ثبت درخواست واردات قطعات ثبت درخواست تهیه از بازار فرصت شغلی در ایران میکرو مرکز دانلود

خازن های الکترولیتی 250 ولتی

خازن الکترولیتی 1 میکرو فاراد - 250 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 1 میکرو فاراد - 250 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 91,047ریال


 • 20 یا بیشتر 30,349ریال
 • 100 یا بیشتر 20,637ریال

موجودی : 1 عدد

خازن الکترولیتی 10 میکرو فاراد - 250 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 10 میکرو فاراد - 250 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 151,745ریال


 • 5 یا بیشتر 97,117ریال
 • 20 یا بیشتر 84,977ریال
 • 100 یا بیشتر 72,837ریال

موجودی : 10 عدد

خازن الکترولیتی 1000 میکرو فاراد - 250 ولت

خازن الکترولیتی 1000 میکرو فاراد - 250 ولت

..

قیمت پایه : 415,380ریال

در انتظار خرید

خازن الکترولیتی 1200 میکرو فاراد - 250 ولت

خازن الکترولیتی 1200 میکرو فاراد - 250 ولت

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

موجودی : 15 عدد

خازن الکترولیتی 150 میکرو فاراد - 200 ولت

خازن الکترولیتی 150 میکرو فاراد - 200 ولت

..

قیمت پایه : 134,884ریال


 • 5 یا بیشتر 97,117ریال
 • 20 یا بیشتر 84,977ریال
 • 100 یا بیشتر 72,837ریال

موجودی : 117 عدد

خازن الکترولیتی 180 میکرو فاراد - 250 ولت

خازن الکترولیتی 180 میکرو فاراد - 250 ولت

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

موجودی : 98 عدد

خازن الکترولیتی 2.2 میکرو فاراد - 250 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 2.2 میکرو فاراد - 250 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 133,535ریال


 • 5 یا بیشتر 84,977ریال
 • 50 یا بیشتر 66,768ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

خازن الکترولیتی 22 میکرو فاراد - 250 ولت

خازن الکترولیتی 22 میکرو فاراد - 250 ولت

..

قیمت پایه : 78,907ریال


 • 5 یا بیشتر 66,768ریال
 • 50 یا بیشتر 54,628ریال
 • 200 یا بیشتر 42,488ریال

موجودی : 275 عدد

خازن الکترولیتی 220 میکرو فاراد - 250 ولت

خازن الکترولیتی 220 میکرو فاراد - 250 ولت

..

قیمت پایه : 220,719ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

خازن الکترولیتی 3.3 میکرو فاراد - 250 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 3.3 میکرو فاراد - 250 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 188,163ریال


 • 5 یا بیشتر 133,535ریال
 • 20 یا بیشتر 109,256ریال

موجودی : 59 عدد

خازن الکترولیتی 33 میکرو فاراد - 250 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 33 میکرو فاراد - 250 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 352,047ریال


 • 5 یا بیشتر 242,791ریال
 • 20 یا بیشتر 206,373ریال

موجودی : 59 عدد

خازن الکترولیتی 4.7 میکرو فاراد - 250 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 4.7 میکرو فاراد - 250 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 145,675ریال


 • 5 یا بیشتر 84,977ریال
 • 20 یا بیشتر 72,837ریال
 • 100 یا بیشتر 60,698ریال

موجودی : 40 عدد

خازن الکترولیتی 47 میکرو فاراد - 250 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 47 میکرو فاراد - 250 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 267,070ریال


 • 5 یا بیشتر 182,094ریال
 • 20 یا بیشتر 157,814ریال

موجودی : 13 عدد

خازن الکترولیتی 470 میکرو فاراد - 250 ولت

خازن الکترولیتی 470 میکرو فاراد - 250 ولت

..

قیمت پایه : 382,536ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

خازن الکترولیتی 68 میکرو فاراد - 250 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 68 میکرو فاراد - 250 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 667,676ریال


 • 5 یا بیشتر 485,583ریال

موجودی : 2 عدد

خازن الکترولیتی 680 میکرو فاراد - 250 ولت

خازن الکترولیتی 680 میکرو فاراد - 250 ولت

..

قیمت پایه : 280,140ریال

در انتظار خرید

خازن الکترولیتی 820 میکرو فاراد - 200 ولت

خازن الکترولیتی 820 میکرو فاراد - 200 ولت

..

قیمت پایه : 667,676ریال


 • 5 یا بیشتر 485,583ریال

موجودی : 51 عدد

نمایش 1 تا 17 از 17 (1 صفحه)
'