جهت تامین قطعات از بازار ، میتوانید لیست خود را به 09039407345 واتساپ نمائید .
 

آی سی های CMOS سری 40 و 45

آی سی CD4007 - 4007

آی سی CD4007 - 4007

..

قیمت پایه : 78,894ریال


  • 5 یا بیشتر 66,437ریال
  • 25 یا بیشتر 62,285ریال
  • 100 یا بیشتر 58,133ریال

موجودی : 281 عدد

آی سی CD4532 - 4532

آی سی CD4532 - 4532

..

قیمت پایه : 91,351ریال

موجودی : 243 عدد

آی سی CD4024 - 4024

آی سی CD4024 - 4024

..

قیمت پایه : 56,784ریال

موجودی : 196 عدد

آی سی CD4029 - 4029

آی سی CD4029 - 4029

..

قیمت پایه : 83,047ریال

موجودی : 191 عدد

آی سی CD4094 - 4094

آی سی CD4094 - 4094

..

قیمت پایه : 78,894ریال

موجودی : 189 عدد

آی سی CD4043 - 4043

آی سی CD4043 - 4043

..

قیمت پایه : 70,590ریال

موجودی : 164 عدد

آی سی CD4012 - 4012

آی سی CD4012 - 4012

..

قیمت پایه : 83,047ریال

موجودی : 157 عدد

آی سی CD40110 - 40110

آی سی CD40110 - 40110

..

قیمت پایه : 290,663ریال

موجودی : 155 عدد

آی سی CD4041 - 4041 - DIP

آی سی CD4041 - 4041 - DIP

..

قیمت پایه : 127,400ریال

موجودی : 150 عدد

آی سی CD4024 - SMD - اورجینال

آی سی CD4024 - SMD - اورجینال

RIPPLE-CARRY BINARY COUNTER/DIVIDERS..

قیمت پایه : 71,500ریال

موجودی : 150 عدد

آی سی CD4044 - 4044

آی سی CD4044 - 4044

..

قیمت پایه : 58,133ریال

موجودی : 144 عدد

آی سی CD4009-UBE - DIP - اورجینال

آی سی CD4009-UBE - DIP - اورجینال

..

قیمت پایه : 102,700ریال

موجودی : 140 عدد

آی سی CD4016 - 4016 - SMD

آی سی CD4016 - 4016 - SMD

..

قیمت پایه : 45,676ریال

موجودی : 139 عدد

آی سی CD4511-BE - DIP - اورجینال

آی سی CD4511-BE - DIP - اورجینال

BCD-to-7 Segment Latch/Decoder/Driver..

قیمت پایه : 88,400ریال

موجودی : 137 عدد

آی سی CD4536-BE - DIP - اورجینال

آی سی CD4536-BE - DIP - اورجینال

..

قیمت پایه : 84,500ریال

موجودی : 131 عدد

آی سی CD4077 - 4077

آی سی CD4077 - 4077

..

قیمت پایه : 74,630ریال

موجودی : 125 عدد

آی سی CD4000 - 4000

آی سی CD4000 - 4000

..

قیمت پایه : 45,676ریال

موجودی : 123 عدد

آی سی  CD40105 - 40105

آی سی CD40105 - 40105

..

قیمت پایه : 49,828ریال

موجودی : 120 عدد

آی سی CD4541 - 4541 - اورجینال

آی سی CD4541 - 4541 - اورجینال

..

قیمت پایه : 88,400ریال

موجودی : 116 عدد

آی سی CD4013 - 4013 - DIP (اورجینال)

آی سی CD4013 - 4013 - DIP (اورجینال)

فلیپ فلاپ نوع D..

قیمت پایه : 70,980ریال

موجودی : 114 عدد

آی سی CD4511 - SMD

آی سی CD4511 - SMD

..

قیمت پایه : 41,600ریال

موجودی : 105 عدد

نمایش 1 تا 21 از 100 (5 صفحه)
'