• کتاب طرز کار و کاربردهای اهم متر های دیجیتالی

فهرست مطالب
فصل 1
ایمنی
ایمنی در اندازه گیریهای الکتریکی
برق گرفتگی
تجهیزات حفاظت فردی
دستکش های لاستیکی عایق
لباسهای مقاوم در برابر آتش
محافظ چشم
کفپوش عایق لاستیکی
استاندارد ایمنی 61010 iec
گروه بندی اندازه گیریها
سازمانها و تشکیلات مستقل ذیربط در بحث اندازه گیری
انجمن ملی حفاظت در مقابل حریق
اداره ی ایمنی و بهداشت شغلی
انجمن ملی سازندگان لوازم برقی
زمین کردن
قطع کردن قفل زدن و آویزان کردن برگه ی هشدار
رعایت نکات ایمنیدر رابطه با ترکش جرقه
ناحیه ی حفاظتی درخشش جرقه
استفاده از تجهیزاتحفاظت فردی برای حفاظت در مقابل ترکش جرقه
رعایت نکات ایمنی در هنگام کار با مالتی متر
فصل 2
اختصارات اصطلاحات و نمادهای مرتبط با مالتی متر های دیجیتالی
انواع مالتی متر های دیجیتالی
مالتی مترهای همه کاره یا عمومی
مالتی متر های استاندارد
مالتی مترهای پیشرفته
استفاده از مالتی متر های دیجیتالی
اختصارات مالتی مترهای دیجیتالی
نمادهای انتخابی مالتی مترهای دیجیتالی
اصطلاحات مالتی مترهای دیجیتالی
فصل 3
صفحات نمایشگر مالتی مترهای دیجیتالی
نمایش دیجیتالی کمیت ها
مالتی مترهای دیجیتالی مجهز به نمودار میله ای
ولتاژهای شبح
فصل 4
امکانات پیشرفته یمالتی مترهای دیجیتالی
کاربردهای امکانات پیشرفته مالتی مترهای دیجیتالی
رنج های دستی و خودکار
وضعیت ((حفظ و نگهداری))
وضعیت ضبط ((حداقل –حداکثر))
وضعیت ضبط پیک ((حداقل –حداکثر))
وضعیت ظبط ((میانگین))
وضعیت ((نسبی))
هشدار دهنده ی ورودی
وضعیت تست دیود
وضعیت اندازه گیری خازن
وضعیت شمارش فرکانس
وضعیت چرخه کار
وضعیت ثبت اطلاعات یا رخداد نگاری
وضعیت فیلتر پایین گذر AC
وضعیت سنجش دما
فصل 5
سنجش ولتاژ AC
ولتاژ AC
سنجش ولتاژ AC
مراحل اندازه گیری ولتاژ AC
امکانات پیشرفته ی مالتی متر ها
تجزیه و تحلیل ولتاژ ACی قرائت شده
سنجش دسی بل (DB)
فصل 6
سنجش ولتاژهای DC
 مراحت اندازه گیری ولتاژ DC
برخی از قابلیت های مالتی متر های پیشرفته
تجزیه و تحلیل ولتاژهای سنجیده شده
سنجش همزمان ولتاژ AC  و   DC
فصل 7
سنجش مقاومتها و آزمایش پیوستگی
مقاومت
تنظیم مالتی متر برای سنجش اندازه مقاومت
مراحل اندازه گیری مقاومتها
برخی از قابلیتهای مالتی متر های پیشرفته
نجزیه و تحلیل مقاومتهای سنجیده شده
پیوستگی
مراحل سنجش پیوستگی
فصل 8
سنجش جریان AC و DC
شدت جریان
جریان های الکتریکی و تراز آن ها
عبور جریان DC
مراحل سنجش جریانهای الکتریکی
آزمایش فیوز های مالتی متر
مراحل سنجش شدت جریان با آمپرمترهای گیره ای
مراحل سنجش شدت جریان با روش قطع مدار
تجزیه و تحلیل شدت جریان سنجیده شده    
فصل 9
قانون اهم و فرمول توان
قانون اهم
استفاده از قانون اهم
مقاومت های سرد و گرم
فرمول توان
استفاده از فرمول توان
تلفیق قانون اهم و فرمول توان
قانون اهم و امپداس
فصل 10
اندازه گیری فرکانس و چرخه کار
فرکانس
سنجش فرکانس
مراحل اندازه گیری فرکانس
سنجش فرکانس با مالتی متر های گیره ای
چرخه کار
مراحل سنجش چرخه کار
فصل 11
آزمایش دیود ها
دیود ها
مراحل تست دیود
آزمایش دیود با استفاده از قابلیت ویژه
آزمایش دیود با وضعیت سنجش مقاومت
فصل 12
سنجش ظرفیت
ظرفیت
اندازه گیری ظرفیت با وضعیت سنجش ظرفیت مالتی متر
آزمایش خازن با استفاده از وضعیت سنجش مقاومت
فصل 13
ضمائم مالتی متر های دیجیتالی
کاربردهای ضمائم مالتی متر های دیجیتالی
سر سیم های آزمایشی گیره ها و نوک های مختلف
سرسیم های گیره ای برای سنجش شدت جریان
سرسیم های ویژه ی سنجش ولتاژهای بالا
دما
نوک های ویژه ی سنجش دما
نوک های سنجش دمای تماسی
نوک های سنجش دمای غیر تماسی
نوک های آزمایشی ویژه ی سنجش فرکانس های بالا
خشاب ویژه ی سنجش فشار یا خلاء
وسیله ی تست تارهای نوری
نوک مخصوص سنجش میزان منوکسید کربن
فصل 14
گزینش مالتی مترهای دیجیتالی
قابلیت های مالتی متر های دیجیتالی
تفکیک پذیری یا قدرت وضوح
ارقام و شماره ها
دقت
RMS  واقعی و میانگین
زمان های پاسخ
کاربردهای مالتی متر های دیجیتالی
کاربرد های مالتی متر های دیجیتالی در خودرو
کاربرد های مالتی متر های دیجیتالی در تاسیسات ( HVAC)
کاربردهای مالتی مترهای دیجیتالی در نگهداری قسمت های برقی
کاربردهای مالتی متر های دیجیتالی در مدارهای الکترونیکی
ویژهگیهای مالتی متر های دیجیتالی
گزارش کار
ضمائم
برخی از پیشوندهای معمول
پیشوندهای متریک
تبدیلات متریک
کمیات الکتریکی معمول
امواح سینوسی
بازه های ولتاژ برق شهر
برخی از معمول ترین عیوب مدارهای برقی
آدرس پستی و سایت برخی از موسسات استاندارد و آزمایشگاه های تست تایید شده
محاسبات مدارهای سری
محاسبات مدارهای موازی
مکان های خطر ناک
فرمول های محاسبه ی افت ولتاژهای تک فاز و سه فاز
فرمول هایAC/DC
تبدیل ولتاژبه هم
واحد های توان
اندازه ی استاندارد فیوز ها و مدار شکن ها (آمپر)
جریان تمام بار با موتور های سهفاز AC
جریان تمام بار با موتور های DC
جریان تمام بار با موتور های تک فاز AC
رمز رنگی سیم ها در مدارهای تک فاز و سه فاز
تبدیل واحد های انرژی به هم
مشخصات استاندارد دستکش های لاستیکی عایق
پاره ای از اختصارات کمیات برقی و الکترونیکی
واژه نامه ی انگلیسی به فارسی

نظر بدهید

ورود

کتاب طرز کار و کاربردهای اهم متر های دیجیتالی

  • قیمت پایه : 129,000ریال


تعداد بازدید: 908

'