آی سی های A2D و D2A

AD976ANZ

AD976ANZ

مبدل سیگنال های آنالوگ به دیجیتال (ADC) مداری الکترونیکی است که سیگنال های پیوسته آنالوگ را به داده ..

قیمت پایه : 1,945,125ریال

MP7683

MP7683

Description : CMOS 8 BIT HIGH SPEED ANALOG TO DIGITAL CONVERTER..

قیمت پایه : 269,325ریال

MP7684

MP7684

Description : CMOS 8 BIT HIGH SPEED ANALOG TO DIGITAL CONVERTER..

قیمت پایه : 406,875ریال

آی سی AD574AJN - DIP

آی سی AD574AJN - DIP

Complete 12-Bit A/D Converter..

قیمت پایه : 1,837,500ریال

آی سی AD7715 - DIP

آی سی AD7715 - DIP

Low Supply Current 450mA (max) 5V Supplies, 16-Bit No Missing Codes, Sigma-Delta Adc..

قیمت پایه : 782,250ریال

آی سی ADC0804 - DIP

آی سی ADC0804 - DIP

8-Bit Microprocessor Compatible A/D Converters..

قیمت پایه : 207,375ریال

آی سی ADC0805LCN - DIP

آی سی ADC0805LCN - DIP

مبدل سیگنال های آنالوگ به دیجیتال (ADC) مداری الکترونیکی است که سیگنال های پیوسته آنالوگ را به داده ..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

آی سی ADC0820 - DIP - اورجینال

آی سی ADC0820 - DIP - اورجینال

..

قیمت پایه : 157,500ریال

آی سی ADC0831 - DIP

آی سی ADC0831 - DIP

Description : 8-Bit Serial I/O A/D Converters with Multiplexer Options..

قیمت پایه : 196,875ریال

آی سی ADC0832 - DIP - اورجینال

آی سی ADC0832 - DIP - اورجینال

ADC0832CCN 8-Bit, Serial I/O A/D Converters With Multiplexer Options;2-Channel,Low Power 15mW,Singl..

قیمت پایه : 144,375ریال

آی سی ADG202AKN - DIP

آی سی ADG202AKN - DIP

سوئیچ آنالوگ : استفاده در ولتاژ آنالوگ  و کنترل توسط یک پایه مستقل میباشد. کاربرد آن در مبدل های A/D..

قیمت پایه : 459,375ریال

آی سی ADS7816 - DIP

آی سی ADS7816 - DIP

12-Bit High Speed Micro Power Sampling Analog-To-Digital Converter..

قیمت پایه : 708,750ریال

آی سی DAC0630 - DIP

آی سی DAC0630 - DIP

Triple 6-Bit Video DAC with Color Palette..

قیمت پایه : 49,875ریال

آی سی DAC0800 - DIP

آی سی DAC0800 - DIP

DAC0800LCN - 8-Bit D/A Converter..

قیمت پایه : 105,000ریال

آی سی DAC0808 - DIP

آی سی DAC0808 - DIP

DAC0808LCN - National Semiconductor 8-Bit D/A Converter..

قیمت پایه : 131,250ریال

آی سی DAC0832 - DIP

آی سی DAC0832 - DIP

8-bit Microprocessor Compatible, Double-Buffered D/A Converter..

قیمت پایه : 236,250ریال

آی سی HA17012 - DIP

آی سی HA17012 - DIP

Hitachi Semiconductor 12-BIT MULTIPLAYING DIGITA-TO-ANALOG..

قیمت پایه : 354,375ریال

آی سی ICL7106 - DIP

آی سی ICL7106 - DIP

3-1/2 Digit LCD/LED Display, A/D Converter..

قیمت پایه : 262,500ریال

آی سی ICL7107 - DIP - اورجینال

آی سی ICL7107 - DIP - اورجینال

..

قیمت پایه : 118,125ریال

آی سی ICL7107 - DIP - معمولی

آی سی ICL7107 - DIP - معمولی

3 1/2 Digit, LED Display, A/D Converters..

قیمت پایه : 73,500ریال

آی سی ICL7115 - DIP

آی سی ICL7115 - DIP

مبدل سیگنال های آنالوگ به دیجیتال (ADC) مداری الکترونیکی است که سیگنال های پیوسته آنالوگ را به داده ..

قیمت پایه : 357,263ریال

نمایش 1 تا 21 از 30 (2 صفحه)
'