خازن های الکترولیتی 10 ولتی

خازن الکترولیت 180میکروفاراد - 10 ولت - بسته 5 تایی
خازن الکترولیت 220 میکروفاراد - 10 ولت - بسته 5 تایی
خازن الکترولیت 3300 میکروفاراد - 10 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت 3300 میکروفاراد - 10 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 52,000ریال


  • 20 یا بیشتر 41,600ریال

خازن الکترولیت 4700میکروفاراد - 10 ولت - بسته 5 تایی
خازن الکترولیتی 100 میکرو فاراد - 10 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 100 میکرو فاراد - 10 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 7,280ریال


  • 10 یا بیشتر 4,160ریال
  • 50 یا بیشتر 3,328ریال

خازن الکترولیتی 1500 میکرو فاراد - 10 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 1500 میکرو فاراد - 10 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 16,224ریال


  • 20 یا بیشتر 15,392ریال

خازن الکترولیتی 180 میکرو فاراد - 10 ولت - بسته 5 تایی
خازن الکترولیتی 47 میکرو فاراد - 10 ولت - بسته 5 تایی
خازن الکترولیتی 470 میکرو فاراد - 10 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 470 میکرو فاراد - 10 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 10,400ریال


  • 20 یا بیشتر 6,240ریال
  • 200 یا بیشتر 5,200ریال

نمایش 1 تا 9 از 9 (1 صفحه)
'