جهت سفارش اقلامی که در سایت موجود نمی باشد می توانید با فروشگاه تماس بگیرید (66707213 - 021)

خازن های الکترولیتی 16 ولتی

خازن الکترولیتی 10 میکروفاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 10 میکروفاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 10,000ریال


 • 10 یا بیشتر 7,711ریال
 • 100 یا بیشتر 6,169ریال

تهیه از بازار (تماس تلفنی)

خازن الکترولیتی 100 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 100 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 13,000ریال


 • 20 یا بیشتر 10,238ریال
 • 200 یا بیشتر 8,775ریال

تهیه از بازار (تماس تلفنی)

خازن الکترولیتی 1000 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 1000 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 29,000ریال


 • 5 یا بیشتر 25,500ریال
 • 20 یا بیشتر 24,500ریال
 • 100 یا بیشتر 23,500ریال

موجودی : 52 عدد

خازن الکترولیتی 10000 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 10000 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 45,000ریال

تهیه از بازار (تماس تلفنی)

خازن الکترولیتی 100000 میکرو فاراد - 16 ولت

خازن الکترولیتی 100000 میکرو فاراد - 16 ولت

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

خارج از موجودی

خازن الکترولیتی 15000 میکرو فاراد - 16 ولت

خازن الکترولیتی 15000 میکرو فاراد - 16 ولت

..

قیمت پایه : 159,942ریال

موجودی : 84 عدد

خازن الکترولیتی 22 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 22 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 15,994ریال


 • 10 یا بیشتر 12,852ریال
 • 100 یا بیشتر 7,197ریال

موجودی : 304 عدد

خازن الکترولیتی 220 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 220 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 20,000ریال


 • 20 یا بیشتر 15,423ریال
 • 100 یا بیشتر 12,852ریال

موجودی : 4 عدد

خازن الکترولیتی 2200 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 2200 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 52,000ریال

خارج از موجودی

خازن الکترولیتی 22000 میکرو فاراد - 16 ولت

خازن الکترولیتی 22000 میکرو فاراد - 16 ولت

..

قیمت پایه : 228,488ریال

موجودی : 14 عدد

خازن الکترولیتی 33 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 33 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 20,564ریال


 • 10 یا بیشتر 12,852ریال
 • 100 یا بیشتر 9,254ریال

موجودی : 292 عدد

خازن الکترولیتی 330 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 330 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 25,134ریال


 • 10 یا بیشتر 15,423ریال
 • 50 یا بیشتر 12,852ریال

موجودی : 68 عدد

خازن الکترولیتی 3300 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 3300 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

خارج از موجودی

خازن الکترولیتی 33000 میکرو فاراد - 16 ولت

خازن الکترولیتی 33000 میکرو فاراد - 16 ولت

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

خارج از موجودی

خازن الکترولیتی 47 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 47 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 18,279ریال


 • 20 یا بیشتر 12,852ریال
 • 100 یا بیشتر 9,768ریال

موجودی : 2 عدد

خازن الکترولیتی 470 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 470 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 36,558ریال


 • 10 یا بیشتر 28,275ریال
 • 50 یا بیشتر 23,134ریال

تهیه از بازار (تماس تلفنی)

خازن الکترولیتی 4700 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 4700 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 137,093ریال


 • 10 یا بیشتر 123,384ریال
 • 50 یا بیشتر 102,820ریال

تهیه از بازار (تماس تلفنی)

خازن الکترولیتی 47000 میکرو فاراد - 16 ولت

خازن الکترولیتی 47000 میکرو فاراد - 16 ولت

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

خارج از موجودی

رنج خازن های الکترولیتی رنج 16 ولت - 13 رنج - بسته 5 تایی

رنج خازن های الکترولیتی رنج 16 ولت - 13 رنج - بسته 5 تایی

10u * 5 22u*5 33u*5 47u *5 100u *5 220u *5 330u *5 470u *5 1000u * 5 2200u *5 3300u *5 47..

قیمت پایه : 776,859ریال

پيش سفارش

نمایش 1 تا 19 از 19 (1 صفحه)
'