درایور موتور

درایور موتور 120 آمپر | مدل RTM01-36V12A

درایور موتور 120 آمپر | مدل RTM01-36V12A

                   درایور موتورهای سری  RTM01مشخصات:    جریان درایور 120 تا 300 آمپر 120A , 10V to ..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

درایور موتور 120 آمپر | مدل RTM01-55V12A

درایور موتور 120 آمپر | مدل RTM01-55V12A

                   درایور موتورهای سری  RTM01مشخصات:    جریان درایور 120 تا 300 آمپر 120A , 10V to 3..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

درایور موتور 150 آمپر | مدل RTM01-36V15A

درایور موتور 150 آمپر | مدل RTM01-36V15A

                   درایور موتورهای سری  RTM01مشخصات:    جریان درایور 120 تا 300 آمپر 120A , 10V to 3..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

درایور موتور 150 آمپر | مدل RTM01-55V15A

درایور موتور 150 آمپر | مدل RTM01-55V15A

                   درایور موتورهای سری  RTM01مشخصات:    جریان درایور 120 تا 300 آمپر 120A , 10V to 3..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

درایور موتور 20 آمپر | مدل LMD6020-L36V

درایور موتور 20 آمپر | مدل LMD6020-L36V

 مشخصات درایور :    جریان درایور 20 (پیوسته)LMD6020-L36V: 10V TO 36V , 20Amp    ولتاژ 5V  وجریان 50m..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

درایور موتور 20 آمپر | مدل LMD6020-L55V

درایور موتور 20 آمپر | مدل LMD6020-L55V

 مشخصات درایور:    جریان درایور 20 آمپر (پیوسته)LMD6020-L55V: 10V TO 55V , 20Amp    ولتاژ 5V  وجریان..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

درایور موتور 20 آمپر | مدل PMD2420E

درایور موتور 20 آمپر | مدل PMD2420E

درایور موتورهای سری  PMD24xxEمشخصات:·         ولتاژ درایور  10V to 36V·         جریان درایور :PMD243..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

درایور موتور 25 آمپر | مدل LMD6020-H36V

درایور موتور 25 آمپر | مدل LMD6020-H36V

 مشخصات درایور:    جریان درایور 25 آمپر (پیوسته)LMD6020-H36V: 10V TO 36V , 25Amp    ولتاژ 5V  وجریان..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

درایور موتور 25 آمپر | مدل LMD6020-H55V

درایور موتور 25 آمپر | مدل LMD6020-H55V

 مشخصات درایور:    جریان درایور 25 آمپر (پیوسته)LMD6020-H55V: 10V TO 55V , 25Amp    ولتاژ 5V  وجریان..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

درایور موتور 30 آمپر | مدل PMD2430E

درایور موتور 30 آمپر | مدل PMD2430E

درایور موتورهای سری  PMD24xxEمشخصات:·         ولتاژ درایور  10V to 36V·         جریان درایور :PMD243..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

درایور موتور 300 آمپر | مدل RTM01-36V30A

درایور موتور 300 آمپر | مدل RTM01-36V30A

                   درایور موتورهای سری  RTM01مشخصات:    جریان درایور 120 تا 300 آمپر 120A , 10V to 3..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

درایور موتور 300 آمپر | مدل RTM01-55V30A

درایور موتور 300 آمپر | مدل RTM01-55V30A

                   درایور موتورهای سری  RTM01مشخصات:    جریان درایور 120 تا 300 آمپر 120A , 10V to 3..

قیمت پایه : عدم موجودی
جهت خرید تعداد بالا تماس بگیرید

نمایش 1 تا 12 از 12 (1 صفحه)
'