جهت سفارش اقلامی که در سایت موجود نمی باشد می توانید با فروشگاه تماس بگیرید (66707213 - 021)
فروشگاه تا تاريخ 98/01/17 تعطيل است و تا اين تاريخ امكان خريد حضوري و يا ثبت فاكتور در سايت ميسر نمي باشد .

خازن های الکترولیتی 25 ولتی

خازن الکترولیتی 10 میکرو فاراد - 25 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 10 میکرو فاراد - 25 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 14,625ریال


 • 10 یا بیشتر 8,938ریال
 • 100 یا بیشتر 7,313ریال

موجودی : 322 عدد

خازن الکترولیتی 100 میکرو فاراد - 25 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 100 میکرو فاراد - 25 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 11,500ریال


 • 10 یا بیشتر 10,000ریال
 • 100 یا بیشتر 9,500ریال

موجودی : 44 عدد

خازن الکترولیتی 1000 میکرو فاراد - 25 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 1000 میکرو فاراد - 25 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 62,500ریال


 • 5 یا بیشتر 58,750ریال
 • 20 یا بیشتر 53,750ریال

تهیه از بازار (تماس تلفنی)

خازن الکترولیتی 10000 میکرو فاراد - 25 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 10000 میکرو فاراد - 25 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

خارج از موجودی

خازن الکترولیتی 15000 میکرو فاراد - 25 ولت

خازن الکترولیتی 15000 میکرو فاراد - 25 ولت

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

تهیه از بازار (تماس تلفنی)

خازن الکترولیتی 22 میکرو فاراد - 25 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 22 میکرو فاراد - 25 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 22,849ریال


 • 10 یا بیشتر 17,137ریال
 • 100 یا بیشتر 10,853ریال

موجودی : 102 عدد

خازن الکترولیتی 220 میکرو فاراد - 25 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 220 میکرو فاراد - 25 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 14,500ریال


 • 10 یا بیشتر 13,000ریال
 • 50 یا بیشتر 12,500ریال

موجودی : 59 عدد

خازن الکترولیتی 2200 میکرو فاراد - 25 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 2200 میکرو فاراد - 25 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 69,875ریال


 • 10 یا بیشتر 61,750ریال
 • 50 یا بیشتر 56,875ریال

تهیه از بازار (تماس تلفنی)

خازن الکترولیتی 22000 میکرو فاراد - 25 ولت

خازن الکترولیتی 22000 میکرو فاراد - 25 ولت

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

تهیه از بازار (تماس تلفنی)

خازن الکترولیتی 33 میکرو فاراد - 25 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 33 میکرو فاراد - 25 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 25,705ریال


 • 20 یا بیشتر 14,281ریال
 • 100 یا بیشتر 11,424ریال

موجودی : 132 عدد

خازن الکترولیتی 330 میکرو فاراد - 25 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 330 میکرو فاراد - 25 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 37,129ریال


 • 10 یا بیشتر 22,849ریال
 • 100 یا بیشتر 19,993ریال

موجودی : 2 عدد

خازن الکترولیتی 3300 میکرو فاراد - 25 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 3300 میکرو فاراد - 25 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 116,188ریال


 • 40 یا بیشتر 100,000ریال

تهیه از بازار (تماس تلفنی)

خازن الکترولیتی 47 میکرو فاراد - 25 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 47 میکرو فاراد - 25 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 28,561ریال


 • 10 یا بیشتر 19,993ریال
 • 100 یا بیشتر 14,281ریال

موجودی : 15 عدد

خازن الکترولیتی 470 میکرو فاراد - 25 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 470 میکرو فاراد - 25 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 22,000ریال


 • 10 یا بیشتر 19,000ریال
 • 100 یا بیشتر 18,000ریال

تهیه از بازار (تماس تلفنی)

خازن الکترولیتی 4700 میکرو - 25 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 4700 میکرو - 25 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 162,500ریال


 • 5 یا بیشتر 146,250ریال
 • 20 یا بیشتر 141,375ریال

تهیه از بازار (تماس تلفنی)

خازن الکترولیتی 56000 میکرو فاراد - 25 ولت

خازن الکترولیتی 56000 میکرو فاراد - 25 ولت

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

تهیه از بازار (تماس تلفنی)

خازن الکترولیتی 6800 میکرو فاراد - 25 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 6800 میکرو فاراد - 25 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 276,250ریال

موجودی : 27 عدد

خازن الکترولیتی 68000 میکرو فاراد - 25 ولت

خازن الکترولیتی 68000 میکرو فاراد - 25 ولت

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

تهیه از بازار (تماس تلفنی)

رنج کامل خازن های الکترولیتی 25 ولت - 14 رنج - بسته 5 تایی

رنج کامل خازن های الکترولیتی 25 ولت - 14 رنج - بسته 5 تایی

10u*5 22u*5 33u*5 47u*5 100u*5 220u*5 330u*5 470u*5 1000u*5 2200u*5 3300u*5 4700u*5 6800..

قیمت پایه : 2,113,514ریال

پيش سفارش

نمایش 1 تا 19 از 19 (1 صفحه)
'