خازن های الکترولیتی 100 ولتی

خازن الکترولیتی 1 میکروفاراد - 100 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 1 میکروفاراد - 100 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 12,584ریال


 • 10 یا بیشتر 6,864ریال
 • 100 یا بیشتر 4,576ریال

خازن الکترولیتی 10 میکروفاراد - 100 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 10 میکروفاراد - 100 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 16,359ریال


 • 5 یا بیشتر 10,296ریال
 • 20 یا بیشتر 8,694ریال
 • 100 یا بیشتر 7,093ریال

خازن الکترولیتی 100 میکرو فاراد - 100 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 100 میکرو فاراد - 100 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

خازن الکترولیتی 1000 میکرو فاراد - 100 ولت
خازن الکترولیتی 1500 میکروفاراد - 100 ولت
خازن الکترولیتی 2.2 میکرو فاراد - 100 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 2.2 میکرو فاراد - 100 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 12,584ریال


 • 5 یا بیشتر 6,864ریال
 • 20 یا بیشتر 5,262ریال
 • 100 یا بیشتر 4,118ریال

خازن الکترولیتی 22 میکروفاراد - 100 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 22 میکروفاراد - 100 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 18,876ریال


 • 5 یا بیشتر 12,584ریال
 • 20 یا بیشتر 10,296ریال

خازن الکترولیتی 220 میکروفاراد - 100 ولت - بسته 5 تایی
خازن الکترولیتی 3.3 میکروفاراد - 100 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 3.3 میکروفاراد - 100 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 20,134ریال


 • 5 یا بیشتر 13,728ریال
 • 20 یا بیشتر 11,440ریال

خازن الکترولیتی 33 میکرو فاراد - 100 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 33 میکرو فاراد - 100 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 21,393ریال


 • 5 یا بیشتر 14,872ریال
 • 20 یا بیشتر 12,584ریال
 • 100 یا بیشتر 10,296ریال

خازن الکترولیتی 330 میکرو فاراد - 100 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 330 میکرو فاراد - 100 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 60,403ریال


 • 5 یا بیشتر 43,472ریال
 • 20 یا بیشتر 38,896ریال

خازن الکترولیتی 3300 میکروفاراد - 100 ولت
خازن الکترولیتی 47 میکروفاراد - 100 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 47 میکروفاراد - 100 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 23,910ریال


 • 5 یا بیشتر 16,016ریال
 • 20 یا بیشتر 11,440ریال
 • 100 یا بیشتر 10,296ریال

خازن الکترولیتی 470 میکروفاراد - 100 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 470 میکروفاراد - 100 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 125,840ریال


 • 5 یا بیشتر 91,520ریال
 • 20 یا بیشتر 80,080ریال

خازن الکترولیتی 680 میکروفاراد - 100 ولت
نمایش 1 تا 15 از 15 (1 صفحه)
'