خازن های الکترولیتی 35 ولتی

خازن الکترولیتی 100 میکرو فاراد - 35 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 100 میکرو فاراد - 35 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 17,576ریال


 • 10 یا بیشتر 12,303ریال
 • 100 یا بیشتر 10,546ریال

خازن الکترولیتی 1000 میکرو فاراد - 35 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 1000 میکرو فاراد - 35 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 105,456ریال


 • 10 یا بیشتر 80,850ریال
 • 50 یا بیشتر 66,789ریال

خازن الکترولیتی 120 میکرو فاراد - 35 ولت - بسته 5 تایی
خازن الکترولیتی 150 میکرو فاراد - 35 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 150 میکرو فاراد - 35 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 28,122ریال


 • 10 یا بیشتر 17,576ریال

خازن الکترولیتی 1500 میکرو فاراد - 35 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 1500 میکرو فاراد - 35 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 87,880ریال


 • 10 یا بیشتر 77,334ریال

خازن الکترولیتی 220 میکرو فاراد - 35 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 220 میکرو فاراد - 35 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 19,334ریال


 • 20 یا بیشتر 15,818ریال
 • 200 یا بیشتر 14,061ریال

خازن الکترولیتی 2200 میکرو فاراد - 35 ولت

خازن الکترولیتی 2200 میکرو فاراد - 35 ولت

..

قیمت پایه : 22,849ریال


 • 50 یا بیشتر 19,334ریال

خازن الکترولیتی 33 میکرو فاراد - 35 - بسته 5 تایی
خازن الکترولیتی 3300 میکرو فاراد - 35 ولت

خازن الکترولیتی 3300 میکرو فاراد - 35 ولت

..

قیمت پایه : 42,182ریال


 • 30 یا بیشتر 35,152ریال

خازن الکترولیتی 470 میکرو فاراد - 35 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 470 میکرو فاراد - 35 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 29,879ریال


 • 20 یا بیشتر 24,606ریال

خازن الکترولیتی 4700 میکرو فاراد - 35 ولت
خازن الکترولیتی 56 میکرو فاراد - 35 ولت - بسته 5 تایی
خازن الکترولیتی 560 میکرو فاراد - 35 ولت
خازن الکترولیتی 680 میکرو فاراد - 35 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 680 میکرو فاراد - 35 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 38,667ریال


 • 20 یا بیشتر 33,394ریال

خازن الکترولیتی 820 میکرو فاراد - 35 ولت - بسته 5 تایی
خازن الکترولیتی 8200 میکرو فاراد - 35 ولت

خازن الکترولیتی 8200 میکرو فاراد - 35 ولت

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

نمایش 1 تا 16 از 16 (1 صفحه)
'