خازن های الکترولیتی 10 ولتی

خازن الکترولیت 180میکروفاراد - 10 ولت - بسته 5 تایی
خازن الکترولیت 220 میکروفاراد - 10 ولت - بسته 5 تایی
خازن الکترولیت 3300 میکروفاراد - 10 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت 3300 میکروفاراد - 10 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 25,000ریال


  • 20 یا بیشتر 20,000ریال

خازن الکترولیت 4700میکروفاراد - 10 ولت - بسته 5 تایی
خازن الکترولیتی 100 میکرو فاراد - 10 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 100 میکرو فاراد - 10 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 3,500ریال


  • 10 یا بیشتر 2,000ریال
  • 50 یا بیشتر 1,600ریال

خازن الکترولیتی 1500 میکرو فاراد - 10 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 1500 میکرو فاراد - 10 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 7,800ریال


  • 20 یا بیشتر 7,400ریال

خازن الکترولیتی 180 میکرو فاراد - 10 ولت - بسته 5 تایی
خازن الکترولیتی 220 میکرو فاراد - 10 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 220 میکرو فاراد - 10 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 4,500ریال


  • 10 یا بیشتر 2,500ریال
  • 50 یا بیشتر 1,500ریال

خازن الکترولیتی 47 میکرو فاراد - 10 ولت - بسته 5 تایی
خازن الکترولیتی 470 میکرو فاراد - 10 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 470 میکرو فاراد - 10 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 5,000ریال


  • 20 یا بیشتر 3,000ریال
  • 200 یا بیشتر 2,500ریال

نمایش 1 تا 10 از 10 (1 صفحه)
'