• پروگرامر USB میکروکنترلرهای PICKIT2) PIC) مدل NUP113

 :: برنامه ریزی تمامی میکرو کنترلرهای PIC  
:: ارتباط از طریق پورت PICkit2) USB1.1, USB2)
:: برنامه ریزی تمامی میکروکنترلرها برروی ZIF سوکت     
:: سازگاری کامل با نرم افزارهای PICkit2 , MPLAB IDE   
:: مجهز به کانکتورISCP جهت برنامه ریزی میکروکنترلر در داخل مدار    
:: برنامه ریزی میکروکنترلرهای 3.3 ولتی
:: شناسایی اتوماتیک شماره میکروکنترلر
:: برنامه ریزی اتوماتیک میکروکنترلر با استفاده از کلید روی برد پروگرامر
:: پشتیبانی از میکروکنترلرهای جدید (Update Firmware)
:: برنامه ریزی اطلاعات برروی میکروکنترلر (Program)
:: خواندن اطلاعات از روی میکرو کنترلر (Read)
:: محرمانه کردن اطلاعات برنامه ریزی شده(Lock)
:: تغییر و بازگرداندن کلیه فیوزبیت ها (Fuse bit)
:: نمایشگر تغذیه و برنامه ریزی        
:: سرعت برنامه ریزی بالا     
:: سازگاری با تمامی کامپیوتر های PC و Laptop       
::  تامین تغذیه از طریق پورت USB(عدم نیاز به منبع تغذیه جداگانه)      
:: به همراه کابل رابط USB
:: سازگاری کامل با تمامی ویندوز های 32 بیتی و 64 بیتی (XP ,Win8,Win7,Vista , Win98) SUPPORTED DEVICES

PIC24 Devices

·         PIC24FJ16GA002, 16GA004
·         PIC24FJ32GA002, 32GA004
·         PIC24FJ48GA002, 48GA004
·         PIC24FJ64GA002, 64GA004
·         PIC24FJ64GA006, 64GA008, 64GA010
·         PIC24FJ64GB106, 64GB108, 64GB110
·         PIC24FJ96GA006, 96GA008, 96GA010
·         PIC24FJ128GA006, 128GA008, 128GA010
·         PIC24FJ128GA106, 128GA108, 128GA110
·         PIC24FJ128GB106, 128GB108, 128GB110
·         PIC24FJ192GA106, 192GA108, 192GA110
·         PIC24FJ192GB106, 192GB108, 192GB110
·         PIC24FJ256GA106, 256GA108, 256GA110
·         PIC24FJ256GB106, 256GB108, 256GB110
·         PIC24HJ12GP201, 12GP202
·         PIC24HJ16GP304
·         PIC24HJ32GP202, 32GP204
·         PIC24HJ32GP302, 32GP304
·         PIC24HJ64GP202, 64GP204
·         PIC24HJ64GP206, 64GP210, 64GP506
·         PIC24HJ64GP502, 64GP504, 64GP510
·         PIC24HJ128GP202, 128GP204
·         PIC24HJ128GP206, 128GP210, 128GP306
·         PIC24HJ128GP310
·         PIC24HJ128GP502, 128GP504
·         PIC24HJ128GP506, 128GP510

PIC32 Devices
·         PIC32MX320F032H, 320F064H
·         PIC32MX320F128H, 320F128L
·         PIC32MX340F128H, 340F128L
·         PIC32MX340F256H
·         PIC32MX340F512H
·         PIC32MX360F256L, 360F512L
·         PIC32MX420F032H
·         PIC32MX440F128L, 440F128H
·         PIC32MX440F256H
·         PIC32MX440F512H
PIC32MX460F256L, 460F512L  17
 
