جهت سفارش اقلامی که در سایت موجود نمی باشد می توانید با فروشگاه تماس بگیرید (66707213 - 021)

آی سی های CMOS سری 40 و 45

آی سی  CD40105 - 40105

آی سی CD40105 - 40105

..

قیمت پایه : 24,570ریال

موجودی : 120 عدد

آی سی  CD4018 - 4018

آی سی CD4018 - 4018

..

قیمت پایه : 26,618ریال

موجودی : 24 عدد

آی سی  CD4038 - 4038

آی سی CD4038 - 4038

..

قیمت پایه : 61,425ریال

موجودی : 2 عدد

آی سی  CD4082 - 4082

آی سی CD4082 - 4082

..

قیمت پایه : 28,665ریال

موجودی : 18 عدد

آی سی 4028 - CD4028

آی سی 4028 - CD4028

..

قیمت پایه : 51,188ریال

موجودی : 38 عدد

آی سی 4046 - CD4046

آی سی 4046 - CD4046

..

قیمت پایه : 49,140ریال

موجودی : 10 عدد

آی سی 4051 - SMD

آی سی 4051 - SMD

8-CHANNEL ANALOG MULTIPLEXERS/DEMULTIPLEXERS..

قیمت پایه : 30,713ریال


  • 5 یا بیشتر 27,300ریال
  • 25 یا بیشتر 25,594ریال
  • 100 یا بیشتر 23,888ریال

موجودی : 134 عدد

آی سی CD4000 - 4000

آی سی CD4000 - 4000

..

قیمت پایه : 22,523ریال

موجودی : 123 عدد

آی سی CD4001 - 4001

آی سی CD4001 - 4001

..

قیمت پایه : 28,665ریال

موجودی : 56 عدد

آی سی CD4002 - 4002

آی سی CD4002 - 4002

..

قیمت پایه : 18,428ریال

موجودی : 145 عدد

آی سی CD4006 - 4006

آی سی CD4006 - 4006

..

قیمت پایه : 36,855ریال

موجودی : 10 عدد

آی سی CD4007 - 4007

آی سی CD4007 - 4007

..

قیمت پایه : 38,903ریال


  • 5 یا بیشتر 32,760ریال
  • 25 یا بیشتر 30,713ریال
  • 100 یا بیشتر 28,665ریال

موجودی : 319 عدد

آی سی CD4008 - 4008

آی سی CD4008 - 4008

..

قیمت پایه : 26,618ریال

موجودی : 72 عدد

آی سی CD4009 - 4009

آی سی CD4009 - 4009

..

قیمت پایه : 53,235ریال

تهیه از بازار (تماس تلفنی)

آی سی CD4010 - 4010

آی سی CD4010 - 4010

..

قیمت پایه : 40,950ریال

موجودی : 53 عدد

آی سی CD40102 - 40102

آی سی CD40102 - 40102

..

قیمت پایه : 30,713ریال

موجودی : 6 عدد

آی سی CD40103 - 40103

آی سی CD40103 - 40103

..

قیمت پایه : 28,665ریال

تهیه از بازار (تماس تلفنی)

آی سی CD40106 - 40106

آی سی CD40106 - 40106

..

قیمت پایه : 40,950ریال

تهیه از بازار (تماس تلفنی)

آی سی CD40107 - 40107

آی سی CD40107 - 40107

..

قیمت پایه : 57,330ریال

موجودی : 12 عدد

آی سی CD40108 - 40108

آی سی CD40108 - 40108

..

قیمت پایه : 26,618ریال

موجودی : 5 عدد

آی سی CD40109 - 40109

آی سی CD40109 - 40109

..

قیمت پایه : 24,570ریال

تهیه از بازار (تماس تلفنی)

نمایش 1 تا 21 از 100 (5 صفحه)
'