ثبت درخواست واردات قطعات ثبت درخواست تهیه از بازار فرصت شغلی در ایران میکرو مرکز دانلود

پین هدر ، سوکت ، کانکتور و ترمینال

آی دی سی IDC 2*10

آی دی سی IDC 2*10

این سوکت جهت اتصال به باکس هدر کاربرد دارد . این مدل از IDC به دلیل کاربرد کم و ... دارای قیمت بالات..

قیمت پایه : 25,154ریال


 • 25 یا بیشتر 22,009ریال
 • 100 یا بیشتر 18,865ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

آی دی سی IDC 2*13

آی دی سی IDC 2*13

این سوکت جهت اتصال به باکس هدر کاربرد دارد . این مدل از IDC به دلیل کاربرد کم و ... دارای قیمت بالات..

قیمت پایه : 37,731ریال


 • 5 یا بیشتر 31,442ریال
 • 25 یا بیشتر 27,669ریال
 • 100 یا بیشتر 23,896ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

آی دی سی IDC 2*15

آی دی سی IDC 2*15

این سوکت جهت اتصال به باکس هدر کاربرد دارد . این مدل از IDC به دلیل کاربرد کم و ... دارای قیمت بالات..

قیمت پایه : 41,504ریال


 • 5 یا بیشتر 35,215ریال
 • 25 یا بیشتر 31,442ریال
 • 100 یا بیشتر 26,411ریال

موجودی : 1 عدد

آی دی سی IDC 2*17

آی دی سی IDC 2*17

این سوکت جهت اتصال به باکس هدر کاربرد دارد . این مدل از IDC به دلیل کاربرد کم و ... دارای قیمت بالات..

قیمت پایه : 68,601ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

آی دی سی IDC 2*20

آی دی سی IDC 2*20

این سوکت جهت اتصال به باکس هدر کاربرد دارد ...

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

در انتظار خرید

آی دی سی IDC 2*25

آی دی سی IDC 2*25

..

قیمت پایه : 50,307ریال


 • 5 یا بیشتر 46,534ریال
 • 25 یا بیشتر 44,019ریال
 • 100 یا بیشتر 41,504ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

آی دی سی IDC 2*3

آی دی سی IDC 2*3

این سوکت جهت اتصال به باکس هدر کاربرد دارد . این مدل از IDC به دلیل کاربرد کم و ... دارای قیمت بالات..

قیمت پایه : 28,584ریال


 • 5 یا بیشتر 22,867ریال
 • 25 یا بیشتر 21,152ریال
 • 100 یا بیشتر 19,437ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

آی دی سی IDC 2*4

آی دی سی IDC 2*4

این سوکت جهت اتصال به باکس هدر کاربرد دارد . این مدل از IDC به دلیل کاربرد کم و ... دارای قیمت بالات..

قیمت پایه : 31,442ریال


 • 5 یا بیشتر 25,154ریال
 • 25 یا بیشتر 22,638ریال
 • 100 یا بیشتر 16,350ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

آی دی سی IDC 2*5

آی دی سی IDC 2*5

این سوکت جهت اتصال به باکس هدر کاربرد دارد ...

قیمت پایه : 19,560ریال


 • 50 یا بیشتر 17,259ریال
 • 200 یا بیشتر 14,957ریال

در انتظار خرید

آی دی سی IDC 2*7

آی دی سی IDC 2*7

این سوکت جهت اتصال به باکس هدر کاربرد دارد ...

قیمت پایه : 31,442ریال


 • 5 یا بیشتر 25,154ریال
 • 25 یا بیشتر 21,381ریال
 • 100 یا بیشتر 15,092ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

آی دی سی IDC 2*8

آی دی سی IDC 2*8

این آی دی سی جهت اتصال به باکس هدر کاربرد دارد ...

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

موجودی : 153 عدد

اسپلیتر ADSL هوآوی - مدل Huawei HWSP-368

اسپلیتر ADSL هوآوی - مدل Huawei HWSP-368

فیلتر جداساز تلفن و ADSLپورت RJ-11جداسازی صدا و دیتا در خطوط ADSLحذف نویز از خطوط تلفن1 عدد ورودی سو..

قیمت پایه : 322,161ریال


 • 50 یا بیشتر 306,053ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

باکس هدر 10*2 - صاف

باکس هدر 10*2 - صاف

از باکس هدر box header جهت بیرون کشیدن و اتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت ID..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

موجودی : 3 عدد

باکس هدر 13*2 - رایت

باکس هدر 13*2 - رایت

..

قیمت پایه : 48,660ریال


 • 5 یا بیشتر 38,928ریال
 • 50 یا بیشتر 29,196ریال

موجودی : 68 عدد

باکس هدر 13*2 - صاف

باکس هدر 13*2 - صاف

از باکس هدر box header جهت بیرون کشیدن و اتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت ID..

قیمت پایه : 38,928ریال


 • 5 یا بیشتر 34,062ریال
 • 50 یا بیشتر 29,196ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

باکس هدر 15*2 - رایت

باکس هدر 15*2 - رایت

..

قیمت پایه : 58,392ریال


 • 5 یا بیشتر 48,660ریال
 • 50 یا بیشتر 43,794ریال

موجودی : 161 عدد

باکس هدر 15*2 - صاف

باکس هدر 15*2 - صاف

از باکس هدر box header جهت بیرون کشیدن و اتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت ID..

قیمت پایه : 68,125ریال


 • 5 یا بیشتر 58,392ریال
 • 50 یا بیشتر 48,660ریال
 • 200 یا بیشتر 38,928ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

باکس هدر 17*2 - رایت

باکس هدر 17*2 - رایت

..

قیمت پایه : 38,928ریال


 • 5 یا بیشتر 29,196ریال
 • 50 یا بیشتر 26,783ریال
 • 100 یا بیشتر 24,330ریال

موجودی : 178 عدد

باکس هدر 17*2 - صاف

باکس هدر 17*2 - صاف

از باکس هدر box header جهت بیرون کشیدن و اتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت ID..

قیمت پایه : 48,660ریال


 • 5 یا بیشتر 38,928ریال
 • 50 یا بیشتر 34,062ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

باکس هدر 20*2 - رایت

باکس هدر 20*2 - رایت

..

قیمت پایه : 87,589ریال


 • 5 یا بیشتر 77,857ریال
 • 50 یا بیشتر 68,125ریال

موجودی : 1 عدد

باکس هدر 20*2 - صاف

باکس هدر 20*2 - صاف

از باکس هدر جهت بیرون کشیدن و اتصال پایه های برد به بیرون استفاده می شود که همراه سوکت IDC کاربرد دا..

قیمت پایه : 48,660ریال


 • 5 یا بیشتر 38,928ریال
 • 50 یا بیشتر 34,062ریال

قابل تهیه از همکار (تعداد بالا)

نمایش 1 تا 21 از 500 (24 صفحه)
'