Midrange – Programming & Debugging
‘LF’ versions of all devices are also supported
·         PIC12F609*, HV609*
- Use AC162083 ICD header & AC164110 adapter.
·         PIC12F615*, HV615*
- Use AC162083 ICD header & AC164110 adapter.
·         PIC12F629*, 675*
- Use AC162050 ICD header & AC164110 adapter.
·         PIC12F635*, PIC16F636*
- Use AC162057 ICD header & AC164110 adapter.
·         PIC16F639*
- Use AC162066 ICD header & AC164110 adapter.
·         PIC12F683*
- Use AC162058 ICD header & AC164110 adapter.
·         PIC16F610*, HV610*
- Use AC162083 ICD header & AC164110 adapter.
·         PIC16F616*, HV616*
- Use AC162083 ICD header & AC164110 adapter.
·         PIC16F627A*, 628A*, 648A*
- Use AC162053 ICD header & AC164110 adapter.
·         PIC16F630*, 676*
- Use AC162052 ICD header & AC164110 adapter.
·         PIC16F684*
- Use AC162055 ICD header & AC164110 adapter.
·         PIC16F688*
- Use AC162056 ICD header & AC164110 adapter.
·         PIC16F631*, 677*, 685*, 687*, 689*, 690*
- Use AC162061 ICD header & AC164110 adapter.
·         PIC16F716*
- Use AC162054 ICD header & AC164110 adapter.
·         PIC16(L)F722, 723, 724, 726, 727
·         PIC16F737, 747, 767, 777
·         PIC16F785*, HV785*
- Use AC162060 ICD header & AC164110 adapter.
·         PIC16F87, 88
·         PIC16F818, 819
·         PIC16F870, 871, 872, 873, 874, 876, 877
·         PIC16F873A, 874A, 876A, 877A
·         PIC16F882, 883, 884, 886, 887
·         PIC16F913, 914, 916, 917
PIC16F946
PIC24 Devices
·         PIC24F04KA200, 04KA201
·         PIC24F08KA101, 08KA102
·         PIC24F16KA101, 16KA102
·         PIC24FJ16GA002, 16GA004
·         PIC24FJ32GA002, 32GA004
·         PIC24FJ32GA102, 32GA104
·         PIC24FJ32GB002, 32GB004
·         PIC24FJ48GA002, 48GA004
·         PIC24FJ64GA002, 64GA004
·         PIC24FJ64GA102, 64GA104
·         PIC24FJ64GB002, 64GB004
·         PIC24FJ64GA006, 64GA008, 64GA010
·         PIC24FJ64GB106, 64GB108, 64GB110
·         PIC24FJ96GA006, 96GA008, 96GA010
·         PIC24FJ128GA006, 128GA008, 128GA010
·         PIC24FJ128GA106, 128GA108, 128GA110
·         PIC24FJ128GB106, 128GB108, 128GB110
·         PIC24FJ192GA106, 192GA108, 192GA110
·         PIC24FJ192GB106, 192GB108, 192GB110
·         PIC24FJ256GA106, 256GA108, 256GA110
·         PIC24FJ256GB106, 256GB108, 256GB110
·         PIC24HJ12GP201, 12GP202
·         PIC24HJ16GP304
·         PIC24HJ32GP202, 32GP204
·         PIC24HJ32GP302, 32GP304
·         PIC24HJ64GP202, 64GP204
·         PIC24HJ64GP206, 64GP210, 64GP506
·         PIC24HJ64GP502, 64GP504, 64GP510
·         PIC24HJ128GP202, 128GP204
·         PIC24HJ128GP206, 128GP210, 128GP306
·         PIC24HJ128GP310
·         PIC24HJ128GP502, 128GP504
·         PIC24HJ128GP506, 128GP510

PIC24HJ256GP206, 256GP210, 256GP610  79

dsPIC30 Devices
·         dsPIC30F1010
·         dsPIC30F2010, 2011, 2012
·         dsPIC30F2020, 2023
·         dsPIC30F 3010, 3011, 3012
·         dsPIC30F3013, 3014
·         dsPIC30F4011, 4012, 4013
·         dsPIC30F5011, 5013, 5015, 5016
·         dsPIC30F6010A, 6011A, 6012A
dsPIC39F6013A, 6014A, 6015

