جستجو - برچسب - BOX HEADER
ثبت درخواست واردات قطعات ثبت درخواست تهیه از بازار فرصت شغلی در ایران میکرو مرکز دانلود

جستجو

محصولات موجود در ضوابط جستجو

باکس هدر 10*2 - صاف

باکس هدر 10*2 - صاف

از باکس هدر box header جهت بیرون کشیدن و اتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت ID..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

موجودی : 3 عدد

باکس هدر 13*2 - رایت

باکس هدر 13*2 - رایت

..

قیمت پایه : 48,660ریال


 • 5 یا بیشتر 38,928ریال
 • 50 یا بیشتر 29,196ریال

موجودی : 68 عدد

باکس هدر 13*2 - صاف

باکس هدر 13*2 - صاف

از باکس هدر box header جهت بیرون کشیدن و اتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت ID..

قیمت پایه : 38,928ریال


 • 5 یا بیشتر 34,062ریال
 • 50 یا بیشتر 29,196ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

باکس هدر 15*2 - رایت

باکس هدر 15*2 - رایت

..

قیمت پایه : 58,392ریال


 • 5 یا بیشتر 48,660ریال
 • 50 یا بیشتر 43,794ریال

موجودی : 161 عدد

باکس هدر 15*2 - صاف

باکس هدر 15*2 - صاف

از باکس هدر box header جهت بیرون کشیدن و اتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت ID..

قیمت پایه : 68,125ریال


 • 5 یا بیشتر 58,392ریال
 • 50 یا بیشتر 48,660ریال
 • 200 یا بیشتر 38,928ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

باکس هدر 17*2 - رایت

باکس هدر 17*2 - رایت

..

قیمت پایه : 38,928ریال


 • 5 یا بیشتر 29,196ریال
 • 50 یا بیشتر 26,783ریال
 • 100 یا بیشتر 24,330ریال

موجودی : 178 عدد

باکس هدر 17*2 - صاف

باکس هدر 17*2 - صاف

از باکس هدر box header جهت بیرون کشیدن و اتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت ID..

قیمت پایه : 48,660ریال


 • 5 یا بیشتر 38,928ریال
 • 50 یا بیشتر 34,062ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

باکس هدر 20*2 - رایت

باکس هدر 20*2 - رایت

..

قیمت پایه : 87,589ریال


 • 5 یا بیشتر 77,857ریال
 • 50 یا بیشتر 68,125ریال

موجودی : 1 عدد

باکس هدر 20*2 - صاف

باکس هدر 20*2 - صاف

از باکس هدر جهت بیرون کشیدن و اتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت IDC کاربرد دا..

قیمت پایه : 48,660ریال


 • 5 یا بیشتر 38,928ریال
 • 50 یا بیشتر 34,062ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

باکس هدر 25*2 - رایت

باکس هدر 25*2 - رایت

..

قیمت پایه : 116,785ریال

موجودی : 4 عدد

باکس هدر 25*2 صاف

باکس هدر 25*2 صاف

..

قیمت پایه : 63,259ریال


 • 10 یا بیشتر 53,526ریال
 • 50 یا بیشتر 43,794ریال

موجودی : 74 عدد

باکس هدر 5*2 رایت

باکس هدر 5*2 رایت

از باکس هدر box header جهت بیرون کشیدن و اتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت ID..

قیمت پایه : 19,464ریال


 • 10 یا بیشتر 15,571ریال
 • 50 یا بیشتر 13,625ریال
 • 200 یا بیشتر 11,678ریال

موجودی : 63 عدد

باکس هدر 5*2 صاف

باکس هدر 5*2 صاف

از باکس هدرجهت بیرون کشیدن واتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت IDC کاربرد دارد..

قیمت پایه : 16,108ریال


 • 10 یا بیشتر 14,957ریال
 • 50 یا بیشتر 13,577ریال
 • 200 یا بیشتر 11,276ریال

موجودی : 74 عدد

باکس هدر 7*2 - رایت

باکس هدر 7*2 - رایت

از باکس هدرجهت بیرون کشیدن واتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت IDC کاربرد دارد..

قیمت پایه : 24,330ریال


 • 10 یا بیشتر 19,464ریال
 • 50 یا بیشتر 17,518ریال
 • 250 یا بیشتر 14,598ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

باکس هدر 7*2 - صاف

باکس هدر 7*2 - صاف

از باکس هدرجهت بیرون کشیدن واتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت IDC کاربرد دارد..

قیمت پایه : 22,384ریال


 • 10 یا بیشتر 16,545ریال
 • 100 یا بیشتر 14,598ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

باکس هدر 8*2 رایت

باکس هدر 8*2 رایت

از باکس هدر box header جهت بیرون کشیدن و اتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت ID..

قیمت پایه : 38,928ریال


 • 10 یا بیشتر 29,196ریال
 • 50 یا بیشتر 26,277ریال
 • 200 یا بیشتر 23,357ریال

موجودی : 98 عدد

باکس هدر 8*2 صاف

باکس هدر 8*2 صاف

از باکس هدرجهت بیرون کشیدن واتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت IDC کاربرد دارد..

قیمت پایه : 19,464ریال


 • 20 یا بیشتر 13,625ریال
 • 100 یا بیشتر 11,678ریال
 • 200 یا بیشتر 10,219ریال

خارج از موجودی

سری کامل باکس هدر ها (صاف و رایت) - 17 رنج - بسته 2 تایی

سری کامل باکس هدر ها (صاف و رایت) - 17 رنج - بسته 2 تایی

..

قیمت پایه : 1,605,793ریال

خارج از موجودی

نمایش 1 تا 18 از 18 (1 صفحه)
'