جهت تامین قطعات از بازار ، میتوانید لیست خود را به 09039407345 واتساپ نمائید .
 

آی سی آمپلی فایر

آی سی PAM8403 - SMD - معمولی

آی سی PAM8403 - SMD - معمولی

PAM8403 is a 3 Watt, class-D audio amplifier. It offers low THD+N, allowing it to achieve high-qua..

قیمت پایه : 44,701ریال

موجودی : 342 عدد

آی سی PAM8403 - SMD - اورجینال

آی سی PAM8403 - SMD - اورجینال

PAM8403 is a 3 Watt, class-D audio amplifier. It offers low THD+N, allowing it to achieve high-qua..

قیمت پایه : 68,023ریال

موجودی : 259 عدد

آی سی TDA2030 - DIP - اورجینال

آی سی TDA2030 - DIP - اورجینال

این آی سی یک نوع تقویت کننده و آمپلی فایر میباشد پکیج این آی سی از نوع TO220 بوده و دارای 5 پایه میب..

قیمت پایه : 194,350ریال

موجودی : 216 عدد

آی سی TL082-CP - DIP - اورجینال

آی سی TL082-CP - DIP - اورجینال

این آیسی شامل دو عدد آپ امپ با ورودی JFET است که دارای مقاومت ورودی زیاد است. این آپ امپ از نوع Ge..

قیمت پایه : 73,580ریال

موجودی : 132 عدد

آی سی TEA2025 - DIP - اورجینال

آی سی TEA2025 - DIP - اورجینال

این آی سی نوعی تقویت کننده (آمپلی فایر) میباشد که باعث تقویت صوت واستریو میشود پکیج این آی سی از نوع..

قیمت پایه : 126,328ریال

موجودی : 114 عدد

آی سی TL081 - DIP - اورجینال

آی سی TL081 - DIP - اورجینال

این آی سی نوعی آپ امپ میباشد (تقویت کننده ) پکیج این آی سی از نوع DIP بوده و دارای 8 پایه میباشد Th..

قیمت پایه : 75,797ریال

موجودی : 113 عدد

آی سی LF398 - DIP - اورجینال

آی سی LF398 - DIP - اورجینال

این آی سی یک تقویت کننده نمونه برداری و نگهداری است که از تکنولوژی JFET استفاده می کند.همچنین پکیج ا..

قیمت پایه : 270,147ریال

موجودی : 91 عدد

آی سی TBA820M - DIP

آی سی TBA820M - DIP

این آی سی یک نوع تقویت کننده و آمپلی فایر صوت میباشد . پکیج این آی سی از نوع DIP بوده و دارای 8 پایه..

قیمت پایه : 97,175ریال

موجودی : 60 عدد

آی سی TDA2005 - اورجینال

آی سی TDA2005 - اورجینال

این آی سی یک نوع تقویت کننده (آمپلی فایر) میباشد پکیج این آی سی از نوع TO220 بوده و دارای 11 پایه می..

قیمت پایه : 320,678ریال

موجودی : 51 عدد

آی سی TDA7245 - DIP

آی سی TDA7245 - DIP

The TDA4858 is a high performance and efficient solution for autosync monitors. The concept is fully..

قیمت پایه : 272,090ریال

موجودی : 40 عدد

آی سی L200 - اورجینال

آی سی L200 - اورجینال

..

قیمت پایه : 310,960ریال

موجودی : 23 عدد

آی سی TDA7265 - اورجینال

آی سی TDA7265 - اورجینال

این آی سی آمپلی فایر با قدرت 25 وات استریو است که قابلیت Mute و Standby شدن را نیز داراست .پکیج این ..

قیمت پایه : 328,452ریال

موجودی : 19 عدد

آی سی TDA7377 - اورجینال

آی سی TDA7377 - اورجینال

این آی سی نوعی تقویت کننده ( آمپلی فایر ) میباشد همچنین پکیج این آی سی از نوع T15-TO220 بوده و دارای..

قیمت پایه : 378,983ریال

موجودی : 14 عدد

آی سی TDA7560 - اورجینال

آی سی TDA7560 - اورجینال

این آی سی یک نوع تقویت کننده(آمپلی فایر) میباشد پکیج این آی سی از نوع ZIP بوده و دارای 25 پایه میباش..

قیمت پایه : 874,575ریال

موجودی : 13 عدد

آی سی LM1837 - DIP

آی سی LM1837 - DIP

این آی سی نوعی تقویت کننده (آپ امپ) میباشد پکیج این آی سی از نوع DIP بوده و دارای 16 پایه میباشد Th..

قیمت پایه : 48,588ریال

موجودی : 13 عدد

آی سی LM389 - DIP

آی سی LM389 - DIP

این آی سی یک نوع تقویت کننده (امپلی فایر میاشد) پکیج این آی سی از نوع DIPبوده و دارا ی18 پایه میباشد..

قیمت پایه : 97,175ریال

موجودی : 12 عدد

آی سی TDA7560 - معمولی

آی سی TDA7560 - معمولی

این آی سی یک نوع تقویت کننده(آمپلی فایر) میباشد پکیج این آی سی از نوع ZIP بوده و دارای 25 پایه میباش..

قیمت پایه : 631,638ریال

موجودی : 11 عدد

آی سی TDA2004 - اورجینال

آی سی TDA2004 - اورجینال

 این آی سی، شامل دو عدد تقوت کننده کلاس B می باشد که می توانند جریانی تا 3.5 آمپر را برای بلندگوهایی..

قیمت پایه : 233,220ریال

موجودی : 8 عدد

آی سی NE5532 - SMD

آی سی NE5532 - SMD

این آی سی نوعی آمپلی فایر (اپ امپ ) میباشد پکیج این آی سی از نوع smd بوده و دارای 8 پایه میباشد The..

قیمت پایه : 93,288ریال

موجودی : 5 عدد

آی سی TDA7250 - DIP

آی سی TDA7250 - DIP

..

قیمت پایه : 291,525ریال

موجودی : 3 عدد

آی سی STK086 - DIP

آی سی STK086 - DIP

این آی سی نوعی تقویت کننده میباشد که برای تقویت صدا مناسب است (آمپلی فایر) پکیج این آی سی از نوع SIP..

قیمت پایه : 2,235,025ریال

موجودی : 2 عدد

نمایش 1 تا 21 از 47 (3 صفحه)
'