

در انتظار خرید

خازن الکترولیتی 2.2 میکرو - 400 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 2.2 میکرو - 400 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 37,500ریال


 • 5 یا بیشتر 32,500ریال
 • 20 یا بیشتر 28,750ریال

موجودی : 37 عدد

خازن الکترولیتی 22 میکرو - 400 ولت

خازن الکترولیتی 22 میکرو - 400 ولت

..

قیمت پایه : 23,750ریال


 • 25 یا بیشتر 18,750ریال
 • 100 یا بیشتر 17,500ریال

در انتظار خرید

خازن الکترولیتی 220 میکرو فاراد - 450 ولت

خازن الکترولیتی 220 میکرو فاراد - 450 ولت

..

قیمت پایه : 223,438ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

خازن الکترولیتی 3.3 میکرو - 400 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 3.3 میکرو - 400 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 91,406ریال

موجودی : 5 عدد

خازن الکترولیتی 33 میکرو فاراد - 400 ولت

خازن الکترولیتی 33 میکرو فاراد - 400 ولت

..

قیمت پایه : 35,000ریال


 • 20 یا بیشتر 30,000ریال
 • 100 یا بیشتر 27,500ریال

موجودی : 162 عدد

خازن الکترولیتی 330 میکرو فاراد - 400 ولت

خازن الکترولیتی 330 میکرو فاراد - 400 ولت

..

قیمت پایه : 233,594ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

خازن الکترولیتی 4.7 میکرو - 400 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 4.7 میکرو - 400 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 56,250ریال


 • 5 یا بیشتر 50,000ریال
 • 20 یا بیشتر 46,875ریال

در انتظار خرید

خازن الکترولیتی 47 میکرو فاراد - 400 ولت

خازن الکترولیتی 47 میکرو فاراد - 400 ولت

..

قیمت پایه : 41,250ریال


 • 25 یا بیشتر 33,125ریال
 • 100 یا بیشتر 31,250ریال

در انتظار خرید

خازن الکترولیتی 470 میکرو فاراد - 400 ولت

خازن الکترولیتی 470 میکرو فاراد - 400 ولت

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

خازن الکترولیتی 470 میکرو فاراد - 450 ولت

خازن الکترولیتی 470 میکرو فاراد - 450 ولت

..

قیمت پایه : 467,188ریال


 • 5 یا بیشتر 385,938ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

خازن الکترولیتی 4700 میکروفاراد - 450 ولت

خازن الکترولیتی 4700 میکروفاراد - 450 ولت

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

خازن الکترولیتی 56 میکرو فاراد - 400 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 56 میکرو فاراد - 400 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 385,938ریال


 • 5 یا بیشتر 345,313ریال
 • 20 یا بیشتر 314,844ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

خازن الکترولیتی 560 میکرو فاراد - 400 ولت

خازن الکترولیتی 560 میکرو فاراد - 400 ولت

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

خارج از موجودی

نمایش 1 تا 21 از 23 (2 صفحه)
'