جهت سفارش اقلامی که در سایت موجود نمی باشد می توانید با فروشگاه تماس بگیرید (66707213 - 021)

آی سی های CMOS سری 40 و 45

آی سی  CD40105 - 40105

آی سی CD40105 - 40105

..

قیمت پایه : 39,926ریال

آی سی  CD4018 - 4018

آی سی CD4018 - 4018

..

قیمت پایه : 43,253ریال

آی سی  CD4038 - 4038

آی سی CD4038 - 4038

..

قیمت پایه : 99,816ریال

آی سی  CD4082 - 4082

آی سی CD4082 - 4082

..

قیمت پایه : 46,581ریال

آی سی 4028 - CD4028

آی سی 4028 - CD4028

..

قیمت پایه : 83,180ریال

آی سی 4046 - CD4046

آی سی 4046 - CD4046

..

قیمت پایه : 79,853ریال

آی سی 4051 - SMD

آی سی 4051 - SMD

8-CHANNEL ANALOG MULTIPLEXERS/DEMULTIPLEXERS..

قیمت پایه : 49,908ریال


  • 5 یا بیشتر 44,363ریال
  • 25 یا بیشتر 41,590ریال
  • 100 یا بیشتر 38,817ریال

آی سی CD4000 - 4000

آی سی CD4000 - 4000

..

قیمت پایه : 36,599ریال

آی سی CD4001 - 4001

آی سی CD4001 - 4001

..

قیمت پایه : 46,581ریال

آی سی CD4002 - 4002

آی سی CD4002 - 4002

..

قیمت پایه : 29,945ریال

آی سی CD4006 - 4006

آی سی CD4006 - 4006

..

قیمت پایه : 59,889ریال

آی سی CD4007 - 4007

آی سی CD4007 - 4007

..

قیمت پایه : 63,217ریال


  • 5 یا بیشتر 53,235ریال
  • 25 یا بیشتر 49,908ریال
  • 100 یا بیشتر 46,581ریال

آی سی CD4008 - 4008

آی سی CD4008 - 4008

..

قیمت پایه : 43,253ریال

آی سی CD4009 - 4009

آی سی CD4009 - 4009

..

قیمت پایه : 86,507ریال

آی سی CD4010 - 4010

آی سی CD4010 - 4010

..

قیمت پایه : 66,544ریال

آی سی CD40102 - 40102

آی سی CD40102 - 40102

..

قیمت پایه : 49,908ریال

آی سی CD40103 - 40103

آی سی CD40103 - 40103

..

قیمت پایه : 46,581ریال

آی سی CD40106 - 40106

آی سی CD40106 - 40106

..

قیمت پایه : 66,544ریال

آی سی CD40107 - 40107

آی سی CD40107 - 40107

..

قیمت پایه : 93,161ریال

آی سی CD40108 - 40108

آی سی CD40108 - 40108

..

قیمت پایه : 43,253ریال

آی سی CD40109 - 40109

آی سی CD40109 - 40109

..

قیمت پایه : 39,926ریال

نمایش 1 تا 21 از 100 (5 صفحه)
'