• کتاب تشریح کامل مسائل طراحی مدارهای مجتمع cmos آنالوگ
توجه به اینکه درس طراحی مدار مجتمع آنالوگ پروفسور بهزاد رضوی به عنوان یکی از دروس پایه کارشناسی ارشدبرق بوده و نیز یکی از منابع آزمون ورودی دکتری در گرایش الکترونیک می باشد. لذا بر آن شدیم تا با ارائه حل تشریحی مسائل به درک عمیق مباحث کمک کرده و در امر یادگیری این مفاهیم توسط دانشجویان عزیز تسریع صورت گیرد. در این اثر با توجه به گرد آوری سولات و جوابهای مربوط به آن در کنار هم،دانشجویان را از مراجعه پی در پی به کتاب اصلی بی نیاز می سازد.

نظر بدهید

ورود

کتاب تشریح کامل مسائل طراحی مدارهای مجتمع cmos آنالوگ  • قیمت پایه : 165,000ریال


تعداد بازدید: 496

'