dsPIC33 Devices
·         dsPIC33FJ12GP201, 12GP202
·         dsPIC33FJ16GP304
·         dsPIC33FJ32GP202, 32GP204
·         dsPIC33FJ32GP302, 32GP304
·         dsPIC33FJ64GP202, 64GP204
·         dsPIC33FJ64GP206, 64GP306, 64GP310
·         dsPIC33FJ64GP706, 64GP708, 64GP710
·         dsPIC33FJ64GP802, 64GP804
·         dsPIC33FJ128GP202, 128GP204
·         dsPIC33FJ128GP206, 128GP306, 128GP310
·         dsPIC33FJ128GP706, 128GP708, 128GP710
·         dsPIC33FJ128GP802, 128GP804
·         dsPIC33FJ256GP506, 256GP510, 256GP710
·         dsPIC33FJ06GS101, 06GS102, 06GS202
·         dsPIC33FJ16GS402, 16GS404
·         dsPIC33FJ16GS502, 16GS504
·         dsPIC33FJ12MC201, 12MC202
·         dsPIC33FJ16MC304
·         dsPIC33FJ32MC202, 32MC204
·         dsPIC33FJ32MC302, 32MC304
·         dsPIC33FJ64MC202, 64MC204
·         dsPIC33FJ64MC506, 64MC508, 64MC510
·         dsPIC33FJ64MC706, 64MC710
·         dsPIC33FJ64MC802, 64MC804
·         dsPIC33FJ128MC202, 128MC204
·         dsPIC33FJ128MC506, 128MC510
·         dsPIC33FJ128MC706, 128MC708, 128MC710
·         dsPIC33FJ128MC802, 128MC804
dsPIC33FJ256MC510, 256MC710     

PIC18F Devices  205
‘LF’ versions of all devices are also supported
·         PIC18F242, 252, 442, 452
·         PIC18F248, 258, 448, 458
·         PIC18F1220, 1320, 2220, 2320
·         PIC18F1230, 1330
·         PIC18F2221, 2321
·         PIC18F2331, 2410, 2420, 2431
·         PIC18F2423
·         PIC18F2450, 2455, 2458, 2480
·         PIC18F2510, 2515, 2520, 2523
·         PIC18F2525
·         PIC18F2550, 2553, 2580, 2585
·         PIC18F2610, 2620, 2680
·         PIC18F2682, 2685
·         PIC18F4220, 4221
·         PIC18F4320, 4321, 4331
·         PIC18F4410, 4420, 4423
·         PIC18F4431, 4450, 4455
·         PIC18F4458, 4480
·         PIC18F4510, 4515, 4520, 4523
·         PIC18F4525, 4550, 4553, 4580
·         PIC18F4585
·         PIC18F4610, 4620, 4680
·         PIC18F4682, 4685
·         PIC18F6310, 6390, 6393
·         PIC18F6410, 6490, 6493
·         PIC18F6520, 6525, 6527, 6585
·         PIC18F6620, 6621, 6622, 6627
·         PIC18F6628, 6680
·         PIC18F6720, 6722, 6723
·         PIC18F8310, 8390, 8393
·         PIC18F8410, 8490, 8493
·         PIC18F8520, 8525, 8527, 8585
·         PIC18F8621, 8620, 8622, 8627
·         PIC18F8628, 8680
·         PIC18F8720, 8722, 8723
·         PIC18F24J10, F25J10, F44J10, F45J10
·         PIC18LF24J10, LF25J10, LF44J10, LF45J10
·         PIC18F24J11, F25J11, F44J11, F45J11
·         PIC18LF24J11, LF25J11, LF44J11, LF45J11
·         PIC18F26J11, F46J11
·         PIC18LF26J11, LF46J11
·         PIC18F24J50, F25J50, F44J50, F45J50
·         PIC18LF24J50, LF25J50, LF44J50, LF45J50
·         PIC18F26J50, F46J50
·         PIC18LF26J50, LF46J50
·         PIC18F63J11, 63J90, 64J11, 64J90
·         PIC18F65J10, 65J11, 65J15
·         PIC18F65J50, 65J90
·         PIC18F66J10, 66J11, 66J15, 66J16
·         PIC18F66J50, 66J55, 66J60, 66J65
·         PIC18F66J90
·         PIC18F67J10, 67J11, 67J50, 67J60
·         PIC18F67J90
·         PIC18F83J11, 83J90, 84J11, 84J90
·         PIC18F85J10, 85J11, 85J15, 85J50
·         PIC18F85J90
·         PIC18F86J10, 86J11, 86J15, 86J16
·         PIC18F86J50, 86J55, 86J60, 86J65
·         PIC18F86J90
·         PIC18F87J10, 87J11, 87J50, 87J60
·         PIC18F86J90
·         PIC18F96J60, 96J65
·         PIC18F97J60
·         PIC18F13K22, 14K22
·         PIC18F13K50, 14K50
·         PIC18F23K20, 24K20, 25K20, 26K20
·         PIC18F43K20, 44K20, 45K20, 46K20
·         PIC18F23K22, 24K22, 25K22, 26K22
PIC18F43K22, 44K22, 45K22, 46K22

