کلیه قیمت ها و موجودی اجناس در سایت به روز می باشد .

خازن های الکترولیتی 250 ولتی

خازن الکترولیتی 1 میکرو فاراد - 250 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 1 میکرو فاراد - 250 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 47,126ریال


 • 20 یا بیشتر 15,709ریال
 • 100 یا بیشتر 10,682ریال

موجودی : 20 عدد

خازن الکترولیتی 10 میکرو فاراد - 250 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 10 میکرو فاراد - 250 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 78,543ریال


 • 5 یا بیشتر 50,267ریال
 • 20 یا بیشتر 43,984ریال
 • 100 یا بیشتر 37,701ریال

موجودی : 15 عدد

خازن الکترولیتی 1000 میکرو فاراد - 250 ولت

خازن الکترولیتی 1000 میکرو فاراد - 250 ولت

..

قیمت پایه : 377,005ریال


 • 10 یا بیشتر 314,171ریال

موجودی : 11 عدد

خازن الکترولیتی 1200 میکرو فاراد - 250 ولت

خازن الکترولیتی 1200 میکرو فاراد - 250 ولت

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

موجودی : 16 عدد

خازن الکترولیتی 150 میکرو فاراد - 200 ولت

خازن الکترولیتی 150 میکرو فاراد - 200 ولت

..

قیمت پایه : 69,816ریال


 • 5 یا بیشتر 50,267ریال
 • 20 یا بیشتر 43,984ریال
 • 100 یا بیشتر 37,701ریال

موجودی : 15 عدد

خازن الکترولیتی 180 میکرو فاراد - 250 ولت

خازن الکترولیتی 180 میکرو فاراد - 250 ولت

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

موجودی : 98 عدد

خازن الکترولیتی 2.2 میکرو فاراد - 250 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 2.2 میکرو فاراد - 250 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 69,118ریال


 • 5 یا بیشتر 43,984ریال
 • 50 یا بیشتر 34,559ریال

موجودی : 12 عدد

خازن الکترولیتی 22 میکرو فاراد - 250 ولت

خازن الکترولیتی 22 میکرو فاراد - 250 ولت

..

قیمت پایه : 40,842ریال


 • 5 یا بیشتر 34,559ریال
 • 50 یا بیشتر 28,275ریال
 • 200 یا بیشتر 21,992ریال

موجودی : 265 عدد

خازن الکترولیتی 220 میکرو فاراد - 250 ولت

خازن الکترولیتی 220 میکرو فاراد - 250 ولت

..

قیمت پایه : 114,244ریال

تهیه از بازار (تماس تلفنی)

خازن الکترولیتی 3.3 میکرو فاراد - 250 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 3.3 میکرو فاراد - 250 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 97,393ریال


 • 5 یا بیشتر 69,118ریال
 • 20 یا بیشتر 56,551ریال

موجودی : 66 عدد

خازن الکترولیتی 33 میکرو فاراد - 250 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 33 میکرو فاراد - 250 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 182,219ریال


 • 5 یا بیشتر 125,668ریال
 • 20 یا بیشتر 106,818ریال

موجودی : 68 عدد

خازن الکترولیتی 4.7 میکرو فاراد - 250 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 4.7 میکرو فاراد - 250 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 75,401ریال


 • 5 یا بیشتر 43,984ریال
 • 20 یا بیشتر 37,701ریال
 • 100 یا بیشتر 31,417ریال

موجودی : 74 عدد

خازن الکترولیتی 47 میکرو فاراد - 250 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 47 میکرو فاراد - 250 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 138,235ریال


 • 5 یا بیشتر 94,251ریال
 • 20 یا بیشتر 81,684ریال

موجودی : 30 عدد

خازن الکترولیتی 470 میکرو فاراد - 250 ولت

خازن الکترولیتی 470 میکرو فاراد - 250 ولت

..

قیمت پایه : 276,470ریال


 • 5 یا بیشتر 219,920ریال
 • 20 یا بیشتر 201,069ریال

موجودی : 41 عدد

خازن الکترولیتی 68 میکرو فاراد - 250 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 68 میکرو فاراد - 250 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 345,588ریال


 • 5 یا بیشتر 251,337ریال

موجودی : 7 عدد

خازن الکترولیتی 680 میکرو فاراد - 250 ولت

خازن الکترولیتی 680 میکرو فاراد - 250 ولت

..

قیمت پایه : 251,337ریال


 • 5 یا بیشتر 188,503ریال
 • 50 یا بیشتر 169,652ریال

موجودی : 5 عدد

خازن الکترولیتی 820 میکرو فاراد - 200 ولت

خازن الکترولیتی 820 میکرو فاراد - 200 ولت

..

قیمت پایه : 345,588ریال


 • 5 یا بیشتر 251,337ریال

موجودی : 73 عدد

نمایش 1 تا 17 از 17 (1 صفحه)
'