جهت تامین قطعات از بازار ، میتوانید لیست خود را به 09039407345 واتساپ نمائید .
 

انواع خازن

خازن الکترولیت 1000 میکروفاراد - 6.3 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت 1000 میکروفاراد - 6.3 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 49,459ریال

موجودی : 973 عدد

خازن عدسی 100 نانو فاراد - بسته 10 تایی

خازن عدسی 100 نانو فاراد - بسته 10 تایی

خازن 104 ولتاژ : 50 ولت..

قیمت پایه : 11,206ریال


 • 5 یا بیشتر 9,274ریال
 • 25 یا بیشتر 8,694ریال
 • 100 یا بیشتر 8,308ریال

موجودی : 687 عدد

خازن عدسی 3 پیکو فاراد - بسته 10 تایی

خازن عدسی 3 پیکو فاراد - بسته 10 تایی

ولتاژ : 50 ولت..

قیمت پایه : 8,693ریال


 • 5 یا بیشتر 7,582ریال
 • 50 یا بیشتر 6,970ریال

موجودی : 635 عدد

خازن پلی استر 47 نانو - 63 ولت - بسته 5 تایی

خازن پلی استر 47 نانو - 63 ولت - بسته 5 تایی

از ویژگی های این خازن ها ولتاژ بالای کاری آنهاست که باعث شده در اکثر مدارات های ولتاژ نظیر مدارات با..

قیمت پایه : 55,710ریال

موجودی : 546 عدد

خازن عدسی 180 پیکو فاراد - بسته 10 تایی

خازن عدسی 180 پیکو فاراد - بسته 10 تایی

خازن 181 ولتاژ : 50 ولت..

قیمت پایه : 8,693ریال


 • 5 یا بیشتر 7,582ریال
 • 50 یا بیشتر 6,970ریال

موجودی : 494 عدد

خازن عدسی 33 نانو فاراد - بسته 10 تایی

خازن عدسی 33 نانو فاراد - بسته 10 تایی

ولتاژ : 50 ولت..

قیمت پایه : 8,694ریال


 • 5 یا بیشتر 7,728ریال
 • 30 یا بیشتر 6,762ریال
 • 100 یا بیشتر 4,830ریال

موجودی : 465 عدد

خازن الکترولیت SMD ـ 1 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت SMD ـ 1 میکرو فاراد - 50 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 79,586ریال


 • 5 یا بیشتر 63,669ریال
 • 20 یا بیشتر 55,710ریال
 • 100 یا بیشتر 47,752ریال

موجودی : 367 عدد

خازن الکترولیت 22 میکروفاراد - 6.3 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت 22 میکروفاراد - 6.3 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 44,144ریال


 • 10 یا بیشتر 27,590ریال
 • 100 یا بیشتر 19,865ریال

موجودی : 358 عدد

خازن 100 پیکو فاراد SMD - سایز 1206 - بسته 10 تایی

خازن 100 پیکو فاراد SMD - سایز 1206 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 63,006ریال


 • 5 یا بیشتر 45,915ریال
 • 20 یا بیشتر 41,324ریال
 • 100 یا بیشتر 36,732ریال

موجودی : 344 عدد

خازن مولتی لایر 56 نانو فاراد - بسته 10 تایی

خازن مولتی لایر 56 نانو فاراد - بسته 10 تایی

این خازن ها از نظر دقت و درصد خطا ، دقیق تر از خازن های عدسی هستند ...

قیمت پایه : 49,922ریال


 • 5 یا بیشتر 41,765ریال
 • 50 یا بیشتر 38,904ریال

موجودی : 332 عدد

خازن مولتی لایر 330 نانو فاراد - بسته 10 تایی

خازن مولتی لایر 330 نانو فاراد - بسته 10 تایی

این خازن ها از نظر دقت و درصد خطا ، دقیق تر از خازن های عدسی هستند ...

قیمت پایه : 54,303ریال


 • 5 یا بیشتر 44,626ریال
 • 50 یا بیشتر 41,765ریال

موجودی : 324 عدد

خازن 75 پیکو فاراد SMD - سایز 1206 - بسته 10 تایی

خازن 75 پیکو فاراد SMD - سایز 1206 - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 63,006ریال


 • 5 یا بیشتر 47,446ریال
 • 20 یا بیشتر 41,324ریال
 • 100 یا بیشتر 38,263ریال

موجودی : 311 عدد

خازن مولتی لایر 6.8 نانو فاراد - بسته 10 تایی

خازن مولتی لایر 6.8 نانو فاراد - بسته 10 تایی

این خازن ها از نظر دقت و درصد خطا ، دقیق تر از خازن های عدسی هستند ...

قیمت پایه : 47,732ریال


 • 5 یا بیشتر 38,904ریال
 • 50 یا بیشتر 36,043ریال

موجودی : 300 عدد

خازن عدسی 56 پیکو فاراد - بسته 10 تایی

خازن عدسی 56 پیکو فاراد - بسته 10 تایی

ولتاژ : 50 ولت ..

قیمت پایه : 8,693ریال


 • 5 یا بیشتر 7,582ریال
 • 50 یا بیشتر 6,970ریال

موجودی : 288 عدد

خازن الکترولیتی 22 میکرو فاراد - 250 ولت

خازن الکترولیتی 22 میکرو فاراد - 250 ولت

..

قیمت پایه : 78,907ریال


 • 5 یا بیشتر 66,768ریال
 • 50 یا بیشتر 54,628ریال
 • 200 یا بیشتر 42,488ریال

موجودی : 276 عدد

خازن الکترولیت 330 میکروفاراد - 6.3 ولت - بسته 5 تایی

خازن الکترولیت 330 میکروفاراد - 6.3 ولت - بسته 5 تایی

..

قیمت پایه : 44,144ریال


 • 10 یا بیشتر 27,590ریال
 • 50 یا بیشتر 19,865ریال

موجودی : 268 عدد

خازن عدسی 12 پیکو فاراد - بسته 10 تایی

خازن عدسی 12 پیکو فاراد - بسته 10 تایی

 ولتاژ : 50 ولت..

قیمت پایه : 8,693ریال


 • 5 یا بیشتر 7,582ریال
 • 50 یا بیشتر 6,970ریال

موجودی : 266 عدد

خازن تانتال 15 میکرو فاراد - 20 ولت

خازن تانتال 15 میکرو فاراد - 20 ولت

..

قیمت پایه : 60,914ریال


 • 10 یا بیشتر 46,221ریال
 • 50 یا بیشتر 37,038ریال
 • 200 یا بیشتر 30,610ریال

موجودی : 256 عدد

خازن تانتال 0.47 میکرو فاراد - 35 ولت

خازن تانتال 0.47 میکرو فاراد - 35 ولت

..

قیمت پایه : 40,711ریال


 • 10 یا بیشتر 27,855ریال
 • 100 یا بیشتر 21,427ریال

موجودی : 250 عدد

خازن مولتی لایر 220 نانو فاراد - بسته 10 تایی

خازن مولتی لایر 220 نانو فاراد - بسته 10 تایی

..

قیمت پایه : 66,000ریال

موجودی : 245 عدد

خازن عدسی 5 پیکو فاراد - بسته 10 تایی

خازن عدسی 5 پیکو فاراد - بسته 10 تایی

ولتاژ : 50 ولت..

قیمت پایه : 8,693ریال


 • 5 یا بیشتر 7,582ریال
 • 50 یا بیشتر 6,970ریال

موجودی : 244 عدد

نمایش 1 تا 21 از 756 (36 صفحه)
'