خازن های الکترولیتی 35 ولتی

خازن الکترولیتی 100 میکرو فاراد - 35 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 100 میکرو فاراد - 35 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 10,400ریال


 • 10 یا بیشتر 7,280ریال
 • 100 یا بیشتر 6,240ریال

خازن الکترولیتی 1000 میکرو فاراد - 35 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 1000 میکرو فاراد - 35 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 62,400ریال


 • 10 یا بیشتر 47,840ریال
 • 50 یا بیشتر 39,520ریال

خازن الکترولیتی 120 میکرو فاراد - 35 ولت - بسته 5 تایی
خازن الکترولیتی 150 میکرو فاراد - 35 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 150 میکرو فاراد - 35 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 16,640ریال


 • 10 یا بیشتر 10,400ریال

خازن الکترولیتی 1500 میکرو فاراد - 35 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 1500 میکرو فاراد - 35 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 52,000ریال


 • 10 یا بیشتر 45,760ریال

خازن الکترولیتی 220 میکرو فاراد - 35 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 220 میکرو فاراد - 35 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 11,440ریال


 • 20 یا بیشتر 9,360ریال
 • 200 یا بیشتر 8,320ریال

خازن الکترولیتی 2200 میکرو فاراد - 35 ولت

خازن الکترولیتی 2200 میکرو فاراد - 35 ولت

..

قیمت پایه : 13,520ریال


 • 50 یا بیشتر 11,440ریال

خازن الکترولیتی 33 میکرو فاراد - 35 - بسته 5 تایی
خازن الکترولیتی 3300 میکرو فاراد - 35 ولت

خازن الکترولیتی 3300 میکرو فاراد - 35 ولت

..

قیمت پایه : 24,960ریال


 • 30 یا بیشتر 20,800ریال

خازن الکترولیتی 470 میکرو فاراد - 35 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 470 میکرو فاراد - 35 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 17,680ریال


 • 20 یا بیشتر 14,560ریال

خازن الکترولیتی 4700 میکرو فاراد - 35 ولت
خازن الکترولیتی 56 میکرو فاراد - 35 ولت - بسته 5 تایی
خازن الکترولیتی 560 میکرو فاراد - 35 ولت
خازن الکترولیتی 680 میکرو فاراد - 35 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 680 میکرو فاراد - 35 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 22,880ریال


 • 20 یا بیشتر 19,760ریال

خازن الکترولیتی 820 میکرو فاراد - 35 ولت - بسته 5 تایی
خازن الکترولیتی 8200 میکرو فاراد - 35 ولت

خازن الکترولیتی 8200 میکرو فاراد - 35 ولت

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

نمایش 1 تا 16 از 16 (1 صفحه)
'