قیمت های سایت در حال بروز رسانی می باشد . جهت استعلام قیمت و یا تهیه مواردی که در سایت موجود نمی باشد ، می توانید به شماره 09039407345 در واتساپ یا ایتا پیام دهید .


ثبت درخواست واردات قطعات ثبت درخواست تهیه از بازار فرصت شغلی در ایران میکرو مرکز دانلود

خازن های الکترولیتی 100 ولتی

خازن الکترولیتی 1 میکروفاراد - 100 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 1 میکروفاراد - 100 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 91,552ریال


 • 10 یا بیشتر 49,938ریال
 • 100 یا بیشتر 33,292ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

خازن الکترولیتی 10 میکروفاراد - 100 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 10 میکروفاراد - 100 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 119,018ریال


 • 5 یا بیشتر 74,906ریال
 • 20 یا بیشتر 63,254ریال
 • 100 یا بیشتر 51,602ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

خازن الکترولیتی 100 میکرو فاراد - 100 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 100 میکرو فاراد - 100 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 253,673ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

خازن الکترولیتی 1000 میکرو فاراد - 100 ولت

خازن الکترولیتی 1000 میکرو فاراد - 100 ولت

..

قیمت پایه : 262,268ریال

خارج از موجودی

خازن الکترولیتی 1500 میکروفاراد - 100 ولت

خازن الکترولیتی 1500 میکروفاراد - 100 ولت

..

قیمت پایه : 633,152ریال

خارج از موجودی

خازن الکترولیتی 2.2 میکرو فاراد - 100 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 2.2 میکرو فاراد - 100 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 86,098ریال


 • 5 یا بیشتر 73,183ریال
 • 20 یا بیشتر 64,574ریال
 • 100 یا بیشتر 60,269ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

خازن الکترولیتی 22 میکروفاراد - 100 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 22 میکروفاراد - 100 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 148,090ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

خازن الکترولیتی 220 میکروفاراد - 100 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 220 میکروفاراد - 100 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 473,539ریال

خارج از موجودی

خازن الکترولیتی 3.3 میکروفاراد - 100 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 3.3 میکروفاراد - 100 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 107,623ریال


 • 5 یا بیشتر 86,098ریال
 • 20 یا بیشتر 73,183ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

خازن الکترولیتی 33 میکرو فاراد - 100 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 33 میکرو فاراد - 100 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 155,639ریال


 • 5 یا بیشتر 108,198ریال
 • 20 یا بیشتر 91,552ریال
 • 100 یا بیشتر 74,906ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

خازن الکترولیتی 330 میکرو فاراد - 100 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 330 میکرو فاراد - 100 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 439,451ریال


 • 5 یا بیشتر 316,271ریال
 • 20 یا بیشتر 282,980ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

خازن الکترولیتی 3300 میکروفاراد - 100 ولت

خازن الکترولیتی 3300 میکروفاراد - 100 ولت

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

در انتظار خرید

خازن الکترولیتی 47 میکروفاراد - 100 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 47 میکروفاراد - 100 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 185,113ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

خازن الکترولیتی 470 میکروفاراد - 100 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 470 میکروفاراد - 100 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 915,522ریال


 • 5 یا بیشتر 665,834ریال
 • 20 یا بیشتر 582,605ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

خازن الکترولیتی 680 میکروفاراد - 100 ولت

خازن الکترولیتی 680 میکروفاراد - 100 ولت

..

قیمت پایه : 304,655ریال

در انتظار خرید

نمایش 1 تا 15 از 15 (1 صفحه)
'