ثبت درخواست واردات قطعات ثبت درخواست تهیه از بازار فرصت شغلی در ایران میکرو مرکز دانلود

خازن های الکترولیتی 100 ولتی

خازن الکترولیتی 1 میکروفاراد - 100 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 1 میکروفاراد - 100 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 66,768ریال


 • 10 یا بیشتر 36,419ریال
 • 100 یا بیشتر 24,279ریال

موجودی : 167 عدد

خازن الکترولیتی 10 میکروفاراد - 100 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 10 میکروفاراد - 100 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 86,798ریال


 • 5 یا بیشتر 54,628ریال
 • 20 یا بیشتر 46,130ریال
 • 100 یا بیشتر 37,633ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

خازن الکترولیتی 100 میکرو فاراد - 100 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 100 میکرو فاراد - 100 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

موجودی : 15 عدد

خازن الکترولیتی 1000 میکرو فاراد - 100 ولت

خازن الکترولیتی 1000 میکرو فاراد - 100 ولت

..

قیمت پایه : 191,268ریال

خارج از موجودی

خازن الکترولیتی 1500 میکروفاراد - 100 ولت

خازن الکترولیتی 1500 میکروفاراد - 100 ولت

..

قیمت پایه : 461,748ریال

خارج از موجودی

خازن الکترولیتی 2.2 میکرو فاراد - 100 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 2.2 میکرو فاراد - 100 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 62,790ریال


 • 5 یا بیشتر 53,372ریال
 • 20 یا بیشتر 47,093ریال
 • 100 یا بیشتر 43,953ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

خازن الکترولیتی 22 میکروفاراد - 100 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 22 میکروفاراد - 100 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

موجودی : 21 عدد

خازن الکترولیتی 220 میکروفاراد - 100 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 220 میکروفاراد - 100 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 345,345ریال

خارج از موجودی

خازن الکترولیتی 3.3 میکروفاراد - 100 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 3.3 میکروفاراد - 100 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 78,488ریال


 • 5 یا بیشتر 62,790ریال
 • 20 یا بیشتر 53,372ریال

موجودی : 55 عدد

خازن الکترولیتی 33 میکرو فاراد - 100 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 33 میکرو فاراد - 100 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 113,505ریال


 • 5 یا بیشتر 78,907ریال
 • 20 یا بیشتر 66,768ریال
 • 100 یا بیشتر 54,628ریال

موجودی : 7 عدد

خازن الکترولیتی 330 میکرو فاراد - 100 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 330 میکرو فاراد - 100 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 320,485ریال


 • 5 یا بیشتر 230,652ریال
 • 20 یا بیشتر 206,373ریال

موجودی : 22 عدد

خازن الکترولیتی 3300 میکروفاراد - 100 ولت

خازن الکترولیتی 3300 میکروفاراد - 100 ولت

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

در انتظار خرید

خازن الکترولیتی 47 میکروفاراد - 100 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 47 میکروفاراد - 100 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

موجودی : 8 عدد

خازن الکترولیتی 470 میکروفاراد - 100 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 470 میکروفاراد - 100 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 667,676ریال


 • 5 یا بیشتر 485,583ریال
 • 20 یا بیشتر 424,885ریال

موجودی : 48 عدد

خازن الکترولیتی 680 میکروفاراد - 100 ولت

خازن الکترولیتی 680 میکروفاراد - 100 ولت

..

قیمت پایه : 222,180ریال

در انتظار خرید

نمایش 1 تا 15 از 15 (1 صفحه)
'