به اطلاع مشتریان گرامی میرساند با توجه به نزدیک شدن به تعطیلات سال نو ، آخرین فرصت ثبت سفارش در سایت، جمعه 18 اسفند ماه می باشد و کلیه سفارشاتی که پس از این تاریخ ثبت شوند ، از تاریخ 14 فروردین به بعد ارسال خواهند شد


خازن های الکترولیتی 250 ولتی

خازن الکترولیتی 1 میکرو فاراد - 250 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 1 میکرو فاراد - 250 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 8,250ریال


 • 20 یا بیشتر 2,750ریال
 • 100 یا بیشتر 1,870ریال

خازن الکترولیتی 10 میکرو فاراد - 250 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 10 میکرو فاراد - 250 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 13,750ریال


 • 5 یا بیشتر 8,800ریال
 • 20 یا بیشتر 7,700ریال
 • 100 یا بیشتر 6,600ریال

خازن الکترولیتی 1000 میکرو فاراد - 250 ولت

خازن الکترولیتی 1000 میکرو فاراد - 250 ولت

..

قیمت پایه : 66,000ریال


 • 10 یا بیشتر 55,000ریال

خازن الکترولیتی 1200 میکرو فاراد - 250 ولت

خازن الکترولیتی 1200 میکرو فاراد - 250 ولت

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

خازن الکترولیتی 150 میکرو فاراد - 200 ولت

خازن الکترولیتی 150 میکرو فاراد - 200 ولت

..

قیمت پایه : 12,222ریال


 • 5 یا بیشتر 8,800ریال
 • 20 یا بیشتر 7,700ریال
 • 100 یا بیشتر 6,600ریال

خازن الکترولیتی 180 میکرو فاراد - 250 ولت

خازن الکترولیتی 180 میکرو فاراد - 250 ولت

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

خازن الکترولیتی 2.2 میکرو فاراد - 250 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 2.2 میکرو فاراد - 250 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 12,100ریال


 • 5 یا بیشتر 7,700ریال
 • 50 یا بیشتر 6,050ریال

خازن الکترولیتی 22 میکرو فاراد - 250 ولت

خازن الکترولیتی 22 میکرو فاراد - 250 ولت

..

قیمت پایه : 7,150ریال


 • 5 یا بیشتر 6,050ریال
 • 50 یا بیشتر 4,950ریال
 • 200 یا بیشتر 3,850ریال

خازن الکترولیتی 220 میکرو فاراد - 250 ولت
خازن الکترولیتی 3.3 میکرو فاراد - 250 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 3.3 میکرو فاراد - 250 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 17,050ریال


 • 5 یا بیشتر 12,100ریال
 • 20 یا بیشتر 9,900ریال

خازن الکترولیتی 33 میکرو فاراد - 250 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 33 میکرو فاراد - 250 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 31,900ریال


 • 5 یا بیشتر 22,000ریال
 • 20 یا بیشتر 18,700ریال

خازن الکترولیتی 4.7 میکرو فاراد - 250 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 4.7 میکرو فاراد - 250 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 13,200ریال


 • 5 یا بیشتر 7,700ریال
 • 20 یا بیشتر 6,600ریال
 • 100 یا بیشتر 5,500ریال

خازن الکترولیتی 47 میکرو فاراد - 250 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 47 میکرو فاراد - 250 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 24,200ریال


 • 5 یا بیشتر 16,500ریال
 • 20 یا بیشتر 14,300ریال

خازن الکترولیتی 470 میکرو فاراد - 250 ولت

خازن الکترولیتی 470 میکرو فاراد - 250 ولت

..

قیمت پایه : 48,400ریال


 • 5 یا بیشتر 38,500ریال
 • 20 یا بیشتر 35,200ریال

خازن الکترولیتی 68 میکرو فاراد - 250 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 68 میکرو فاراد - 250 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 60,500ریال


 • 5 یا بیشتر 44,000ریال

خازن الکترولیتی 680 میکرو فاراد - 250 ولت

خازن الکترولیتی 680 میکرو فاراد - 250 ولت

..

قیمت پایه : 44,000ریال


 • 5 یا بیشتر 33,000ریال
 • 50 یا بیشتر 29,700ریال

خازن الکترولیتی 820 میکرو فاراد - 200 ولت

خازن الکترولیتی 820 میکرو فاراد - 200 ولت

..

قیمت پایه : 60,500ریال


 • 5 یا بیشتر 44,000ریال

نمایش 1 تا 17 از 17 (1 صفحه)
'