PIC18F – Programming & Debugging
‘LF’ versions of all devices are also supported
·         PIC18F242, 252, 442, 452
·         PIC18F248, 258, 448, 458
·         PIC18F1220, 1320, 2220, 2320
·         PIC18F1230, 1330
·         PIC18F2221, 2321
·         PIC18F2331, 2410, 2420, 2431
·         PIC18F2423,
·         PIC18F2450, 2455, 2458, 2480
·         PIC18F2510, 2515, 2520, 2523
·         PIC18F2525
·         PIC18F2550, 2553, 2580, 2585
·         PIC18F2610, 2620, 2680
·         PIC18F2682, 2685
·         PIC18F4220, 4221
·         PIC18F4320, 4321, 4331
·         PIC18F4410, 4420, 4423
·         PIC18F4431, 4450, 4455
·         PIC18F4458, 4480
·         PIC18F4510, 4515, 4520, 4523
·         PIC18F4525, 4550, 4553, 4580
·         PIC18F4585
·         PIC18F4610, 4620, 4680
·         PIC18F4682, 4685
·         PIC18F6310, 6390, 6393
·         PIC18F6410, 6490, 6493
·         PIC18F6520, 6525, 6527, 6585
·         PIC18F6620, 6621, 6622, 6627
·         PIC18F6628, 6680
·         PIC18F6720, 6722, 6723
·         PIC18F8310, 8390, 8393
·         PIC18F8410, 8490, 8493
·         PIC18F8520, 8525, 8527, 8585
·         PIC18F8621, 8620, 8622, 8627
·         PIC18F8628, 8680
·         PIC18F8720, 8722, 8723
·         PIC18F24J10, F25J10, F44J10, F45J10
·         PIC18LF24J10, LF25J10, LF44J10, LF45J10
·         PIC18F24J11, F25J11, F44J11, F45J11
·         PIC18LF24J11, LF25J11, LF44J11, LF45J11
·         PIC18F24J50, F25J50, F44J50, F45J50
·         PIC18LF24J50, LF25J50, LF44J50, LF45J50
·         PIC18F26J11, LF26J11, F46J11, LF46J11
·         PIC18F26J50, LF26J50, F46J50, LF46J50
·         PIC18F63J11, 63J90, 64J11, 64J90
·         PIC18F65J10, 65J11, 65J15
·         PIC18F65J50, 65J90
·         PIC18F66J10, 66J11, 66J15, 66J16
·         PIC18F66J50, 66J55, 66J60, 66J65
·         PIC18F66J90
·         PIC18F67J10, 67J11, 67J50, 67J60
·         PIC18F67J90
·         PIC18F83J11, 83J90, 84J11, 84J90
·         PIC18F85J10, 85J11, 85J15, 85J50
·         PIC18F85J90
·         PIC18F86J10, 86J11, 86J15, 86J16
·         PIC18F86J50, 86J55, 86J60, 86J65
·         PIC18F86J90
·         PIC18F87J10, 87J11, 87J50, 87J60
·         PIC18F87J90
·         PIC18F96J60, 96J65
·         PIC18F97J60
·         PIC18F14K22
·         PIC18F13K50, 14K50
·         PIC18F24K20, 25K20, 26K20
PIC18F44K20, 45K20, 46K20dsPIC39F6013A, 6014A, 6015     
11 Series Serial EEPROM Devices
dsPIC30 Devices  24
·         dsPIC30F1010
·         dsPIC30F2010, 2011, 2012
·         dsPIC30F2020, 2023
·         dsPIC30F 3010, 3011, 3012
·         dsPIC30F3013, 3014
·         dsPIC30F4011, 4012, 4013
·         dsPIC30F5011, 5013, 5015, 5016
·         dsPIC30F6010A, 6011A, 6012A

