• پروگرامر AVR (XMEGA) MK II - مدل NXP141

:: برنامه ریزی تمامی میروکنترلر های (ATXMEGA , ATMEGA , AT90 , ATTINY Series)
:: سازگاری کامل با نرم افزار AVR STUDIO , CodeVision AVR
:: ارتباط از طریق پورت AVRISP MKII) USB)
:: ارتباط از طریق پورت (ISP, PDI (ATMEGA Series
:: برنامه ریزی حافظه های FLASH , EEPROM
:: امکان برنامه ریزی تمامی فیوزبیتها
:: بروزرسانی جهت پشتیبانی از میکروکنترلر های جدید
:: پشتیبانی از محدوده ولتاژ کاری 8/1 ولت تا 5/5 ولت
:: تنظیم سرعت برنامه ریزی         

لیست آی سی های پشتیبانی شده توسط این محصول:
ATmega48PA     ATmega3290     ATmega2561     ATmega168A     ATmega128
ATmega640     ATmega3290P     ATmega324A     ATmega168PA     ATmega1280
ATmega644A     ATmega329P     ATmega324PA     ATmega169PA     ATmega1281
ATmega644PA     ATmega32     ATmega325     ATmega16     ATmega1284
ATmega645     ATmega32L     ATmega3250     ATmega16L     ATmega1284P
ATmega6450     ATmega32A     ATmega3250P     ATmega16A     ATmega128A
ATmega649     ATmega32M1     ATmega325P     ATmega16M1     ATmega162
ATmega6490     ATmega32U2     ATmega328     ATmega16U2     ATmega164A
ATmega64     ATmega32U4     ATmega328P     ATmega16U4     ATmega164PA
ATmega64A     ATmega48A     ATmega329     ATmega2560     ATmega165PA
AT90S2333     AT90S1200     ATmega8L     ATmega88A     ATmega64M1
AT90S2343     AT90S2313     ATmega8A     ATmega88PA     ATmega8515
AT90S4414     AT90S2323     ATmega8U2     ATmega8     ATmega8535
AT90PWM1     AT90S8535     AT90S8515     AT90S4434     AT90S4433
AT90USB646     AT90USB1287     AT90PWM81     AT90PWM316     AT90PWM216
AT90USB647     AT90USB162     AT90USB1286     AT90PWM3B     AT90PWM2B
                        AT90USB82
ATtiny85     ATtiny461A     ATtiny43U     ATtiny24A     ATtiny13A
ATtiny861A     ATtiny48     ATtiny44A     ATtiny25     ATtiny167
ATtiny87     ATtiny84     ATtiny45     ATtiny4313     ATtiny2313A
                        ATtiny88
ATxmega64D3     ATxmega32D4     ATxmega256A1     ATxmega16A4     ATxmega128A1
ATxmega64D4     ATxmega384A1     ATxmega256A3     ATxmega16D4     ATxmega128A3
      ATxmega64A1     ATxmega256A3B     ATxmega192A1     ATxmega128A4
      ATxmega64A3     ATxmega256D3     ATxmega192A3     ATxmega128D3
      ATxmega64A4     ATxmega32A4     ATxmega192D3     ATxmega128D
 
ساخت شرکت نواوران

نظر بدهید

ورود

پروگرامر AVR (XMEGA) MK II - مدل NXP141

  • قیمت پایه : 650,000ریال


تعداد بازدید: 1361

'