ثبت درخواست واردات قطعات ثبت درخواست تهیه از بازار فرصت شغلی در ایران میکرو مرکز دانلود

خازن های الکترولیتی 25 ولتی

خازن الکترولیتی 10 میکرو فاراد - 25 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 10 میکرو فاراد - 25 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 28,256ریال


 • 10 یا بیشتر 17,267ریال
 • 100 یا بیشتر 14,128ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

خازن الکترولیتی 100 میکرو فاراد - 25 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 100 میکرو فاراد - 25 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 27,000ریال


 • 5 یا بیشتر 22,500ریال
 • 20 یا بیشتر 20,500ریال
 • 100 یا بیشتر 18,500ریال

موجودی : 198 عدد

خازن الکترولیتی 1000 میکرو فاراد - 25 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 1000 میکرو فاراد - 25 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 70,800ریال


 • 5 یا بیشتر 66,000ریال
 • 20 یا بیشتر 60,000ریال

موجودی : 32 عدد

خازن الکترولیتی 10000 میکرو فاراد - 25 ولت

خازن الکترولیتی 10000 میکرو فاراد - 25 ولت

..

قیمت پایه : 135,240ریال

در انتظار خرید

خازن الکترولیتی 15000 میکرو فاراد - 25 ولت

خازن الکترولیتی 15000 میکرو فاراد - 25 ولت

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

خازن الکترولیتی 22 میکرو فاراد - 25 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 22 میکرو فاراد - 25 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 18,000ریال


 • 5 یا بیشتر 14,400ریال
 • 25 یا بیشتر 13,200ریال
 • 100 یا بیشتر 12,000ریال

موجودی : 156 عدد

خازن الکترولیتی 220 میکرو فاراد - 25 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 220 میکرو فاراد - 25 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 31,200ریال


 • 5 یا بیشتر 26,400ریال
 • 25 یا بیشتر 25,200ریال
 • 100 یا بیشتر 24,000ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

خازن الکترولیتی 2200 میکرو فاراد - 25 ولت

خازن الکترولیتی 2200 میکرو فاراد - 25 ولت

..

قیمت پایه : 38,640ریال

در انتظار خرید

خازن الکترولیتی 22000 میکرو فاراد - 25 ولت

خازن الکترولیتی 22000 میکرو فاراد - 25 ولت

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

خازن الکترولیتی 33 میکرو فاراد - 25 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 33 میکرو فاراد - 25 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 49,662ریال


 • 20 یا بیشتر 27,590ریال
 • 100 یا بیشتر 22,072ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

خازن الکترولیتی 330 میکرو فاراد - 25 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 330 میکرو فاراد - 25 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 42,000ریال


 • 5 یا بیشتر 37,200ریال
 • 25 یا بیشتر 36,000ریال

موجودی : 31 عدد

خازن الکترولیتی 3300 میکرو فاراد - 25 ولت

خازن الکترولیتی 3300 میکرو فاراد - 25 ولت

..

قیمت پایه : 42,000ریال

موجودی : 67 عدد

خازن الکترولیتی 47 میکرو فاراد - 25 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 47 میکرو فاراد - 25 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 38,640ریال

در انتظار خرید

خازن الکترولیتی 470 میکرو فاراد - 25 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 470 میکرو فاراد - 25 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 45,600ریال


 • 5 یا بیشتر 39,600ریال
 • 20 یا بیشتر 36,000ریال

در انتظار خرید

خازن الکترولیتی 4700 میکرو - 25 ولت

خازن الکترولیتی 4700 میکرو - 25 ولت

..

قیمت پایه : 77,280ریال


 • 25 یا بیشتر 67,620ریال
 • 250 یا بیشتر 63,756ریال

در انتظار خرید

خازن الکترولیتی 56000 میکرو فاراد - 25 ولت

خازن الکترولیتی 56000 میکرو فاراد - 25 ولت

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

سفارش به صورت تلفنی

خازن الکترولیتی 6800 میکرو فاراد - 25 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 6800 میکرو فاراد - 25 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 533,715ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

خازن الکترولیتی 68000 میکرو فاراد - 25 ولت

خازن الکترولیتی 68000 میکرو فاراد - 25 ولت

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

سفارش به صورت تلفنی

رنج کامل خازن های الکترولیتی 25 ولت - 14 رنج - بسته 5 تایی

رنج کامل خازن های الکترولیتی 25 ولت - 14 رنج - بسته 5 تایی

10u*5 22u*5 33u*5 47u*5 100u*5 220u*5 330u*5 470u*5 1000u*5 2200u*5 3300u*5 4700u*5 6800..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

سفارش به صورت تلفنی

نمایش 1 تا 19 از 19 (1 صفحه)
'