• هیتسینک پره ای 10*11.5 سانت

ارتفاع 4 سانت

heatsink - heat sink - هتسینک - هیتسینک آلومینیومی - آلمینیومی - هیت سینک - گرماگیر

نظر بدهید

ورود

هیتسینک پره ای 10*11.5 سانت

  • قیمت پایه : 200,000ریال


  • 3 یا بیشتر 175,000ریال
  • 20 یا بیشتر 155,000ریال

تعداد بازدید: 889

'