خازن های الکترولیتی 100 ولتی

خازن الکترولیتی 1 میکروفاراد - 100 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 1 میکروفاراد - 100 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 5,500ریال


 • 10 یا بیشتر 3,000ریال
 • 100 یا بیشتر 2,000ریال

خازن الکترولیتی 10 میکروفاراد - 100 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 10 میکروفاراد - 100 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 7,150ریال


 • 5 یا بیشتر 4,500ریال
 • 20 یا بیشتر 3,800ریال
 • 100 یا بیشتر 3,100ریال

خازن الکترولیتی 100 میکرو فاراد - 100 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 100 میکرو فاراد - 100 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

خازن الکترولیتی 1000 میکرو فاراد - 100 ولت
خازن الکترولیتی 1500 میکروفاراد - 100 ولت
خازن الکترولیتی 2.2 میکرو فاراد - 100 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 2.2 میکرو فاراد - 100 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 5,500ریال


 • 5 یا بیشتر 3,000ریال
 • 20 یا بیشتر 2,300ریال
 • 100 یا بیشتر 1,800ریال

خازن الکترولیتی 22 میکروفاراد - 100 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 22 میکروفاراد - 100 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 8,250ریال


 • 5 یا بیشتر 5,500ریال
 • 20 یا بیشتر 4,500ریال

خازن الکترولیتی 220 میکروفاراد - 100 ولت - بسته 5 تایی
خازن الکترولیتی 3.3 میکروفاراد - 100 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 3.3 میکروفاراد - 100 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 8,800ریال


 • 5 یا بیشتر 6,000ریال
 • 20 یا بیشتر 5,000ریال

خازن الکترولیتی 33 میکرو فاراد - 100 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 33 میکرو فاراد - 100 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 9,350ریال


 • 5 یا بیشتر 6,500ریال
 • 20 یا بیشتر 5,500ریال
 • 100 یا بیشتر 4,500ریال

خازن الکترولیتی 330 میکرو فاراد - 100 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 330 میکرو فاراد - 100 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 26,400ریال


 • 5 یا بیشتر 19,000ریال
 • 20 یا بیشتر 17,000ریال

خازن الکترولیتی 3300 میکروفاراد - 100 ولت
خازن الکترولیتی 47 میکروفاراد - 100 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 47 میکروفاراد - 100 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 10,450ریال


 • 5 یا بیشتر 7,000ریال
 • 20 یا بیشتر 5,000ریال
 • 100 یا بیشتر 4,500ریال

خازن الکترولیتی 470 میکروفاراد - 100 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 470 میکروفاراد - 100 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 55,000ریال


 • 5 یا بیشتر 40,000ریال
 • 20 یا بیشتر 35,000ریال

خازن الکترولیتی 680 میکروفاراد - 100 ولت
نمایش 1 تا 15 از 15 (1 صفحه)
'