جهت سفارش اقلامی که در سایت موجود نمی باشد می توانید با فروشگاه تماس بگیرید (66707213 - 021)

خازن های الکترولیتی 100 ولتی

خازن الکترولیتی 1 میکروفاراد - 100 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 1 میکروفاراد - 100 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 34,559ریال


 • 10 یا بیشتر 18,850ریال
 • 100 یا بیشتر 12,567ریال

خازن الکترولیتی 10 میکروفاراد - 100 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 10 میکروفاراد - 100 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 44,926ریال


 • 5 یا بیشتر 28,275ریال
 • 20 یا بیشتر 23,877ریال
 • 100 یا بیشتر 19,479ریال

خازن الکترولیتی 100 میکرو فاراد - 100 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 100 میکرو فاراد - 100 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

خازن الکترولیتی 1000 میکرو فاراد - 100 ولت
خازن الکترولیتی 1500 میکروفاراد - 100 ولت
خازن الکترولیتی 2.2 میکرو فاراد - 100 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 2.2 میکرو فاراد - 100 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 32,500ریال


 • 5 یا بیشتر 27,625ریال
 • 20 یا بیشتر 24,375ریال
 • 100 یا بیشتر 22,750ریال

خازن الکترولیتی 22 میکروفاراد - 100 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 22 میکروفاراد - 100 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 51,838ریال


 • 5 یا بیشتر 34,559ریال
 • 20 یا بیشتر 28,275ریال

خازن الکترولیتی 220 میکروفاراد - 100 ولت - بسته 5 تایی
خازن الکترولیتی 3.3 میکروفاراد - 100 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 3.3 میکروفاراد - 100 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 40,625ریال


 • 5 یا بیشتر 32,500ریال
 • 20 یا بیشتر 27,625ریال

خازن الکترولیتی 33 میکرو فاراد - 100 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 33 میکرو فاراد - 100 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 58,750ریال


 • 5 یا بیشتر 40,842ریال
 • 20 یا بیشتر 34,559ریال
 • 100 یا بیشتر 28,275ریال

خازن الکترولیتی 330 میکرو فاراد - 100 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 330 میکرو فاراد - 100 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 165,882ریال


 • 5 یا بیشتر 119,385ریال
 • 20 یا بیشتر 106,818ریال

خازن الکترولیتی 3300 میکروفاراد - 100 ولت
خازن الکترولیتی 47 میکروفاراد - 100 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 47 میکروفاراد - 100 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 65,662ریال


 • 5 یا بیشتر 43,984ریال
 • 20 یا بیشتر 31,417ریال
 • 100 یا بیشتر 28,275ریال

خازن الکترولیتی 470 میکروفاراد - 100 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 470 میکروفاراد - 100 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 345,588ریال


 • 5 یا بیشتر 251,337ریال
 • 20 یا بیشتر 219,920ریال

خازن الکترولیتی 680 میکروفاراد - 100 ولت
نمایش 1 تا 15 از 15 (1 صفحه)
'