مگنت سوئیچ

سنسور (سوئیچ) سطح مایعات - LQ-P-80S

سنسور (سوئیچ) سطح مایعات - LQ-P-80S

این سوییچ همانند شناور داخل کولر عمل کرده و با رسیدن مایع داخل مخزن به سطح نصب شده ، عمل خواهد کرد ...

قیمت پایه : 199,828ریال

سنسور مگنت دو تکه  BR-1011

سنسور مگنت دو تکه BR-1011

این سنسور که با نام Proximity Sensor هم شناخته می شود دارای 2 بخش مکنت و سوئیچ مغناطیسی ..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

سنسور مگنت دو تکه  BR-1015

سنسور مگنت دو تکه BR-1015

این سنسور که با نام Proximity Sensor هم شناخته می شود دارای 2 بخش مکنت و سوئیچ مغناطیسی ..

قیمت پایه : 179,156ریال

سنسور مگنت دو تکه  UE-1021

سنسور مگنت دو تکه UE-1021

این سنسور که با نام Proximity Sensor هم شناخته می شود دارای 2 بخش مکنت و سوئیچ مغناطیسی می باشد . عم..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

سنسور مگنت دو تکه  UE-2023

سنسور مگنت دو تکه UE-2023

این سنسور که با نام Proximity Sensor هم شناخته می شود دارای 2 بخش مکنت و سوئیچ مغناطیسی ..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

سنسور مگنت دو تکه MC-31

سنسور مگنت دو تکه MC-31

..

قیمت پایه : 121,275ریال

سنسور (سوئیچ) سطح مایعات - LQ-P-52

سنسور (سوئیچ) سطح مایعات - LQ-P-52

این سوییچ همانند شناور داخل کولر عمل کرده و با رسیدن مایع داخل مخزن به سطح نصب شده ، عمل خواهد کرد ...

قیمت پایه : 111,563ریال

سنسور (سوئیچ) سطح مایعات - Stainless Steel - مدل LQ-M-152

سنسور (سوئیچ) سطح مایعات - Stainless Steel - مدل LQ-M-152

این سوییچ همانند شناور داخل کولر عمل کرده و با رسیدن مایع داخل مخزن به سطح نصب شده ، عمل خواهد کرد ...

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

سنسور (سوئیچ) سطح مایعات - Stainless Steel - وات بالا - LQ-M-178

سنسور (سوئیچ) سطح مایعات - Stainless Steel - وات بالا - LQ-M-178

این سوییچ همانند شناور داخل کولر عمل کرده و با رسیدن مایع داخل مخزن به سطح نصب شده ، عمل خواهد کرد ...

قیمت پایه : 620,156ریال

سنسور (سوئیچ) سطح مایعات وات بالا - Stainless Steel - مدل LQ-M-129

سنسور (سوئیچ) سطح مایعات وات بالا - Stainless Steel - مدل LQ-M-129

سنسور (سوئیچ) سطح مایعات وات بالا فلزی استیل - Stainless Steel - مدل LQ-M-129این سوییچ همانند شناور ..

قیمت پایه : 813,094ریال

مگنت سوئیچ باز - سفید - مدل MC-2095

مگنت سوئیچ باز - سفید - مدل MC-2095

سوییچ مغناطیسی نرمال باز - Noramel Open Magnet Switchجنس بدنه : ABS materialرنگ : سفیددارای استاندار..

قیمت پایه : 137,813ریال

مگنت سوئیچ باز - سفید - مدل MC-2910

مگنت سوئیچ باز - سفید - مدل MC-2910

سوییچ مغناطیسی نرمال باز - Noramel Open Magnet Switchجنس بدنه : ABS materialرنگ : سفیددارای استاندار..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

مگنت سوئیچ باز - صنعتی - فلزی - مدل MC-2056

مگنت سوئیچ باز - صنعتی - فلزی - مدل MC-2056

سوییچ مغناطیسی نرمال باز - Noramel Open Magnet Switchجنس بدنه : فلز با جنس رویرنگ : نقره ایدارای است..

قیمت پایه : 496,125ریال

مگنت سوئیچ باز - فلزی - مدل MC-2090

مگنت سوئیچ باز - فلزی - مدل MC-2090

سوییچ مغناطیسی نرمال باز - Noramel Open Magnet Switchجنس بدنه : ZINCرنگ : فلزی براقدارای استاندارد ه..

قیمت پایه : 482,344ریال

مگنت سوئیچ باز - قهوه ای - مدل MC-2047

مگنت سوئیچ باز - قهوه ای - مدل MC-2047

سوییچ مغناطیسی نرمال باز - Noramel Open Magnet Switchجنس بدنه : پلاستیک  ABS رنگ : قهوه ایدارای..

قیمت پایه : 151,594ریال

مگنت سوئیچ باز - قهوه ای - مدل MC-2067

مگنت سوئیچ باز - قهوه ای - مدل MC-2067

سوییچ مغناطیسی نرمال باز - Noramel Open Magnet Switchجنس بدنه : پلاستیک  ABS رنگ : قهوه ایدارای..

قیمت پایه : 172,266ریال

مگنت سوئیچ باز - قهوه ای - مدل MC-2072

مگنت سوئیچ باز - قهوه ای - مدل MC-2072

سوییچ مغناطیسی نرمال باز - Noramel Open Magnet Switchجنس بدنه : پلاستیک  ABS رنگ : قهوه ایدارای..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

مگنت سوئیچ باز و بسته - سفید - مدل MC-3010

مگنت سوئیچ باز و بسته - سفید - مدل MC-3010

سوییچ مغناطیسی نرمال باز و بسته - Noramel Open and close Magnet Switchجنس بدنه : ABS materialرنگ : س..

قیمت پایه : 206,719ریال

مگنت سوئیچ بسته - سفید - مدل MC-2046

مگنت سوئیچ بسته - سفید - مدل MC-2046

سوییچ مغناطیسی نرمال بسته - Noramel Close Magnet Switchجنس بدنه : پلاستیک  ABS رنگ : سفیددارای ..

قیمت پایه : 227,391ریال

مگنت سوئیچ بسته - سفید - مدل MC-2066

مگنت سوئیچ بسته - سفید - مدل MC-2066

سوییچ مغناطیسی نرمال بسته - Noramel Close Magnet Switchجنس بدنه : پلاستیک  ABS رنگ : سفیددارای ..

قیمت پایه : 241,172ریال

مگنت سوئیچ بسته - سفید - مدل MC-2071

مگنت سوئیچ بسته - سفید - مدل MC-2071

سوییچ مغناطیسی نرمال بسته - Noramel Close Magnet Switchجنس بدنه : پلاستیک  ABS رنگ : سفیددارای ..

قیمت پایه : 199,828ریال

نمایش 1 تا 21 از 23 (2 صفحه)
'