• کتاب مخابرات سیار
تکنولوژی بیسیم در حال تبدیل شدن به یک قطب قدرتمند ارتباطی است که تنوعی از سرویسها ی مختلف را ارائه میدهد. تلفن های موبایل ،سرویسهای ماهواره ای مختلف و هم اکنون ،اینترنت و شبکه های ناحیه محلی بی سیم ،تنوعی از این گوناگونی تکنولوژی بیسیم هستند که با گذشت مدت زمان کوتاهی ،مطرح شده اند نگارنده گان در خلق این اثر از کتاب شبکه های بیسیم پروفسور راپاپورت ونیز کتاب شبکه های بیسیم پروفسور استالینگز که در زمینه طراحی شبکه های بیسیم بسیار ارزشمند هستند بهره گرفته اند

نظر بدهید

ورود

کتاب مخابرات سیار  • قیمت پایه : عدم موجودی
    جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید


تعداد بازدید: 584

'