قیمت های سایت در حال بروز رسانی می باشد . جهت استعلام قیمت و یا تهیه مواردی که در سایت موجود نمی باشد ، می توانید به شماره 09039407345 در واتساپ یا ایتا پیام دهید .


ثبت درخواست واردات قطعات ثبت درخواست تهیه از بازار فرصت شغلی در ایران میکرو مرکز دانلود

خازن های الکترولیتی 250 ولتی

خازن الکترولیتی 1 میکرو فاراد - 250 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 1 میکرو فاراد - 250 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 124,844ریال


 • 20 یا بیشتر 41,615ریال
 • 100 یا بیشتر 28,298ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

خازن الکترولیتی 10 میکرو فاراد - 250 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 10 میکرو فاراد - 250 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 208,073ریال


 • 5 یا بیشتر 133,167ریال
 • 20 یا بیشتر 116,521ریال
 • 100 یا بیشتر 99,875ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

خازن الکترولیتی 1000 میکرو فاراد - 250 ولت

خازن الکترولیتی 1000 میکرو فاراد - 250 ولت

..

قیمت پایه : 569,572ریال

در انتظار خرید

خازن الکترولیتی 1200 میکرو فاراد - 250 ولت

خازن الکترولیتی 1200 میکرو فاراد - 250 ولت

..

قیمت پایه : 946,133ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

خازن الکترولیتی 150 میکرو فاراد - 200 ولت

خازن الکترولیتی 150 میکرو فاراد - 200 ولت

..

قیمت پایه : 184,954ریال


 • 5 یا بیشتر 133,167ریال
 • 20 یا بیشتر 116,521ریال
 • 100 یا بیشتر 99,875ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

خازن الکترولیتی 180 میکرو فاراد - 250 ولت

خازن الکترولیتی 180 میکرو فاراد - 250 ولت

..

قیمت پایه : 116,553ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

خازن الکترولیتی 2.2 میکرو فاراد - 250 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 2.2 میکرو فاراد - 250 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 183,104ریال


 • 5 یا بیشتر 116,521ریال
 • 50 یا بیشتر 91,552ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

خازن الکترولیتی 22 میکرو فاراد - 250 ولت

خازن الکترولیتی 22 میکرو فاراد - 250 ولت

..

قیمت پایه : 108,198ریال


 • 5 یا بیشتر 91,552ریال
 • 50 یا بیشتر 74,906ریال
 • 200 یا بیشتر 58,261ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

خازن الکترولیتی 220 میکرو فاراد - 250 ولت

خازن الکترولیتی 220 میکرو فاراد - 250 ولت

..

قیمت پایه : 302,652ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

خازن الکترولیتی 3.3 میکرو فاراد - 250 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 3.3 میکرو فاراد - 250 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 258,011ریال


 • 5 یا بیشتر 183,104ریال
 • 20 یا بیشتر 149,813ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

خازن الکترولیتی 33 میکرو فاراد - 250 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 33 میکرو فاراد - 250 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 482,730ریال


 • 5 یا بیشتر 332,917ریال
 • 20 یا بیشتر 282,980ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

خازن الکترولیتی 4.7 میکرو فاراد - 250 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 4.7 میکرو فاراد - 250 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 199,750ریال


 • 5 یا بیشتر 116,521ریال
 • 20 یا بیشتر 99,875ریال
 • 100 یا بیشتر 83,229ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

خازن الکترولیتی 47 میکرو فاراد - 250 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 47 میکرو فاراد - 250 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 366,209ریال


 • 5 یا بیشتر 249,688ریال
 • 20 یا بیشتر 216,396ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

خازن الکترولیتی 470 میکرو فاراد - 250 ولت

خازن الکترولیتی 470 میکرو فاراد - 250 ولت

..

قیمت پایه : 524,536ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

خازن الکترولیتی 68 میکرو فاراد - 250 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 68 میکرو فاراد - 250 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 915,522ریال


 • 5 یا بیشتر 665,834ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

خازن الکترولیتی 680 میکرو فاراد - 250 ولت

خازن الکترولیتی 680 میکرو فاراد - 250 ولت

..

قیمت پایه : 384,130ریال

در انتظار خرید

خازن الکترولیتی 820 میکرو فاراد - 200 ولت

خازن الکترولیتی 820 میکرو فاراد - 200 ولت

..

قیمت پایه : 915,522ریال


 • 5 یا بیشتر 665,834ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

نمایش 1 تا 17 از 17 (1 صفحه)
'