ثبت درخواست واردات قطعات ثبت درخواست تهیه از بازار فرصت شغلی در ایران میکرو مرکز دانلود

میکرو سوئیچ

میکرو سوئیچ اهرم منحنی DAIER KW4-Z4F150

میکرو سوئیچ اهرم منحنی DAIER KW4-Z4F150

Housing: Nylon 66Lever:    Arc leverTerminal: Brass with sliver platedHouse color: Gr..

قیمت پایه : 86,736ریال


 • 50 یا بیشتر 76,115ریال
 • 300 یا بیشتر 72,575ریال
 • 1000 یا بیشتر 69,920ریال

موجودی : 840 عدد

میکرو سوئیچ متوسط - بدون اهرم - 3 پایه - مدل KW12

میکرو سوئیچ متوسط - بدون اهرم - 3 پایه - مدل KW12

5A - 125V~250V..

قیمت پایه : 61,954ریال

موجودی : 795 عدد

میکرو سوئیچ غلطک دار متوسط DAIER KW4-Z5F150

میکرو سوئیچ غلطک دار متوسط DAIER KW4-Z5F150

میکرو سوئیچ ها برای قطع و وصل کردن مدار به وسیله یک وسیله خارجی در حال حرکت به کار می رود . موارد عم..

قیمت پایه : 84,966ریال


 • 50 یا بیشتر 76,115ریال
 • 300 یا بیشتر 72,575ریال
 • 1000 یا بیشتر 69,920ریال

موجودی : 725 عدد

میکرو سوئیچ اهرم بلند DAIER KW4-ZDF150

میکرو سوئیچ اهرم بلند DAIER KW4-ZDF150

طول حدودی اهرم : 5.5 سانت5A 125V..

قیمت پایه : 104,437ریال


 • 50 یا بیشتر 97,356ریال
 • 200 یا بیشتر 93,816ریال
 • 1000 یا بیشتر 86,736ریال

موجودی : 539 عدد

میکرو سوئیچ کوچک - اهرم کوتاه - DAIER KW10-Z1P075

میکرو سوئیچ کوچک - اهرم کوتاه - DAIER KW10-Z1P075

میکرو سوئیچ ها برای قطع و وصل کردن مدار به وسیله یک وسیله خارجی در حال حرکت به کار می رود . موارد عم..

قیمت پایه : 46,023ریال


 • 10 یا بیشتر 40,713ریال
 • 50 یا بیشتر 38,057ریال
 • 500 یا بیشتر 33,632ریال

موجودی : 393 عدد

میکرو سوئیچ کوچک - غلطک دار - DAIER KW10-Z4P075

میکرو سوئیچ کوچک - غلطک دار - DAIER KW10-Z4P075

طول حدودی اهرم : 14 میلطول بدنه : 13 میل1A 125VAC..

قیمت پایه : 53,103ریال


 • 10 یا بیشتر 47,793ریال
 • 50 یا بیشتر 44,253ریال
 • 500 یا بیشتر 40,713ریال

موجودی : 317 عدد

میکرو سوئیچ متوسط - اهرم بلند - DAIER KW1-103-Z4A150

میکرو سوئیچ متوسط - اهرم بلند - DAIER KW1-103-Z4A150

MICRO SWITCH KW10315A  125VAC250VAC : 16(4)A طول حدودی اهرم : 50 میلی متر..

قیمت پایه : 173,471ریال


 • 25 یا بیشتر 164,621ریال
 • 100 یا بیشتر 157,540ریال
 • 300 یا بیشتر 152,230ریال

موجودی : 307 عدد

میکرو سوئیچ کوچک - اهرم منحنی - DAIER KW10-Z3P075

میکرو سوئیچ کوچک - اهرم منحنی - DAIER KW10-Z3P075

میکرو سوئیچ ها برای قطع و وصل کردن مدار به وسیله یک وسیله خارجی در حال حرکت به کار می رود . موار..

قیمت پایه : 46,023ریال


 • 10 یا بیشتر 40,713ریال
 • 50 یا بیشتر 37,172ریال
 • 500 یا بیشتر 34,517ریال

موجودی : 305 عدد

میکرو سوئیچ بدون اهرم - دو کنتاکت (دوبل) - DAIER WK3-1

میکرو سوئیچ بدون اهرم - دو کنتاکت (دوبل) - DAIER WK3-1

Housing:Nylon 66Lever:without leverTerminal:Brass with sliver platedContact Configuration:SPDTSwitch..

قیمت پایه : 221,264ریال


 • 10 یا بیشتر 203,563ریال
 • 50 یا بیشتر 194,713ریال

موجودی : 172 عدد

میکرو سوئیچ کوچک - اهرم بلند - DAIER KW10-Z1P075

میکرو سوئیچ کوچک - اهرم بلند - DAIER KW10-Z1P075

میکرو سوئیچ ها برای قطع و وصل کردن مدار به وسیله یک وسیله خارجی در حال حرکت به کار می رود . موار..

قیمت پایه : 46,023ریال


 • 10 یا بیشتر 40,713ریال
 • 50 یا بیشتر 37,172ریال
 • 500 یا بیشتر 34,517ریال

موجودی : 163 عدد

میکرو سوئیچ متوسط - اهرم منحنی - DAIER KW1-103-Z5A150

میکرو سوئیچ متوسط - اهرم منحنی - DAIER KW1-103-Z5A150

15A125 VACطول حدودی اهرم : 28 میلی متر..