  11LC/AA010
·         11LC/AA020
·         11LC/AA040
·         11LC/AA080
.         11LC/AA160
KEELOQ® HCS Devices
·         HCS200, 201
·         HCS300, 301, 320

HCS360, 361, 362
Baseline Devices
·         PIC10F200, 202, 204, 206
·         PIC10F220, 222
·         PIC12F508, 509, 510, 519
·         PIC16F505, 506, 526
.         PIC16F54, 57, 59 16
.         PIC24HJ256GP206, 256GP210, 256GP610
MPLAB IDE v8.66

Baseline – Programming & Debugging
·         PIC10F200*, 202*, 204*, 206*
·         PIC12F508*, 509*
·         PIC16F505*
- Above use AC162059 ICD header & AC164110 adapter.
·         PIC10F220*, 222*
·         PIC12F510*
.         PIC16F506*
- Above use AC162070 ICD header & AC164110 adapter.
MCP250xx CAN Devices
·         MCP25020, 25025
·         MCP25050, 25055

93 Series Serial EEPROM Devices
·         25LC/AA/C46A, 46B, 46C
·         25LC/AA/C56A, 56B, 56C
·         25LC/AA/C66A, 66B, 66C
·         25LC/AA/C47A, 76B, 76C
.         25LC/AA/C48A, 86B, 86C

25 Series Serial EEPROM Devices
·         25LC/AA010A, 020A, 040A
·         25LC/AA080A, 080B, 160A, 160B
·         25LC/AA320A, 640A
.         25LC/AA128, 256, 512, 1024

24 Series Serial EEPROM Devices
·         24LC/AA/C00
·         24LC/AA01B, 02B, 04B, 08B
·         24LC/AA16B, 32A
·         24LC/AA/FC64, 128, 256, 512
.         24LC/AA/FC1025

Midrange Devices
·         PIC12F609, HV609
·         PIC12F615, HV615
·         PIC12F617
·         PIC12F629, 635, 675, 683
·         PIC12F752
·         PIC16F610, HV610
·         PIC16F616, HV616
·         PIC16F627, 628
·         PIC16F627A, 628A, 648A
·         PIC16F630, 631, 636, 639, 676
·         PIC16F677, 684, 685, 687
·         PIC16F688, 689, 690
·         PIC16F707
·         PIC16F72
·         PIC16F73, 74, 76, 77
·         PIC16F720, 721
·         PIC16F722
·         PIC16F723, 724, 726, 727
·         PIC16F722A, 723A
·         PIC16F716
·         PIC16F737, 747, 767, 777
·         PIC16F785, HV785
·         PIC16F84A, 87, 88
·         PIC16F818, 819
·         PIC16F870, 871, 872
·         PIC16F873, 874, 876, 877
·         PIC16F873A, 874A, 876A, 877A
·         PIC16F882, 883, 884, 886, 887
·         PIC16F913, 914, 916, 917
·         PIC16F946
·         PIC16F1516, 1517, 1518, 1519
·         PIC16F1526, 1527
·         PIC16F1782, 1783
·         PIC12F1822
·         PIC16F1823, 1824
·         PIC16F1826, 1827, 1828
·         PIC16F1825, 1829
·         PIC12F1840
·         PIC16F1847
·         PIC16LF1902, 1903, 1904, 1906, 1907
·         PIC16F1933, 1934, 1936, 1937
·         PIC16F1938, 1939
.         PIC16F1946, 1947 109

