قیمت های سایت در حال بروز رسانی می باشد . جهت استعلام قیمت و یا تهیه مواردی که در سایت موجود نمی باشد ، می توانید به شماره 09039407345 در واتساپ یا ایتا پیام دهید .


ثبت درخواست واردات قطعات ثبت درخواست تهیه از بازار فرصت شغلی در ایران میکرو مرکز دانلود

خازن های الکترولیتی 16 ولتی

خازن الکترولیتی 10 میکروفاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 10 میکروفاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 25,167ریال


 • 5 یا بیشتر 19,869ریال
 • 20 یا بیشتر 17,220ریال
 • 100 یا بیشتر 15,895ریال

در انتظار خرید

خازن الکترولیتی 100 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 100 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 29,481ریال


 • 5 یا بیشتر 22,625ریال
 • 20 یا بیشتر 20,568ریال
 • 50 یا بیشتر 18,511ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

خازن الکترولیتی 1000 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 1000 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 95,436ریال


 • 5 یا بیشتر 85,563ریال
 • 20 یا بیشتر 82,272ریال
 • 100 یا بیشتر 78,982ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

خازن الکترولیتی 10000 میکرو فاراد - 16 ولت

خازن الکترولیتی 10000 میکرو فاراد - 16 ولت

..

قیمت پایه : 119,213ریال

در انتظار خرید

خازن الکترولیتی 100000 میکرو فاراد - 16 ولت

خازن الکترولیتی 100000 میکرو فاراد - 16 ولت

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

سفارش به صورت تلفنی

خازن الکترولیتی 15000 میکرو فاراد - 16 ولت

خازن الکترولیتی 15000 میکرو فاراد - 16 ولت

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

سفارش به صورت تلفنی

خازن الکترولیتی 22 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 22 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 42,371ریال


 • 10 یا بیشتر 34,048ریال
 • 100 یا بیشتر 19,067ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

خازن الکترولیتی 220 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 220 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 31,050ریال


 • 5 یا بیشتر 24,150ریال
 • 25 یا بیشتر 21,850ریال
 • 100 یا بیشتر 19,550ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

خازن الکترولیتی 2200 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 2200 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 135,749ریال


 • 5 یا بیشتر 130,265ریال
 • 20 یا بیشتر 116,553ریال
 • 100 یا بیشتر 102,841ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

خازن الکترولیتی 22000 میکرو فاراد - 16 ولت

خازن الکترولیتی 22000 میکرو فاراد - 16 ولت

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

سفارش به صورت تلفنی

خازن الکترولیتی 33 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 33 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 54,477ریال


 • 5 یا بیشتر 25,167ریال
 • 20 یا بیشتر 22,518ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

خازن الکترولیتی 330 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 330 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 47,992ریال


 • 5 یا بیشتر 45,250ریال
 • 20 یا بیشتر 39,765ریال
 • 50 یا بیشتر 35,651ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

خازن الکترولیتی 3300 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 3300 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 149,462ریال


 • 5 یا بیشتر 134,378ریال
 • 20 یا بیشتر 122,037ریال
 • 100 یا بیشتر 112,439ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

خازن الکترولیتی 33000 میکرو فاراد - 16 ولت

خازن الکترولیتی 33000 میکرو فاراد - 16 ولت

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

سفارش به صورت تلفنی

خازن الکترولیتی 47 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 47 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 23,843ریال


 • 20 یا بیشتر 18,544ریال
 • 100 یا بیشتر 15,895ریال

در انتظار خرید

خازن الکترولیتی 470 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 470 میکرو فاراد - 16 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 53,477ریال


 • 5 یا بیشتر 47,992ریال
 • 20 یا بیشتر 43,879ریال
 • 50 یا بیشتر 39,765ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

خازن الکترولیتی 4700 میکرو فاراد - 16 ولت

خازن الکترولیتی 4700 میکرو فاراد - 16 ولت

..

قیمت پایه : 80,901ریال


 • 5 یا بیشتر 67,189ریال
 • 50 یا بیشتر 60,333ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

خازن الکترولیتی 47000 میکرو فاراد - 16 ولت

خازن الکترولیتی 47000 میکرو فاراد - 16 ولت

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

سفارش به صورت تلفنی

رنج خازن های الکترولیتی رنج 16 ولت - 13 رنج - بسته 5 تایی

رنج خازن های الکترولیتی رنج 16 ولت - 13 رنج - بسته 5 تایی

10u * 5 22u*5 33u*5 47u *5 100u *5 220u *5 330u *5 470u *5 1000u * 5 2200u *5 3300u *5 47..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

سفارش به صورت تلفنی

خازن الکترولیتی 6800 میکرو فاراد - 16 ولت

خازن الکترولیتی 6800 میکرو فاراد - 16 ولت

..

قیمت پایه : 87,423ریال

در انتظار خرید

نمایش 1 تا 20 از 20 (1 صفحه)
'