با توجه به نوسانات نرخ ارز ، ممکن است قیمت برخی از اجناس پس از ثبت فاکتور تغییر کند .

تا اطلاع ثانوی امکان هیچگونه فروش حضوری وجود ندارد و تنها سفارشات اینترنتی ارسال خواهند شد .


خازن های الکترولیتی 16 ولتی

خازن الکترولیتی 10 میکروفاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 10 میکروفاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 11,875ریال


 • 5 یا بیشتر 9,375ریال
 • 20 یا بیشتر 8,125ریال
 • 100 یا بیشتر 7,500ریال

موجودی : 303 عدد

خازن الکترولیتی 100 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 100 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 12,500ریال


 • 5 یا بیشتر 10,625ریال
 • 20 یا بیشتر 9,375ریال
 • 50 یا بیشتر 8,125ریال

در انتظار خرید

خازن الکترولیتی 1000 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 1000 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 31,250ریال


 • 5 یا بیشتر 26,250ریال
 • 20 یا بیشتر 25,000ریال
 • 100 یا بیشتر 23,750ریال

در انتظار خرید

خازن الکترولیتی 10000 میکرو فاراد - 16 ولت

خازن الکترولیتی 10000 میکرو فاراد - 16 ولت

..

قیمت پایه : 56,250ریال

موجودی : 1 عدد

خازن الکترولیتی 100000 میکرو فاراد - 16 ولت

خازن الکترولیتی 100000 میکرو فاراد - 16 ولت

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

خارج از موجودی

خازن الکترولیتی 15000 میکرو فاراد - 16 ولت

خازن الکترولیتی 15000 میکرو فاراد - 16 ولت

..

قیمت پایه : 199,927ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

خازن الکترولیتی 22 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 22 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 19,993ریال


 • 10 یا بیشتر 16,066ریال
 • 100 یا بیشتر 8,997ریال

موجودی : 126 عدد

خازن الکترولیتی 220 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 220 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 20,000ریال


 • 10 یا بیشتر 16,250ریال
 • 50 یا بیشتر 15,000ریال

در انتظار خرید

خازن الکترولیتی 2200 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 2200 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 56,250ریال


 • 5 یا بیشتر 51,250ریال
 • 20 یا بیشتر 48,750ریال

موجودی : 31 عدد

خازن الکترولیتی 22000 میکرو فاراد - 16 ولت

خازن الکترولیتی 22000 میکرو فاراد - 16 ولت

..

قیمت پایه : 168,750ریال

موجودی : 13 عدد

خازن الکترولیتی 33 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 33 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 25,705ریال


 • 5 یا بیشتر 11,875ریال
 • 20 یا بیشتر 10,625ریال

موجودی : 165 عدد

خازن الکترولیتی 330 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 330 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 23,750ریال


 • 5 یا بیشتر 20,000ریال
 • 20 یا بیشتر 18,750ریال
 • 50 یا بیشتر 17,500ریال

موجودی : 65 عدد

خازن الکترولیتی 3300 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 3300 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 62,500ریال


 • 5 یا بیشتر 56,250ریال
 • 20 یا بیشتر 53,750ریال

موجودی : 7 عدد

خازن الکترولیتی 33000 میکرو فاراد - 16 ولت

خازن الکترولیتی 33000 میکرو فاراد - 16 ولت

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

خارج از موجودی

خازن الکترولیتی 47 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 47 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 11,250ریال


 • 20 یا بیشتر 8,750ریال
 • 100 یا بیشتر 7,500ریال

موجودی : 202 عدد

خازن الکترولیتی 470 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 470 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 22,500ریال


 • 5 یا بیشتر 20,000ریال
 • 20 یا بیشتر 17,500ریال

در انتظار خرید

خازن الکترولیتی 4700 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 4700 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 72,500ریال


 • 5 یا بیشتر 62,500ریال
 • 50 یا بیشتر 58,750ریال

در انتظار خرید

خازن الکترولیتی 47000 میکرو فاراد - 16 ولت

خازن الکترولیتی 47000 میکرو فاراد - 16 ولت

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

خارج از موجودی

رنج خازن های الکترولیتی رنج 16 ولت - 13 رنج - بسته 5 تایی

رنج خازن های الکترولیتی رنج 16 ولت - 13 رنج - بسته 5 تایی

10u * 5 22u*5 33u*5 47u *5 100u *5 220u *5 330u *5 470u *5 1000u * 5 2200u *5 3300u *5 47..

قیمت پایه : 971,074ریال

پيش سفارش

خازن الکترولیتی 6800 میکرو فاراد - 16 ولت

خازن الکترولیتی 6800 میکرو فاراد - 16 ولت

..

قیمت پایه : 41,250ریال

موجودی : 34 عدد

نمایش 1 تا 20 از 20 (1 صفحه)
'