• کلید لوستری (زنجیری)
قطع و وصل شدن این کلید با زنجیر متصل به آن انجام می شود . عمل کردن این کلید با دو بار کشش است .

نظر بدهید

ورود

کلید لوستری (زنجیری)

  • قیمت پایه : 60,000ریال


تعداد بازدید: 527

'