خازن های الکترولیتی 100 ولتی

خازن الکترولیتی 1 میکروفاراد - 100 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 1 میکروفاراد - 100 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 21,267ریال


 • 10 یا بیشتر 11,600ریال
 • 100 یا بیشتر 7,733ریال

خازن الکترولیتی 10 میکروفاراد - 100 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 10 میکروفاراد - 100 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 27,647ریال


 • 5 یا بیشتر 17,400ریال
 • 20 یا بیشتر 14,694ریال
 • 100 یا بیشتر 11,987ریال

خازن الکترولیتی 100 میکرو فاراد - 100 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 100 میکرو فاراد - 100 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

خازن الکترولیتی 1000 میکرو فاراد - 100 ولت
خازن الکترولیتی 1500 میکروفاراد - 100 ولت
خازن الکترولیتی 2.2 میکرو فاراد - 100 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 2.2 میکرو فاراد - 100 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 20,000ریال


 • 5 یا بیشتر 17,000ریال
 • 20 یا بیشتر 15,000ریال
 • 100 یا بیشتر 14,000ریال

خازن الکترولیتی 22 میکروفاراد - 100 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 22 میکروفاراد - 100 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 31,900ریال


 • 5 یا بیشتر 21,267ریال
 • 20 یا بیشتر 17,400ریال

خازن الکترولیتی 220 میکروفاراد - 100 ولت - بسته 5 تایی
خازن الکترولیتی 3.3 میکروفاراد - 100 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 3.3 میکروفاراد - 100 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 25,000ریال


 • 5 یا بیشتر 20,000ریال
 • 20 یا بیشتر 17,000ریال

خازن الکترولیتی 33 میکرو فاراد - 100 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 33 میکرو فاراد - 100 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 36,154ریال


 • 5 یا بیشتر 25,134ریال
 • 20 یا بیشتر 21,267ریال
 • 100 یا بیشتر 17,400ریال

خازن الکترولیتی 330 میکرو فاراد - 100 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 330 میکرو فاراد - 100 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 102,081ریال


 • 5 یا بیشتر 73,468ریال
 • 20 یا بیشتر 65,734ریال

خازن الکترولیتی 3300 میکروفاراد - 100 ولت
خازن الکترولیتی 47 میکروفاراد - 100 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 47 میکروفاراد - 100 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 40,407ریال


 • 5 یا بیشتر 27,067ریال
 • 20 یا بیشتر 19,334ریال
 • 100 یا بیشتر 17,400ریال

خازن الکترولیتی 470 میکروفاراد - 100 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 470 میکروفاراد - 100 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 212,670ریال


 • 5 یا بیشتر 154,669ریال
 • 20 یا بیشتر 135,335ریال

خازن الکترولیتی 680 میکروفاراد - 100 ولت
نمایش 1 تا 15 از 15 (1 صفحه)
'