ثبت درخواست واردات قطعات ثبت درخواست تهیه از بازار فرصت شغلی در ایران میکرو مرکز دانلود

آی سی های CMOS سری 40 و 45

آی سی  CD40105 - 40105

آی سی CD40105 - 40105

..

قیمت پایه : 49,828ریال

آی سی  CD4018 - 4018

آی سی CD4018 - 4018

..

قیمت پایه : 53,980ریال

آی سی  CD4038 - 4038

آی سی CD4038 - 4038

..

قیمت پایه : 124,570ریال

آی سی  CD4082 - 4082

آی سی CD4082 - 4082

..

قیمت پایه : 58,133ریال

آی سی 4028 - CD4028

آی سی 4028 - CD4028

..

قیمت پایه : 103,808ریال

آی سی 4046 - CD4046

آی سی 4046 - CD4046

..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

آی سی 4051 - SMD

آی سی 4051 - SMD

8-CHANNEL ANALOG MULTIPLEXERS/DEMULTIPLEXERS..

قیمت پایه : 62,285ریال


  • 5 یا بیشتر 55,364ریال
  • 25 یا بیشتر 51,904ریال
  • 100 یا بیشتر 48,444ریال

آی سی CD4000 - 4000

آی سی CD4000 - 4000

..

قیمت پایه : 45,676ریال

آی سی CD4001 - 4001

آی سی CD4001 - 4001

..

قیمت پایه : 58,133ریال

آی سی CD4002 - 4002

آی سی CD4002 - 4002

..

قیمت پایه : 37,371ریال

آی سی CD4006 - 4006

آی سی CD4006 - 4006

..

قیمت پایه : 74,742ریال

آی سی CD4007 - 4007 - DIP

آی سی CD4007 - 4007 - DIP

..

قیمت پایه : 79,000ریال

آی سی CD4008 - 4008

آی سی CD4008 - 4008

..

قیمت پایه : 53,980ریال

آی سی CD4009-UBE - DIP - اورجینال

آی سی CD4009-UBE - DIP - اورجینال

..

قیمت پایه : 102,700ریال

آی سی CD4010 - 4010

آی سی CD4010 - 4010

..

قیمت پایه : 83,047ریال

آی سی CD40102 - 40102

آی سی CD40102 - 40102

..

قیمت پایه : 62,285ریال

آی سی CD40103-BE - اورجینال

آی سی CD40103-BE - اورجینال

..

قیمت پایه : 128,700ریال

آی سی CD40106BE - 40106 - اورجینال

آی سی CD40106BE - 40106 - اورجینال

..

قیمت پایه : 53,134ریال

آی سی CD40107 - 40107

آی سی CD40107 - 40107

..

قیمت پایه : 116,265ریال

آی سی CD40108 - 40108

آی سی CD40108 - 40108

..

قیمت پایه : 53,980ریال

آی سی CD40109-BE - DIP - اورجینال

آی سی CD40109-BE - DIP - اورجینال

..

قیمت پایه : 102,700ریال

نمایش 1 تا 21 از 100 (5 صفحه)
'