جهت سفارش اقلامی که در سایت موجود نمی باشد می توانید با فروشگاه تماس بگیرید (66707213 - 021)

خازن های الکترولیتی 35 ولتی

خازن الکترولیتی 100 میکرو فاراد - 35 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 100 میکرو فاراد - 35 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 17,550ریال


 • 10 یا بیشتر 13,000ریال
 • 100 یا بیشتر 11,700ریال

خازن الکترولیتی 1000 میکرو فاراد - 35 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 1000 میکرو فاراد - 35 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 58,500ریال


 • 5 یا بیشتر 49,400ریال
 • 20 یا بیشتر 45,500ریال

خازن الکترولیتی 120 میکرو فاراد - 35 ولت - بسته 5 تایی
خازن الکترولیتی 150 میکرو فاراد - 35 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 150 میکرو فاراد - 35 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 36,558ریال


 • 10 یا بیشتر 22,849ریال

خازن الکترولیتی 1500 میکرو فاراد - 35 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 1500 میکرو فاراد - 35 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 114,244ریال


 • 10 یا بیشتر 100,535ریال

خازن الکترولیتی 220 میکرو فاراد - 35 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 220 میکرو فاراد - 35 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 25,134ریال


 • 20 یا بیشتر 20,564ریال
 • 200 یا بیشتر 18,279ریال

خازن الکترولیتی 2200 میکرو فاراد - 35 ولت

خازن الکترولیتی 2200 میکرو فاراد - 35 ولت

..

قیمت پایه : 29,703ریال


 • 50 یا بیشتر 25,134ریال

خازن الکترولیتی 33 میکرو فاراد - 35 - بسته 5 تایی
خازن الکترولیتی 3300 میکرو فاراد - 35 ولت

خازن الکترولیتی 3300 میکرو فاراد - 35 ولت

..

قیمت پایه : 54,837ریال


 • 30 یا بیشتر 45,698ریال

خازن الکترولیتی 470 میکرو فاراد - 35 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 470 میکرو فاراد - 35 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 38,843ریال


 • 20 یا بیشتر 31,988ریال

خازن الکترولیتی 4700 میکرو فاراد - 35 ولت
خازن الکترولیتی 56 میکرو فاراد - 35 ولت - بسته 5 تایی
خازن الکترولیتی 560 میکرو فاراد - 35 ولت
خازن الکترولیتی 680 میکرو فاراد - 35 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 680 میکرو فاراد - 35 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 50,267ریال


 • 20 یا بیشتر 43,413ریال

خازن الکترولیتی 820 میکرو فاراد - 35 ولت - بسته 5 تایی
خازن الکترولیتی 8200 میکرو فاراد - 35 ولت

خازن الکترولیتی 8200 میکرو فاراد - 35 ولت

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

نمایش 1 تا 16 از 16 (1 صفحه)
'