جهت سفارش اقلامی که در سایت موجود نمی باشد می توانید با فروشگاه تماس بگیرید (66707213 - 021)

خازن های الکترولیتی 10 ولتی

خازن الکترولیت 180میکروفاراد - 10 ولت - بسته 5 تایی
خازن الکترولیت 220 میکروفاراد - 10 ولت - بسته 5 تایی
خازن الکترولیت 3300 میکروفاراد - 10 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت 3300 میکروفاراد - 10 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 114,244ریال


  • 20 یا بیشتر 91,395ریال

خازن الکترولیت 4700میکروفاراد - 10 ولت - بسته 5 تایی
خازن الکترولیتی 100 میکرو فاراد - 10 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 100 میکرو فاراد - 10 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 15,994ریال


  • 10 یا بیشتر 9,140ریال
  • 50 یا بیشتر 7,312ریال

خازن الکترولیتی 1500 میکرو فاراد - 10 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 1500 میکرو فاراد - 10 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 35,644ریال


  • 20 یا بیشتر 33,816ریال

خازن الکترولیتی 180 میکرو فاراد - 10 ولت - بسته 5 تایی
خازن الکترولیتی 47 میکرو فاراد - 10 ولت - بسته 5 تایی
خازن الکترولیتی 470 میکرو فاراد - 10 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیتی 470 میکرو فاراد - 10 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 22,849ریال


  • 20 یا بیشتر 13,709ریال
  • 200 یا بیشتر 11,424ریال

نمایش 1 تا 9 از 9 (1 صفحه)
'