‘LF’ versions of all devices are also supported

PIC24 Devices
·         PIC24FJ16GA002, 16GA004
·         PIC24FJ32GA002, 32GA004
·         PIC24FJ48GA002, 48GA004
·         PIC24FJ64GA002, 64GA004
·         PIC24FJ64GA006, 64GA008, 64GA010
·         PIC24FJ64GB106, 64GB108, 64GB110
·         PIC24FJ96GA006, 96GA008, 96GA010
·         PIC24FJ128GA006, 128GA008, 128GA010
·         PIC24FJ128GA106, 128GA108, 128GA110
·         PIC24FJ128GB106, 128GB108, 128GB110
·         PIC24FJ192GA106, 192GA108, 192GA110
·         PIC24FJ192GB106, 192GB108, 192GB110
·         PIC24FJ256GA106, 256GA108, 256GA110
·         PIC24FJ256GB106, 256GB108, 256GB110
·         PIC24HJ12GP201, 12GP202
·         PIC24HJ16GP304
·         PIC24HJ32GP202, 32GP204
·         PIC24HJ32GP302, 32GP304
·         PIC24HJ64GP202, 64GP204
·         PIC24HJ64GP206, 64GP210, 64GP506
·         PIC24HJ64GP502, 64GP504, 64GP510
·         PIC24HJ128GP202, 128GP204
·         PIC24HJ128GP206, 128GP210, 128GP306
·         PIC24HJ128GP310
·         PIC24HJ128GP502, 128GP504
·         PIC24HJ128GP506, 128GP510
.         PIC24HJ256GP206, 256GP210, 256GP610

dsPIC33 Devices
·         dsPIC33FJ12GP201, 12GP202
·         dsPIC33FJ16GP304
·         dsPIC33FJ32GP202, 32GP204
·         dsPIC33FJ32GP302, 32GP304
·         dsPIC33FJ64GP202, 64GP204
·         dsPIC33FJ64GP206, 64GP306, 64GP310
·         dsPIC33FJ64GP206A, 64GP306A, 64GP310A
·         dsPIC33FJ64GP706, 64GP708, 64GP710
·         dsPIC33FJ64GP706A, 64GP710A
·         dsPIC33FJ64GP802, 64GP804
·         dsPIC33FJ128GP202, 128GP204
·         dsPIC33FJ128GP206, 128GP306, 128GP310
·         dsPIC33FJ128GP206A, 128GP306A, 128GP310A
·         dsPIC33FJ128GP706, 128GP708, 128GP710
·         dsPIC33FJ128GP706A, 128GP710A
·         dsPIC33FJ128GP802, 128GP804
·         dsPIC33FJ256GP506, 256GP510, 256GP710
·         dsPIC33FJ256GP506A, 256GP510A, 256GP710A
·         dsPIC33FJ06GS101, 06GS102, 06GS202
·         dsPIC33FJ16GS402, 16GS404
·         dsPIC33FJ16GS502, 16GS504
·         dsPIC33FJ12MC201, 12MC202
·         dsPIC33FJ16MC304
·         dsPIC33FJ32MC202, 32MC204
·         dsPIC33FJ32MC302, 32MC304
·         dsPIC33FJ64MC202, 64MC204
·         dsPIC33FJ64MC506, 64MC508, 64MC510
·         dsPIC33FJ64MC706, 64MC710
·         dsPIC33FJ64MC802, 64MC804
·         dsPIC33FJ128MC202, 128MC204
·         dsPIC33FJ128MC506, 128MC510
·         dsPIC33FJ128MC706, 128MC708, 128MC710
·         dsPIC33FJ128MC802, 128MC804
.         dsPIC33FJ256MC510, 256MC710  77ابعاد برد : طول 8.4 سانتی متر * عرض 7.8 سانتی متر

جنس برد : فایبر گلاس

نظر بدهید

ورود

پروگرامر USB میکروکنترلرهای PICKIT2) PIC) مدل NUP113

  • قیمت پایه : 550,000ریال


تعداد بازدید: 900

'