• کابل PS2 یک سر آزاد - 5 سیمه
یک سر دارای کانکتور ps/2 مدل 6 پایه و یک سر سیم آزاد 5 تایی (یک پایه بدون استفاده)

نظر بدهید

ورود

کابل PS2 یک سر آزاد - 5 سیمه

  • قیمت پایه : 18,500ریال


  • 50 یا بیشتر 15,000ریال

تعداد بازدید: 345

'