جهت تامین قطعات از بازار ، میتوانید لیست خود را به 09039407345 واتساپ نمائید .
 

خازن های الکترولیتی 250 ولتی

خازن الکترولیتی 1 میکرو فاراد - 250 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 1 میکرو فاراد - 250 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 75,872ریال


 • 20 یا بیشتر 25,291ریال
 • 100 یا بیشتر 17,198ریال

موجودی : 2 عدد

خازن الکترولیتی 10 میکرو فاراد - 250 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 10 میکرو فاراد - 250 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 126,454ریال


 • 5 یا بیشتر 80,930ریال
 • 20 یا بیشتر 70,814ریال
 • 100 یا بیشتر 60,698ریال

موجودی : 15 عدد

خازن الکترولیتی 1000 میکرو فاراد - 250 ولت

خازن الکترولیتی 1000 میکرو فاراد - 250 ولت

..

قیمت پایه : 346,150ریال

در انتظار خرید

خازن الکترولیتی 1200 میکرو فاراد - 250 ولت

خازن الکترولیتی 1200 میکرو فاراد - 250 ولت

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

موجودی : 15 عدد

خازن الکترولیتی 150 میکرو فاراد - 200 ولت

خازن الکترولیتی 150 میکرو فاراد - 200 ولت

..

قیمت پایه : 112,403ریال


 • 5 یا بیشتر 80,930ریال
 • 20 یا بیشتر 70,814ریال
 • 100 یا بیشتر 60,698ریال

موجودی : 130 عدد

خازن الکترولیتی 180 میکرو فاراد - 250 ولت

خازن الکترولیتی 180 میکرو فاراد - 250 ولت

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

موجودی : 98 عدد

خازن الکترولیتی 2.2 میکرو فاراد - 250 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 2.2 میکرو فاراد - 250 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 111,279ریال


 • 5 یا بیشتر 70,814ریال
 • 50 یا بیشتر 55,640ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

خازن الکترولیتی 22 میکرو فاراد - 250 ولت

خازن الکترولیتی 22 میکرو فاراد - 250 ولت

..

قیمت پایه : 65,756ریال


 • 5 یا بیشتر 55,640ریال
 • 50 یا بیشتر 45,523ریال
 • 200 یا بیشتر 35,407ریال

موجودی : 300 عدد

خازن الکترولیتی 220 میکرو فاراد - 250 ولت

خازن الکترولیتی 220 میکرو فاراد - 250 ولت

..

قیمت پایه : 183,933ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

خازن الکترولیتی 3.3 میکرو فاراد - 250 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 3.3 میکرو فاراد - 250 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 156,803ریال


 • 5 یا بیشتر 111,279ریال
 • 20 یا بیشتر 91,047ریال

موجودی : 63 عدد

خازن الکترولیتی 33 میکرو فاراد - 250 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 33 میکرو فاراد - 250 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 293,373ریال


 • 5 یا بیشتر 202,326ریال
 • 20 یا بیشتر 171,977ریال

موجودی : 62 عدد

خازن الکترولیتی 4.7 میکرو فاراد - 250 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 4.7 میکرو فاراد - 250 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 121,396ریال


 • 5 یا بیشتر 70,814ریال
 • 20 یا بیشتر 60,698ریال
 • 100 یا بیشتر 50,582ریال

موجودی : 53 عدد

خازن الکترولیتی 47 میکرو فاراد - 250 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 47 میکرو فاراد - 250 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 222,559ریال


 • 5 یا بیشتر 151,745ریال
 • 20 یا بیشتر 131,512ریال

موجودی : 13 عدد

خازن الکترولیتی 470 میکرو فاراد - 250 ولت

خازن الکترولیتی 470 میکرو فاراد - 250 ولت

..

قیمت پایه : 318,780ریال

موجودی : 18 عدد

خازن الکترولیتی 68 میکرو فاراد - 250 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 68 میکرو فاراد - 250 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 556,397ریال


 • 5 یا بیشتر 404,652ریال

موجودی : 4 عدد

خازن الکترولیتی 680 میکرو فاراد - 250 ولت

خازن الکترولیتی 680 میکرو فاراد - 250 ولت

..

قیمت پایه : 233,450ریال

در انتظار خرید

خازن الکترولیتی 820 میکرو فاراد - 200 ولت

خازن الکترولیتی 820 میکرو فاراد - 200 ولت

..

قیمت پایه : 556,397ریال


 • 5 یا بیشتر 404,652ریال

موجودی : 55 عدد

نمایش 1 تا 17 از 17 (1 صفحه)
'