قیمت پایه : 150,460ریال


 • 5 یا بیشتر 143,379ریال
 • 25 یا بیشتر 138,069ریال
 • 100 یا بیشتر 130,989ریال

موجودی : 138 عدد

میکرو سوئیچ متوسط - غلطک دار بلند - DAIER KW1-103-Z7A150

میکرو سوئیچ متوسط - غلطک دار بلند - DAIER KW1-103-Z7A150

15A125 VACطول حدودی اهرم : 28 میلی متر..

قیمت پایه : 175,241ریال


 • 5 یا بیشتر 162,851ریال
 • 25 یا بیشتر 155,770ریال
 • 100 یا بیشتر 148,690ریال

موجودی : 86 عدد

میکرو سوئیچ اهرم دار متوسط DAIER KW4-Z2F150

میکرو سوئیچ اهرم دار متوسط DAIER KW4-Z2F150

طول حدودی اهرم : 17 میل5A 125VAC..

قیمت پایه : 84,966ریال


 • 50 یا بیشتر 76,115ریال
 • 300 یا بیشتر 72,575ریال
 • 1000 یا بیشتر 69,035ریال

موجودی : 82 عدد

میکرو سوئیچ کوچک - بدون اهرم - DAIER KW10-Z0P075

میکرو سوئیچ کوچک - بدون اهرم - DAIER KW10-Z0P075

میکرو سوئیچ ها برای قطع و وصل کردن مدار به وسیله یک وسیله خارجی در حال حرکت به کار می رود . موار..

قیمت پایه : 44,253ریال


 • 10 یا بیشتر 37,172ریال
 • 50 یا بیشتر 34,517ریال
 • 500 یا بیشتر 31,862ریال

موجودی : 67 عدد

میکرو سوئیچ متوسط - غلطک دار کوتاه - DAIER KW1-103-Z6A200

میکرو سوئیچ متوسط - غلطک دار کوتاه - DAIER KW1-103-Z6A200

15A125 VAC طول حدودی اهرم : 14 میلی متر..

قیمت پایه : 173,471ریال


 • 5 یا بیشتر 157,540ریال
 • 25 یا بیشتر 150,460ریال
 • 100 یا بیشتر 145,149ریال

موجودی : 59 عدد

میکرو سوئیچ متوسط - بدون اهرم - DAIER KW1-103-Z1A150

میکرو سوئیچ متوسط - بدون اهرم - DAIER KW1-103-Z1A150

15A125 VAC..

قیمت پایه : 145,149ریال


 • 5 یا بیشتر 138,069ریال
 • 25 یا بیشتر 132,759ریال
 • 100 یا بیشتر 127,448ریال

موجودی : 51 عدد

میکرو سوئیچ متوسط - اهرم داسی - DAIER KW1-103-Z11B200

میکرو سوئیچ متوسط - اهرم داسی - DAIER KW1-103-Z11B200

رنگ موجود : مشکی15A 125VAC..

قیمت پایه : 175,241ریال

موجودی : 47 عدد

میکرو سوئیچ متوسط - اهرم متوسط - DAIER KW1-103-Z3A200

میکرو سوئیچ متوسط - اهرم متوسط - DAIER KW1-103-Z3A200

15A / 125 VAC طول حدودی اهرم : 27 میلی متر..

قیمت پایه : 155,770ریال


 • 5 یا بیشتر 145,149ریال
 • 25 یا بیشتر 139,839ریال
 • 100 یا بیشتر 134,529ریال

موجودی : 41 عدد

میکرو سوئیچ پنلی (2 پایه) - DAIER PBS-29B

میکرو سوئیچ پنلی (2 پایه) - DAIER PBS-29B

PBS-29B push button reset switch: Push button switch is one of the most easy and quick to operate. ..

قیمت پایه : 168,161ریال


 • 10 یا بیشتر 155,770ریال
 • 50 یا بیشتر 146,920ریال

موجودی : 40 عدد

میکرو سوئیچ شاسی دار دوبل - 2 کنتاکت - مدل DAIER DS-448

میکرو سوئیچ شاسی دار دوبل - 2 کنتاکت - مدل DAIER DS-448

MICRO SWITCH KW1-103125VAC : 15A250VAC : 16(4)AT85 µدارای دو میکروسوئیچ موازی به هم کوپل شده..

قیمت پایه : 509,793ریال


 • 5 یا بیشتر 485,012ریال
 • 25 یا بیشتر 476,161ریال

موجودی : 28 عدد

میکرو سوئیچ شاسی دار - مدل DAIER DS-438

میکرو سوئیچ شاسی دار - مدل DAIER DS-438

MICRO SWITCH KW1-103125VAC : 15A250VAC : 16(4)AT85 µ..

قیمت پایه : 334,552ریال


 • 5 یا بیشتر 316,851ریال
 • 25 یا بیشتر 309,770ریال
 • 100 یا بیشتر 302,690ریال

موجودی : 12 عدد

نمایش 1 تا 21 از 27 (2 صفحه)
'