خازن های الکترولیتی 250 ولتی

خازن الکترولیتی 1 میکرو فاراد - 250 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 1 میکرو فاراد - 250 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 17,160ریال


 • 20 یا بیشتر 5,720ریال
 • 100 یا بیشتر 3,890ریال

خازن الکترولیتی 10 میکرو فاراد - 250 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 10 میکرو فاراد - 250 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 28,600ریال


 • 5 یا بیشتر 18,304ریال
 • 20 یا بیشتر 16,016ریال
 • 100 یا بیشتر 13,728ریال

خازن الکترولیتی 1000 میکرو فاراد - 250 ولت

خازن الکترولیتی 1000 میکرو فاراد - 250 ولت

..

قیمت پایه : 137,280ریال


 • 10 یا بیشتر 114,400ریال

خازن الکترولیتی 1200 میکرو فاراد - 250 ولت

خازن الکترولیتی 1200 میکرو فاراد - 250 ولت

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

خازن الکترولیتی 150 میکرو فاراد - 200 ولت

خازن الکترولیتی 150 میکرو فاراد - 200 ولت

..

قیمت پایه : 25,422ریال


 • 5 یا بیشتر 18,304ریال
 • 20 یا بیشتر 16,016ریال
 • 100 یا بیشتر 13,728ریال

خازن الکترولیتی 180 میکرو فاراد - 250 ولت

خازن الکترولیتی 180 میکرو فاراد - 250 ولت

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

خازن الکترولیتی 2.2 میکرو فاراد - 250 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 2.2 میکرو فاراد - 250 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 25,168ریال


 • 5 یا بیشتر 16,016ریال
 • 50 یا بیشتر 12,584ریال

خازن الکترولیتی 22 میکرو فاراد - 250 ولت

خازن الکترولیتی 22 میکرو فاراد - 250 ولت

..

قیمت پایه : 14,872ریال


 • 5 یا بیشتر 12,584ریال
 • 50 یا بیشتر 10,296ریال
 • 200 یا بیشتر 8,008ریال

خازن الکترولیتی 220 میکرو فاراد - 250 ولت
خازن الکترولیتی 3.3 میکرو فاراد - 250 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 3.3 میکرو فاراد - 250 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 35,464ریال


 • 5 یا بیشتر 25,168ریال
 • 20 یا بیشتر 20,592ریال

خازن الکترولیتی 33 میکرو فاراد - 250 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 33 میکرو فاراد - 250 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 66,352ریال


 • 5 یا بیشتر 45,760ریال
 • 20 یا بیشتر 38,896ریال

خازن الکترولیتی 4.7 میکرو فاراد - 250 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 4.7 میکرو فاراد - 250 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 27,456ریال


 • 5 یا بیشتر 16,016ریال
 • 20 یا بیشتر 13,728ریال
 • 100 یا بیشتر 11,440ریال

خازن الکترولیتی 47 میکرو فاراد - 250 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 47 میکرو فاراد - 250 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 50,336ریال


 • 5 یا بیشتر 34,320ریال
 • 20 یا بیشتر 29,744ریال

خازن الکترولیتی 470 میکرو فاراد - 250 ولت

خازن الکترولیتی 470 میکرو فاراد - 250 ولت

..

قیمت پایه : 100,672ریال


 • 5 یا بیشتر 80,080ریال
 • 20 یا بیشتر 73,216ریال

خازن الکترولیتی 68 میکرو فاراد - 250 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 68 میکرو فاراد - 250 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 125,840ریال


 • 5 یا بیشتر 91,520ریال

خازن الکترولیتی 680 میکرو فاراد - 250 ولت

خازن الکترولیتی 680 میکرو فاراد - 250 ولت

..

قیمت پایه : 91,520ریال


 • 5 یا بیشتر 68,640ریال
 • 50 یا بیشتر 61,776ریال

خازن الکترولیتی 820 میکرو فاراد - 200 ولت

خازن الکترولیتی 820 میکرو فاراد - 200 ولت

..

قیمت پایه : 125,840ریال


 • 5 یا بیشتر 91,520ریال

نمایش 1 تا 17 از 17 (1 صفحه)
'