خازن های الکترولیتی 35 ولتی

خازن الکترولیتی 100 میکرو فاراد - 35 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 100 میکرو فاراد - 35 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 5,000ریال


 • 10 یا بیشتر 3,500ریال
 • 100 یا بیشتر 3,000ریال

خازن الکترولیتی 1000 میکرو فاراد - 35 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 1000 میکرو فاراد - 35 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 30,000ریال


 • 10 یا بیشتر 23,000ریال
 • 50 یا بیشتر 19,000ریال

خازن الکترولیتی 120 میکرو فاراد - 35 ولت - بسته 5 تایی
خازن الکترولیتی 150 میکرو فاراد - 35 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 150 میکرو فاراد - 35 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 8,000ریال


 • 10 یا بیشتر 5,000ریال

خازن الکترولیتی 1500 میکرو فاراد - 35 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 1500 میکرو فاراد - 35 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 25,000ریال


 • 10 یا بیشتر 22,000ریال

خازن الکترولیتی 220 میکرو فاراد - 35 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 220 میکرو فاراد - 35 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 5,500ریال


 • 20 یا بیشتر 4,500ریال
 • 200 یا بیشتر 4,000ریال

خازن الکترولیتی 2200 میکرو فاراد - 35 ولت

خازن الکترولیتی 2200 میکرو فاراد - 35 ولت

..

قیمت پایه : 6,500ریال


 • 50 یا بیشتر 5,500ریال

خازن الکترولیتی 33 میکرو فاراد - 35 - بسته 5 تایی
خازن الکترولیتی 3300 میکرو فاراد - 35 ولت

خازن الکترولیتی 3300 میکرو فاراد - 35 ولت

..

قیمت پایه : 12,000ریال


 • 30 یا بیشتر 10,000ریال

خازن الکترولیتی 470 میکرو فاراد - 35 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 470 میکرو فاراد - 35 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 8,500ریال


 • 20 یا بیشتر 7,000ریال

خازن الکترولیتی 4700 میکرو فاراد - 35 ولت
خازن الکترولیتی 56 میکرو فاراد - 35 ولت - بسته 5 تایی
خازن الکترولیتی 560 میکرو فاراد - 35 ولت
خازن الکترولیتی 680 میکرو فاراد - 35 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 680 میکرو فاراد - 35 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 11,000ریال


 • 20 یا بیشتر 9,500ریال

خازن الکترولیتی 820 میکرو فاراد - 35 ولت - بسته 5 تایی
خازن الکترولیتی 8200 میکرو فاراد - 35 ولت

خازن الکترولیتی 8200 میکرو فاراد - 35 ولت

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

نمایش 1 تا 16 از 16 (1 صفحه)
'